NE ARAMIŞTINIZ?

Gül Kokusu Öğrenime Katkı Sağlıyor

İngilizce Türkçe çeviri bölümümüzde, Smell of Roses, Even During Sleep, Shown to Help Improve Learning Success by as Much as 30% - Gül Kokusunun Uyurken Bile, Öğrenme Başarısının Geliştirilmesine %30 Katkı Sağladığı Görüldü isimli bir İngilizce çeviri çalışmasını görebilirsiniz. 


Smell of Roses, Even During Sleep, Shown to Help Improve Learning Success by as Much as 30%


Effortless learning during sleep is the dream of many people—but the smell of roses may actually be the key to making that dream a reality.

According to an extensive new laboratory sleep study, German researchers found that smells have a very supportive effect on learning success when presented both during learning and sleep.

Researchers at the University of Freiburg—Medical Center, the Freiburg Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health (IGPP) and the Faculty of Biology at the University of Freiburg have now shown that this effect can be also achieved very easily outside the lab.

For the study, pupils in two school classes learned English vocabulary with and without scent sticks during the learning period and also at night—and the students remembered the vocabulary much better with a scent. The study was published in the Nature Group’s Open Access journalScientific Reportsearlier this week.

“We showed that the supportive effect of fragrances works very reliably in everyday life and can be used in a targeted way,” said study leader Dr. Jürgen Kornmeier, head of the Perception and Cognition Research Group at the Freiburg-based IGPP and scientist at the Department of Psychiatry and Psychotherapy at the University of Freiburg—Medical Center in Germany.

The smell of roses when learning and sleeping


For the study, first author and student teacher Franziska Neumann conducted several experiments with 54 students from two 6th grade classes in a school in southern Germany.

The young participants from the test group were asked to place rose-scented incense sticks on their desks at home while learning English vocabulary and on the bedside table next to the bed at night. In another experiment, they also placed the incense sticks on the table next to them during a vocabulary test at school during an English test. The results were compared with test results in which no incense sticks were used during one or more phases.

“The students showed a significant increase in learning success by about 30% if the incense sticks were used during both the learning and sleeping phases,” says Neumann. The results also suggest that the additional use of the incense sticks during the vocabulary test promotes memory.

Findings are suitable for everyday use


“One particular finding beyond the seminal initial study was, that the fragrance also works when it is present all night,” says Kornmeier. “This makes the findings suitable for everyday use.”

Previous studies had assumed that the fragrance must only be present during a particularly sensitive sleeping phase. However, since this sleep phase needs to be determined by an effortful measurement of brain activity through an electroencephalogram (EEG) in the sleep laboratory, this finding was not suitable for everyday use.

“Our study shows that we can make learning during sleep easier. And who would have thought that our nose could help considerably in this,” says Kornmeier.

Reprinted from theUniversity of Freiburg—Medical Center

Gül Kokusunun Uyurken Bile, Öğrenme Başarısının Geliştirilmesine %30 Katkı Sağladığı Görüldü


Uyurken zahmetsiz öğrenme birçok insanın hayalidir - ancak gül kokusu aslında bu rüyayı gerçeğe dönüştürmenin anahtarı olabilir.

Kapsamlı yeni bir laboratuvar uyku çalışmasına göre, Alman araştırmacılar kokuların hem öğrenme hem de uyku sırasında öğrenme başarısı üzerinde çok destekleyici bir etkiye sahip olduğunu buldular.

Freiburg Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, Freiburg Psikoloji ve Ruh Sağlığı Sınır Alanları Enstitüsü (IGPP) ve Freiburg Üniversitesi Biyoloji Fakültesi şimdi bu etkinin laboratuvar dışında da kolayca elde edilebileceğini göstermiştir.

Çalışma için öğrenciler okulda öğrenme döneminde ve geceleri koku çubukları ile ve koku çubukları olmadan olmak üzere iki grup halinde İngilizce kelime dağarcığını öğrendiler - ve kokuyla öğrenen öğrenciler kelime dağarcığını daha iyi hatırladılar. Çalışma, bu hafta başlarında Nature Group’un Open Access dergisi Scientific Reports'ta yayınlandı.

Freiburg merkezli IGPP'de Algı ve Bilişsel Araştırma Grubu Başkanı ve aynı zamanda Almanya'daki Freiburg Üniversitesi Tıp Merkezi Psikiyatri ve Psikoterapi Bölümü'nde bilim adamı olan çalışma lideri Dr. Jürgen Kornmeier, “Kokuların destekleyici etkisinin günlük hayatta çok güvenilir bir şekilde işe yaradığını ve hedeflenen bir şekilde kullanılabileceğini gösterdik” dedi.

Öğrenirken ve uyurken gül kokusu


Çalışma için ilk yazar ve öğretmen Franziska Neumann, güney Almanya'daki bir okulda 6. sınıflardan 54 öğrenciyle çeşitli deneyler gerçekleştirdi.

Test grubundaki genç katılımcılardan İngilizce kelimeler öğrenirken evdeki masalarına gül kokulu tütsü çubukları yerleştirmeleri ve geceleri yataklarının yanındaki masaların yanına koymaları istendi. Başka bir deneyde, İngilizce test sırasında okuldaki bir kelime testi sırasında tütsü çubuklarını yanlarındaki masaya yerleştirdiler. Sonuçlar, bir veya daha fazla aşama sırasında hiçbir tütsü çubuğunun kullanılmadığı test sonuçları ile karşılaştırıldı.

Neumann, “Öğrenciler tütsü çubukları hem öğrenme hem de uyku evrelerinde kullanıldıysa öğrenme başarısında yaklaşık% 30 oranında önemli bir artış gösterdi” diyor. Sonuçlar ayrıca kelime testi sırasında tütsü çubuklarının ek kullanımının hafızayı arttırdığını göstermektedir.

Bulgular günlük kullanıma uygundur


“Çığır açıcı ilk çalışmanın ötesinde özel bir bulgu, kokunun bütün gece mevcut olduğunda da işe yaramasıydı” diyor Kornmeier. “Bu bulguları günlük kullanıma uygun hale getiriyor.”

Önceki çalışmalar, kokunun sadece özel bir uyku evresinde mevcut olması gerektiğini varsayıyordu. Buna ek olarak bu uyku evresinin, uyku laboratuvarında bir elektroensefalogram (EEG) yoluyla beyin aktivitesinin çabalanarak ölçülmesi gerektiğinden, bu bulgu günlük kullanım için uygun değildi.

Kornmeier,“Çalışmamız uyku sırasında öğrenmeyi kolaylaştırabileceğimizi gösteriyor. Peki burnumuzun bu konuda oldukça yardımcı olabileceğini kim düşünebilirdi? ”diyor.

 

Tüm çeviri konularımızı  İngilizce Türkçe çeviri   sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Türkçe Sözlük 

Simple Present Tense 

İngilizce Deyimler 

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL