• sepet
 • (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.

  İngilizce Günler Hakkında Metinler

  Days

  ingilizce günler | days
   
  Sayfamızda İngilizce günler konusu, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte gösterilmektedir.   

  İngilizce Günler Tablosu | Yazılışı | Okunuşu | Türkçe Anlamı

  Monday mandey Pazartesi
  Tuesday tyuzdey Salı
  Wednesday vensdey Çarşamba
  Thursday törzdey Perşembe
  Friday fraydey Cuma
  Saturday satırdey Cumartesi
  Sunday sandey Pazar

  Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce günler ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

  İngilizce Günler İle Örnek Cümleler

  I will see him on Monday. 
  Pazartesi günü onu göreceğim. 

  Tuesday is the second day of the week.
  Salı haftanın ikinci günüdür. 

  She arrived in London on Wednesday. 
  O, çarşamba günü Londra’ya vardı.

  She usually goes swimming on Thursday mornings. 
  O genellikle perşembe sabahları yüzmeye gider.

  Friday is my favorite day.
  Cuma benim en sevdiğim gün. 

  It’s my birthday on Saturday.
  Cumartesi günü benim doğum günüm. 

  The ship left on Sunday.
  Gemi pazar günü limandan ayrıldı.

   

  Kelimeler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Bu bölümümüzde, eski İngilizce’de gün isimlerinin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz.

  Böylece ingilizce günler konusunda daha akılda kalıcı bir etimolojik bilgi birikimine sahip olacağız.

  Ayrıca İngilizce günler konusunu cümleler içinde kullanarak, İngilizce pratiğimizi geliştirmiş olacağız.

  Sunday | Pazar

  The English word Sunday was derived from Old English which literally means “Day of the Sun”. Sunday is the day of the week that is between Saturday and Monday. According to the Islamic, Hebrew and traditional Christian calendars, Sunday is the first day of the week.  Sunday is a working day in most Muslim countries and in Israel. However, the international standard marks it as the seventh and last day of the week and it is considered a day of rest in many countries of the world and is part of the weekend. 
  Many federal government buildings are closed on Sundays in the United States. Many professional sports events are scheduled to play on Sunday such as American football and major League Baseball in the United States and football matches, as well as rugby matches and tournaments in the United Kingdom.
  http://www.timeanddate.com/calendar/days/sunday.html


  İngilizce Sunday kelimesi eski İngilizce’de “Güneşin Günü” anlamından türemiştir. Pazar, Cumartesi ile Pazartesi arasındaki gündür. İslami, Musevi ve geleneksel Hıristiyan takvimlerine göre, Pazar haftanın ilk günüdür. Müslüman ülkelerin çoğunda ve İsrail’de Pazar iş günüdür. Ama uluslararası standart, onu, haftanın yedinci ve son günü olarak belirler ve dünyanın pek çok ülkesinde dinlenme günü ve hafta sonunun parçası olarak değerlendirilir.
  Amerika’da pek çok federal devlet binası Pazarları kapalıdır. Amerika’da Amerikan futbolu ve esas Lig beysbolu, Birleşik Krallık’ta da rugby maçları ve turnuvaları gibi pek çok profesyonel spor olayları Pazar günü oynanacak şekilde tarihlendirilir.

  Monday | Pazartesi

  The English word Monday was derived from Old English which literally means “moon’s day”. Monday is the day of the week that is between Sunday and Tuesday. 
  Monday used to be called “Blue Monday” because Monday (before the advent of the washing machine) was the usual day for washing and a blue dye was frequently used to keep clothes from yellowing. However, it now refers to the day when employees have to return to work after the weekend. In many cultures, Monday is considered the worst day of the week because it is the first day of the work week. A number of songs often feature Monday as a day of depression, anxiety, or melancholy such as “Monday, Monday” from the Mamas & the Papas in 1966 or “Rainy Days and Mondays” from the Carpenters in 1971.
  http://www.timeanddate.com/calendar/days/monday.html


  İngilizce Monday kelimesi eski İngilizcede “Ayın Günü” anlamından türemiştir. Pazartesi, Pazarla Salı arasındaki gündür.
  Eskiden Pazartesi, “Mavi Pazartesi” diye adlandırılırdı, çünkü Pazartesi (çamaşır makinesinin icadından önce) çamaşır günüydü ve giysileri sararmaktan korumak için sık sık mavi bir boya kullanılırdı. Ama, şimdi çalışanların hafta sonu tatilinden sonra işe dönmek zorunda oldukları günü anlatıyor. Pek çok kültürde, Pazartesi haftanın en kötü günü olarak düşünülür, çünkü haftanın ilk günüdür. 1966’daki Mamas & the Papas’tan “Pazartesi, Pazartesi” ve 1971’de Carpenters’tan “Yağmurlu Günler ve Pazartesiler” gibi bir sürü şarkı Pazartesini depresyon, gerginlik ve melankoli günü olarak gösterirler.

  Tuesday | Salı

  The English word Tuesday is derived from the Old English and literally means “Tiw’s day”, the god of war and law. Tuesday is the day of the week that is between Monday and Wednesday.
  Spanish-speaking countries consider Tuesdays to be unlucky. The United States usually hold elections on a Tuesday, which is sometimes referred to as Super Tuesday. 
  http://www.timeanddate.com/calendar/days/tuesday.html


  İngilizce Tuesday kelimesi eski İngilizce’de savaş ve hukuk tanrısı olan “Tiw’in Günü” anlamından türemiştir. Salı haftanın Pazartesi ve Çarşamba arasındaki günüdür.
  İspanyolca konuşan ülkeler Salıyı şanssız kabul ederler. Amerika genellikle seçimlerini, bazen Süper Salı diye de adlandırılan Salı günleri yapar.

  Wednesday | Çarşamba

  The English word Wednesday is derived from the Old English and literally means “Woden’s day” the Germanic god who is also known as Odin. Wednesday is the day of the week that is between Tuesday and Thursday. 
  Wednesday is sometimes referred to as “hump day” in American English slang meaning that one has made it “over the hump” of the work week. 
  http://www.timeanddate.com/calendar/days/wednesday.html


  İngilizce Wednesday kelimesi eski İngilizce’de Odin diye de bilinen Alman tanrısı “Woden’in Günü” anlamından türemiştir. Çarşamba haftanın Salı ile Perşembe arasındaki günüdür. 
  Çarşamba bazen Amerikan İngilizcesinde argoda haftalık işin en büyük yükünü aldığı için “kambur gün” diye adlandırılır.

  Thursday | Perşembe

  The English word Thursday is named after the Norse god of thunder, Thor. Thursday literally means “Thor’s day” in Old English. Thursday is the fourth day of the week according to the international standard ISO 8601 and between Wednesday and Friday.
  In the United Kingdom, all general elections have been held on a Thursday since 1935, and this has become a tradition, although not a requirement of the law. In the United States, Thanksgiving Day is an annual festival celebrated on the fourth Thursday of November. In Australia, most movie premieres occur on Thursdays.
  http://www.timeanddate.com/calendar/days/thursday.html


  İngilizce Thursday kelimesi Norveç gök gürültüsü tanrısı Thor’un adından gelir. Thursday eski İngilizcede “Thor’un Günü” demektir. Perşembe uluslararası ISO 8601 standardına göre haftanın dördüncü günüdür ve Çarşamba ve Cuma arasındadır. 
  Birleşik Krallık’ta 1935’ten beri tüm genel seçimler Perşembe günü yapılmaktadır ve bu yasal bir gereklilik olmamasına rağmen bir gelenek halini almıştır. Amerika’da Şükran Günü, Kasımın dördüncü Perşembesi kutlanan yıllık bir festivaldir. Avustralya’da filmlerin ilk gösterimlerinin çoğu Perşembeleri yapılır.

  Friday | Cuma

  The English word Friday is derived from Old English and literally means “day of Frige” the Norse goddess of fertility and love. Friday is the day of the week that is between Thursday and Saturday and is considered the last working day of the work week.
  In some cultures, superstition considers Friday an unlucky day to begin a voyage. However, Friday is considered a lucky day for sowing the seed. Friday the 13th is considered to be very unlucky because of its association with the unlucky number thirteen. It usually occurs one to three times a year and some refer to this date as “Black Friday”.
  In Islam, Friday is a day of general peace. In Hinduism, special observances are practiced for goddesses. The Jewish Sabbath begins at sunset on Friday and lasts until nightfall on Saturday.
  http://www.timeanddate.com/calendar/days/friday.html


  İngilizce Friday kelimesi eski İngilizcede Norveç bereket ve aşk tanrıçası “Frige’nin Günü” anlamından türemiştir. Cuma haftanın Perşembe ve Cumartesi arasında olan günüdür ve haftanın son çalışma günü olarak düşünülür.
  Bazı kültürlerde, batıl inançlar Cumayı deniz yolculuğuna çıkmak için uğursuz bir gün olarak görür. Ama Cuma tohum ekmek için uğurlu bir gün kabul edilir. 13. Cuma uğursuz sayı 13’le birleştiği için çok uğursuz kabul edilir. Yılda genellikle üç kere olur ve bazıları bu tarihe “Kara Cuma” der. 
  İslam’da Cuma, genel bir huzur günüdür. Hinduizm’de tanrıçalar için özel dini törenler bu günde yapılır. Yahudi Şabat’ı Cuma günü güneşin batmasıyla başlar ve Cumartesi havanın kararmasına kadar sürer.

  Saturday | Cumartesi

  Saturday is named after the Roman god and planet Saturn and is the only day of the week that retained its Roman origin in English. Saturday is the day of the week that is between Friday and Sunday. Saturday is considered a day during the weekend in most countries. In Nepal, Saturday is the last day of the week and is the only official weekly holiday. Saturday is the seventh day and became the Jewish day of rest, the Sabbath. 
  Saturday is the usual day for elections in Australia and the only day in New Zealand when elections can be held. It is also the preferred Election Day in the U.S. state of Louisiana.
  A large majority of football league games are played in the United Kingdom on a Saturday.
  http://www.timeanddate.com/calendar/days/saturday.html


  Cumartesi adını Roma tanrısı ve gezegen Satürn’den alır ve Roma kökenini İngilizce’de sürdüren tek gündür. Haftanın Cuma ve Pazar arasındaki günüdür. Pek çok ülkede hafta sonuna dâhil olarak kabul edilir. Nepal’de Cumartesi haftanın son günüdür ve tek resmi hafta tatilidir. Cumartesi yedinci gündür ve Yahudilerin dinlenme günü olan Şabat olmuştur. 
  Avustralya’da olağan seçim günü ve Yeni Zelanda’da da seçimlerin yapılabileceği tek gündür. Amerika’nın Louisiana eyaletinde de Seçim Günü olarak tercih edilir.
  Birleşik Krallık’ta futbol ligi maçlarının büyük çoğunluğu Cumartesi oynanır.

   

  Kelimeler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works