NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Günler

Days - Günler

ingilizce günler | daysİngilizce günler konusu İngilizler için çok önemlidir. İngilizlerin geçmişten beri çok planlı ve programlı yaşayan bir toplum olduğu bilinir. Devamlı planlı ve programlı bir yaşantıda ise İngilizce günler, günlerin isimleri çok önemli bir hale gelir. Bu nedenle İngilizce'de gün isimleri en çok kullanılan kelimelerdendir.

 

İngilizce'yi öğrenmekte olan kişilerin, İngilizce günleri hemen başlangıçta çok iyi öğrenmesi gerekir. 

İngilizce günler, Monday (Pazartesi ), Tuesday (Salı), Wednesday (Çarşamba), Thursday (Perşembe), Friday (Cuma), Saturday (Cumartesi), Sunday (Pazar)'dır.

 

İngilizce günler, yazılışı ve okunuşu nasıldır?

İngilizce günlerin yazılışınızı, okunuşunu ve anlamını aşağıdaki tablomuzda inceleyebilirsiniz.

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
Monday mandey Pazartesi
Tuesday tyuzdey Salı
Wednesday vensdey Çarşamba
Thursday törzdey Perşembe
Friday fraydey Cuma
Saturday satırdey Cumartesi
Sunday sandey Pazar

 

ÖNEMLİ NOT:
İngilizce günler ve ayların ilk harfi büyük olarak yazılır. İngilizce'de bu bir imla kuralıdır. Bunu aklınızın bir köşesine not edebilirsiniz. smiley

İngilizce günler nasıl kısa yazılır?

İngilizce günlerin tarih yazarken kısa yazılma şekillerini aşağıdaki tablomuzda görebilirsiniz.

Günler Kısaltılmış Hali Türkçesi
Monday Mon Pazartesi
Tuesday Tue Salı
Wednesday Wed Çarşamba
Thursday Thu Perşembe
Friday Fri Cuma
Saturday Sat Cumartesi
Sunday Sun Pazar

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce konular Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

İngilizce günler örnek cümleler içinde nasıl kullanılır?

İngilizce günleri cümle içinde kullanarak pratiğimizi geliştirmeye çalışabiliriz.
 

Monday | Pazartesi
I will see him on Monday. 
Pazartesi günü onu göreceğim. 
 

Tuesday | Salı
Tuesday is the second day of the week.
Salı haftanın ikinci günüdür. 
 

Wednesday | Çarşamba
She arrived in London on Wednesday. 
O, çarşamba günü Londra’ya vardı.
 

Thursday | Perşembe
She usually goes swimming on Thursday mornings. 
O genellikle perşembe sabahları yüzmeye gider.


İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta
 


Friday | Cuma
Friday is my favourite day.
Cuma benim en sevdiğim gün. 
 

Saturday | Cumartesi
It’s my birthday on Saturday.
Cumartesi günü benim doğum günüm.
 

Sunday | Pazar 
The ship left on Sunday.
Gemi pazar günü limandan ayrıldı.

 

İngilizce günler nasıl oluşmuştur?

Şimdi İngilizce'de günlerin söylenişinin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Böylece ingilizce günler konusunda daha akılda kalıcı bir etimolojik bilgi birikimine sahip olacağız. 

 

Monday | Pazartesi
The English word Monday was derived from Old English which literally means moon’s day. Monday is the day of the week that is between Sunday and Tuesday. 
Monday used to be called Blue Monday because Monday (before the advent of the washing machine) was the usual day for washing and a blue dye was frequently used to keep clothes from yellowing. However, it now refers to the day when employees have to return to work after the weekend. In many cultures, Monday is considered the worst day of the week because it is the first day of the work week. A number of songs often feature Monday as a day of depression, anxiety, or melancholy such as Monday, Monday from the Mamas & the Papas in 1966 or Rainy Days and Mondays from the Carpenters in 1971.

Source: https://www.timeanddate.com/calendar/days/monday.html

İngilizce Monday kelimesi eski İngilizcede Ayın Günü anlamından türemiştir. Pazartesi, Pazarla Salı arasındaki gündür.
Eskiden Pazartesi, Mavi Pazartesi diye adlandırılırdı, çünkü Pazartesi (çamaşır makinesinin icadından önce) çamaşır günüydü ve giysileri sararmaktan korumak için sık sık mavi bir boya kullanılırdı. Ama, şimdi çalışanların hafta sonu tatilinden sonra işe dönmek zorunda oldukları günü anlatıyor. Pek çok kültürde, Pazartesi haftanın en kötü günü olarak düşünülür, çünkü haftanın ilk günüdür. 1966’daki Mamas & the Papas’tan Pazartesi, Pazartesi ve 1971’de Carpenters’tan Yağmurlu Günler ve Pazartesiler gibi bir sürü şarkı Pazartesi'yi depresyon, gerginlik ve melankoli günü olarak gösterirler.

 

 

Tuesday | Salı
The English word Tuesday is derived from Old English and literally means Tiw’s day, the god of war and law. Tuesday is the day of the week that is between Monday and Wednesday.
Spanish-speaking countries consider Tuesdays to be unlucky. The United States usually holds elections on a Tuesday, which is sometimes referred to as Super Tuesday. 

Source: https://www.timeanddate.com/calendar/days/tuesday.html

İngilizce Tuesday kelimesi eski İngilizce’de savaş ve hukuk tanrısı olan Tiw’in Günü anlamından türemiştir. Salı haftanın Pazartesi ve Çarşamba arasındaki günüdür.
İspanyolca konuşan ülkeler Salıyı şanssız kabul ederler. Amerika genellikle seçimlerini, bazen Süper Salı diye de adlandırılan Salı günleri yapar.

 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

 

Wednesday | Çarşamba
The English word Wednesday is derived from the Old English and literally means Woden’s day the Germanic god who is also known as Odin. Wednesday is the day of the week that is between Tuesday and Thursday. 
Wednesday is sometimes referred to as hump day in American English slang meaning that one has made it over the hump of the workweek. 

Source: https://www.timeanddate.com/calendar/days/wednesday.html

İngilizce Wednesday kelimesi eski İngilizce’de Odin diye de bilinen Alman tanrısı Woden’in Günü anlamından türemiştir. Çarşamba haftanın Salı ile Perşembe arasındaki günüdür. 
Çarşamba bazen Amerikan İngilizcesinde argoda haftalık işin en büyük yükünü aldığı için kambur gün diye adlandırılır.

 

Thursday | Perşembe
The English word Thursday is named after the Norse god of thunder, Thor. Thursday literally means Thor’s day in Old English. Thursday is the fourth day of the week according to the international standard ISO 8601 and between Wednesday and Friday.
In the United Kingdom, all general elections have been held on a Thursday since 1935, and this has become a tradition, although not a requirement of the law. In the United States, Thanksgiving Day is an annual festival celebrated on the fourth Thursday of November. In Australia, most movie premieres occur on Thursdays.

Source: https://www.timeanddate.com/calendar/days/thursday.html

İngilizce Thursday kelimesi Norveç gök gürültüsü tanrısı Thor’un adından gelir. Thursday eski İngilizcede Thor’un Günü demektir. Perşembe uluslararası ISO 8601 standardına göre haftanın dördüncü günüdür ve Çarşamba ve Cuma arasındadır. 
Birleşik Krallık’ta 1935’ten beri tüm genel seçimler Perşembe günü yapılmaktadır ve bu yasal bir gereklilik olmamasına rağmen bir gelenek halini almıştır. Amerika’da Şükran Günü, Kasımın dördüncü Perşembesi kutlanan yıllık bir festivaldir. Avustralya’da filmlerin ilk gösterimlerinin çoğu Perşembeleri yapılır.

 

Friday | Cuma
The English word Friday is derived from Old English and literally means a day of Frige the Norse goddess of fertility and love. Friday is the day of the week that is between Thursday and Saturday and is considered the last working day of the workweek.
In some cultures, superstition considers Friday an unlucky day to begin a voyage. However, Friday is considered a lucky day for sowing the seed. Friday the 13th is considered to be very unlucky because of its association with the unlucky number thirteen. It usually occurs one to three times a year and some refer to this date as Black Friday.
In Islam, Friday is a day of general peace. In Hinduism, special observances are practiced for goddesses. The Jewish Sabbath begins at sunset on Friday and lasts until nightfall on Saturday.

Source: https://www.timeanddate.com/calendar/days/friday.html

İngilizce Friday kelimesi eski İngilizcede Norveç bereket ve aşk tanrıçası Frige’nin Günü anlamından türemiştir. Cuma haftanın Perşembe ve Cumartesi arasında olan günüdür ve haftanın son çalışma günü olarak düşünülür.
Bazı kültürlerde, batıl inançlar Cumayı deniz yolculuğuna çıkmak için uğursuz bir gün olarak görür. Ama Cuma tohum ekmek için uğurlu bir gün kabul edilir. 13. Cuma uğursuz sayı 13’le birleştiği için çok uğursuz kabul edilir. Yılda genellikle üç kere olur ve bazıları bu tarihe Kara Cuma der. 
İslam’da Cuma, genel bir huzur günüdür. Hinduizm’de tanrıçalar için özel dini törenler bu günde yapılır. Yahudi Şabat’ı Cuma günü güneşin batmasıyla başlar ve Cumartesi havanın kararmasına kadar sürer.

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Saturday | Cumartesi
Saturday is named after the Roman god and planet Saturn and is the only day of the week that retained its Roman origin in English. Saturday is the day of the week that is between Friday and Sunday. Saturday is considered a day during the weekend in most countries. In Nepal, Saturday is the last day of the week and is the only official weekly holiday. Saturday is the seventh day and became the Jewish day of rest, the Sabbath. 
Saturday is the usual day for elections in Australia and the only day in New Zealand when elections can be held. It is also the preferred Election Day in the U.S. state of Louisiana.
A large majority of football league games are played in the United Kingdom on a Saturday.

Source: https://www.timeanddate.com/calendar/days/saturday.html

Cumartesi adını Roma tanrısı ve gezegen Satürn’den alır ve Roma kökenini İngilizce’de sürdüren tek gündür. Haftanın Cuma ve Pazar arasındaki günüdür. Pek çok ülkede hafta sonuna dâhil olarak kabul edilir. Nepal’de Cumartesi haftanın son günüdür ve tek resmi hafta tatilidir. Cumartesi yedinci gündür ve Yahudilerin dinlenme günü olan Şabat olmuştur. 
Avustralya’da olağan seçim günü ve Yeni Zelanda’da da seçimlerin yapılabileceği tek gündür. Amerika’nın Louisiana eyaletinde de Seçim Günü olarak tercih edilir.
Birleşik Krallık’ta futbol ligi maçlarının büyük çoğunluğu Cumartesi oynanır.

 

Sunday | Pazar 
The English word Sunday was derived from Old English which literally means Day of the Sun. Sunday is the day of the week that is between Saturday and Monday. According to the Islamic, Hebrew and traditional Christian calendars, Sunday is the first day of the week.  Sunday is a working day in most Muslim countries and in Israel. However, the international standard marks it as the seventh and last day of the week and it is considered a day of rest in many countries of the world and is part of the weekend. 
Many federal government buildings are closed on Sundays in the United States. Many professional sports events are scheduled to play on Sunday such as American football and major League Baseball in the United States and football matches, as well as rugby matches and tournaments in the United Kingdom.

Source: https://www.timeanddate.com/calendar/days/sunday.html

İngilizce Sunday kelimesi eski İngilizce’de Güneşin Günü anlamından türemiştir. Pazar, Cumartesi ile Pazartesi arasındaki gündür. İslami, Musevi ve geleneksel Hıristiyan takvimlerine göre, Pazar haftanın ilk günüdür. Müslüman ülkelerin çoğunda ve İsrail’de Pazar iş günüdür. Ama uluslararası standart, onu, haftanın yedinci ve son günü olarak belirler ve dünyanın pek çok ülkesinde dinlenme günü ve hafta sonunun parçası olarak değerlendirilir.
Amerika’da pek çok federal devlet binası Pazarları kapalıdır. Amerika’da Amerikan futbolu ve esas Lig beysbolu, Birleşik Krallık’ta da rugby maçları ve turnuvaları gibi pek çok profesyonel spor olayları Pazar günü oynanacak şekilde tarihlendirilir.

 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Aylar

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

İngilizce Renkler

İngilizce Zamanlar

İngilizce Metinler ve Kısa Hikayeler

 

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL