NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Bilgisayarlar ve hayatımız

 

İngilizce Türkçe çeviri bölümümüzde,  Bilgisayarlar hayatımızı ne zaman değiştirmeye başladı? - When the computers started to change our life style? isimli bir İngilizce çeviri çalışmasını görebilirsiniz.

 

 

When the computers started to change our life style ?

As we mention about computer’s history in the twentieth century, there is a matter of fact of an incredible development and an expansion about Computer Sciences and Studies. 

 

The first electronic computer was built in 1930s, this was only for the usage of undergraduate students in Dallas State’s University to handle mathematical computations in nuclear physics. During The World War, two computers were developed in order to wage counter espionage and break codes used by the enemy. After years of war,  the scope of the computers was expanded to include military industrial complex and academia. The people obviously needed to communicate around  these institutions and so there arose for early network tools. In the 1960’s an early version of the Internet, ARPPANET (Advanced Research Projects Agency Network), was used in the projects of computer science and engineering.  However, only ten years later computers started to change our life style, the way we did business  and many other things and by the late 1980 ‘s networks were expanded to embrace  sections of the general public.  So, the internet was born in this way. 

 

 

What are the effects of this dramatic change in the usage of computers in everyday life?

The computerization has changed United States’ high school education in many ways. The first is the usage of the computer as a teaching aid for teachers.  The next one is the massive data storage and fast data retrieval facilitated by computer. Then there were changes brought about by the introduction of simulation software and some problems arose which have resulted from computerization. 

 

 

How prevalent in the usage of computers in schools?

By the early 1980’s only %15 of secondary school’s science’s teachers in the United States were using micro computers. However, since then high schools in the United States have been computerized  rapidly. In1986, the schools had almost acquired about 1.3 million  computers with %90 of public schools having at least one computer. The computers were used as a teaching aids both in schools and  in homes. 

 

The usage of computer’s software started to shorten the process of learning and supported to save a time by learning. The usage of CD-ROM as a means of storage became very popular.  While a book was containing , at most , a thousand pages or so, a single sided conventional 5-inch of CD-ROM, on the other hand , could store at least 200.000 thousand pages of text. It’s portability and incredibly large capacity was making it ideal for data storage. The CD-ROM publications of some reference books like dictionaries and encyclopedias has already out-numbered the printed versions. 

 

Today,  if we mention about the internet, this is a global network connecting many local networks. Over the internet, the high school students and almost everyone can retrieve information and a data from every network’s library around the world in seconds. The students can, now, reach any library through the global network and find what they want. The World Wide Web provides an easy way to access to find an appropriate information. 

 

The final step is to download the scanned image. Although the slow transmission of signal  is a major limiting factor through the network, it can still supports to save us very much time in finding useful information and thus this is a valuable tool for both high school teachers and students. The Internet should be used as an essential tool for educators exactly.

 

The computer has facilitated not only quantitative changes but also has changed the qualitative experiences. The virtual reality is such a space simulated by computers with three dimensional video and sound.High school students can make use of this kind of simulation software to understand abstract theories in near life experiences.

 

How should we assess the effects of the computer in different spheres described above? Has the usage of computers caused any problems? The usage of the computers by the high school students with a wide variety of materials and the most up-to date information also have caused some negative effects. 

 

However, if the students are guided by their teachers, they don’t only get precisely what they need, but also retain the facility to access the most up-to-date information. However , the easy accessibility of the internet has caused some problems . The dispute of copyright of  music, film, videos and wire services, for example, is one of the important problems. This problem has proved difficulty to solve because different countries have different laws on the copyright issue .

 

 

Bilgisayarlar hayatımızı ne zaman değiştirmeye başladı?

Yirmibirinci yüzyılın bilgisayar tarihinden bahsedecek olursak, bilgisayar bilimi ve çalışmalarında inanılmaz bir gelişme ve yayılma söz konusudur. 

 

İlk elektronik bilgisayar 1930’lu yıllarda kuruldu.  Bu, nükleer fizikteki matematik hesaplamalarını ele almak için Dallas Eyalet Üniversitesi Lisans öğrencilerinin kullanımı içindi. Dünya Savaşı boyunca, karşı casusluğu ücretlendirmek ve düşman tarafından kullanılan kodları kırmak için iki bilgisayar geliştirildi. Savaş yıllarından sonra, askeri sanayi kompleks ve akademisini içine alacak şekilde bilgisayarların kapsamı genişletildi. İnsanlar bu enstitüler çevresinde iletişim kurmaya ihtiyaç duydular ve böylece erken ağ araçları ortaya çıktı. 1960’lı yıllarda internetin eski versiyonu, Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajans Ağı ,  bilgisayar bilimi ve mühendisliği projelerinde kullanıldı. Bununla beraber, sadece on yıl sonra bilgisayarlar hayatımızı, iş yapma biçimimizi ve birçok şeyi değiştirmeye başladı. 1980’lerin sonlarında ağlar genel kamu bölümlerini kuşatmak üzere yayıldı. Böylece, internet bu şekilde doğdu.

 

 

Günlük yaşamda bilgisayarların kullanılmasında dramatik değişikliğin etkileri nelerdir?

Bilgisayarlaşma, Amerika Birleşik Devletleri’nin lise eğitimini birçok şekilde değiştirdi. Birincisi, öğretmenler için öğretim yardımı olarak bilgisayarların kullanımıdır. Bir sonraki, bilgisayar tarafından kolaylaştırılan büyük veri depolama ve hızlı veri alımıdır. Sonra, simulasyon yazılımının tanıtımı ile getirilen değişiklikler oldu ve bilgisayarlaşma nedeni ile bazı problemler ortaya çıktı.

 

Okullarda bilgisayar kullanımı nasıl yaygındır?

1980’lerin başlarında ortaokul fen bilimi öğretmenlerinin sadece %15’i mikrobilgisayarlar kullanıyorlardı. Bununla beraber, o zamandan beri Amerika’da liseler çabucak bilgisayarlaştı. 1986’da en az bir bilgisayara sahip olarak devlet okullarının %90’ı ile okullar hemen hemen neredeyse 1,3 milyon bilgisayar edindi. Bilgisayarlar, hem okullarda hem de evlerde öğretim yardımcıları olarak kullanılıyordu.

 

Bilgisayar yazılımlarının kullanımı öğrenme sürecini kısaltmaya başladı ve zamandan öğrenirken tasarruf etmeyi sağladı, depolama aracı olarak CD-ROM’un kullanımı çok popüler oldu. Kitap, en az binlerce sayfayı ya da daha fazlasını içerirken, diğer taraftan tek taraflı konvansiyonel 5 inç CD-ROM, en az 200.000 sayfa metini depolayabiliyordu. Taşınabilirliği ve inanılmaz büyük kapasitesi CD-ROM’u veri depolama için ideal kılıyordu. Bazı referans kitaplarının ve ansiklopedilerinin CD-ROM yayınları basılı versiyonlarını sayıca geçmiştir.

 

Bugün internetten bahsedecek olursak, bu birçok yerel ağı bağlayan evrensel bir ağdır. Dünyada, lise öğrencileri ve hemen hemen herkes internet üzerinden her ağ kütüphanesinden saniyede bilgi ve veri alabiliyor. Öğrenciler şimdi, küresel ağ içinden her kütüphaneye ulaşabiliyor ve istediklerini bulabiliyor. Dünya genelinde web uygun bilgiyi bulmak için giriş yapmada kolay bir yol sağlıyor.

 

Son basamak taranmış resmi indirmektir.  Ağ içinden sinyalin yavaş iletimi büyük sınırlayıcı faktör olmasına rağmen, bu hala, yararlı bilgiyi bulmada çok fazla bize zamandan tasarruf etmeyi sağlayabilir ve öyle ki bu hem lise öğrencileri hem de öğretmenler için çok değerli bir araçtır. Internet eğitimciler için gerçekten temel bir araç olarak kullanılmalıdır.

 

Bilgisayar, sadece sayıca değişiklikleri değil aynı zamanda nitelik olarak tecrübeleri de kolaylaştırdı. Sanal gerçeklik üç boyutlu video ve sesli bilgisayarlar tarafından canlandırılmış bir uzay boşluğu gibidir. Lise öğrencileri, yakın hayat tecrübelerinde soyut teorileri anlamak için bu çeşit canlandırma yazılımını kullanabilirler.

 

Yukarıda tanımlanan farklı alanlardaki bilgisayarların etkilerini nasıl değerlendirmeliyiz?  Bilgisayar kullanımı hiç probleme sebep oldu mu? Geniş çeşitlilikte materyal ve en güncel bilgi ile lise öğrencileri tarafından bilgisayarların kullanımı aynı zamanda bazı olumsuz etkilere de sebep oldu.

 

Bununla birlikte, eğer öğrenciler öğretmenleri tarafından yönlendiriliyorsa  onlar tam olarak  sadece ihtiyaçları olan şeyi almazlar aynı zamanda en güncel bilgiye erişim kolaylığını ellerinde bulundururlar. Bununla beraber internetin bu kolay erişimi bazı problemlere yol açtı. Örneğin, müzik, film, video ve dijital servislerin telif hakkı anlaşmazlığı  önemli problemlerden biridir. Bu problem çözümünde zorluğu kanıtlamıştır. Çünkü,  farklı ülkelerin telif hakkı konusunda farklı kanunları vardır.

Tüm çeviri konularımızı  İngilizce Türkçe çeviri   sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Türkçe Sözlük

Simple Present Tense

Past Continuous Tense

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL