NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Aylar

Months - Aylar

ingilizce aylar | Months | January - Ocak          

            January - Ocak                   March - Mart                   June - Haziran                    September - Eylül

 

January is the first month of the year. Ocak yılın ilk ayıdır. February is the coldest month of the year. Şubat yılın en soğuk ayıdır. March is always windy. Mart her zaman rüzgarlıdır. April, welcome to spring. Nisan, bahar hoş geldin. May brings spring sun. Mayıs bahar güneşini getirir. June is the first month of the Summer. Haziran, yazın ilk ayıdır. July is the hottest month of the year. Temmuz yılın en sıcak ayıdır. August is the time of holiday. Ağustos tatil zamanıdır. September is the first month of autumn. Eylül, sonbaharın ilk ayıdır. November, it is pity winter is coming soon. Kasım, ne yazık ki kış yakında geliyor. December here comes the snow again. Aralık, işte yine kar geldi.

 

İngilizce aylar yazılışı ve okunuşu nasıldır? 

İngilizce aylar, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte tabloda yer almaktadır. 

 

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
January cenyuveri Ocak
February februveri Şubat
March ma:rç Mart
April Eprıl Nisan
May me:y Mayıs
June cu:n Haziran
July culay Temmuz
August O:gust Ağustos
September Septembır Eylül
October okto:bır Ekim
November Novembır Kasım
December Disembır Aralık

ÖNEMLİ NOT:

İngilizce aylar ve günlerin ilk harfi büyük olarak yazılır. İngilizce'de bu bir imla kuralıdır. Bunu aklınızın bir köşesine not edebilirsiniz. smiley

 

Hatırlatma: Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce aylar ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmıştır.İngilizce aylar yazım sırasında bazen kısaltılarak belirtilirler. Bunu liste halinde aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce Aylar Nasıl Kısa Yazılır?

Aylar Kısatılmış Hali Türkçesi
January (Jan) Ocak
February (Feb) Şubat
March (Mar) Mart
April (Apr) Nisan
May (-) Mayıs
June (-) Haziran
July (-) Temmuz
August (Aug) Ağustos
September (Sep) Eylül
October (Oct) Ekim
November (Nov) Kasım
December (Dec) Aralık

May, June ve July aylarının kısaltmaları bulunmamaktadır.
 

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

İngilizce Aylar Örnek Cümleler İçinde Nasıl Kullanılır?

Ay isimlerini cümle içinde kullanarak pratiğimizi geliştirmeye çalışabiliriz.

January - Ocak

Ocak ayı ile ilgili cümleler
 
The school will start in January.
Okul, Ocak’ta başlayacak.
 
I went to visit my grandmother last January.
Geçen Ocak’ta büyükannemi ziyarete gittim.
 
It is generally very cold here in January.
Ocak’ta burası genellikle çok soğuk olur.
 
I haven’t seen her since January.
Onu Ocak’tan beri görmedim.
 
January is one of the coldest months.
Ocak en soğuk aylardan birisidir. 

 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

 

February- Şubat

Şubat ayı ile ilgili cümleler
 
February is the shortest month.
Şubat en kısa aydır.
 
We celebrated Valentine’s Day last February
Geçen Şubat Sevgililer Günü’nü kutladık.
 
I   have been working for this company since February.
Şubat’tan beri bu şirket için çalışıyorum.
 
I love February because the semester holiday is in February.
Şubat’ı severim çünkü sömestre tatili Şubat’tadır.
 
The seminar is going to be held in February.
Seminer Şubat’ta yapılacak.
 

March - Mart

Mart ayı ile ilgili cümleler
 
She had a baby in March.
Onun, Mart’ta bir bebeği oldu.
 
Every March, we have a scientific camp for two weeks at school.
Her Mart’ta okulda iki haftalık bir bilimsel kampımız olur.
 
After he had moved to London in March, he started school
O, Mart’ta, Londra’ya taşındıktan sonra, okula başladı.
 
She will finish school in March.
O, okulu Mart’ta bitirecek.
 
We will be living in Japan next March.
Önümüzdeki Mart’ta Japonya’da yaşıyor olacağız.
 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Sayılar

Simple Present Tense

Romeo ve Juliet özeti

April - Nisan

Nisan ayı ile ilgili cümleler
 
April is the first month of spring.
Nisan baharın ilk ayıdır.
 
I love to feel the breeze on my face on a warm April evening.
Ilık bir Nisan akşamında meltemi yüzümde hissetmeyi severim.
 
I stopped smoking in April last year.
Geçen yıl Nisan’da sigara içmeyi bıraktım.
 
We will have finished the project in April.
Nisan’da projeyi bitirmiş olacağız.
 
Until they came across that text in April, they had never known about it.
Onlar, Nisan’da o metine rastlayana kadar, bunun hakkında bilgileri yoktu. 

May - Mayıs

Mayıs ayı ile ilgili cümleler
 
She was born in May with some health problems.
O, Mayıs’ta bir takım sağlık problemleriyle doğmuştu.
 
We paint the walls of our house every year in May.
Her yıl Mayıs’ta evimizin duvarlarını boyarız.
 
 The film was released in May.
Film Mayıs’ta vizyone girdi.
 
After the film had been released in May, 10.000 people watched it.
Film Mayıs’ta vizyona girdikten sonra, 10.000 kişi (onu) seyretti.
 
I will send her some flowers on her birthday in May.
Mayıs’ta doğum gününde, ona çiçekler göndereceğim. 
 

June - Haziran

Haziran ayı ile ilgili cümleler
 
The school will be finished in June.
Haziran’da okul bitmiş olacak.
 
I am going to have a holiday at the end of June.
Haziran sonunda tatil yapacağım.
 
Last June, I saw her for the last time.
Geçen Haziran’da onu, son kez gördüm.
 
Since June we have been practicing regularly.
Haziran’dan beri düzenli olarak pratik yapıyoruz.
 
People generally go to the seaside in June.
İnsanlar Haziran’da genellikle deniz kenarına gider. 

July - Temmuz

Temmuz ayı ile ilgili cümleler
 
She was still living in England in July.
Temmuz’da hala İngiltere’de yaşıyordu.
 
I think July is the best month to be on the mountains.
Bence Temmuz dağlarda olmak için en iyi aydır.
 
Every July, they meet and have a one-week holiday together.
Her Temmuz’da, onlar buluşurlar ve birlikte bir haftalık bir tatile giderler.
 
Don’t worry, I will send your money in July.
Kaygılanma, paranı Temmuz’da göndereceğim.
 
It becomes very hot in our country in July.
Temmuz’da bizim ülkemizde hava çok sıcak olur. 

August - Ağustos

Ağustos ayı ile ilgili cümleler
 
There is a great rock concert in August
Ağustos’ta harika bir rock konseri var.
 
She has lost her consciousness since last August.
O, geçen Ağustos’tan beri bilincini kaybetti.
 
I remember meeting her in a cafe last year in August.
Geçen yıl Ağustos’ta onunla bir kafede buluştuğumu hatırlıyorum.
 
The company had its last general meeting last August.
Şirket son genel toplantısını geçen Ağustos’ta yaptı.
 
They are going to have the final exam in August.
Final sınavına Ağustos’ta girecekler.

September - Eylül

Eylül ayı ile ilgili cümleler
 
In September, schools start in many countries.
Eylül’de pek çok ülkede okullar başlar.
 
September is my favorite month to have walks in the park.
Eylül parkta yürüyüşler yapmak için en secdiğim aydır.
 
There will be a family meeting in September
Eylül’de bir aile toplantısı olacak.
 
In September 1989, he lost his father.
O, Eylül 1989’da babasını kaybetti.
 
The results will have announced at the end of September.
Sonuçlar Eylül sonunda açıklanmış olacak.  

October - Ekim

Ekim ayı ile ilgili cümleler
 
I would love to be in my hometown in October.
Ekim’de memleketimde olmayı çok isterim. 
 
October was the saddest month for me because I had to leave my country in October.
Ekim benim için en üzücü aydı çünkü ülkemi Ekim’de terketmek zorunda kalmıştım.
 
Her mother will have an operation in October.
Onun, annesi Ekim’de bir operasyon geçirecek.
 
In October, it will have been a year since we moved here.
Ekim’de biz, buraya taşınalı bir yıl olacak.
 
I have been working on this same project since October.
Ekim’den beri, bu aynı proje üzerinde çalışıyorum.


November - Kasım

Kasım ayı ile ilgili cümleler
 
I bought a new car last November.
Geçen Kasım’da yeni bir araba satın aldım. 
 
They had been working for a big company before they established their own company in November 1999.
Onlar, Kasım 1999’da kendi şirketlerini kurana kadar , büyük bir şirket için çalışıyorlardı.
 
It generally snows in the east part of the country in November
Ülkenin doğu kısmında, Kasım’da genellikle kar yağar.
 
I would like to visit you in November.
Kasım’da sizi ziyaret etmek isterim.
 
We will have a skiing holiday at the tourist center in November.
Kasım’da turistik bir merkezde kayak tatili yapacağız.

December - Aralık

Aralık ayı ile ilgili cümleler
 
On the last night of December, we have a party to celebrate the coming year.
Aralığın son gecesinde, gelmekte olan yılı kutlamak için bir parti yaparız.
 
She was born in December, so she started school one year late.
Aralık’ta doğmuştu, bu nedenle okula bir yıl geç başladı.
 
They are planning to complete the construction in December.
İnşaatı Aralık’ta tamamlamayı planlıyorlar.
 
My brother will be studying Economics in December.
Aralık’ta kardeşim Ekonomi okuyor olacak.
 
The company was in an economic crisis and trying to sell their properties to get out of it in December.
Aralık’ta şirket ekonomik krizdeydi ve  ondan (krizden) çıkmak için taşınmazlarını satmaya çalışıyorlardı.
 

İngilizce Aylar Örnek Cümleler

I usually go skiing in January. 
Ben genellikle Ocak ayında kayağa giderim.
 
On February 14th, whole world celebrate Valentine’s Day. 
14 Şubat’ta, tüm dünya Sevgililer Günü’nü kutlar.
 
Mr George Brown has been teaching at the University since March. 
Bay George Brown, Mart ayından beri üniversitede öğretmenlik yapmaktadır.
 
April 15 will be my last day of school. 
15 Nisan okulumun son günü olacak.
 
My birthday is in May. 
Doğum günüm Mayıs ayında.
 
The meeting is on June 23rd. 
Toplantı haziranın 23’ünde yapılacak.
 
I will wait for your coming in July when the sun is sizzling. 
Temmuzda güneş parlarken, senin gelişini bekleyeceğim.
 
August is usually the hottest month. 
Ağustos genellikle en sıcak aydır.
 
I will graduate university in September. 
Ben Eylülde üniversiteyi bitireceğim.
 
We are going to Denmark in the first week of October. 
Biz Ekim ayının ilk haftasında Danimarka’ya gidiyoruz.
 
November is my favourite month. 
Kasım, en sevdiğim aydır.
 
December is the twelfth and last month of the year, with 31 days. 
Aralık, yılın onikinci ve sonuncu ayıdır, 31 gün çeker.


 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Alfabe

İngilizce Günler

İngilizce Mevsimler

Simple Present Tense

İngilizce Zamanlar

 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu Tanıtım Videosu


 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Elvan ağar / Şırnak

Çok güzel olmuş Teşekkürler

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL