NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Gramer

İçerikler

İngilizce Gramer Kolay Öğrenilir mi?

Sitemizin İngilizce gramer bölümü, hem ücretsiz gramer dersleri sunmak, hem de Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın  İngilizce eğitim seti  içeriğinin kolay ve pratik öğretim metodu hakkında bir fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca İngilizce çalışmakta olan kişiler için, kısa ve özet bir gramer çalışması oluşturulmaktadır. İngilizce gramer konuları, sitemizde özetlenerek , kolay anlatım yapılmaya çalışılmaktadır. Özellikle tensler, zamanlar da örnekler, örnek cümleler ve gramer soruları örnekleri verilmektedir. İngilizce eğitim setlerimizin içeriğindeki kolay ve pratik konu anlatımlı açıklamalardan yararlanılarak oluşturulan bu özet gramer bilgileri ile, İngilizce öğrenmenin oldukça kolaylaştığını fark edeceksiniz.

En Önemli İngilizce Gramer Konuları Hangileridir?

İngilizcedeki önemli gramer konuları sitemizde yer almaktadır. Gramer konularının bazı bölümlerinden örnekleri aşağıda görmektesiniz. Diğerlerine listemizi tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
 

İngilizce gramer bölümümüzde ilk olarak İngilizce isim cümleleri (To be fiili ile kurulan cümleler)  konusunu göreceğiz.

İngilizce İsim Cümleleri Nedir?

Her dilde olduğu gibi, İngilizce’de de ilk öğrenilmesi gereken konu isim cümleleri konusudur. İngilizce’de isim cümleleri to be, Türkçe anlamı "olmak" olan fiilin, asıl fiil olarak kullanıldığı cümlelerdir. Bu cümleler bir şahıs, eşya veya bir hayvan hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Örneğin:

Bu bir kitaptır. (This is a book.)  Bu iyi bir kitaptır. (This is a good book.) Çiçekler bahçededir. (Flowers are in the garden.) ; gibi cümleler, isim cümleleridir.
 
İngilizce’deki en basit cümle şekli olan isim cümlelerini kolayca anlayabilmeniz için, bu cümle yapısı bir çatı olarak anlatılacaktır.

Olumlu İsim Cümleleri Nasıldır?

"A" anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen kelimedir. is fiildir ve her zaman ortadadır. "B" anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen "A" nın ne olduğudur. Yani "A" hakkında verilen hükümdür.

 A (Özne) is (Fiil) B (Nesne)

Bu çatıya örnek bir cümle;

This is a book.
Bu bir kitaptır.

 
Devamı>> 

Bu, şu, o (This, That, It) Nedir?

İngilizce işaret zamirleri This, that ve it ’tir.

This Bu
That Şu
It 0

Eğer anlatmak istenilen eşya, dinleyene çok yakınsa cümle this (bu) diye başlatılır. 

Örnekler:

This is a book.
Bu bir kitaptır. 

Biraz daha uzakta ise That  (şu) diye başlatılır. 

 

That is a book.
Şu bir kitaptır. 

 

Eğer çok uzakta ise it (o) diye başlatılır. 

No, it is not a pen.
Hayır, o bir tükenmez kalem değildir. 

 

It is a horse.
O bir attır.

Devamı>>


  İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta    tıklayınız  

İngilizce İyelik Sıfatları - Possesive Adjectives Nasıldır?

İngilizce gramerde possesive adjectives iyelik sıfatları isimlerin önüne gelirler ve birşeyin, birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.

My Benim
Your Senin
His Onun (erkek için)
Her Onun (kadın için)
Its Onun (hayvan veya eşya için)
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların

Örnekler:
 
This is a book.
Bu bir kitaptır.

This is my book.
Bu benim kitabımdır.

İkinci cümledeki my iyelik sıfatıdır.

My father is a doctor.
Benim babam doktordur.  
 
Your teacher is in İstanbul.
Senin öğretmenin İstanbul’dadır.

His mother is at home. 
Onun annesi evdedir.

Her book is on the table.
Onun kitabı masanın üzerindedir.
 

Devamı>>
 

İngilizcede Zamanlar (Tensler) Neden Çok Önemlidir?

İngilizce’de Zamanlar, Türkçe dilbilgisinde de olduğu gibi en önemli gramer konusudur. Zamanları iyi öğrenmek, gramer temelinizi oluşturur. Oluşan bu temel üzerinde İngilizce’yi öğrenmeniz kolaylaşır. 

İngilizcede Zamanlar Kaç Tanedir?

İngilizcede 12 adet Tens (Zamanlar) vardır. Bunların 4 tanesi Past (Geçmiş) Zamanları ifade eder. 4 tanesi Present (Şimdiki) Zamanları ifade eder. 4 tanesi de Future (Gelecek) Zamanları ifade eder.

Yukarıda görmekte olduğunuz İngilizce Zamanlar listesinin sırası, kullanım sıklığına göre dizilmiştir. 

İngilizcede Zamanlar Geçmiş, Şimdiki ve Gelecek Zamana Göre Nasıl Sıralanır?

Öğrenimi kolaylaştırmak için, İngilizcedeki Zamanları (Tensler) aşağıda görmekte olduğunuz gibi, geçmiş, şimdiki ve gelecek sırasına göre vermek daha doğrudur. Böyle sıralandığı zaman, zamanları anlamak ve öğrenmek çok daha kolaylaşmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki tablomuz, bu şekilde hazırlanmıştır.

  İngilizce Zamanlar (Tensler)

İstediğiniz Zaman’ın üzerine tıklayarak detaylı konu anlatımı sayfasına gidebilirsiniz.
Örnek cümle Türkçesi
Past
(Geçmiş)
Simple Past Tense He worked. O, çalıştı.
Past Continuous Tense He was working. O, çalışıyordu.
Past Perfect Tense He had worked. O, çalışmıştı.
Past Perfect Continuous Tense He had been working. O, çalışmakta idi.
Present
(Şimdiki)
Simple Present Tense He works. O, çalışır.
Present Continuous Tense He is working. O, çalışıyor.
Present Perfect Tense He has worked. O, çalıştı. (Çalışmış bulunuyor.)
Present Perfect Continuous Tense He has been working. O, çalışmaktadır.
Future
(Gelecek)
Future Tense He will work. O, çalışacak.
Future Continuous Tense  He will be working. O, çalışıyor olacak.
Future Perfect Tense  He will have worked. O, çalışmış olacak.
Future Perfect Continuous Tense He will have been working. O, çalışmakta olacak.

Present Perfect Tense Nedir?

Present Perfect Tense, İngilizce Belirsiz Geçmiş Zamanı anlatan tensdir. Bu tense, kullanıldığı yer çok önemli olan bir tensdir. Nerede kullanılacağı, yine geçmiş zamanı anlatan Simple Past Tense ile karıştırılmamalıdır. Present Perfect Tense, bir işin geçmişte herhangi bir belirsiz zamanda yapıldığını ifade eder. Yani geçmişte yapılmış işleri Present Perfect Tense ile açıklamak uygundur diyebiliriz.
 

Present Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli  
I have done my homework.
Ben ev ödevimi yaptım.

Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak Present Perfect Tense bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin 3.şekli eklenir. Cümle istenildiği şekilde tamamlanır.
 

Cümlede eğer işin yapılma tarihi belirtiliyorsa Present Perfect Tense kullanılmaz, yerine Simple Past Tense kullanılır. Bu iki tens, Türkçeye Geçmiş Zaman olarak çevrilir. Aslında aralarında fark vardır. Bu farkı tam olarak anlayabilmek için, Simple past tense ve Present Perfect Tense karşılaştırması linkine tıklayabilirsiniz.

Önemli Not:
Present Perfect Tense Türkçede en doğru şekilde, belirsiz geçmiş zaman olarak ifade edilebilir. Çünkü bu tense ile yapılan cümlelerde geçmişte yapılan işin ne zaman yapıldığı değil, özellikle yapılmış olup olmadığı önemlidir.
 

      İngilizce Alfabe        tıklayabilirsiniz      

Fiilimsiler - Gerunds Nedir?

İngilizcede bazen fiiller, cümle içinde fiil olarak değil de, isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılıyorlar. Örneğin, yazma, yazış, gelen, gelerek gibi sözcükler bunlara İngilizce'de gerund adı verilir. Gerund ’lar türkçe dil bilgisinde fiilimsiler olarak tanınır. 

İngilizcede de fiillerin  -ing takısı almış halleri bu işi görürler. Bir fiilin sonuna -ing takısı getirerek, yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamları farklı üç kelime elde edilir.  

 
1- writing: yazma, yazış (isim olarak kullanılır.)  
2- writing: yazan (sıfat olarak kullanılır.)  
3- writing: yazarak (zarf olarak kullanılır.) 

 
1-Bunlardan birincisi isim olarak kullanılır. Bunlara isim fiil the gerund adı verilir.  
 
My hat is better than your hat. 
Benim şapkam, senin şapkandan iyidir.
 
Cümlesinde hat (şapka) kelimesi bir isimdir. Onu kaldırıp yerine writing kelimesini kullanıldığında;  
 
My writing is better than your writing. 
Benim yazım, senin yazından iyidir.


Ali is good at writing letters. 
Ali mektup yazmakta iyidir.
 
Are you interested in singing songs? 

Şarkı söylemekle ilgilenir misiniz?  
 
Fat people prefer sitting to running. 

Şişman insanlar oturmayı koşmaya tercih ederler.  
 

Devamı>>
 

Şartlı Cümleler - Conditional Sentences Nasıldır?

İngilizce şartlı cümleler Conditional Sentences  iki kısımdan meydana gelirler. İlk kısım şartı öne süren cümle, ikincisi ise şarta cevap veren cümledir.

Şartı öne süren cümle: 

If you give me money 
Eğer bana parar verirsen

Şarta cevap veren cümle:

I will give you an apple 
Sana elma vereceğim


If kelimesi bir Subordinate Conjuction (yan bağlar) dır. Bir cümlenin başına geldiği zaman o cümleyi tam cümlelikten yan cümleciğe çevirir. 
 
You give me money. 
Sen bana para verirsin. 
 
Cümlesinin öznesi var, fiili var, anlamı da tamdır. 

Halbuki,

If you give me money. 
Eğer bana para verirsen, 

Cümlesinde özne var, fiil var, fakat anlam tam değildir. İşte if ile bağlı tüm cümleler tek başlarına bir anlam taşımazlar. Onun için bu şartı öne süren cümlenin arkasından, bu şarta karşılık veren bir ana cümle gelmelidir. Bu cümlenin tense i (zamanı) sequence of tenses (tenslerin uyumu) kuralına uygun olmalıdır. 

Tense’lerin uyumu:  

If li cümle Tam cümle
1- Simple Present Tense Future Tense
2- Simple Past Tense Conditional
3- Past Perfect Tense Past Conditional

İngilizce’de üç çeşit şartlı cümle bulunur.

1- Olanak dahilindeki işler için kullanılan posibble cümleler.

2- Gerçekleşmemiş işler için kullanılan unreal cümleler

3- Gerçekleşmediği gibi, gerçekleşmesi de olanaksız bulunan impossible cümleler. 

Devamı>>


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Dünyanın Yeni 7 (yedi) Harikası

İngilizce Aylar

Present Continuous Tense

İngilizce Anasayfa

 

Active Passive - Etken Edilgen Cümleler Nasıldır?

İngilizce’deki Active-passive cümlelere Türkçe’de etken ve edilgen cümleler denir.
 

Active (etken) cümle nedir?

İngilizcede active cümlelere, Türkçede etken cümleler diyoruz. Active (etken) cümle, yapılan bir işin, fiili gerçekleştiren ağırlıklı anlatımıdır.

 

Örnek active (etken) cümle nasıldır?

Ali has broken the window.
Ali camı kırdı.

 

Passive (edilgen) cümle nedir?

İngilizcede Passive cümlelere, Türkçede edilgen cümleler diyoruz. Passive (edilgen) cümleler, yapılan bir işin, o fiilden etkilenen ağırlıklı anlatımıdır.

 

Örnek passive (edilgen) cümle nasıldır?

The window has broken by Ali.
Cam, Ali tarafından kırıldı.

 

Active Cümleler Passive Cümlelere Nasıl Çevirilir?

İngilizce’de Active-Passive konusunu kolayca öğrenebilmek ve active cümleleri passive cümlelere çevirebilmek için önce  şu terimleri bilmek gerekir.

Devamı>>

 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu
Tanıtım Videosu

Pekiştirme Soruları - Tag Questions Nasıldır?

Türkçe’de olumlu veya olumsuz bir cümlenin sonunda bazen bilinen bir gerçeği karşıdakine tekrar ettirmek için "değil mi?" diye sorulur. "Yarın geleceksin, değil mi?"
 
İngilizce’de cümle sonuna eklenen bu kısa sorulara Tag questions, pekiştirme soruları adı verilir. Fakat Türkçe’de bunlar olumlu veya olumsuz bütün şahıslarda her zaman "değil mi?" olduğu halde İngilizce’de cümlenin olumlu veya olumsuz oluşuna, zamanına ve şahıslara göre değişir.

1) Olumlu cümlede ek soru olumsuz, olumsuz cümlede ek soru olumludur.
 
You go to school, don’t you? 

Siz okula gidiyorsunuz, değil mi?
 
You don’t go to school, do you? 

Siz okula gitmiyorsunuz, öyle mi?
 
2) Cümlede yardımcı fiil varsa o kullanılır.
 
He has gone, hasn’t he? 
O gitti, değil mi?
 
He hasn’t gone, has he? 

O gitmedi, öyle mi?
 
3) Cümlenin zamanı (tense)'i ne ise, ek soru da o zamanda olur.
 
He went yesterday, didn’t he? 
O dün gitti, değil mi?
 
He didn’t go yesterday, did he? 

O dün gitmedi, öyle mi?
 

Devamı>>
 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

Direct İndirect - Dolaysız, Dolaylı Cümleler Nasıldır?

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  direct indirect dolaysız, dolaylı cümleler konusunu göreceğiz. 

 

Direct (Dolaysız) Cümle Nedir?

Bir söz, sözü söyleyen kişinin ağzından çıktığı gibi aynen ifade edilirse, bu direct dolaysız cümle olur. 

 

Indirect (Dolaylı) Cümle Nedir?

Birisinin söylediği söz, yani birisinin söylediği cümle, diğeri tarafından başka birisine aktarılırsa, bunlar indirect dolaylı cümle olur.

 

Direct (Dolaysız) Örnek Cümle Nasıldır?

Direct cümleye örnek:
Ali said "I love Ayşe"
Ali "Ben Ayşeyi severim", dedi. 

 

Indirect (Dolaylı) Örnek Cümle Nasıldır?

Indirect cümlede ise kişi, birisinin söylediği sözü kendi kelimeleriyle aktarıyor.
Indirect cümleye örnek:
Ali said that he loved Ayşe.
Ali, Ayşeyi sevdiğini söyledi.


Direct cümlelerin yapısı ikiye ayrılır.  

  •  Ana cümle (main clause)
  •  Yan cümle (subordinate clause)

Tırnak içindeki bölüm, yani aktarılan söz, yan cümledir. Cümlenin tamamı ana cümledir. Türkçe’de yan cümle, ana cümlenin içindedir. İngilizce’de genellikle yan cümle sondadır.

Direct cümlelerin indirect şekle çevrilişi değişik uygulama gerektirmesi bakımından üç şekilde olur.

1- (Statement) olumlu, olumsuz düz cümleler. 

2- (Question) soru cümleleri. 

3- (Imperative) emir cümleleri. 


Devamı>>

 

İngilizce tüm gramer konularını listesinden seçerek çalışabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Sayılar

İngilizce Mevsimler

İngilizce Deyimler

İngilizce Türkçe Çeviri

 

Sağ banner 3
İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Mahir genç / Diyarbakir

Çok guzel

Hatice Sorgun / SİVAS

Kuralları anlayınca öğrenmek kolaylaşıyor. Hep sitenizdençalışacağım, sağolun.

Ayhan Özgenç / BANDIRMA

Sitenizde İngilizce grameri çok güzel anlatılıyor. Hayrankaldım. Anlayarak öğreniyorum. Çok teşekkürler…

Macide Keskin / ADANA

Ne güzel hazırlanmış bir site, arkadaşlarım haklıymış. İyiki öğrendim. Teşekkürler

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL