NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci

İngilizce Gramer Konu Anlatımı

İçerikler
Limasollu Naci Eğitim Yayınları

İngilizce Gramer Kolay Öğrenilir mi?

Sitemizin İngilizce gramer bölümü, hem ücretsiz gramer dersleri sunmak, hem de Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın  İngilizce eğitim seti  içeriğinin kolay ve pratik öğretim metodu hakkında bir fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca İngilizce çalışmakta olan kişiler için, kısa ve özet bir gramer çalışması oluşturulmaktadır. İngilizce gramer konuları, sitemizde özetlenerek , kolay anlatım yapılmaya çalışılmaktadır. Özellikle tensler, zamanlar da örnekler, örnek cümleler ve gramer soruları örnekleri verilmektedir. İngilizce eğitim setlerimizin içeriğindeki kolay ve pratik konu anlatımlı açıklamalardan yararlanılarak oluşturulan bu özet gramer bilgileri ile, İngilizce öğrenmenin oldukça kolaylaştığını fark edeceksiniz.

İngilizce Gramer Konularını Nasıl Çalışırım?

Arzu ederseniz, sitemizdeki sırayı takip ederek çalışmaya başlayabilirsiniz. Veya arzu ederseniz aradığınız ve öğrenmeyi özellikle istediğiniz bir konuyu, gramer konularını listesinden seçerek çalışabilirsiniz.

En Önemli İngilizce Gramer Konuları Hangileridir?

Ayrıca aşağıda bazı gramer konularından alınmış örnek bölümler yer almaktadır. Konuların devamına, devamı linklerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Basit İsim Cümleleri | This Is A Book

Her dilde olduğu gibi, İngilizce gramerde de ilk öğrenilmesi gereken konu basit isim cümleleri konusudur.
 
İngilizce gramerde basit isim cümleleri to be, Türkçe anlamı "olmak" olan fiilin, asıl fiil olarak kullanıldığı cümlelerdir. Bu cümleler bir şahıs, eşya veya bir hayvan hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Örneğin:

Bu bir kitaptır.
Bu kitap iyidir.
Çocuklar bahçededir;     gibi cümleler, basit isim cümleleridir.
 
İngilizce gramerdeki en basit cümle şekli olan basit isim cümlelerini kolayca anlayabilmeniz için, bu cümle yapısı bir çatı olarak anlatılacaktır.
 
Olumlu basit isim cümleleri

 A is B

Bu çatıya örnek bir cümle;

This is a book.
Bu bir kitaptır.

A is B
This is a book.
Bu bir kitaptır.

 A anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen kelimedir. is fiildir ve her zaman ortadadır. B anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen Anın ne olduğudur. Yani A hakkında verilen hükümdür.

Bu çatı ile binlerce basit isim cümlesi kurulabilir.

Örnekler:

Ayşe is a girl.
Ayşe bir kızdır.

Ayşe is a beautiful girl.
Ayşe güzel bir kızdır.

It is a book.
O bir kitaptır.
 
Devamı>> 

İşaret Zamirleri | This, That, It

İngilizce gramerde İngilizce işaret zamirleri This, that ve it ’tir.

This Bu
That Şu
It 0

Eğer anlatmak istenilen eşya, dinleyene çok yakınsa cümle this (bu) diye başlatılır. 

This is a book.
Bu bir kitaptır. 
 

Biraz daha uzakta ise that (şu) diye başlatılır. 

 

That is a book.
Şu bir kitaptır. 

 

Eğer çok uzakta ise it (o) diye başlatılır. 

No, it is not a pen.
Hayır, o bir tükenmez kalem değildir. 

 

It is a horse.
O bir attır.
 

No, it is not an elephant?
Hayır, o bir fil değildir. 

 

Is that an elephant?
Şu bir fil midir?

 

Yes, it is an apple.
Evet, o bir elmadır.


Devamı>>
 

İngilizce İyelik Sıfatları | Possesive Adjectives

İngilizce gramerde possesive adjectives iyelik sıfatları isimlerin önüne gelirler ve birşeyin, birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.

My Benim
Your Senin
His Onun (erkek için)
Her Onun (kadın için)
Its Onun (hayvan veya eşya için)
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların

Örnekler:
 
This is a book.
Bu bir kitaptır.

This is my book.
Bu benim kitabımdır.

İkinci cümledeki my iyelik sıfatıdır.

My father is a doctor.
Benim babam doktordur.  
 
Your teacher is in İstanbul.
Senin öğretmenin İstanbul’dadır.

His mother is at home. 
Onun annesi evdedir.

Her book is on the table.
Onun kitabı masanın üzerindedir.
 

Devamı>>

 

Fiilimsiler | Gerunds

İngilizce gramerde bazen fiiller, cümle içinde fiil olarak değil de, isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılıyorlar. Örneğin, yazma, yazış, gelen, gelerek gibi sözcükler bunlara İngilizce fiilimsiler, gerund adı verilir. Gerund ’lar Türkçe dil bilgisinde fiilimsiler olarak tanınır.

İngilizcede de fiillerin -ing takısı almış halleri bu işi görürler. Bir fiilin sonuna -ing takısı getirerek, yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamları farklı üç kelime elde edilir.  
 
1- writing: yazma, yazış (isim olarak kullanılır.)  
2- writing: yazan (sıfat olarak kullanılır.)  
3- writing: yazarak (zarf olarak kullanılır.)  
 
1-Bunlardan birincisi isim olarak kullanılır. Bunlara isim fiil the gerund adı verilir.  
 
My hat is better than your hat.
Benim şapkam, senin şapkandan iyidir.
 
Cümlesinde hat (şapka) kelimesi bir isimdir. Onu kaldırıp yerine writing kelimesini kullanıldığında;  
 
My writing is better than your writing.
Benim yazım, senin yazından iyidir.
 
Ali is good at writing letters.
Ali mektup yazmakta iyidir.
 
Are you interested in singing songs?
Şarkı söylemekle ilgilenir misiniz?  
 
Fat people prefer sitting to running.
Şişman insanlar oturmayı koşmaya tercih ederler.  
 

Devamı>>
 

Şartlı Cümleler | Conditional Sentences

İngilizce gramerde şartlı cümleler conditional sentences  iki kısımdan meydana gelirler. İlk kısım şartı öne süren cümle, ikincisi ise şarta cevap veren cümledir.

Şartı öne süren cümle:

If you give me money
Eğer bana parar verirsen

Şarta cevap veren cümle:

I will give you an apple
Sana elma vereceğim

If kelimesi bir Subordinate Conjuction (yan bağlar) dır. Bir cümlenin başına geldiği zaman o cümleyi tam cümlelikten yan cümleciğe çevirir. 
 
You give me money.
Sen bana para verirsin. 
 
Cümlesinin öznesi var, fiili var, anlamı da tamdır. 

Halbuki,

If you give me money.
Eğer bana para verirsen,

Cümlesinde özne var, fiil var, fakat anlam tam değildir. İşte if ile bağlı tüm cümleler tek başlarına bir anlam taşımazlar. Onun için bu şartı öne süren cümlenin arkasından, bu şarta karşılık veren bir ana cümle gelmelidir. Bu cümlenin tense i (zamanı) sequence of tenses (tenslerin uyumu) kuralına uygun olmalıdır. 
Tense’lerin uyumu:  

if li cümle Tam cümle
1- Simple Present Tense Future Tense
2- Simple Past Tense Conditional
3- Past Perfect Tense Past Conditional

İngilizce’de üç çeşit şartlı cümle bulunur.

1- Olanak dahilindeki işler için kullanılan posibble cümleler.

2- Gerçekleşmemiş işler için kullanılan unreal cümleler

3- Gerçekleşmediği gibi, gerçekleşmesi de olanaksız bulunan impossible cümleler. 

 

Devamı>>


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Deyimler

İngilizce Aylar

Present Perfect Tense

 

Active Passive | Etken Edilgen Cümleler

Active bir cümleyi yazıp cümledeki her kelimeyi teker teker tanıyalım.

I eat an apple everyday.
Ben hergün bir elma yerim.

Özne: l

Fiil: write (geniş zaman)

Nesne: an apple

Sıra ile beş kuralı uygulamanız gereklidir.

1- Active cümledeki nesne pasive cümleye özne gibi yazılır.

2- Active cümledeki fiilin zamanı ne ise to be fiilinin aynı zamanı yazılır.

3- Active cümledeki fiilin zamanı ne olursa olsun passive ’de fiilin 3. şekli yazılır.

4- Active cümledeki özne nominative likten objective liğe çevrilir ve by edatı ile birlikte yazılır. Aşağıda bunları tablo halinde gömektesiniz.

I by me
You by you
He by him
She by her
It by it
We by us
You by you
They by them

5- Cümlenin sonunda bulunan zaman zarfı aynen alınır.

Şimdi bu kuralları uygulayarak active cümleleri passive hale çevirelim.

İlk örneğimiz simple present tense geniş zaman olsun.

I eat an apple every day.
Ben hergün bir elma yerim.

1- Bu cümledeki nesne olan an apple kelimesi passive cümlenin başına yazılır.

A apple______________________

2-Active cümledeki zamana uygun to be fiil alınır. Burada fiilimiz geniş zaman olduğu için am, are, isden an apple’a uygun olanı is’dir.

An apple is______________________
 
3- Active cümlede fiil eatdır. Bunun 3. şekli alınır.

An apple is eaten______________________

4- Active cümledeki özne l olduğundan by me olarak alınır.

An apple is eaten by me ______________________

5- Cümlenin sonundaki zaman zarfı aynen alınır.

An apple is eaten by me everyday.
Benim tarafımdan hergün bir elma yenir.
 
Devamı>>
 

Pekiştirme Soruları | Tag Questions

Türkçe’de olumlu veya olumsuz bir cümlenin sonunda bazen bilinen bir gerçeği karşıdakine tekrar ettirmek için değil mi? diye sorulur.
 
Yarın geleceksin, değil mi?
ya da,
Yarın gelmeyeceksin, değil mi?
 
İngilizce gramerde cümle sonuna eklenen bu kısa sorulara Tag questions, pekiştirme soruları adı verilir. Fakat Türkçe’de bunlar olumlu veya olumsuz bütün şahıslarda her zaman değil mi? olduğu halde İngilizce’de cümlenin olumlu veya olumsuz oluşuna, zamanına ve şahıslara göre değişir.
 
1) Olumlu cümlede ek soru olumsuz, olumsuz cümlede ek soru olumludur.
 
You go to school, don’t you?
Siz okula gidiyorsunuz, değil mi?
 
You don’t go to school, do you?
Siz okula gitmiyorsunuz, öyle mi?
 
2) Cümlede yardımcı fiil varsa o kullanılır.
 
He has gone, hasn’t he?
O gitti, değil mi?
 
He hasn’t gone, has he?
O gitmedi, öyle mi?
 
3) Cümlenin zamanı (tense’i) ne ise, ek soru da o zamanda olur.
 
He went yesterday, didn’t he?
O dün gitti, değil mi?
 
He didn’t go yesterday, did he?
O dün gitmedi, öyle mi?
 
Ali is a good boy, isn’t he?
Ali iyi bir çocuktur, değil mi?

 
Devamı>>
 

Direct İndirect | Dolaysız, Dolaylı Cümleler

Bir söz, sözü söyleyen kişinin ağzından çıktığı gibi aynen ifade edilirse, bu direct dolaysız cümle olur.

Birisinin söylediği söz, yani birisinin söylediği cümle, diğeri tarafından başka birisine aktarılırsa, bunlar indirect dolaylı cümle olur.
 
Direct cümleye örnek: 
Dün Ali ben her gün okula giderim, dedi.
Indirect cümlede ise kişi, birisinin söylediği sözü kendi kelimeleriyle aktarıyor.

Dün Ali her gün okula gittiğini söyledi.

Direct cümlelerin yapısı ikiye ayrılır.  

  •  Ana cümle (main clause)
  •  Yan cümle (subordinate clause)

Tırnak içindeki bölüm, yani aktarılan söz, yan cümledir. Cümlenin tamamı ana cümledir.

Türkçe’de yan cümle, ana cümlenin içindedir. İngilizce’de genellikle yan cümle sondadır.

Direct cümlelerin indirect şekle çevrilişi değişik uygulama gerektirmesi bakımından üç şekilde olur.

1- (Statement) olumlu, olumsuz düz cümleler.

2- (Question) soru cümleleri.

3- (Imperative) emir cümleleri.
 

1- Statements


Olumlu, olumsuz düz cümleler.

Bu gruptaki direct cümlelerin indirect hale çevrilmesinde iki noktaya dikkat ediniz.

A) Ana cümle The Simple Present Tense mi yoksa The Simple Past Tense mi?

B) Ana cümleden sonra, yan cümleye başlarken to ile bağlı bir indirect object (dolaylı tümleç) var mı? Yani to me, to him, to his father, to the director gibi.

Bu iki unsura bağlı olarak dört çeşit direct cümle vardır.

Ana cümle Simple Present Tense, indirect object yok.

  1. All the time Hakan says I like ice cream.
    Hakan her zaman dondurma severim der. 
     
  2. Ana cümle Simple Present Tense, indirect object var.

All the time Hakan says to his friends I like ice cream.
Hakan her zaman arkadaşlarına dondurma severim der.
 

  1. Ana cümle Simple. Past Tense, indirect object yok.

Yesterday Hakan said I like ice cream.
Hakan dün dondurma severim dedi.  
 

  1. Ana cümle Simple Past Tense, indirect object var.

Yesterday Hakan said to me I like ice cream.
Hakan dün bana dondurma severim dedi.  

Kural:
 
A) Ana cümlede indirect object varsa indirecte çevrilirken say fiili tell e dönüşür.

B) Yan cümledeki şahıs zamirleri, sözü söyleyenin bahsettiği kişiye göre değişikliğe uğrar.

C) Direct cümledeki ana cümle Simple Present Tense ise indirect e çevirirken yan cümlenin zamanı aynen kalır. Eğer ana cümle Simple Past Tense ise indirect e çevrilirken yan cümlenin zamanı da bir derece Past laşır.

Şimdi aşağıdaki vereceğimiz direct cümleleri indirect ’e çevirerek örnek çalışma yapalım.

Birinci örnek cümle:
 
1. Hakan says I like ice cream.          Direct cümle
Hakan dondurma severim       der.

 A) Ana cümlede say fiilinden sonra to meto youto him gibi bir indirect object bulunmadığı için say fiili aynen kalır. Yan cümlenin tırnakları kaldırılır ve ana cümle ile yan cümle arasına that bağlacı yerleştirilir. 

Hakan says that ______________________

B) Yan cümledeki birinci şahıs zamiri olan l , üçüncü şahıs zamiri olan he ’ye dönüşür. Çünki Hakan kendisinden bahsetmektedir.

Hakan says that he ______________________

C) Ana cümlenin fiili Simple Present Tense olduğu için, yan cümlenin fiili de değişmeyerek Simple Present Tense olarak kalır.

Hakan says that he likes ice cream.         indirect cümle
Hakan Dondurma sevdiğini söyler.

Devamı>>

 

İngilizce gramer konularını listesinden seçerek çalışabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Mevsimler

İngilizce Deyimler

İngilizce Türkçe Çeviri

Yorumlar

Mahir genç / Diyarbakir

Çok guzel

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL