NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Gramer A’dan Z’ye Konu Anlatımı

İngilizce Gramer Kolay Öğrenilir mi?

İngilizce, grameri çok zengin bir dildir. Birçok konuda belirli kurallar varsa da pekçok da istisnalar vardır. Bu nedenle İngilizce grameri kolay bir dil mi, yoksa zor bir dil mi, hep tartışma konusudur. Ancak doğru bir metot ile ve severek çalışılırsa mutlaka kolaylıkla öğrenilmektedir.
 

Not: Tüm İngilizce gramer konu anlatımları listesini sayfamızın altında bulabilirsiniz.

Örnek İngilizce gramer konuları

İngilizce gramer konularından ilk olarak isim cümleleri (to be fiili ile kurulan cümleler)  konusunu görelim.

İngilizce isim cümleleri nedir?

Her dilde olduğu gibi, İngilizce gramerinde de, ilk öğrenilmesi gereken konu isim cümleleri konusudur. İngilizce’de isim cümleleri to be, Türkçe anlamı olmak olan fiilin, asıl fiil olarak kullanıldığı cümlelerdir. Bu cümleler bir şahıs, eşya veya bir hayvan hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Örneğin:

Bu bir hediyedir. (This is a gift.)  Bu iyi bir kitaptır. (This is a good book.) Çiçekler bahçededir. (Flowers are in the garden.) ; gibi cümleler, isim cümleleridir.
 
İngilizce gramerindeki, en basit cümle şekli olan isim cümlelerini kolayca anlayabilmeniz için, bu cümle yapısı bir çatı olarak anlatılacaktır.

Olumlu isim cümleleri nasıldır?

A anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen kelimedir. is fiildir ve her zaman ortadadır. B anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen A nın ne olduğudur. Yani A hakkında verilen hükümdür.

 A (Özne) is (Fiil) B (Nesne)

Bu çatıya örnek bir cümle;

This is a good breakfast.
Bu iyi bir kahvaltıdır.

 
Devamı>> 

Bu, şu, bunlar, şunlar (This, that, these,those) nedir?

İngilizce gramerde işaret zamirleri This that these ve those ’dur.

 

Tekil

Çoğul

Yakın

This (Bu)

These (Bunlar)

Uzak

That (Şu)

Those (Şunlar)

Eğer anlatmak istenilen eşya, dinleyene çok yakınsa cümle this (bu) diye başlatılır. 

Örnekler:

This is a book.
Bu bir kitaptır. 
 

Biraz daha uzakta ise That  (şu) diye başlatılır. 

That is a book.
Şu bir kitaptır. 
 

Devamı>> 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce gramer konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

İngilizce iyelik sıfatları - Possesive adjectives nasıldır?

İngilizce gramerde possesive adjectives iyelik sıfatları isimlerin önüne gelirler ve birşeyin, birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.

My Benim
Your Senin
His Onun (erkek için)
Her Onun (kadın için)
Its Onun (hayvan veya eşya için)
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların

Örnekler:
 
This is a book.
Bu bir kitaptır.

This is my book.
Bu benim kitabımdır.

İkinci cümledeki my iyelik sıfatıdır.

My father is a doctor.
Benim babam doktordur.  
 
Your teacher is in İstanbul.
Senin öğretmenin İstanbul’dadır.
 

Devamı>>
 

İngilizcede zamanlar (tensler) neden çok önemlidir?

İngilizce gramerde zamanlar, Türkçe dilbilgisinde de olduğu gibi en önemli gramer konusudur. Zamanları iyi öğrenmek, gramer temelinizi oluşturur. Oluşan bu temel üzerinde İngilizce’yi öğrenmeniz kolaylaşır. 

 

İngilizcede zamanlar kaç tanedir?

İngilizcede 12 adet Tens (Zamanlar) vardır. 

 

İngilizcede zamanlar geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana göre nasıl sıralanır?

Öğrenimi kolaylaştırmak için, İngilizcedeki zamanları (tensler) aşağıda görmekte olduğunuz gibi, past (geçmiş), present (şimdiki) ve future (gelecek) sırasına göre vermek daha doğrudur. Böyle sıralandığı zaman, zamanları anlamak ve öğrenmek çok daha kolaylaşmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki tablo, bu şekilde hazırlanmıştır.

  İngilizce Zamanlar (Tensler)

İstediğiniz Zaman’ın üzerine tıklayarak detaylı konu anlatımı sayfasına gidebilirsiniz.
Örnek cümle Türkçesi
Past
(Geçmiş)
Simple Past Tense He walked. O, yürüdü.
Past Continuous Tense He was walking. O, yürüyordu.
Past Perfect Tense He had walked. O, yürümüştü.
Past Perfect Continuous Tense He had been walking. O, yürümekte idi.
Present
(Şimdiki)
Simple Present Tense He walks. O, yürür.
Present Continuous Tense He is walking. O, yürüyor.
Present Perfect Tense He has walked. O, yürüdü. (Yürümüş bulunuyor.)
Present Perfect Continuous Tense He has been walking. O, yürümektedir.
Future
(Gelecek)
Simple Future Tense He will walk. O, yürüyecek.
Future Continuous Tense  He will be walking. O, yürüyor olacak.
Future Perfect Tense  He will have walked. O, yürümüş olacak.
Future Perfect Continuous Tense He will have been walking. O, yürümekte olacak.

Devamı>>

 

Aşağıda İngilizce zamanlardan Present perfect tense in öğrenim videosunu İngilizce Eğitim Setlerimizden bir örnek olarak görmektesiniz.
 

Video Süresi: 6:42

Present Perfect Tense nedir?

Present Perfect Tense, İngilizce belirsiz geçmiş zamanı anlatan tensdir. Bu tense, kullanıldığı yer çok önemli olan bir tensdir. Nerede kullanılacağı, yine geçmiş zamanı anlatan Simple Past Tense ile karıştırılmamalıdır. Present Perfect Tense, bir işin geçmişte herhangi bir belirsiz zamanda yapıldığını ifade eder. Yani geçmişte yapılmış işleri Present Perfect Tense ile açıklamak uygundur diyebiliriz.
 

Present perfect tense cümle nasıl kurulur?

Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli  
I have done my homework.
Ben ev ödevimi yaptım.

Yukarıda gördüğünüz tabloya uyarak Present Perfect Tense bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin 3.şekli eklenir. Cümle istenildiği şekilde tamamlanır.
 

Cümlede eğer işin yapılma tarihi belirtiliyorsa Present Perfect Tense kullanılmaz, yerine Simple Past Tense kullanılır. Bu iki tens, Türkçeye Geçmiş Zaman olarak çevrilir. Aslında aralarında fark vardır. Bu farkı tam olarak anlayabilmek için, Simple past tense ve Present Perfect Tense karşılaştırması linkine tıklayabilirsiniz.

Önemli Not:
Present Perfect Tense Türkçede en doğru şekilde, belirsiz geçmiş zaman olarak ifade edilebilir. Çünkü bu tense ile yapılan cümlelerde geçmişte yapılan işin ne zaman yapıldığı değil, özellikle yapılmış olup olmadığı önemlidir.
 

Devamı>>

Fiilimsiler - Gerunds nedir?

İngilizce gramerde, bazen fiiller cümle içinde fiil olarak değil de, isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılıyorlar. Örneğin, yazma, yazış, gelen, gelerek gibi sözcükler bunlara İngilizce'de gerund adı verilir. Gerund ’lar türkçe dil bilgisinde fiilimsiler olarak tanınır. 

İngilizce'de de fiillerin  -ing takısı almış halleri bu işi görürler. Bir fiilin sonuna -ing takısı getirerek, yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamları farklı üç kelime elde edilir.  

 
1- writing: yazma, yazış (isim olarak kullanılır.)  
2- writing: yazan (sıfat olarak kullanılır.)  
3- writing: yazarak (zarf olarak kullanılır.) 
 
1-Bunlardan birincisi isim olarak kullanılır. Bunlara isim fiil the gerund adı verilir.  
 
My hat is better than your hat. 
Benim şapkam, senin şapkandan iyidir.
 
Cümlesinde hat (şapka) kelimesi bir isimdir. Onu kaldırıp yerine writing kelimesini kullanıldığında;  
 
My writing is better than your writing. 
Benim yazım, senin yazından iyidir.


Ali is good at writing letters. 
Ali mektup yazmakta iyidir.
 
Are you interested in singing songs? 

Şarkı söylemekle ilgilenir misiniz?  
 
Fat people prefer sitting to running. 

Şişman insanlar oturmayı koşmaya tercih ederler.  
 

Devamı>>
 

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Şartlı cümleler - Conditional sentences nasıldır?

İngilizce gramerde şartlı cümleler Conditional Sentences  iki kısımdan meydana gelirler. İlk kısım şartı öne süren cümle, ikincisi ise şarta cevap veren cümledir.

Şartı öne süren cümle: 

If you give me money 
Eğer bana parar verirsen

Şarta cevap veren cümle:

I will give you an apple 
Sana elma vereceğim


If kelimesi bir Subordinate Conjuction (yan bağlar) dır. Bir cümlenin başına geldiği zaman o cümleyi tam cümlelikten yan cümleciğe çevirir. 
 
You give me money. 
Sen bana para verirsin. 
 
Cümlesinin öznesi var, fiili var, anlamı da tamdır. 

Halbuki,

If you give me money. 
Eğer bana para verirsen, 

Cümlesinde özne var, fiil var, fakat anlam tam değildir. İşte if ile bağlı tüm cümleler tek başlarına bir anlam taşımazlar. Onun için bu şartı öne süren cümlenin arkasından, bu şarta karşılık veren bir ana cümle gelmelidir. Bu cümlenin tense i (zamanı) sequence of tenses (tenslerin uyumu) kuralına uygun olmalıdır. 

Tense’lerin uyumu:  

If li cümle Tam cümle
1- Simple Present Tense Simple Future Tense
2- Simple Past Tense Conditional
3- Past Perfect Tense Past Conditional

İngilizce’de üç çeşit şartlı cümle bulunur.

1- Olanak dahilindeki işler için kullanılan posibble cümleler.

2- Gerçekleşmemiş işler için kullanılan unreal cümleler

3- Gerçekleşmediği gibi, gerçekleşmesi de olanaksız bulunan impossible cümleler. 
 

Devamı>>


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

Dünyanın Yeni 7 (yedi) Harikası

İngilizce Aylar

Present Continuous Tense
 


Aşağıda İngilizce dolaysız - dolaylı cümleler (Active-passive voice) öğrenim videosunu İngilizce Eğitim Setlerimizden bir örnek olarak görmektesiniz.
 

Video Süresi: 4:36

Active passive - Etken edilgen cümleler nasıldır?

İngilizce’deki Active-passive cümlelere Türkçe’de etken ve edilgen cümleler denir.
 

Active (etken) cümle nedir?

İngilizcede active cümlelere, Türkçede etken cümleler diyoruz. Active (etken) cümle, yapılan bir işin, fiili gerçekleştiren ağırlıklı anlatımıdır.

 

Örnek active (etken) cümle nasıldır?

Ali has broken the window.
Ali camı kırdı.

 

Passive (edilgen) cümle nedir?

İngilizcede Passive cümlelere, Türkçede edilgen cümleler diyoruz. Passive (edilgen) cümleler, yapılan bir işin, o fiilden etkilenen ağırlıklı anlatımıdır.

 

Örnek passive  (edilgen) cümle nasıldır?

The window has broken by Ali.
Cam, Ali tarafından kırıldı.

 

Active Cümleler Passive Cümlelere Nasıl Çevirilir?

İngilizce’de Active-Passive konusunu kolayca öğrenebilmek ve active cümleleri passive cümlelere çevirebilmek için önce  şu terimleri bilmek gerekir.

Devamı>>

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)

 

Pekiştirme Soruları - Tag Questions Nasıldır?

Türkçe’de olumlu veya olumsuz bir cümlenin sonunda bazen bilinen bir gerçeği karşıdakine tekrar ettirmek için değil mi? diye sorulur. Yarın geleceksin, değil mi?
 
İngilizce’de cümle sonuna eklenen bu kısa sorulara Tag questions, pekiştirme soruları adı verilir. Fakat Türkçe’de bunlar olumlu veya olumsuz bütün şahıslarda her zaman değil mi? olduğu halde İngilizce’de cümlenin olumlu veya olumsuz oluşuna, zamanına ve şahıslara göre değişir.

1) Olumlu cümlede ek soru olumsuz, olumsuz cümlede ek soru olumludur.
 
You go to school, don’t you? 

Siz okula gidiyorsunuz, değil mi?
 
You don’t go to school, do you? 

Siz okula gitmiyorsunuz, öyle mi?
 
2) Cümlede yardımcı fiil varsa o kullanılır.
 
He has gone, hasn’t he? 
O gitti, değil mi?
 
He hasn’t gone, has he? 

O gitmedi, öyle mi?
 
3) Cümlenin zamanı (tense)'i ne ise, ek soru da o zamanda olur.
 
He went yesterday, didn’t he? 
O dün gitti, değil mi?
 
He didn’t go yesterday, did he? 

O dün gitmedi, öyle mi?
 

Devamı>>

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

Reported Speech - Direct İndirect - Dolaysız, Dolaylı Cümleler Nasıldır?

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  reported speech - direct indirect dolaysız, dolaylı cümleler konusunu göreceğiz. 

 

Direct (Dolaysız) Cümle Nedir?

Bir söz, sözü söyleyen kişinin ağzından çıktığı gibi aynen ifade edilirse, bu direct dolaysız cümle olur. 

 

Indirect (Dolaylı) Cümle Nedir?

Birisinin söylediği söz, yani birisinin söylediği cümle, diğeri tarafından başka birisine aktarılırsa, bunlar indirect dolaylı cümle olur.

 

Direct (Dolaysız) Örnek Cümle Nasıldır?

Direct cümleye örnek:
Ali said I love Ayşe
Ali Ben Ayşeyi severim, dedi. 

 

Indirect (Dolaylı) Örnek Cümle Nasıldır?

Indirect cümlede ise kişi, birisinin söylediği sözü kendi kelimeleriyle aktarıyor.
Indirect cümleye örnek:
Ali said that he loved Ayşe.
Ali, Ayşeyi sevdiğini söyledi.


Direct cümlelerin yapısı ikiye ayrılır.  

  •  Ana cümle (main clause)
  •  Yan cümle (subordinate clause)

Tırnak içindeki bölüm, yani aktarılan söz, yan cümledir. Cümlenin tamamı ana cümledir. Türkçe’de yan cümle, ana cümlenin içindedir. İngilizce’de genellikle yan cümle sondadır.

Direct cümlelerin indirect şekle çevrilişi değişik uygulama gerektirmesi bakımından üç şekilde olur.

1- (Statement) olumlu, olumsuz düz cümleler. 

2- (Question) soru cümleleri. 

3- (Imperative) emir cümleleri. 


Devamı>>

 

Tüm İngilizce gramer konularını aşağıdaki listemizden seçerek inceleyebilirsiniz.

İngilizce İsim Cümleleri

İngilizce İşaret Zamirleri - Demonstrative Pronouns (This, That, These, Those)

İngilizce İsimlerin Çoğullaşması

İngilizce Yer Bildiren Isim Cümleleri

İngilizce Articles - A, An, The Kullanımı

İngilizce İyelik Sıfatları ve İyelik Zamirleri

İngilizce Şahıs Zamirleri

İngilizce Soru Zamirleri Ve Sıfatları

İngilizce İsim Tamlamaları

İngilizcede At, In Kullanımı

İngilizce Emir Cümleleri (Imperatives)

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)

İngilizce Yardımcı Fiiller - Modal Verbs - Can

İngilizce Yardımcı Fiiller - Modal Verbs - Must

İngilizce Yardımcı Fiiller - Modal Verbs - May

İngilizce Yardımcı Fiiller - Modal Verbs - Could

İngilizce Yardımcı Fiiller - Modal Verbs - Would

İngilizce Yardımcı Fiiller - Modal Verbs - Should - Ought to

İngilizce Yardımcı Fiiller - Modal Verbs - Might

İngilizce İsimler (Nouns)

İngilizce Sıfatlar (Adjectives)

İngilizce Zarflar (Adverbs)

İngilizce Edatlar (Prepositions)

İngilizce To Have Fiilinin Çeşitli Kullanılışları

İngilizce Fiilimsiler (Gerund)

İngilizce Olumsuz Cümleler

İngilizce Mastarlar (Infinitives)

İngilizce It Zamirinin Çeşitli Kullanılışları

İngilizce Şartlı Cümleler (Conditional Sentences)

İngilizce İlgi Zamirleri - Who (Relative Pronouns)

İngilizce İlgi Zamirleri - Which (Relative Pronouns)

İngilizce İlgi Zamirleri - Whose (Relative Pronouns)

İngilizce İlgi Zamirleri - That (Relative Pronouns)

Active Passive Voice (İngilizce Etken Edilgen Cümleler)

Reported Speech - Direct Indirect (İngilizce Dolaysız Dolaylı Cümleler)

İngilizce Pekiştirme Soruları (Tag Questions)

İngilizce Yapılarına Göre İngilizce Cümle Çeşitlerine Toplu Bakış

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Mahir genç / Diyarbakir

Çok guzel

Ayhan Özgenç / BANDIRMA

Sitenizde İngilizce grameri çok güzel anlatılıyor. Hayrankaldım. Anlayarak öğreniyorum. Çok teşekkürler…

Macide Keskin / ADANA

Ne güzel hazırlanmış bir site, arkadaşlarım haklıymış. İyiki öğrendim. Teşekkürler

Hatice Sorgun / SİVAS

Kuralları anlayınca öğrenmek kolaylaşıyor. Hep sitenizdençalışacağım, sağolun.

Azime / Birezilya_Sao Poula

Harika bir site

Şeyda / İstanbul

Sayfanız benim istediği gibi .Konu sıralaması çalışmayı kolaylaştırıyor.

gökçe öncül / ÇEŞME

çok güzel anlatmışsınız tablo halinde anlatmak her şeyi özetlemiş. teşekkürler

Bulent Ozkara / TAMPA

Çok anlaşılır bir tarz kullanılmış, teşekkür ederim.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL