NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Kelimeler - En Çok Kullanılan 1000 Kelime ve Cümle

İçerikler

İngilizce Kelimeler En Kolay Nasıl Öğrenilir?

Her dilde olduğu gibi İngilizce'de de başlangıçta mümkün olduğu kadar çok kelime öğrenmek , İngilizce'yi daha kolay ilerletmeye çok yardımcı olur. Kelime öğrenmenin birçok yolu vardır. Öncelikle yeni kelimeleri konular halinde gruplara ayırarak öğrenmek faydalı olabilir. Böylece kelime öğrenmeye daha ilginizi çekecek konulardan başlama şansınız olur. Bu amaçla aşağıdaki sayfamızda İngilizce kelimeler bu şekilde çeşitli başlıklar altında toplanmıştır. 

İngilizce Kelimelerin Yazılışı Zor mudur ?

İngilizce kelimeler konusunda başlangıçta öğrenenleri zorlayan bir diğer konuda İngilizce de yazım konusunda Türkçemizdeki gibi kesin kuralların olmamasıdır. Bu konuyu  İngilizce alfabe  sayfamızda da görebilirsiniz. Ancak bu durum sizi korkutmasın. Yukarıda belirttiğimiz gibi İngilizceyi öğrenmeye başladıkça, kelimelerin yazımı ve okunuşu size başlangıçtaki gibi zor gelmeyecektir.
 

Şimdi İngilizce’de en çok kullanılan 1000 kelime ve cümleleri görmeye başlayalım.
 

İngilizce’de en çok kullanılan 1000 kelime ve cümle


General speaking    Genel Konuşma

1. Hello Merhaba
2. Welcome Hoş geldiniz
3. Good bye Hoşça kalın
4. Goodmorning Günaydın
5. Have a good day İyi günler
6. Good evening İyi akşamlar
7. Good nights İyi geceler
8. Good bye Güle güle
9. Good bye Allahaısmarladık
10. Today Bugün
11. This morning Bu sabah
12. This evening Bu akşam
13. Tonight Bu gece
14. Yesterday Dün
15. One day before Önceki gün
16. Yesterday night Dün gece
17. Morning Sabah
18. At noon Öğlen
19. Afternoon Öğleden sonra
20. Evening Akşam
21. Night Gece
22. Mr Bay
23. Miss/ Mrs Bayan
24. Baby Bebek
25. Child Çocuk
26. Young Genç
27. Old Yaşlı
28. Married Evli
29. Single Bekar
30. Divorced Boşanmış
31. My name is Ayse Benim adım Ayşe
32. What is your name? Sizin adınız nedir?
33. Nice to meet you Memnun oldum
34. How do you do? / How are you? Nasılsınız?
35. Fine , thanks and you ? İyiyim, teşekkür ederim, ya siz?
36. Are you single? Bekar mısınız?
37. What is your job? Ne iş yapıyorsunuz?
38. How have been doing this job? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
39. Wheredo you live? Nerede yaşıyorsunuz?
40. How many brothers or sisters have you got? Kaç kardeşsiniz?
41. How old are you? Yaşınız?
42. What sport do you do? Hangi sporu yapıyorsunuz?
43. You are very beautiful Çok güzelsiniz
44. Your eyes are very nice Gözleriniz çok güzel
45. I like you very much Sizden hoşlandım
46. I like you ,too Ben de sizden hoşlandım
47. Would you liketo have a meal with me? Benimle yemeğe çıkar mısınız?
48. Yes Evet
49. No Hayır
50. Okey /all right Tamam
51. Sure Tabii ki
52. Of course Elbette
53. You are right Haklısınız
54. Thank you Teşekkür ederim
55. Pardon / Excuse me Affedersiniz
56. Excuse me Özür dilerim
57. You are welcome Rica ederim
58. Help me Yardım edin
59. Pull Çekiniz
60. Push İtiniz
61. Automatic door Otomatik kapı
62. Escalator Yürüyen merpen
63. Stairs Merpen
64. Elavator Asansör
65. I am Turkish Ben Türk’üm
66. Where are you from? Nerelisiniz?
67. I am Swedish İsveçliyim
68. German Alman
69. English İngiliz
70. French Fransız
71. American Amerikalı
72. Spanish İspanyol
73. Belgian Belçikalı
74. Brazilian Brezilyalı
75. Norwagien Norveçli
76. Dennish Danimarkalı
77. Russian Rus
78. Argentinian Arjantinli
79. Japanese Japon
80. Chinese Çinli
81. Egyptian Mısırlı
82. Canadian Kanadalı
83. Dutch Hollandalı
84. Bulgarian Bulgar
85. Greek Yunanlı
86. Here Burada
87. There Orada
88. Over there Şurada
89. In front Önünde
90. Behind Arkasında
91. On the right Sağında
92. On the left Solunda
93. Far Uzağında
94. Near Yakınında
95. Down Aşağıda
96. Up Yukarıda
97. Small Küçük
98. Büyük Büyük
99. Medium Orta
100. Long Uzun
101. Short Kısa
102. Large Geniş
103. Narrow Dar
104. Thin İnce
105. What Ne?
106. Why? Neden?
107. How? Nasıl?
108. Which Hangi?
109. Who? Kim?
110. When? Ne zaman?
111. Where? Nerede?
112. How much? Ne kadar?
113. How many? Kaç tane?
114. For whom? Kimin için?
115. What time is it? Saat kaç?
116. It is three o’clock Saat 3
117. It is a quarter past three Saat 3’ü çeyrek geçiyor
118. It is half past three Saat 3 buçuk
119. It is a quarter to three Saat 3’e çeyrek var
120. After two o’clock Saat 2’den sonra
121. Before five o’clock Saat 5’ten önce
122.  What is the day today? Bugün günlerden hangi gün?
123. Today is twentieth of April 2007 Bugün 20 Nisan 2007
124. Happy years Mutlu yıllar
125. Have nice religious festival İyi bayramlar
126. Have a happy birthday Doğum gününüz kutlu olsun
127. Have happy marriage anniversary Evlilik yıl dönümüz kutlu olsun

  

Numbers  Sayılar

128. One Bir
129. Two İki
130. Three Üç
131. Four Dört
132. Five Beş
133. Six Altı
134. Seven Yedi
135. Eight Sekiz
136. Nine Dokuz
137. Ten On
138. Eleven Onbir
139. Twelve Oniki
140. Thirteen Onüç
141. Fourteen Ondört
142. Fifteen Onbeş
143. Sixteen Onatlı
144. Seventeen Onyedi
145. Eighteen Onsekiz
146. Nineteen Ondokuz
147. Twenty Yirmi
148. Thirty Otuz
149. Forty Kırk
150. Fifty Elli
151. Sixty Altmış
152. Seventy Yetmiş
153. Eighty Seksen
154. Ninety Doksan
155. One hundred Yüz
156. One thousand Bin
157. Ten thousand Onbin
158. One hundred thousand Yüzbin
159. One million Milyon
160. The first Birinci
161. The second İkinci
162. The third Üçüncü
163. The forth Dördüncü
164. The fifth Beşinci
165. The sixth Altıncı
166. The seventh Yedinci
167. The eighth Sekizinci
168. The nineth Dokuzuncu
169. The tenth Onuncu
170. The eleventh Onbirinci
171. The twelfth Onikinci
172. The thirteenth Onüçüncü
173. The fourteenth Ondördüncü
174. The fifteenth Onbeşinci
175. The sixteenth Onaltıncı
176. The seventeenth Onyedinci
177. The eighteenth Onsekizinci
178. The nineteenth Ondokuzuncu
179. The twentieth Yirminci
180. The thirtieth Otuzuncu
181. The fortieth Kırkıncı
182. The fiftieth Ellinci
183. The sixtieth Altmışıncı
184. The seventieth Yetmişinci
185. The eightieth Sekseninci
186. The ninetieth Doksanıncı
187. A / One hundreth Yüzüncü
188. A / One  thousandth Bininci
189. Once Bir kez/defa
190. Twice İki kez/defa
191. Three times Üç kez/defa
192. Four times Dört kez/defa
193. Five times Beş kez/defa
194. Six times Altı kez/defa
195. Seven times Yedi kez/defa
196. Eight  times Sekiz kez/defa
197. Nine times Dokuz kez/defa
198. Ten times On kez/defa

Kelimelerin devamı aşağıdadır.

İngilizce Kelimeler Nasıl Oluşmuştur ?

İngilizce'de kelimelerin yazılışı ile okunuşu arasında net bir kuralın bulunmadığı görülmektedir. Bunun nedeni, birçok başka dillerin karışımından meydana gelmiş olmasıdır. 

Tarihte Britanya adalarında çok çeşitli toplumlar yaşadılar. Bu toplumların her biri İngilizce diline kendi sözcüklerini kattılar. Daha sonra, Britanya adalarının, İskandinavya ile olan ilişkileri nedeniyle İngilizce diline İskandinav sözcüklerinin girmesi ve Normanlarla olan bağlantılarla da Fransızca sözcüklerin kullanılması başladı. Eski Bretonlar Celtic denen bir dil konuşuyorlardı. Ardından Britanya, Romalılar tarafından istila edildi ve bunlar, bugün kullanılan Roma alfabesini de beraberlerlerinde getirdiler. Romalıların gücü çöktüğünde, Britanya, Jütlerin, Saksonlar’ın ve İngilizlerin egemenliğine geçti. Sonuçta tüm bu dilleri karışarak İngilizce dilin gerçek temeli olan Anglo Sakson dilini oluşturdu. Ayrıca İngilizler ikiyüzyıl Hindistan ile çok yakın ilişkiler içinde oldular, böylece birçok Hintçe sözcük de İngilizce dili içine girdi. Bütün bu karışımların sonucu olarak, 20.Yüzyılda dünyada en çok kullanılan dil olan, bugünkü İngilizce dili oluştu. Gördüğümüz gibi İngilizce dilinin belli bir imla kuralının olmamasının nedeni, böyle birçok farklı kurala bağlı dilin bir araya gelerek bugünkü İngilizce dilinin oluşturmasındandır.
 Days- Months    Günler- Aylar   

199. Monday Pazartesi
200. Tuesday Salı
201. Wednesday Çarşamba
202. Thursday Perşembe
203. Friday Cuma
204. Saturday Cumartesi
205. Sunday Pazar
206. January Ocak
207. February Şubat
208. March Mart
209. April Nisan
210. May Mayıs
211. June Haziran
212. July Temmuz
213. August Ağustos
214. September Eylül
215. October Ekim
216. November Kasım
217. December Aralık
218. This week Bu hafta
219. Next week Gelecek hafta
220. After two weeks İki hafta sonra
221. Before three weeks Üç hafta önce
222. This month Bu ay
223. Last month Geçen ay
224. Nexth month Gelecek ay
225. After five months 5 ay sonra
226. This year Bu yıl
227. Last year Geçen yıl
228.  Next year Gelecek yıl
229.  After four years Dört yıl sonra


Seasons-Colours     Mevsimler-Renkler

230. Spring İlkbahar
231. Summer Yaz
232. Autumn Sonbahar
233. Winter Kış
234. White Beyaz
235. Red Kırmızı
236. Black Siyah
237. Blue Mavi
238. Orange Turuncu
239. Dark blue Lacivert
240. Pink Pembe
241. Purple Mor
242. Yellow Sarı


At airport     Havalimanında  

243. Your ticket and passport, please Bilet ve pasaportunuz, lütfen.
244. Would you like aisle or window side? Koridor mu cam kenarı mı istersiniz?
245. Your gate  number is 276 Kapınız 276.
246. Gate arrivial time is 10:30. Kapıya gidiş saatiniz 10:30.
247. Have a good fligth İyi uçuşlar.
248. Your flying card ,please Uçuş kartınız lütfen.
249. Leave your hand luggage in the Xray machine, please El bagajınızı röntgen cihazına bırakınız.
250. Switch off your mobile phone ,please Cep telefonunuzu kapatınız.
251. Take off your high boot, please Çizmelerinizi çıkartınız.
252. Unfasten your belt ,please Lütfen kemerinizi çıkartınız.
253. Leave your metal  possessions in the Xray machine Metal eşyalarınızı röntgen cihazına bırakınız.
254. Pass again ,please Lütfen tekrar geçiniz.
255. Take your laptop out out of the bag Dizüstü bilgisayarınızı çantadan çıkartınız.
256. Put your arms and legs aside, please Kollarınızı ve bacaklarınızı yana açınız.
257. Listen these explanations carefully for your security, please Lütfen güvenliğiniz için yapacağımız açıklamaları dikkatle dinleyiniz.
258. Thank you very much for preferring us Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
259. We wish you a nice flight and hope to meet you again Uçuşunuzun iyi geçmiş olduğunu diliyor ve sizinle tekrar karşılaşmayı umuyoruz.
260. Your passport ,please Pasaportunuz lütfen.
261. The reason of your travel Seyahat sebebiniz?
262. How many days will you stay? Kaç gün kalacaksınız?
263. Where will you stay? Nerede kalacaksınız?
264. Fill in this form , please Lütfen bu formu doldurunuz.
265. You can go to the city center by bus Şehir merkezine otobüs ile gidebilirsiniz.
266. Bus service is outside on the left Otobüs servisi çıkışta soldadır.
267. There is a service car to the city center every fifteen minutes Şehir merkezine her 15 dakikada bir servis vardır.
268. There is an underground to the city center every five minutes Şehir merkezine her 5 dakikada bir metro vardır.
269. Bus stop Otobüs durağı
270. Taxi rank Taksi durağı
271. Rent a car office Araba kiralama ofisi
272. Hotel  reservation office Otel rezervasyon ofisi
273. Information Danışma
274. Meeting point/area Buluşma noktası
275. Domestic arrivals İç hatlar geliş
276. Domestic departure İç hatlar gidiş
277. External arrivals Dış hatlar geliş
278. External departure Dış hatlar gidiş
279. Flight card Uçuş kartı
280. Plane ticket Uçak bileti
281. Anounsment Anons
282. Gate Kapı
283. Waiting salon / hall Bekleme salonu
284. Flight time Uçuş zamanı
285. Plane Uçak
286. Stewardess / air-hostes Hostes
287. Host Host
288. Captain Kaptan
289. Airport Havaalanı

İngilizce kelimeleri cümle içinde öğrenmek daha kalıcı ve eğlenceli midir?

Evet, İngilizce kelime öğrenirken bir diğer önemli konu ise, kelimelerin tek tek öğrenilmeye çalışılmasındansa cümle içinde öğrenilmesidir. Kelimeler cümle içinde öğrenilirse akılda kalması çok daha kolay ve eğlenceli olmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki linklerimize birçok İngilizce kelime grubu yazılışı, okunuşu ve örnek cümleler ile birlikte verilmektedir. Bu linklerimizi de incelemenizi öneririz.
 

İngilizce Günler
İngilizce Aylar
İngilizce Renkler
İngilizce Sayılar


In the hotel      Otelde  

290. Welcome to our hotel Otelimize hoş geldiniz.
291. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim?
292. Have you got a reservation? Rezervasyonunuz var mı?
293. Did you make your reservation on the internet? Rezervasyonu internetten mi yaptınız?
294. I am checking / controling Kontrol ediyorum.
295. Our hotel is full Otelimiz doludur.
296. In summer session our hotel is full Yaz sezonu tüm odalarımız doludur.
297. There are two free/empty  rooms in our hotel Otelimizde iki boş odamız vardır.
298. I suggest you to make your reservation in advance Önceden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum.
299. For how many people do you  want a room? Kaç kişilik oda istersiniz?
300. Do want a single room? Tek kişilik oda mı arıyorsunuz?
301. Do want a doule room? Çift kişilik oda mı arıyorsunuz?
302. We haven’t got  a room looking at street, now Cadde tarafına bakan odamız kalmadı.
303. I can give you a room looking at aisle Avluya bakan oda verebilirim.
304. The price for the single room is 100,00 Turkish Liras Tek kişilik oda fiyatımız 100,00 TL’dir.
305. The price for  a double room is 150,00 Turkish Liras İki kişilik oda fiyatımız 150,00 TL’dir.
306. How many days will you stay? Kaç gün kalacaksınız?
307. Can / May  I get / take your passport? Pasaportunuzu alabilir miyim?
308. Credit card works Kredi kartı geçerlidir.
309. Can / may I get /take your credit card ,please? Kredi kartınızı alabilir miyim lütfen?
310. Please, dial your  code number Lütfen şifrenizi tuşlayınız.
311. Here is your slip Buyurun silibiniz.
312. Here is your invoice Buyurun faturanız.
313. Please, fill in your  check in form and  sign it Lütfen giriş formunu doldurup imzalayınız.
314. Here is your invoice Buyurun faturanız.
315. Breakfast is included in your  invoice fare Oda ücretine kahvaltı dahildir.
316. Your room number is 6037 Oda numaranız 6037’dır.
317. Your room is on sixth flor Odanız 6. kattadır.
318. At what time do you want to be waken  up? Kaçta uyandırılmak istersiniz?
319. Breakfast service is between 07:00-11:00 Kahvaltı servisi 07:00-11:00 arasındadır.
320. Our restaurant is open between 12:00 -22:00 Restaurantımız 12:00-22:00 saatlerinde açıktır.
321. Our pub is open between 21:00 -03:00 Barımız 21:00-03:00 saatlerinde açıktır.
322. There is air condition in every room Her odada havalandırma vardır.
323. There is room service Oda servisimiz mevcuttur.
324. There is dry-cleaning service Kuru temizleme servisimiz mevcuttur.
325. Health club is in the entrance Sağlık kulübü giriş kattadır.
326. Our health club is open between  07:00 -22:00 Sağlık kulübümüz 07:00-22:00 saatlerinde açıktır.
327. There is a closed swimming pool Kapalı yüzme havuzumuz vardır.
328. Tennis courts are behind the otel Tenis kortları otelin arka bölümündedir.
329. You can dial “0”to call reception  Resepsiyonu aramak için “0” tuşlayabilirsiniz.
330. Our hotel has got  internet without  cable Otelimizde kablosuz internet mevcuttur.
331. There is internet connection in the room Odada internet bağlantısı mevcuttur.
332. Do you prefer daily newspaper? Günlük gazete tercih eder misiniz?
333. Which newspaper do you prefer? Hangi gazeteyi tercih edersiniz?
334. I will get  your luggage sent to your room Bagajlarınızı odanıza yollatacağım.
335. I will get your luggage taken from your room Bagajlarınızı odanızdan aldıracağım.
336. I hope you will enjoy your stay Kalışınızdan memnun kalacağınızı ümit ederim.
337. Check out is at  12:00 Otelden ayrılma saati 12:00’dir.
338. This is the reception
How can I help you?
Buyurun resepsiyon
Nasıl yardımcı olabilirim?
339. I am sending  an airconditioner to your room Odanıza klima servisi gönderiyorum.
340. You can make reservation for the city tour at information desk Şehir turu için danışmaya rezervasyon yaptırabilirsiniz.
341. I hope you are pleased with our hotel Umuyorum otelimizden memnun kalmıştırsınız.
342. The taxi for you will come in five minutes Taksiniz 5 dakika içinde gelecek.
343. The city center is five minutes from our hotel Şehir merkezi otelimizden 15 dakika uzaktadır.
344. Here is our city plan Buyurun şehir planımız.
345. There are museums in this area Bu bölgede müzeler bulunmaktadır.
346. There are  shops here for shopping Burada alış-veriş dükkanları vardır.
347. The place you want to go is here Gitmek istediğiniz yer buradadır.
348. You can go to the city center by taxi Şehir merkezine taksi ile gidebilirsiniz.
349. You can go to the city ccenter by our hotel service Şehir merkezine otelimizin servisi ile gidebilirsiniz.
350. The easiest way to go to the airport is by taxi Havaalanına en kolay taksi ile gidebilirsiniz.
351. You can go to the airport by  underground Havaalanına metro ile gidebilirsiniz.
352. To go to the airport from our hotel is about 30 minutes Otelimizden havaalanına yaklaşık 30 dakikada gidebilirsiniz.
353. Arrival day Varış günü
354. Check out day Çıkış günü
355. Lounge / lobby Lobi
356. Health club Sağlık kulübü
357. Swimming pool Yüzme havuzu
358. Garage Garaj
359. Auoto park Otopark
360. Jacket Ceket
361. Trousers Pantolon
362. Suit Takım elbise
363. Tie Kravat
364. Pullover Kazak
365. Shirt Gömlek
366. Dress Elbise
367. Skirt Etek
368. Night dress Gece elbisesi
369. Blanket Battaniye
370. Quilt Yorgan
371. Pillow Yastık
372. Airconditioning Havalandırma
373. Radiator Radyatör

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Seni Seviyorum Demenin En Güzel 8 Yolu

Active Passive

Past Perfect Tense

 

In the restaurant  Restaurantta

374. How many people do you want a table for? Kaç kişilik bir masa istersiniz?
375. Do you want window side? Cam kenarı ister misiniz?
376. Your table for four is ready Dört kişilik masanız hazır
377. Here is your menu Buyurun mönümüz
378. Your drink menu İçecek mönümüz
379. Menu for desserts Tatlı mönümüz
380. Did you give your order? Sipariş verdiniz mi?
381. What would you like for aperetif? Aperatif olarak ne arzu edersiniz?
382. What would you like as starter Başlangıç olarak ne arzu edersiniz?
383. Would you prefer fish for meat for main course? Ana yemekte, balık mı et mi tercih edersiniz?
384. Would you like fish fried in pan or  grilled? Balığınızı ızgara mı, tava mı istersiniz?
385. How well  cooked do you want the meat? Etinizi nasıl pişmiş istersiniz?
386. Do want the meat well cooked , medium cooked  or little cooked? Etinizi, iyi, orta veya çok pişmiş mi istersiniz?
387. What would you like to drink? Ne içmek istersiniz?
388. Would you like fruit juice or mineral water? Meyva suyu veya maden suyu mu alırdınız?
389. Would you like red or white wine? Kırmızı mı yoksa beyaz şarap mı alırdınız?
390. Would you like  dessert? Tatlı alır mısınız?
391. Would you like tea or coffee? Çay veya kahve alır mısınız?
392. Would you like ice-cream? Dondurma alır mısınız?
393. I am bringing your bill Hesabınızı getiriyorum.
394. Can you dial your card code number? Kart şifrenizi tuşlayınız.
395. Have a good apetite Afiyet olsun
396. Salad Salata
397. Soup Çorba
398. Starters / Aperetives Başlangıçlar/Aperatifler
399. Main course Ana yemek
400. Meat meals Et yemekleri
401. Fish meals Balık yemekleri
402. Chicken meals Tavuk yemekleri
403. Kebaps Kebaplar
404. Pizzas Pizzalar
405. Snacks Ara sıcaklar
406. Desserts Tatlılar
407. Drinks without alcohol Alkolsüz içecekler
408. Drinks with alcohol Alkollü içecekler
409. Cold drinks Soğuk içecekler
410. Hot drinks Sıcak içecekler
411. Yoghurt Yoğurt
412. Apple Elma
413. Pear Armut
414. Water melon Karpuz
415. Melon Kavun
416. Grape Üzüm
417. Grapefruit Greyfurt
418. Sugar Şeker
419. Milk Süt
420. Olive oil Zeytinyağı
421. Vinegar Sirke
422. Lemon Limon
423. Salt Tuz
424. Black pepper Karabiber
425. Red pepper Kırmızı biber
426. Beer Bira
427. One liter  wine 1 litre şarap
428. 35 cc wine 35 ml şarap
429. Home  wine Ev şarabı
430. Sparkling wine Köpüklü şarap
431. Whisky Viski
432. Brandy Konyak
433. Raki Rakı
434. Coke Kola
435. Tea Çay
436. Coffee Kahve
437. Coffee with milk Sütlü kahve
438. Mineral water Maden suyu
439. Fruit juice Meyva suyu
440. Our restaurant is open between 12:00-24:00 Restaurantımız 12:00-24:00 saatlerinde açıktır
441. We have packet service to houses Evlere paket servisimiz vardır
442. Our telephone for packet service is 444 0 000 Paket servisi için telefonumuz 444 0 000’dır
443. Breakfast Kahvaltı
444. Lunch Öğlen yemeği
445. Dinner Akşam yemeği
446. Chair Sandalye
447. Table Masa
448. Napkin Peçete
449. Glass Bardak
450. Plate Tabak
451. Fork Çatal
452. Knife Bıçak
453. Spoon Kaşık
454. Dessert spoon Tatlı kaşığı
455. Tea spoon Çay kaşığı

 İngilizce Eğitim Setleri

Transportion      Ulaşım
Bus                      Otobüs

456. Wait at the  red  line Kırmızı çizgide bekleyiniz.
457. The bus will move after 15 minutes Otobüs 15 dakika sonra kalkacaktır.
458. There is  a bus every thirty minutes Her 30 dakikada bir otobüs seferi vardır.
459. The bus goes to the city center Otobüs şehir merkezine gider.
460. Can I take your luggage? Bagajınızı alabilir miyim?
461. Have you got two suitcases? 2 tane mi bavulunuz var?
462. Here is your suitcase number Buyurun bavul fişiniz.
463. How many people are you? Kaç kişisiniz?
464. 12,00 Turkish Liras one person 1 kişi 12,00 TL’dir
465. 12,00 Turkish Liras equals to 6 Euros 12,00 TL, 6 Euro karşılığıdır.
466. Have you got 2 Turkish Liras change? 2,00 TL bozuk paranız var mı?
467.  Here is the rest of your money Buyurun paranızın üstü.
468. Here is your receipt Buyurun bu fişiniz.
469. Where do you want to get off ? Nerede inmek istiyorsunuz?
470. Do you want to get off at the last  stop? Son durakta mı inmek istiyorsunuz?
471. We will arrive in city center after 20 minutes Şehir merkezine 20 dakika sonra varacağız.
472. Bus therminal is open 24 hours Otobüs terminali 24 saat açıktır.

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Teşekkür Ederim Demenin En Şık 16 Yolu

İngilizce Zamanlar

İngilizce Diyaloglar


Train        Tren

473. Please, go in the que for  ticket Tren bileti için lütfen kuyruğa giriniz.
474. Where do you want to go? Nereye gitmek istiyorsunuz?
475. Which day do you want to go? Hangi gün gitmek istiyorsunuz?
476. For how many people  do you want a ticket? Kaç kişilik bilet istiyorsunuz?
477. Do you want a single ticket? Tek yön bilet mi istiyorsunuz?
478. Which class do you want? Hangi sınıftan istiyorsunuz?
479. Do you want a double way ticket? Gidiş-dönüş mü istiyorsunuz?
480. Do you want a wagon with bed? Yataklı vagon mu istersiniz?
481. The fare for a double way ticket is 90,00  Turkish liras Gidiş-dönüş bilet fiyatı 90,00 TL’dir.
482. Here is the rest of your money Buyurun paranızın üstü
483. Here is your ticket Buyurun biletiniz
484. Is there a restaurant in the train? Trende restaurant vardır.
485. Departure hour is 13:30, arrival hour is 18:00 Kalkış saati 12:30, varış saati 18:00’dir.
486. Your train  will depart from the 4th platform Treniniz 4. perondan kalkacaktır


Taxi   Taksi

487. Where do you want to go? Nereye gitmek istersiniz?
488. We will be there after 15 minutes 15 dakika sonra orada olacağız.
489. Do you want to see the city center? Şehri görmek ister misiniz?
490. Taxi meter starts with 2 Turkish Liras Taksi metre 2,00 TL’den başlamaktadır.
491. The place you will go  will cost about 1 Turkish Liras Gideceğiniz yer yaklaşık 12,00 TL tutar.
492. 12,00 Turkish Liras , please 12,00 TL lütfen
493. Have you got 2 Turkish Liras change, please? Sizde 2,00 TL bozuk var mı?
494. Of course, you can pay in Euro , too Tabii ki Euro olarak da ödeyebilirsiniz.
495.   … Turkish Liras is 10 Euros … TL 10 Euro olur
496. I will give the rest of the money in Liras Para üstünü TL vereceğim.
497. Here is the rest of  your money Buyurun paranızın üstü
498. Have a nice holiday İyi tatiller


In the way   Yolda

499. Where do you want ot go? Nereye gitmek istiyorsunuz?
500. You should follow this way for Grand Bazaar Kapalı çarşı için bu yolu takip etmelisiniz.
501. Take the first right, go straight, It is the second street  on the left İlk sağ sokaktan girin, düz gidin soldaki ikinci sokak.
502. Next to Yanında
503. On the right Sağında
504. On the left Solunda
505. On Üstünde
506. Under Altında
507. Cross Çaprazında
508. Opposite the way Yolun karşısında
509. Go on directly Düz devam ediniz
510. The first right İlk sağ
511. The first left İlk sol
512. Take the second right İkinci sağdan dönünüz
513. Take the second left İkinci soldan dönünüz
514. The first street İlk sokak
515. The second street İkinci sokak
516. Street Cadde
517. Crossroads Kavşak
518. Street Sokak
519. Ringroad / highway Çevreyolu
520. Coast way Sahil yolu
521. One way Tek yönlü yol
522. Double way Gidiş-geliş yol
523. Tunnel Tünel
524. Distrcit Semt
525. City İl
526. Town İlçe
527. Car Araba
528. Taxi Taksi
529. Bus Otobüs
530. Bus stop Otobüs durağı
531. Underground Metro
532. Trolley Tramvay
533. Lorry Kamyon
534. Van Kamyonet

 
Theatre    Tiyatro

535. Which session do you want a ticket for ? Hangi seans için bilet istersiniz?
536. Today, we have  2 sessions Bugün 2 seansımız var.
537. Here is your ticket for the second session İkinci seans için biletinizi buyurun.
538. Which seats do you prefer? Hangi koltukları tercih edersiniz?
539. The fare of the ticket for two is 20,00 Turkish Liras İki kişilik biletin fiyatı 20,00 TL. ’dir.
540. The play will start after 20 minutes Oyun 20 dakika sonra başlayacak.
541. The play has got 2 acts Oyun 2 perdeliktir.


Cloth store     Giyim mağazası 

542. Our department for men is upstairs Bay reyonumuz üst kattadır.
543. Our department for women is in the entrance floor Bayan reyonumuz giriş katındadır.
544. Our department for children is downstirs Çocuk reyonumuz alt kattadır.
545. What would  like? Ne arzu etmiştiniz?
546. What colour skirt do you want? Ne renk etek istersiniz?
547. What is your skirt size? Etek bedeniniz nedir?
548. Is this size small? Bu beden küçük mü?
549. Is this size big? Bu beden büyük mü?
550. Did this size fit you? Bu beden tam oldu mu?
551. What kind of dress are you looking for? Nasıl bir elbise arıyorsunuz?
552. Are you looking for a night dress? Gece elbisesi mi arıyorsunuz?
553. Are you looking for a casual dress? Günlük elbise mi arıyorsunuz?
554. What is your swimming trunk size ? Mayo bedeniniz nedir?
555. Do you want the swimming  trunk in 2 pieces or one piece? İki parça mı tek parça mayo mu istersiniz?
556. Do you want pareo? Pareo ister misiniz?
557. This year,Blue is a fashion for swimming trunks Mayoda bu yıl mavi renk moda.
558. Do you want slippers for beach? Plaj terliği ister misiniz?
559. Do you want a straw hat? Hasır şapka ister misiniz?
560. What is your shirt size? Gömlek bedeniniz nedir?
561. What kind of shirt do you want? Nasıl bir gömlek istersiniz?
562. I want to see your white shirt pattern Beyaz gömlek modelinizi göstermek isterim.
563. What is your shoe size? Ayakkabı numaranız nedir?
564. What colour shoe do you want? Ne renk ayakkabı istersiniz?
565. Here is your black, stout leather shoe Siyah kösele tabanlı ayakkabınızı buyurun.
566. What size trousers do you wear? Pantolon bedeniniz nedir?
567. Our jeans models are  in that department Jean pantolon modellerimiz şu reyondadır
568. Are you looking for a suit? Takım elbise mi arıyorsunuz?
569. What denim are you looking for? Nasıl kesim arıyorsunuz?
570. One buttoned? Tek düğmeli mi?
571. Two buttoned? İki düğmeli mi?
572. Double –breasted? Kruvaze mi?
573. What colour tie do you think of? Kravatınızı ne renk düşünürsünüz?
574. How old is your child? Çocuğunuz kaç yaşında?
575. A girl or boy? Kız mı erkek mi?
576. What colour sweatshirt do think of? Ne renk sweatshirt düşünüyorsunuz?
577. Do you want a  T-shirt? Tişört ister misiniz?
578. Do you want a  sweatshirt? Sweatshirt ister misiniz?
579. Do you want a  pullover? Kazak ister misiniz?
580. Do you want  V type collar or round collar? V yaka mı yoksa yuvarlak yaka mı istersiniz?
581. Do you want bicycle  collar  T-shirt? Bisiklet yaka tişört ister misiniz?
582. Do you  prefer pink colour? Pembe rengi tercih edebilirsiniz
583. The price is 95,00 Turkish Liras. Fiyatı 95,00 TL’dir.
584. I can make discount for you Size indirim yapabilirim.
585. You can pay by credit card Kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.
586. Did you like this? Bunu beğendiniz mi?
587. Didn’t you like this? Bunu beğenmediniz mi?


Electronic Store     Elektronik Mağazası

588. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim?
589. What kind of camera are you looking for? Nasıl bir fotoğraf makinesi arıyorsunuz?
590. Our latest model is 8 MP En yeni modelimiz 8 MP’dir.
591. These are our smallest models En küçük modellerimiz şunlardır.
592. These are our thinnest models En ince modellerimiz şunlardır.
593. These are our most professional models En profesyonel modellerimiz şunlardır.
594. There are two more different coloured cameras like this Bu fotoğraf makinesinin 2 rengi daha vardır.
595. The price for the camera is 250,00 Turkish Liras Fotoğraf makinesinin fiyatı 250,00 TL’dir.
596. Are  you recording video? Video çekici mi arıyorsunuz?
597. Here is the small type video recorder Buyurun bu küçük boy video çekicidir.
598. This video recorder takes photos ,too Bu video çekici aynı zamanda fotoğraf da çeker.
599. This machine Works with SD Bu makine SD kartı ile çalışır.
600. The batteries endure 8 hours 8 saat pil ömrü vardır.
601. You can take 2000 photos with 2 GB SD card 2 GB SD kartı ile 2000 fotoğraf çekebilirsiniz.
602. This is  the cheapest model En ucuz model budur.
603. This the most expensive model En pahalı model budur.
604. The price of this model is the best Bu modelin fiyatı uygundur.
605. Are you looking for MP3? MP3 mü arıyorsunuz?
606. How many GB of MP3 are you looking for? Kaç GB’lık MP3 arıyorsunuz?
607. The memory of this MP3 is of 8 GB Bu MP3’ün hafızası 8 GB’dır.
608. How many kits has this MP3 got? Bu MP3’ün araç kiti de vardır.
609. This MP3 has got radio speciality Bu MP3’ün radyo özelliği vardır.
610. You can load waw files to MP3 MP3’e waw dosyası yükleyebilirsiniz.
611. Do you want a mobile phone? Cep telefonu mu istiyorsunuz?
612. What model are you looking for? Nasıl bir model arıyorsunuz?
613. With camera Kameralı
614. With MP3 MP3’lü
615. It can take photo Fotoğraf çekebilir.
616. Hands free speciality Eller serbest özelliği
617. Polyphonic voice speciality Polifonik ses özelliği
618. 80 hours battary life expectancy 80 saat pil ömrü
619. 140 hours stand by 140 saat bekleme süresi
620. CD can be put in SD kartı takılabilir.
621. What kind laptop are you looking for? Nasıl bir dizüstü bilgisayar arıyorsunuz?
622. This laptop has a good price Bu dizüstü bilgisayarın fiyatı çok uygundur.
623. DVD players are in this stall DVD oynatıcılar bu standadır

İngilizce Çalışırken Gramer Öğrenmek Çok Önemli midir?

İngilizce kelime öğrenmek tabii ki konuşabilme konusunda çok yararlıdır. Ancak işe  İngilizce gramer  ile başlamak temelinizi daha güçlü kurmanızı sağlar. Yeni bir İngilizce kelime, cümle içinde öğrenilirse, tek başına öğrenmeye çalışmaktan daha kolay akılda kalır. Dil uzmanları, bir yabancı dili kolay öğrenebilmek için, o dilde çok kullanılan kelimelerin öğrenilmesinin başlangıçta çok faydalı olduğuna inanmaktadırlar. Ancak, o dili mükemmel konuşmak için gramer bilgisi esastır. Sadece kelime ezberlemek yeterli olmaz. Çok kullanılan kelimeleri öncelikli olarak öğrenmeye çalışırken, aynı zamanda da sistemli bir İngilizce gramer  çalışması yapmak gerekmektedir.

Cosmetics      Kozmetik

624. Perfumes for vomen are in this side Bayan parfümleri şu taraftadır.
625. What kind smell  are you looking for? Nasıl bir koku arıyorsunuz?
626. These are flower smelling perfumes Bunlar çiçek kokulu parfümlerdir.
627. These are fruited perfumes Bunlar meyvalı parfümlerdir.
628. There is soap of this trade mark Bu markanın sabunu vardır.
629. There is deodorant of this trade mark Bu markanın deodorantı vardır.
630. Perfumes for men are in this side Erkek parfümleri bu taraftadır.
631. Which trade mark perfume are you looking for? Hangi marka parfüm arıyorsunuz?
632. There isn’t products of that  firm O firmanın ürünü mevcut değil.
633. I suggest you the product of this firm Size bu firmanın ürününü öneririm.
634. This product is new Bu ürün yeni çıktı.
635. Would you like to try? Denemek ister misiniz?
636. This is our  best selling product Bu en çok satan ürünümüzdür.
637. What colour lipstick do you want? Ne renk ruj istersiniz?
638. Blusher Allık
639. Mascara Rimel
640. Mascara Maskara
641. Eyeshadow Göz farı
642. Fingernail polish Oje
643. Acetone Aseton
644. Cotton Pamuk
645. Tooth paste Diş macunu
646. Tooth brush Diş fırçası
647. Soap Sabun
648. Hair spray Saç spreyi
649. Softeninig -cream Nemlendirici krem
650. Night cream Gece kremi
651. Day -cream Gündüz kremi
652. Shampoo Şampuan
653. Bath gel Banyo jeli
654. Make -up  bag Makyaj çantası

 
Coiffeur    Kuaför

655.     Which type  cutting do you want? Hangi model kesim istersiniz?
656.     Shall we cut your hair short? Saçınızı kısa mı keselim?
657.     Shall we change your  hair colur? Saç renginizi değiştirelim mi?
658.     Which colour should we dye your hair? Hangi renge boyayalım?
659.     Chestnut colour goes well with you Size kestane rengi daha yakışır
660.     Do you want  have your hair  dyed the same colour? Saçınızı aynı renge mi boyatmak istersiniz?
661.     Should we cover only white parts? Sadece beyazları mı kapatalım?
662.     Do want your hair washed? Saçınızı yıkatmak ister misiniz?
663.     Do you want manicure? Manikür ister misiniz?
664.     Do you want pedicure? Pedikür ister misiniz?
665.     What would you like to drink? İçmek için ne alırdınız?
666.     Would you like to read a magazine? Dergi okumak ister misiniz?
667.     Would you liike to read a newspaper? Gazete okumak ister misiniz?
668.     Would you like your hair to be  knot? Saçınızı topuz mu istersiniz?
669.     Do you want fohn to your hair? Saçınıza fön mü istersiniz?
670.     Sall we put spray to your hair? Saçınıza sprey sıkalım mı?
671.     Do you want skin care? Cilt bakımı ister misiniz?
672.     Massage Masaj
673.     Eye brow Kaş
674.     Shade Röfle
675.     Fringe Kahkül
676.     Knot of hair Topuz
677.     Epilating wax Ağda
678.     Blonde Sarışın
679.     Tawny Esmer
680.     Auburn Kumral
681.     Reddish Kızıl
682.     Short hair Kısa saç
683.     Long hair Uzun saç
684.     Hair  cut Saç tıraşı
685.     Beard shave Sakal tıraşı
686.     Feet care Ayak bakımı
687.     Hand care El bakımı


Bookstore   Kitapevi

688.     Newspaper Gazete
689.     Montly magazine Aylık dergi
690.     House magazines Ev dergileri
691.     Sport magazines Spor dergileri
692.     Women magazines Kadın dergileri
693.     Men magazines Erkek dergileri
694.     Design magazines Tasarım dergileri
695.     Weekly Haftalık
696.     Novel Roman
697.     City guide Şehir rehberi
698.     City map Şehir haritası
699.     Dictionary Sözlük
700.     Child story books Çocuk hikaye kitapları
701.     Child painting books Çocuk boyama kitapları
702.     Card postals Kartpostal
703.     Notebook Defter
704.     Ball-point pen Tükenmez kalem
705.     Music CD Müzik CD’si
706.     DVD DVD
707.     VCD VCD
708.     Cartoon Çizgi film
709.     Adventure film Macera filmi
710.     Documantary film Belgesel film

 İngilizce Kelimeler - En Çok Kullanılan 1000 Kelime ve Cümle

There are thousands of English words in these books.
Bu kitaplarda binlerce İngilizce kelimeler vardır.


Post Office     Postane

711.     Which county will you send your card postal? Kartpostalınızı hangi ülkeye göndereceksiniz?
712.     Stamp fare for Europe is 15 Turkish Liras Pul ücreti Avrupa için 15,00 TL’dir
713.     Do you want to send by plane? Uçakla mı göndermek istiyorsunuz?
714.     It arrives in about a week Yaklaşık 1 haftada adrese ulaşır
715.     For a 2 kg  packet you must pay 20,00 Turkish Liras 2 kiloluk paket için 20,00 TL ödemelisiniz
716.     Do you want to send money order? Havale mi göndermek istiyorsunuz?
717.     Fill in this form, please Lütfen bu formu doldurunuz
718.      Charge of sending money is 3,00 Turkish Liras Gönderim ücreti 3,00 TL’dir
719.     Can I get the fare? Ücreti alabilir miyim?
720.     Your money order was sent Havaleniz gönderildi
721.     Your money order has come Havaleniz geldi
722.     Can I get your ID card? Kimliğinizi alabilir miyim?
723.     Here is your money Buyurun paranız
724.     You can pay your telephone bill Telefon faturanızı ödeyebilirsiniz.
725.     You can pay your credit debt Kredi kartı ödemenizi yapabilirsiniz.
726.     Cabled TV Kablolu TV
727.     ADSL ADSL
728.     Mobile phone number Cep telefonu faturası
729.     Water bill Su faturası
730.     Electricity bill Elektrik faturası
731.     Credit card bill Kredi kartı ekstresi
732.     Letter Mektup


 

At doctor’s office     Doktorda

733.     Have you got an appointment Randevunuz var mı?
734.     Which part of your body aches ? Nereniz ağrıyor?
735.     How long has it been aching? Ne zamandan beri ağrıyor?
736.     I am giving a pain killer Ağrı kesici veriyorum
737.     Are you  allergic Alerjiniz var mı?
738.     Are you diabetic Diyabetli misiniz?
739.     Are you pregnant? Hamile misiniz?
740.     Open your mouth, please Ağzınızı açınız
741.     Which tooth of you is aching? Hangi dişiniz ağrıyor
742.     Your tooth must be pulled out Dişinizin çekilmesi gerek
743.     Do you smoke ? Sigara kullanıyor musunuz?
744.     You must stop smoking Sigarayı bırakmalısınız
745.     Cough, please Öksürünüz
746.     Lie Uzanınız
747.     Is there pain here? Burada ağrı var mı?
748.     Use these medicine , please Bu ilaçları kullanınız
749.     How do you feel? Nasıl hissediyorsunuz?
750.     You must relax Dinlenmeniz gerek
751.     Relax 1or 2 days 1-2 gün dinlenin
752.     I wiil write a report for 2 days for you Size 2 günlük rapor yazacağım
753.     Headache Baş ağrısı
754.     Toothache Diş ağrısı
755.     Stomache Karın ağrısı
756.     Stomache Mide ağrısı
757.     Muscle ache Adale ağrısı
758.     Catching a cold Soğuk algınlığı
759.     Influenza Nezle
760.     Flue Grip
761.     Sprained  ankle Ayak bükülmesi
762.     Broken foot Ayak kırılması
763.     Broken arm Kol kırılması
764.     Injured arm Kol incinmesi
765.     Injured muscle Kas zedelenmesi
766.     Prescription Reçete
767.     Bandage Sargı
768.     Dressing a wound Pansuman
769.     Cure Tedavi
770.     Doktor Doktor
771.     Nurse Hemşire
772.     Nurse’s aide Hasta bakıcı
773.     Hospital Hastane
774.     Examine office Muayenehane
775.     Emergency Acil durum
776.     Traffic accident Trafik kazası
777.     Home accident Ev kazası
778.     Injury Yaralanma

  
Police    Polis

779.     Did you lose your way? Yolunuzu mu kaybettiniz?
780.     Did you lose your child? Çocuğunuz mu kayboldu?
781.     Do you speak our language? Dilimizi konuşabiliyor musunuz?
782.     Can you understand me? Beni anlayabiliyor musunuz?
783.     Have you got your child’s photo? Çocuğunuzun fotoğrafı var mı?
784.     How old is your child? Çocuğunuz kaç yaşında?
785.     What was he wearing? Üzerinde hangi giysiler vardı?
786.     Where were you together last? En son nerede birlikteydiniz?
787.     Don’t worry, we informed all the staff Merak etmeyin, tüm ekibe haber verdik
788.     We will find your child in soonest time Çocuğunuzu en kısa zamanda bulacağız
789.     Did you lose your bag? Çantanızı mı kaybettiniz?
790.     Where did you lose it Nerede kaybettiniz?
791.     What things are in your bag? Çantada neler vardı?
792.     When did you lose it? Ne zaman kaybettiniz?
793.     What colour is your bag? Çantanızın rengi nedir?
794.     Did you lose your  travel bag? Valizinizi mi kaybettiniz?
795.     How big is your travel bag? Ne büyüklükte bir valizdi?
796.     What was in your travel bag? İçerisinde neler vardı?
797.     Passport Pasaport
798.     Purse Cüzdan
799.     Driving licence Ehliyet
800.     Money Para
801.     Credit card Kredi kartı
802.     Dollar Dolar
803.     Euro Euro
804.     Pound Pound
805.     Turkish Liras TL
806.     T-shirt Tişört
807.     Pullover Kazak
808.     Shoe Ayakkabı
809.     Trousers Pantolon
810.     Towel Havlu
811.     Stockings Çorap
812.     Coat Mont
813.     Waist coat Hırka
814.     Scarf Atkı
815.     Beret Bere
816.     High boot Çizme
817.     Boot Bot
818.     Under wear İç çamaşır
819.     Pyjamas Pijama
820.     Glove Elpen


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Türkçe Sözlük

Present Continuous Tense

İngilizce Güzel Sözler

 

Sport    Spor

821.     You can rent ski team Kayakları kiralayabilirsiniz
822.     You get ski lesson Kayak dersi alabilirsiniz
823.     One hour is 40,00 Turkish Liras Saati 40,00 TL
824.     Did you  ski before? Daha önce kaydınız mı?
825.     How many times did you get lesson? Kaç kere ders aldınız?
826.     You can get tennis lesson Tenis dersi alabilirsiniz
827.     Did you play tenis before? Daha önce tenis oynadınız mı?
828.     Be at court at 19:00 Saat 19:00’da kortta olunuz
829.     You can rent rackets Raket kiralayabilirsiniz
830.     You can join in group lessons Grup dersine katılabilirsiniz
831.     Group lesson is cheaper Grup dersi daha ucuzdur
832.     Ladies undressing room Bayan soyunma odası
833.     Men undressing room Erkek soyunma odası
834.     Toilet Tuvalet
835.     Sauna Sauna
836.     Stream room Buhar odası
837.     Turkish bath Türk hamamı
838.     Squash court Squash kortu
839.     Tennis court Tenis kortu
840.     Fitness hall Fitnes salonu 
841.     Basketball Basketbol
842.     Football Futbol
843.     Volleyball Voleybol
844.     Tennis Tenis
845.     Running band Koşu bandı
846.     Row Kürek
847.     Bicycle Bisiklet
848.     Cardio vascular test Kardiyo yapmak
849.     Pilates Pilates
850.     Group lesson Grup dersi
851.     Sport shoes Spor ayakkabı
852.     Ball Top
853.     Trainers Eşofman
854.     Shorts Şort

 
Accessories    Aksesuar

855.     Necklace Kolye
856.     Ear ring Küpe
857.     Ring Yüzük
858.     Bracelet Bilezik
859.     Mirror Ayna
860.     Hair band Saç bandı
861.     Comb Tarak


Important verbs    Önemli Fiiller

862.     To introduce Tanışmak
863.     To speak  Konuşmak
864.     To look Bakmak
865.     To see Görmek
866.     To hear Duymak
867.     To want İstemek
868.     To ask Sormak
869.     Necessary Gerekli olmak
870.     To walk around Gezmek
871.     Wander Dolaşmak
872.     To do shopping Alış-veriş yapmak
873.     To enjoy Beğenmek
874.     To like Hoşlanmak
875.     To look for Aramak
876.     To find Bulmak
877.     To walk Yürümek
878.     To run Koşmak
879.     To write Yazmak
880.     To read Okumak
881.     To fall in love Aşık olmak
882.     To love Sevmek
883.     To listen Dinlemek 
884.     To watch TV Televizyon seyretmek
885.     To listen to music Müzik dinlemek
886.     To send e-mail E-mail yollamak
887.     To get e-mail E-mail almak
888.     To be online on the internet İnternete girmek
889.     To send cardpostal Kartpostal yollamak
890.     To drink İçmek
891.     To eat Yemek
892.     To have fun Eğlenmek
893.     To be careful Dikkat etmek
894.     To taste Tatmak
895.     To follow Takip etmek
896.     To try Denemek


In the supermarket   Supermarkette

897.     A packet of cubic sugar 1 kutu kesme şeker
898.     A packet of tea leaves 1 paket poşet çay
899.     Rice Pirinç
900.     A kilo of cucumber 1 kilo salatalık
901.     A kilo of tomatoes 1 kilo domates
902.     Potaoes Patates
903.     Aubergine Patlıcan
904.     Pepper Biber
905.     Pumpkin Kabak
906.     Detergant Deterjan
907.     Chewing gum Çiklet
908.     Chocolate Çikolata
909.     200 gr cheese 200 gram peynir
910.     200 gr olive 200 gram zeytin
911.     A jar of jam 1 kavanoz reçel
912.     Butter Tereyağı
913.     A packet of macaroni 1 paket makarna
914.     Toiliet paper Tuvalet kağıdı
915.     Honey Bal
916.     Fig İncir
917.     Cherry Kiraz
918.     Stawberry Çilek
919.     Banana Muz
920.     Salami Salam
921.     Sausage Sosis
922.     Mustard Hardal
923.     Mushroom Mantar
924.     Turkey Hindi
925.     Apricot Kayısı
926.     Meat Et
927.     Lamb  meat Kuzu eti
928.     Beef İnek eti
929.     Veal Dana eti
930.     Blue fish Lüfer
931.     Sole Dil balığı
932.     Chicken Tavuk
933.     Nut Fındık
934.     Pistachio nut Fıstık
935.     Garlic Sarımsak
936.     Onion Soğan
937.     Spinach Ispanak
938.     Carrot Havuç
939.     Cream caramel Krem karamel
940.     Chocolate cake Çikolatalı pasta
941.     Flower Çiçek
942.     Vegetables Sebzeler
943.     Fruits Meyvalar
944.     Frozen food Dondurulmuş gıdalar
945.     Cream Krema
946.     Shopping bag Alış-veriş sepeti
947.     Payment que Kasa kuyruğu
948.     Cash payment Nakit ödeme
949.     Payment with credit card Kredi kartı ile ödeme
950.     Fast payment Hızlı kasa
951.     Pochette Poşet
952.     This payment safe is closed, use the other one, please Bu kasa kapalı lütfen diğer kasayı kullanınız
953.     Our store will close at 10:00 Mağazamız saat 10:00’da kapanacaktır
954.     Please , walk towards payment safes Lütfen kasalara doğru ilerleyiniz
955.     Thank youvery much for your interest İlginize teşekkür ederiz
956.     We hope to see you again Sizi tekrar bekleriz
957.     Thank you very much preferring us Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

 
Traffic signal      Trafik sinyali

958.     Pay attention to the car / Be careful with the car Arabaya dikkat
959.     No entrance Girilmez yol
960.     No turning left Sola dönülmez
961.     No turning right Sağa dönülmez
962.     No stopping Durulmaz
963.     100 km/h speed limit Hız sınırı 100 KM
964.     Bus stop Otobüs durağı
965.     Bus timetable Otobüs tarifesi
966.     Taxi rank Taksi durağı
967.     Traffic lights Trafik ışıkları
968.     Stop Dur
969.     Slow down Yavaşla
970.     No entrance Girilmez
971.     Traffic police Trafik polisi
972.     No parking Park yapılmaz
973.     Short time auoto park Kısa süreli otopark
974.     Working on the road Yolda çalışma var
975.     The road is closed Yol kapalı
976.     The end of school day Okul çıkışı
977.     Slippery road in rain Yağmurda kaygan yol
978.     Ringroad / highway Çevreyolu çıkışı
979.     Bridge Köprü
980.     Brook Dere
981.     River Nehir
982.     Tunnel Tünel
983.     Overcrossing Üst geçit
984.     Underpass Alt geçit

 

Tour       Tur

985.     The package tour is for 5 days Paket tur 5 günlüktür
986.     the tour is 850,00 Turkish Liras Turun fiyatı ’dir 850,00 TL
987.     Bus will depart at 7:30 Otobüs sabah 7:30’da hareket edecektir
988.     We will arrive at the hotel at 13:00 Otele saat 13:00’de varmış olacağız
989.     I am your guide Ali Ben rehberiniz Ali
990.     Tour programme will be given to you Tur programı size verilecektir
991.     You will have a full day tour Tam gün şehir turu yapılacak
992.     We will meet in this area after 3 hours 3 saat sonra bu alanda bulaşacağız
993.     We will meet at 12:30 for the museum visit Müze gezisi için 12:30’da bulaşacağız
994.     The musem entrance fare is included in tour price Müze giriş ücreti tur fiyatına dahildir
995.     Please, don’t be late Lütfen geç kalmayınız
996.     Daily programme Günlük program
997.     Boat tour Bot gezisi
998.     Disco Diskotek
999.     Night club Gece kulübü
1000.   Cafeteria Kafe

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce

İngilizce Türkçe Çeviri

İngilizce Gramer

Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Burak geçti / Diyarbakır

Harika çok beğendim

Aleyna Yılmaz / Adana

Mükemmel bir içerik... Bayıldım :)

Safiye Kızılırmak / Bolu

İngilizce konuşmak için gereken ilk 1.000 kelime listenizi ezberlemeye başladım. Gerçekten seçilmiş kelimeler. Teşekkürler

Özlem / Ankara

Thank you very much

Emrah DOĞAN / Bursa

Emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş.

NILDA ÇETINKAYA / ANTALYA

ÇOK BEĞENDIM

Süheyla Yardımcı / Beşiktaş/İSTANBUL

Kelimelerle ilgili açıklamalarınızdan çok yararlandım. Mükemmel hazırlanmış bir sayfa iyi ki varsınız.

Reşit köse / Gaziantep

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık

MACİDE YILDIRIM / KONAK/İZMİR

İngilizce sizinle güzel çok teşekkürler:)

Ali Gedik / BANDIRMA

Kelimeleri böyle öğrenmek çok hoşuma gitti teşekkürler

Ayla Okumuş / Manisa

Ne güzel bir sayfa

Fırat ÖZ / İstanbul

Çok teşekkür ederim

Candoğan Gencer / İzmir

Çook güzel olmuş iyiki varsınız selamlar

Esra Kaya / İstanbul

Emeğinize sağlık.. kusursuzzz

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL