NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci

İngilizce Metinler Kısa Hikayeler

İçerikler
Limasollu Naci Eğitim Yayınları

İngilizce Metin Okumak Yararlı mıdır?

İngilizce metinler, kısa hikayeler okumak ve bunların üzerinde çalışmalar yapmak özellikle orta seviyede İngilizce bilen kişiler için çok keyifli bir uğraştır. Öğrenim sürecinde, kişilerin kendi seviyelerine uygun İngilizce metinler üzerinde çalışmalar yapmaları ve bol bol okumaları çok faydalıdır. Örneğin, başlangıç seviyesindeki bir kişi, çocuk hikaye kitaplarıyla çalışmaya başlayabilir. Daha sonra, gençler için yazılan seriler okunabilir. Orta ve üstü seviyede olan kişiler ise, hem sanal ortamda, hem de yazılı formatta metin okuyabilir ve çeviri çalışmaları yapabilirler. Seviye biraz ilerledikten sonra ise, metin yazma denemeleri yapabilirsiniz.
 
Hatırlatma: Sayfamızda incelemekte olduğunuz özet bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmıştır.


 

Aşağıda çeşitli genel kültür konularından İngilizce metin çalışmaları yapalım.

Aşağıda ilk konumuz olan Fosiller nelerdir? adlı bir çalışmaya başlayalım.

What are fossils? - Fosiller nelerdir? 

Sometimes we find the remains of plants and animals which lived millions of years ago and have since turned to stone. These remains are called fossils. When the animal died, long, long ago, by drowning, for instance, its body sank to the bottom of the water and gradually layers of sand or silt were deposited over it. Over a period of thousands of years, the silt turned to stone and so did the remains of the animal which were preserved in it. In this way the fossils of many animals and plants were formed. These fossils can tell us a great deal about life on earth many millions of years ago. There are even some fossils that we burn in our homes to keep warm. These are, of course, in the form of coal. Millions of years ago, whole forests sank down, were covered and slowly petrified. These ancient-tree-trunks are now coal. Among the coal that is found in coal-mines, there are often numerous animal fossils as well.
 


Kimi zaman biz, milyonlarca yıl önce yaşamış olan bitki ve hayvanların taşa dönüşmüş olan kalıntılarını buluruz. Bu kalıntılara fosil adı verilir. Uzun yıllar önce, örneğin boğularak ölen bir hayvanın cesedi suyun dibine batar ve kum ve çamur yığınları taşa dönüşürken, içinde saklanan hayvan kalıntısı da taşa dönüşür. Bu şekilde birçok hayvan ve bitki fosili meydana gelmiştir. Bu fosiller bize yer yüzünde milyonlarca yıl önceki hayat hakkında çok şey anlatırlar. Hatta evlerimizi ısıtmak için yaktığımız bazı fosiller vardır. Kuşkusuz bunlar kömür şeklindedir. Milyonlarca yıl önce bütün ormanlar yere gömülmüş ve yavaş yavaş taşlaşmışlar. Bu eski ağaç gövdeleri şimdi kömürdür. Kömür madenlerinde bulunan kömürlerin arasında genellikle pek çok hayvan fosilleri de vardır.

 

What Is A Mirage? - Serap Nedir? 

Have you ever looked along a smooth road in hot weather and seen what appears to be a stretch of water where none exists? This is a mirage. It is caused by the air being heated in such a way that hot layers of air lie under cold layers. The cold air is thicker than the hot air and this causes light passing trough the layers to be bent. This bending gives the illusion of water, or even sends a picture of the scene many miles away.
Mirages often occur in the desert. Lakes are seen where there is really nothing but sand. And sometimes images of towns and palm trees appear and taunt the thirsty traveller. The same thing happens at sea, when ghostly ships are seen floating in the sky.
It is easy to tell a mirage from the real thing, however, because the objects in it are all upside down. This is caused by the way the rays of light are bent.

 

Hiç sıcak bir havada düz bir yol boyunca baktınız ve var olmayan bir su birikintisi gördünüz mü? Bu bir seraptır. Bu soğuk hava tabakasının altında bulunan, sıcak hava tabakası nedeniyle meydana gelir. Soğuk hava, sıcak havadan, daha kalındır. Bu hava tabakaları içinden geçen ışığın kırılmasına neden olur. Bu kırılma, su hayalini verir, ya da manzaranın bir görüntüsünü kilometrelerce uzağa gönderir.
Seraplar, çoğunlukla çöllerde meydana gelir. Aslında kumdan başka hiç birşey bulunmayan yerlerde göller görünür. Ve bazen palmiyelerin ve kasabaların hayali görünür ve susamış gezginle alay eder. Havada yüzen hayalet gemiler göründüğünde, aynı şey denizde olur.
Bir serabı, gerçek bir şeyden ayırmak kolaydır, çünkü içindeki cisimlerin, hepsi başaşağıdır. Bu, güneş ışınlarının kırılması nedeniyledir. 

 

How does the sun affect our food? - Güneş Besinlerimizi Nasıl Etkiler?

We must eat regularly in order to stay alive. Our body transforms the food we eat into the energy which will make us active and help us to grow. All growing things need energy. And the largest source of energy is the sun. The plants and animals which form our food were themselves all helped to grow by the sunlight. After we have eaten them, they are changed into easily dissolved, nutritious substances inside our bodies. These are then transferred to innumerable cells and converted into energy. Then our bodies burn the energy as a stove burns fuel. In this roundabout way, the sun’s energy reaches our bodies.

 

Canlı kalabilmek için düzenli olarak yemeliyiz. Vücudumuz, yediğimiz besinleri, bizi hareket ettiren ve büyümemize yardım eden enerjiye dönüştürür. Tüm büyüyen şeylerin enerjiye ihtiyacı vardır. Ve en geniş enerji çeşidi güneştir. Besinlerimizi oluşturan bitki ve hayvanlar büyümek için güneşten yardım alırlar. Biz onları yedikten sonra değişerek vücudumuzun içinde kolayca eriyen, besleyici bir öz haline gelirler. Sonra bunlar sayılamıyacak kadar çok olan hücrelere gönderilirler ve enerjiye dönüşürler. Sonra vücudumuz bu enerjiyi, bir yakıtın sobada yanışı gibi yakar. Bu dolaylı yol ile güneş enerjisi vücudumuza ulaşır.

 

How does a person speak? - Bir insan nasıl konuşur?

Many parts of our body go into the making of the sounds which we utter and the words which we say to one another. Speech starts when the diaphram squeezes air out of our lungs and into the windpipe. At the top end of the windpipe is the larynx, or ‘Adam’s apple’-that is the hard bit you can feel at the front of your neck. Inside the larynx are the vocal cords, two bands of elastic tissue like a strings of a violin. As the air passes over these cords, they vibrate to produce sound.
Sound is turned into words when it reaches the mouth, by movments of the tongue and lips.

 

Vücudumuzun birçok bölümleri, çıkardığımız seslerin ve birbirimize söylediğimiz kelimelerin yapımına katkıda bulunurlar. Diyafram havayı ciğerlerimizden nefes borusuna ittiği zaman konuşma başlar. Nefes borusunun üst ucunda, boynunuzun önünde sert bir kısım olarak hissedeceğiniz gırtlak - ya da Adem elması - vardır. Gırtlağın içinde ses telleri vardır. Bunlar yumuşak dokudan yapılmış, keman teli gibi, iki şerittir. Hava bu tellerin üzerinden geçerken, bunlar titreşerek sesi meydana getirirler.
Ses ağıza vardığı zaman dil ve dudakların hareketiyle kelimelere dönüşür.

 İngilizce Eğitim Setleri

One way street - Tek yönlü yol

An Italian was once visiting New York City. He wished to take a walk in order to see the city, but he was afraid that he would get lost because he did not know a word of English. Therefore, after leaving his hotel, he stopped at the first corner and carefully copied in his notebook the name of the street on which his hotel was located. Then he walked on. Finally, however, he got lost. Some hours later he arrived at a police-station. After a good deal of confused conversation, an interpreter was called. The Italian explained to the interpreter that, although he didn’t konw the name of his hotel, he did know the street on which it was located. He then showed the interpreter what he had copied in his note book. The words which he had so carefully copied were “One Way Street”.
 

Bir gün bir İtalyan New York’u gezmeye gitmişti. Şehri görmek için yürüyüş yapmak istiyordu, fakat bir kelime İngilizce bilmediği için kaybolacağından korkuyordu. Bu sebepten, otelden çıktıktan sonra ilk köşede durdu ve otelinin bulunduğu sokağın ismini defterine dikkatlice not etti. Sonra yürümeğe devam etti. En sonunda kayboldu. Birkaç saat sonra bir polis karakoluna vardı. Birçok karışık konuşmadan sonra, bir tercüman çağrıldı. İtalyan, her nekadar otelinin ismini bilmiyorsa da bulunduğu sokağın ismini bildiğini tercümana izah etti. Ondan sonra tercümana defterine yazdığını gösterdi. O kadar dikkatle kopya ettiği kelimeler “Tek Yönlü Yol”du.

 

Three men and a train - Üç adam ve bir tren

Three men stood drinking at a bar near a railway station. They were waiting for a train and had asked the railway porter to inform them when the train arrived. A short time later the porter appeared in the door way of the bar to tell them that the train was just coming in.
“Ah!” said the men. “We have time for just one more drink.” They all took another drink and ran out, but they missed the train.
Again they went back to the bar to wait for the next train. They continued drinking. An hour later the second train arrived and the same thing happened. They missed the train again in the same way.
Two hours later the porter appeared to say that the third and last train was just coming in. Again the men waited long enough to have one more drink, and then they all ran out. Two of the men, being tall men, could run fairly fast. They caught the train. But the third man, who was little, missed the train again. Very slowly, he walked back to the bar and began drinking again.
“By the way,” the barkeeper said to him after a while, “what town are your two friends going to?”
“I don’t know where they’re going,” the little man said. “They just came down to the station to see me off.”


Üç adam bir tren istasyonunun yanındaki barda içki içmekteydiler. Bir tren bekliyorlardı ve istasyondaki, hammala tren geldiği zaman onlara haber vermesini söylediler. Kısa bir süre sonra, hammal, trenin tam o anda geldiğini söylemek için barın kapısında göründü.
Adamlar “Ah” dediler. “Tam birer tane daha içmek için vaktimiz var.” Hepsi birer içki daha içip dışarı koştular, fakat treni kaçırdılar.
Sonraki treni beklemek için tekrar bara geri döndüler. İçki içmeye devam ettiler. Bir saat sonra ikinci tren geldi ve aynı şey oldu. Aynı biçimde treni gene kaçırdılar.
İki saat sonra, hammal üçüncü ve son trenin gelmekte olduğunu söylemek için göründü. Adamlar tekrar birer içki daha içmek için beklediler ve tekrar hepsi dışarıya koştular. Adamların ikisi, uzun boyluydular, oldukça hızlı koşabildiler. Trene yetiştiler. Fakat, kısa boylu olan üçüncü adam, gene treni kaçırdı. Yavaş yavaş bara döndü ve tekrar içmeye başladı.
Bir süre sonra barcı “Aklıma gelmişken” dedi. “Sizin iki arkadaşınız hangi şehire gidiyorlar?”
Kısa boylu adam “Onların nereye gittiklerini bilmiyorum.” dedi. “Onlar istasyona sadece beni geçirmek için gelmişlerdi.”

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Simple Past Tense

İngilizce Alfabe

İngilizce Deyimler

Yorumlar

Kadircan İpek / erzurum

harika

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları
Limasollu Naci Eğitim Yayınları

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL