NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Müzik eğitimi dil ve hafıza becerileri

İngilizce Türkçe çeviri bölümümüzde, Müzik Eğitimi Dil Ve Hafıza Becerilerini Artırıyor - Musical Training Boosts Language And Memory Skills isimli bir İngilizce çeviri çalışmasını görebilirsiniz.


Çeviri Tarihi: 28.07.2016

Musical training boosts language and memory skills

New study has found that musical training in adolescents can improve language and memory skills and even extend the brain’s development time.

The notion that musical training can have positive effects on cognitive functions other than music has long been a source of interest. Research first emerged at the beginning of the 20th century. Standardised assessments of IQ and musical ability suggested the two were correlated – and it was thought that participation in musical training could improve IQ.

Recently, research has shifted focus from effects on musical training on global intelligence and instead focuses on benefits to specific skills and tasks in inpiduals.

Musical training has shown to lead to improvements in a wide variety of different skills, including memory and spatial learning, for example. In addition, language skills such as verbal memory, literacy and verbal intelligence have been shown to strongly benefit from musical training.

Musicians are also more adept at processing speech in environments where there are large amounts of background noise, possess a greater propensity for processing auditory signals that are in some way degraded and show an advantage over their musically naive counterparts when it comes to pitch detection in both music and language. Recent advances in technology have also allowed researchers to probe into the neural (functional, structural and electro-physiological) underpinnings of these adaptations.

 

The brain responds

A new study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, aimed to assess neurodevelopment in adolescence and the impact that certain forms of experience, such as musical training, could have on this process.

Neuro-physiological methods were adopted to measure subcortical and cortical responses to speech in the brains of two groups of adolescents in a high school in the Chicago area. One group took part in group musical training and one group took part in a Junior Reserve Officer Training Corps programme. Enrolment on to one of these two programmes was part of the curriculum of the schools with which the lead researcher, Adam Tierney of Northwestern University, worked.

 

Giving adolescents musical training could help kick-start and accelerate maturation of their brains.

The method allowed Tierney and his colleagues to assess how their participants’ brains encoded speech before and after three years of taking part in the two different types of training. Language skills were also assessed using a phonological awareness task – which included asking the adolescents to create a new word by dropping a syllable or unit of sound from a spoken word. They were also assessed using a phonological memory task, in which they had to repeat back lists of digits or non-English words, and a rapid naming task, where they had to read aloud a list of letters or digits as quickly and accurately as they could.

At adolescence the brain is not fully developed and specific areas are yet to mature, which makes this an interesting age to do these tests. The results showed that both groups made improvements in all of the language tasks, as would be expected over this period in their development – but, in addition, the degree of improvement was larger in the phonological awareness task for the group who had undergone musical training.

The methods used allowed the researchers to track the level of neural development present in the brains of the participants. Through this they were then able to measure the usual time course of changes that occurred at this stage in development and assess any alterations due to participation in either the music training, or officer training.

The researchers observed the normal brain development that occurs at this age in both groups. However, for those who participated in musical training the period of time during which regions of the brain responsible for auditory processing were developing was extended in comparison to those that did the officer training. The musically trained groups also showed an accelerated time course for reaching adult cortical development. The results therefore suggest that participation in musical training can accelerate brain development and that this can benefit literacy skills.

 

Music and language

Music could potentially function as a training ground for language skills and may potentially offer an effective, economical and enjoyable activity that could help improve language skills in children around the world if employed in schools. Giving adolescents musical training could help kick-start and accelerate maturation of their brains.

These advantages may also have potential to provide enhancements to a wider range of skills, such as the learning of a second language. The study suggests that musical training could help prolong the window of time in which the brain is developing and is able to deal with complex auditory input, which in turn could make second language learning more achievable to people who otherwise may struggle.

It is important to note however, that although musical training was shown to produce benefits for the phonological awareness language tasks, for the other two tests of phonological memory and rapid naming, no difference between the two groups of adolescents was found. This suggests that although musical training does have the potential to enhance some forms of language skills, there are areas that it does not improve.  

Müzik eğitimi dil ve hafıza becerilerini artırıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, ergenlerde müzik eğitimi dil ve hatıra becerilerini ve hatta beynin gelişme süresini artırabiliyor.

Müzik eğitiminin diğer bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumlu etkileri olabileceği düşüncesi uzun süredir ilgi çekmektedir. Bu konudaki araştırmalar 20. Yüzyılın başlarında başlamıştır. IQ ve müzik yeteneği testlerinin standartlaştırılması, bu ikisinin alakalı olabileceğini göstermiştir ve dolayısıyla müzik eğitimine katılmanın IQ’yu yükseltebileceği akla gelmiştir.

Son zamanlarda araştırmalar, müzik eğitiminin global zeka üzerindeki etkilerinden çok, bireylerin belirli beceri ve görevleri üzerindeki faydalarına odaklanmıştır.

Müzik eğitiminin hafıza ve üç boyutlu öğrenme de dâhil pek çok değişik becerilerde ilerleme sağladığı kanıtlanmıştır. Ayrıca, sözel hafıza, okuryazarlık ve sözel zekâ gibi dil becerilerinin de müzik eğitiminden büyük ölçüde fayda sağladığı kanıtlanmıştır.  

Müzisyenler, ayrıca, arkada çok fazla gürültü olan ortamlarda konuşmayı sürdürmekte oldukça ustadırlar, çok alçak işitsel sinyalleri algılamaya büyük meyilleri vardır ve hem müzik hem de dil konusunda ses perdelerini saptama konusunda müziksel bilgisi olmayan kişilere oranla daha avantajlıdırlar.  Teknolojideki son gelişmeler bu adaptasyonların nöral ( fonksiyonel, yapısal ve elektro-fizyolojik) temellerini de derinlemesine inceleyebilmeyi sağlamıştır.

 

Beyin tepki verir

Ulusal Bilim Akademisi Raporları’nda yayınlanmış olan yeni bir araştırma, ergenlikteki nörogelişimi ve müzik eğitimi gibi çeşitli deneyimlerin bu süreç üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Nöro-fizyolojik metotlar, Chicago bölgesindeki bir lisede iki grup ergenin beyinlerinde konuşmaya karşı korteks ve korteks altı tepkileri ölçmek üzere uyarlandı. Bir grup müzik eğitimi, diğer grupsa Gençler Yedek Subay Hazırlık Eğitim programına dâhil oldular. Bu iki programdan birine dâhil olmak araştırmayı yöneten Northwestern Üniversitesi’nden Adam Tierney’nin birlikte çalıştığı okulların müfredatının bir parçasıydı.

 

Ergenlere müzik eğitimi vermek bir motivasyon olabilir ve beyinlerinin olgunlaşmasını sağlayabilir.

Bu metot, Tierney ve arkadaşlarının, bu iki değişik eğitime üçer yıl katılan katılımcıların eğitimden önce ve sonra beyinlerinin konuşmaya nasıl kodlandığını değerlendirebilmesine olanak sağladı.  Ergenlerden söylenen bir kelimenin bir hece ya da sesini değiştirerek yeni bir kelime yapmalarının istendiği bir fonolojik bilinçlilik testi de uygulanarak dil becerileri ölçüldü. Ayrıca bir rakamlar ya da İngilizce olmayan kelimeler listesini tekrar etmek zorunda oldukları bir fonolojik hafıza testi ve bir harf ya da rakam listesini mümkün olduğu kadar hızlı ve doğru okumak zorunda oldukları bir hızlı okuma testi de uygulandı.

Ergenlikte beyin tamamen gelişmemiştir ve belli bölgeler hala olgun değildir. Bu nedenle de bu testler için ergenlik ilginç bir yaştır. Sonuçlar, gelişimlerinin bu döneminde tahmin edilebileceği gibi, her iki grubun da dilsel görevlerde ilerleme kaydetmiş olduğunu gösterdi ama buna ek olarak müzik eğitimi alan grubun fonolojik bilinçlilik görevindeki ilerlemesi daha fazlaydı.   

Kullanılan metotlar araştırmacıların katılımcıların beyinlerindeki mevcut nöral gelişmenin seviyesini izleyebilmesini sağladı. Bu şekilde, bu aşamada, gelişimde oluşan değişimlerin olağan sürecini ölçebilme ve müzik eğitimi ya da subaylık eğitimine katılıma bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkları değerlendirebilme şansına sahip oldular.

Araştırmacılar her iki grupta da bu yaşta oluşan normal beyin gelişimini gözlemlediler. Müzik eğitimine katılanların beyninde, işitsel gelişime ayrılan sure, subaylık eğitimine tabi tutulanların beynine göre daha uzundu.  Müzik eğitimi alan grup ayrıca yetişkin korteks gelişimine daha hızlı ulaştı. Bu nedenle, sonuçlar müzik eğitiminin beyin gelişimini hızlandırdığı ve okuryazarlık becerilerini de artırdığı yönündedir.

 

Müzik ve Dil

Müzik, eğer okullarda uygulanırsa, tüm dünyada,  dil becerileri için potansiyel bir eğitim zemini olarak kullanılabilir ve çocuklarda dil becerilerini geliştiren etkili, ekonomik ve eğlenceli bir aktivite olabilir. Ergenlere müzik eğitimi vermek motivasyon sağlayabilir ve beyinlerinin olgunlaşmasını sağlayabilir.

Bu avantajların aynı zamanda ikinci bir dil öğrenmek gibi farklı becerileri de artırma ihtimali vardır. Araştırmaya göre, müzik eğitimi beynin gelişme süresini uzatabilir ve daha karmaşık işitsel veriyi işleyebilmeyi sağlar. Böylece aksi takdirde çok zorlanacak olan kişiler için ikinci bir dil öğrenmek çok daha kolay olacaktır.

Ama müzik eğitimi fonolojik bilinçlilik dil testlerinde fayda sağlamasına rağmen fonolojik hafıza ve hızlı okuma testlerinde iki grup arasında bir fark bulunamamıştır. Bu da müzik eğitiminin dil becerilerinin bazı türlerini artırma potansiyeli olmasına rağmen, geliştirmediği alanlar da olduğunu gösterir.

 

https://www.positive.news/2015/lifestyle/arts/18226/musical-training-boosts-language-memory-skills-study/

 

Tüm çeviri konularımızı  İngilizce Türkçe çeviri   sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Simple Past Tense

İngilizce Alfabe

İngilizce Metin

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL