NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Simple Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) Konu Anlatımı

Video Süresi: 4:28

Simple Future Tense nedir?

Simple Future Tense, Gelecek Zaman konusunu anlatan tensdir. Gelecekte yapmayı planladığımız tüm konuları, bu tense ile anlatırız. Yani, Simple Future Tense, gelecekte gerçekleşecek bir iş veya eylem için kullanılır. Simple Future Tense bazı İngilizce gramer kitaplarında Future Simple Tense ismi ile de belirtilir.

 

Simple Future Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will laugh. (Ben güleceğim.) I will not laugh. (Ben gülmeyeceğim.) Will I laugh? (Ben gülecek miyim?)
You will laugh. (Sen güleceksin.) You will not laugh. (Sen gülmeyeceksin.) Will you laugh? (Sen  gülecek misin?)
He/She/It will laugh. (O gülecek.) He/She/It will not laugh. (O gülmeyecek.) Will he/she/it laugh? (O gülecek mi?)
We will laugh. (Biz güleceğiz.) We will not laugh. (Biz gülmeyeceğiz.) Will we laugh? (Biz gülecek miyiz?)
You will laugh. (Siz güleceksiniz.) You will not laugh. (Siz gülmeyeceksiniz.) Will you laugh? (Siz gülecek misiniz?)
They will laugh. (Onlar gülecekler.) They will not laugh. (Onlar gülmeyecekler.) Will they laugh? (Onlar gülecekler mi?)

Simple Future Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Asıl fiil
I will run.
Ben koşacağım.

Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak, Gelecek Zaman bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve asıl fiilin birinci hali ile cümle tamamlanır.
 

Simple Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) örnek cümle

 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce zamanlar (tense) konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

 

Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.

I will see you tomorrow.
Ben seni yarın göreceğim.

I will go to Marmaris next week.
Ben gelecek hafta Marmaris’e gideceğim.

You will miss me in future.
Sen gelecekte beni özleyeceksin.

They will come here tonight.
Onlar bu akşam buraya gelecekler.

I will stay at home tonight.
Ben bu gece evde kalacağım.

She will call me tomorrow.
O, beni yarın arayacak. 

 

Şimdi İngilizce'de Simple Future (Gelecek) ile ilgili kurulan cümleler hakkında biraz daha bilgi veren videomuzu izleyelim.

Video Süresi: 8:03

Simple Future Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

İngilizce Gelecek Zaman olumlu cümleler, önce özne, sonra will yardımcı fiili ve fiil ile oluşturulur.
 

Simple Future Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiil   Türkçesi
I will stay in the hotel. Ben otelde kalacağım.
You will stay in the hotel. Sen otelde kalacaksın.
He will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
She will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
It will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
We will stay in the hotel. Biz otelde kalacağız.
You will stay in the hotel. Siz otelde kalacaksınız.
They will stay in the hotel. Onlar otelde kalacaklar.

Simple Future Tense Olumlu Örnek Cümleler 

You will have a birthday party on May the 5th.
Mayısın beşinde doğum günü partiniz olacak.


She will spend the weekend with her uncle.
O, hafta sonunu amcası ile geçirecek.

He will use my computer.
O benim bilgisayarımı kullanacak.
 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Simple Future Tense İle Zaman Zarfı Nasıldır?

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir. 

I will check my email in some minutes.
Ben bir kaç dakika içinde emailimi kontrol edeceğim.   
 

He will come after 8 o’clock.
O saat 8’den sonra gelecek.

They will get marry in the future.
Onlar gelecekte evlenecekler.

He will finish his homework in twenty minutes.
O, ödevini yirmi dakika içerisinde bitirecek. 

 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

Simple Future Tense Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Gelecek Zaman olumsuz cümleler önce yardımcı fiilin olumsuz şekli, sonra fiil eklenerek kurulur. 
 
Simple Future Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil   Türkçesi
I will not (won’t) eat the lunch. Ben öğlen yemeği yemeyeceğim.
You will not (won’t) eat the lunch. Sen öğlen yemeği yemeyeceksin.
He will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
She will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
It will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
We will not (won’t) eat the lunch. Biz öğlen yemeği yemeyeceğiz.
You will not (won’t) eat the lunch. Siz öğlen yemeği yemeyeceksiniz.
They will not (won’t) eat the lunch. Onlar öğlen yemeği yemeyecekler.

Simple Future Tense Olumsuz Örnek Cümleler

I won’t wear my suit.
Ben takım elbisemi giymeyeceğim. 
 

They will not give you a gift.
Onlar sana hediye vermeyecekler.

My mother will not go shopping tomorrow.
Annem yarın alışverişe gitmeyecek. 

I hope you will not be disappointed.
Ben umarım, sen hayal kırıklığına uğramayacaksın.

You will not go to school on this Monday.
Siz bu pazartesi okula gitmeyeceksiniz

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

William Shakespeare Özeti

Simple Future Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Gelecek Zaman soru cümleleri önce yardımcı fiil, sonra özne, ardından fiil eklenerek kurulur.
 
Simple Future Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
Will I drink water? Ben su içecek miyim?
Will you drink water? Sen su içecek  misin?
Will he drink water? O, su içecek mi?
Will she drink water? O, su içecek mi?
Will it drink water? O, su içecek mi?
Will we drink water? Biz su içecek  miyiz?
Will you drink water? Siz su içecek  misiniz?
Will they drink water? Onlar su içecek  mi?


Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) örnek soru cümlesi

Simple Future Tense İngilizce Örnek Soru Cümleleri

Will you sign up in Facebook?
Sen Facebook’a kayıt olacak mısın? 

No, I won’t sign up in Facebook.
Hayır, ben Facebook’a kayıt olmayacağım.
 
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Will your father quit smoking?
Baban sigarayı bırakacak mı? 

Yes, he will.
Evet, o bırakacak. 

Will they help to their mother?
Onlar annelerine yardım edecekler mi? 

No, they won’t. 
Hayır, onlar etmeyecekler.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)

 

 

Simple Future Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıldır?

Gelecek Zaman soru zarflı cümleler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, yardımcı fiil, özne, asıl fiil eklenerek kurulur.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
What will you do at home? Evde ne yapacaksın?
Where will you go in Ankara? Ankara’da nereye gideceksin?
When will she go to Liverpool? Liverpool’a ne zaman gideceksin?
Why will you walk to the station? O, istasyona neden yürüyecek?
How will they come here? O, buraya nasıl gelecek?

Simple Future Tense Soru Zarflı Örnek Cümleler

What will they research in CERN Laboratory?
Onlar CERN Laboratuvarında ne araştıracaklar?  

They will research nuclear power.
Onlar nükleer gücü araştıracaklar.   

How will she do bungee jumping if she is pregnant? 
O hamileyse nasıl bungee jumping yapacak? 

She will do it without any health problems.
O hiçbir sağlık problemi olmadan yapacak. 

Be going to Kalıbı

Önceden belirlenmiş bir işi belirten gelecek zaman cümleler be going to yardımcı fiili kullanılarak kurulur. Örneğin ilerde hangi mesleği seçmek istediğimizi bu kalıp ile anlatırız. Bu çeşit cümleler kurulurken to be yardımcı fiili özneden önce, going to özneden sonra gelir. 

Simple Future Tense Going to Kalıbı ile Örnek Cümeleler

I am going to be a doctor.
Ben doktor olacağım.

She is going to be an architect.
O mimar olacak.

What are you going to be?
Sen ne olacaksın?

Are you going to visit the patient?
Sen hastayı ziyaret edecek misin? 

Yes, I am going to visit the patient.
Evet, ben hastayı ziyaret edeceğim. 
 
*Düz soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Is your friend going to come with you?
Arkadaşın seninle gelecek mi? 

Yes, he is. 
Evet, o gelecek.   

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

Be going to ile Soru Cümleleri

Be going to kalıbı ile soru cümleleri kurulurken, soru kelimesiyle cümleye başlanır, to be yardımcı fiili özneden önce, going to özneden sonra gelir. 
 

Kim sorusu özne içermediğinden bu cümlelere soru kelimesiyle başlanır, to be yardımcı fiilinden sonra going to kalıbı getirilir.
 

I am going to open a bank account in Akbank today.
Ben bugün Akbank’ta bir banka hesabı açtıracağım.  

What are they going to do with this old car?
Onlar bu eski arabayla ne yapacaklar? 

They are going to sell it.
Onlar onu satacaklar. 

Where is Tarkan going to give his last concert?
Tarkan son konserini nerede verecek? 

Tarkan is going to give his last concert at Ulker Stadium.
Tarkan son konserini Ülker Stadyum'unda verecek. 

When are you going to graduate?
Sen. ne zaman mezun olacaksın? 

I am going to graduate next summer.
Ben önümüzdeki yaz mezun olacağım. 

How are they going to build the skyscraper in Dubai?
Onlar Dubai’de gökdeleni nasıl inşa edecekler? 

They are going to deal with Turkish businessmen.
Onlar Türk iş adamlarıyla anlaşacaklar. 

Who is going to send the letter?
Mektubu kim gönderecek? 

I am going to send the letter.
Mektubu ben göndereceğim. 

Why are you going to learn English?
Neden İngilizce öğreneceksin? 

Because I am going to apply for a good job.
Çünkü güzel bir işe başvuracağım.
 

 
Dikkat edilecekler:
Will kalıbı gelecekteki bir eylemi, be going to kalıbı gelecekte gerçekleşmesi kesinleşmiş/belirlenmiş bir eylemi belirtir.  

 

Bu dersimizin başındaki videomuzda gelecek zaman cümlelerde  be going to kalıbının kullanımıyla ilgili çok faydalı açıklamalar bulunmaktadır.

 

Simple Future Tens Örnekler

Be Going To Örnekler

Simple Future Tense test

 

 

İngilizce zamanlar (tensler)

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Future Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması

İngilizce gramer konu anlatımları

 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi   sayfasında bulabilirsiniz.
 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Zeynep / Bursa

Çok güzel olmuş

Mehtap koçaçoğlu / Mersin

Çok güzel bir site çok tesekkur ederim detaylı anlatım... Çok işime yaradu

ERDEM-16 / İSTANBUL

işimi gördü harika bir çok konuda örnek vermişler gayet iyi .:)

Taner karagöz / Diyarbakır

İşime yaradı sağolun :)

BEYZA IŞIK / ÇANAKKALE

hayatımda gordugum en ıyı uygulama ??

BEYZA IŞIK / ÇANAKKALE

hayatımda gordugum en ıyı uygulama ??

Filiz / Batman

Çok güzel .....

kevser özkan / afyonkarahisar

wıll done

Eren / İstanbul

Gerçekten etkili oldu ?

ELİF KOCAMAN / İZMIR

HARIKA COK TITIZ HAZIRLANMIŞ

reha yavuz / batman

harika bir site

Ece / Şanlıurfa

Teşekkürler çok açıklayıcı

Yiğit / Trabzon

Muhteşem

muzaffer Özkan / Ankara

Titiz ve güzel hazırlanmış bir sayfa.Tebrik ederim

Adrian / İngiltere

I like inglish

Bena / İstanbul

Mukemmell sağolun

Yüksel / Iğdır

Çok güzel olmuş

Hiranurrr / İstanbulll

Çok güzelllllllll

Ertuğrul Aslan / istanbul

Harika olmuş teşekkürler

Başaran / Batman

Mükemmel

Azra Sinik / istanbul

Efsane

Behice / NEW YORK

Very well described

Melek / Antalya

Bayildim

Turan / Kayseri

Acayip guzel

Özge bağdeş / İstanbul

Mükemmel

Fatih alataş / Tunceli

Projeler için baya yaralı olmuş. Thank you

Nihat Bayramov / Antalya

Çok güzel

Göknar / Bursa

Cooooooook güzel

Zekai Demir / İstanbul

Çok beğendim .thank you.

İsa Demir / Ankara

Tebrik ederim verimli bir içeriğiniz var.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL