NE ARAMIŞTINIZ?

Simple Future Tense

İçerik Listesi Menü Listesi İçerik Listesi

Future Tense Konu Anlatımı Nasıldır?

Sayfamızda Future Tense konu anlatımı ile olumlu, olumsuz ve soru şekli cümlelerini kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca Future Tense nedir ve cümle nasıl kurulur başlığı altında tüm detaylı açıklamaları inceleyebilirsiniz.

Future Tense Nedir?

Future Tense, Gelecek Zaman konusunu anlatan tensdir. Gelecekte yapmayı planladığımız tüm konuları, bu tense ile anlatırız. Yani, Future Tense, gelecekte gerçekleşecek bir iş veya eylem için kullanılır. Bu tens bazı İngilizce gramer kitaplarında Simple Future Tense ismi ile de belirtilir.

 

Future Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will laugh. (Ben güleceğim.) I will not laugh. (Ben gülmeyeceğim.) Will I laugh? (Ben gülecek miyim?)
You will laugh. (Sen güleceksin.) You will not laugh. (Sen gülmeyeceksin.) Will you laugh? (Sen  gülecek misin?)
He/She/It will laugh. (O gülecek.) He/She/It will not laugh. (O gülmeyecek.) Will he/she/it laugh? (O gülecek mi?)
We will laugh. (Biz güleceğiz.) We will not laugh. (Biz gülmeyeceğiz.) Will we laugh? (Biz gülecek miyiz?)
You will laugh. (Siz güleceksiniz.) You will not laugh. (Siz gülmeyeceksiniz.) Will you laugh? (Siz gülecek misiniz?)
They will laugh. (Onlar gülecekler.) They will not laugh. (Onlar gülmeyecekler.) Will they laugh? (Onlar gülecekler mi?)

Future Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Asıl fiil
I will run.
Ben koşacağım.

Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak, Future Tense bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve asıl fiilin birinci hali ile cümle tamamlanır.
 

  İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta    tıklayınız  
 

Future Tense örnek cümle
Hatırlatma: Sitemizde incelemekte olduğunuz Future Tense ile ilgili bilgiler ve eğitici ders videoları Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmıştır.

Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.

I will see you tomorrow.
Ben seni yarın göreceğim.

I will go to Marmaris next week.
Ben gelecek hafta Marmaris’e gideceğim.

You will miss me in future.
Sen gelecekte beni özleyeceksin.

They will come here tonight.
Onlar bu akşam buraya gelecekler.

I will stay at home tonight.
Ben bu gece evde kalacağım.

She will call me tomorrow.
O, beni yarın arayacak. 

 

Şimdi İngilizce'de Future (Gelecek) ile ilgili kurulan cümleler hakkında biraz daha bilgi veren videomuzu izleyelim.
 

Future Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

Future Tense olumlu cümleler, önce özne, sonra will yardımcı fiili ve fiil ile oluşturulur.
 

Future Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiil   Türkçesi
I will stay in the hotel. Ben otelde kalacağım.
You will stay in the hotel. Sen otelde kalacaksın.
He will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
She will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
It will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
We will stay in the hotel. Biz otelde kalacağız.
You will stay in the hotel. Siz otelde kalacaksınız.
They will stay in the hotel. Onlar otelde kalacaklar.

Future Tense Olumlu Örnek Cümleler 


You will have a birthday party on May the 5th.
Mayısın beşinde doğum günü partiniz olacak.


She will spend the weekend with her uncle.
O, hafta sonunu amcası ile geçirecek.

He will use my computer.
O benim bilgisayarımı kullanacak.

Future Tense İle Zaman Zarfı 

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir. 

I will check my email in some minutes.
Ben bir kaç dakika içinde emailimi kontrol edeceğim.   
 

He will come after 8 o’clock.
O saat 8’den sonra gelecek.

They will get marry in the future.
Onlar gelecekte evlenecekler.

He will finish his homework in twenty minutes.
O, ödevini yirmi dakika içerisinde bitirecek. 

 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

Future Tense Olumsuz Cümleler

Future Tense olumsuz cümleler önce yardımcı fiilin olumsuz şekli, sonra fiil eklenerek kurulur. 
 
Future Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil   Türkçesi
I will not (won’t) eat the lunch. Ben öğlen yemeği yemeyeceğim.
You will not (won’t) eat the lunch. Sen öğlen yemeği yemeyeceksin.
He will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
She will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
It will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
We will not (won’t) eat the lunch. Biz öğlen yemeği yemeyeceğiz.
You will not (won’t) eat the lunch. Siz öğlen yemeği yemeyeceksiniz.
They will not (won’t) eat the lunch. Onlar öğlen yemeği yemeyecekler.

Future Tense Olumsuz Örnek Cümleler


I won’t wear my suit.
Ben takım elbisemi giymeyeceğim. 
 

They will not give you a gift.
Onlar sana hediye vermeyecekler.

My mother will not go shopping tomorrow.
Annem yarın alışverişe gitmeyecek. 

I hope you will not be disappointed.
Ben umarım, sen hayal kırıklığına uğramayacaksın.

You will not go to school on this Monday.
Siz bu pazartesi okula gitmeyeceksiniz

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

William Shakespeare Özeti

Future Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Future Tense (Gelecek Zaman) soru cümleleri önce yardımcı fiil, sonra özne, ardından fiil eklenerek kurulur.
 
İngilizce Gelecek Zaman soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
Will I drink water? Ben su içecek miyim?
Will you drink water? Sen su içecek  misin?
Will he drink water? O, su içecek mi?
Will she drink water? O, su içecek mi?
Will it drink water? O, su içecek mi?
Will we drink water? Biz su içecek  miyiz?
Will you drink water? Siz su içecek  misiniz?
Will they drink water? Onlar su içecek  mi?


İngilizce Gelecek Zaman örnek soru cümlesi


Future Tense İngilizce  Gelecek Zaman Örnek Soru Cümleleri


Will you sign up in Facebook?
Sen Facebook’a kayıt olacak mısın? 

No, I won’t sign up in Facebook.
Hayır, ben Facebook’a kayıt olmayacağım.
 
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Will your father quit smoking?
Baban sigarayı bırakacak mı? 

Yes, he will.
Evet, o bırakacak. 

Will they help to their mother?
Onlar annelerine yardım edecekler mi? 

No, they won’t. 
Hayır, onlar etmeyecekler.

 

 

 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu Tanıtım Videosu
 

 

Future Tense ile Soru Zarflı Cümleler 

Future Tense (Gelecek Zaman) soru zarflı cümleler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, yardımcı fiil, özne, asıl fiil eklenerek kurulur.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
What will you do at home? Evde ne yapacaksın?
Where will you go in Ankara? Ankara’da nereye gideceksin?
When will she go to Liverpool? Liverpool’a ne zaman gideceksin?
Why will you walk to the station? O, istasyona neden yürüyecek?
How will they come here? O, buraya nasıl gelecek?

Future Tense Soru Zarflı Örnek Cümleler

What will they research in CERN Laboratory?
Onlar CERN Laboratuvarında ne araştıracaklar?  

They will research the nuclear power.
Onlar nükleer gücü araştıracaklar.   

How will she do bungee jumping if she is pregnant? 
O hamileyse nasıl bungee jumping yapacak? 

She will do it without any health problem.
O hiçbir sağlık problemi olmadan yapacak. 

To be going to kalıbı

Önceden belirlenmiş bir işi belirten gelecek zaman cümleler To be going to yardımcı fiili kullanılarak kurulur. Örneğin ilerde hangi mesleği seçmek istediğimizi bu kalıp ile anlatırız. Bu çeşit cümleler kurulurken to be yardımcı fiili özneden önce, going to özneden sonra gelir. 


Future Tense Going to Kalıbı ile Örnek Cümeleler
 
I am going to be a doctor.
Ben doktor olacağım.

She is going to be an architect.
O mimar olacak.

What are you going to be?
Sen ne olacaksın?
 

Are you going to visit the patient?
Sen hastayı ziyaret edecek misin? 

Yes, I am going to visit the patient.
Evet, ben hastayı ziyaret edeceğim. 
 
*Düz soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Is your friend going to come with you?
Arkadaşın seninle gelecek mi? 

Yes, he is. 
Evet, o gelecek.   

 İngilizce Eğitim Setleri

To be Going To Kalıbı İle Soru Cümleleri


To be going to kalıbı ile soru cümleleri kurulurken, soru kelimesiyle cümleye başlanır, to be yardımcı fiili özneden önce, going to özneden sonra gelir. 
 

Kim sorusu özne içermediğinden bu cümlelere soru kelimesiyle başlanır, to be yardımcı fiilinden sonra going to kalıbı getirilir.
 

I am going to open a bank account in Akbank today.
Ben bugün Akbank’ta bir banka hesabı açtıracağım.  

What are they going to do with this old car?
Onlar bu eski arabayla ne yapacaklar? 

They are going to sell it.
Onlar onu satacaklar. 

Where is Tarkan going to give his last concert?
Tarkan son konserini nerede verecek? 

Tarkan is going to give his last concert at Ulker Stadium.
Tarkan son konserini Ülker Stadyum'unda verecek. 

When are you going to graduate?
Sen. ne zaman mezun olacaksın? 

I am going to graduate next summer.
Ben önümüzdeki yaz mezun olacağım. 

How are they going to build the skyscraper in Dubai?
Onlar Dubai’de gökdeleni nasıl inşa edecekler? 

They are going to deal with Turkish businessman.
Onlar Türk iş adamlarıyla anlaşacaklar. 

Who is going to send the letter?
Mektubu kim gönderecek? 

I am going to send the letter.
Mektubu ben göndereceğim. 

Why are you going to learn English?
Neden İngilizce öğreneceksin? 

Because I am going to apply to a good job.
Çünkü güzel bir işe başvuracağım.
 

 
Dikkat edilecekler:
Will kalıbı gelecekteki bir eylemi, to be going to kalıbı gelecekte gerçekleşmesi kesinleşmiş/belirlenmiş bir eylemi belirtir.  

 

Bu dersimizin başındaki videomuzda gelecek zaman cümlelerde  to be going to kalıbının kullanımıyla ilgili çok faydalı açıklamalar bulunmaktadır.

 

Future Tense İle İlgili Çeşitli Örnek Cümleler

To Be Going To Kalıbı ile Örnek Cümleler

Future Tense test

 

Kıymetli Öğrencimiz,

Eminiz ki incelemekte olduğunuz sitemizden yararlanmaktasınızdır. Sayfamızın bu bölümünde sitemizin tümünden daha fazla nasıl yararlanabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

 

Sitemizden nasıl yararlanabilirsiniz?

 

1- Ücretsiz örnek eğitim sayfalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Bir yabancı dil portalı şeklindeki sitemiz,  İngilizce Almanca Rusça  ve İspanyolca   setlerimizin eğitim içeriklerinden oluşturulmuştur. Görmüş olduğunuz bu örnek ders sayfamız gibi daha pek çok sayfamıza kolayca ulaşabilir ve yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda eğitim setlerimizin öğretim metodu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 

2- İngilizce ve diğer yabancı dil setlerimize kolayca sipariş yapabilirsiniz.

Eğitim setlerimiz Türkiye'nin her köşesine ve tüm dünyaya, peşin fiyatına 9 aya kadar taksitle, kolay ödeme imkanları ile aynı gün kargoya verilmektedir.
İngilizce Eğitim Setleri ,  Almanca Eğitim Setleri ,   Rusça Eğitim Seti ,   İspanyolca Eğitim Seti
 

3- Ücretsiz İngilizce-Türkçe sözlük hizmetimizden yararlanabilir ve kelime öğrenme çalışması yapabilirsiniz.

Türkiye'nin en kapsamlı ve kolay anlaşılır  İngilizce-Türkçe sözlük  hizmetimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Ayrıca alfabetik dijital sözlüğümüzde kelime öğrenme çalışmaları yapabilirsiniz.
 

4- Ücretsiz İngilizce-Türkçe çeviri hizmetimizden ve çeviri eğitimi çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Sitemizde ücretsiz  İngilizce-Türkçe çeviri   hizmeti mevcuttur. Buna ilaveten çok değişik, ilginç ve güncel konularda yapılmış çeviri çalışmalarımızı inceleyebilir ve böylece kendi çeviri becerinizi geliştirebilirsiniz.
 

5- İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca seviye tespit sınavı hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz  İngilizce seviye tespit sınavı Almanca seviye tespit sınavı Rusça seviye tespit sınavı  ve İspanyolca seviye tespit sınavı  cevaplandırabilir ve hemen seviyenizi öğrenebilirsiniz. Arzu ederseniz, sınav sonunda seviyenizi belirten bir belge çıktısı alabilirsiniz.

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Bena / İstanbul

Mukemmell sağolun

İsa Demir / Ankara

Tebrik ederim verimli bir içeriğiniz var.

Zekai Demir / İstanbul

Çok beğendim .thank you.

Göknar / Bursa

Cooooooook güzel

Nihat Bayramov / Antalya

Çok güzel

Fatih alataş / Tunceli

Projeler için baya yaralı olmuş. Thank you

Özge bağdeş / İstanbul

Mükemmel

Turan / Kayseri

Acayip guzel

Melek / Antalya

Bayildim

Başaran / Batman

Mükemmel

Azra Sinik / istanbul

Efsane

Behice / NEW YORK

Very well described

Ertuğrul Aslan / istanbul

Harika olmuş teşekkürler

Hiranurrr / İstanbulll

Çok güzelllllllll

Zeynep / Bursa

Çok güzel olmuş

Yüksel / Iğdır

Çok güzel olmuş

Adrian / İngiltere

I like inglish

muzaffer Özkan / Ankara

Titiz ve güzel hazırlanmış bir sayfa.Tebrik ederim

Yiğit / Trabzon

Muhteşem

Ece / Şanlıurfa

Teşekkürler çok açıklayıcı

reha yavuz / batman

harika bir site

ELİF KOCAMAN / İZMIR

HARIKA COK TITIZ HAZIRLANMIŞ

Eren / İstanbul

Gerçekten etkili oldu ?

kevser özkan / afyonkarahisar

wıll done

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL