NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Past Continuous Tense (İngilizce Sürekli Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

Video süresi: 6:43

Past Continuous Tense Nedir?

Past Continuous Tense, Geçmişte Devamlılık gösteren tensdir. Geçmişte başlayıp, belli bir süre devam eden işleri anlatmak için bu tense kullanılır. Past Continuous Tense cümlelere Türkçede Sürekli Geçmiş zaman veya Şimdiki Zamanın Hikâyesi diyoruz. Bir diğer deyişle Past Continuous Tense cümleler bir işin, bir zamandan beri yapılmakta olduğunu bildirirler diyebiliriz.

 

Past Continuous Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I was running. (Ben koşuyordum.) I was not running. (Ben koşmuyordum.) Was I running? (Ben koşuyor muydum?)
You were running. (Sen koşuyordun.) You were not running. (Sen koşmuyordun.) Were you running? (Sen  koşuyor muydun?)
He/She/It was running. (O koşuyordu.) He/She/It was not running. (O koşmuyordu.) Was he/she/it running? (O koşuyor muydu?)
We were running. (Biz koşuyorduk.) We were not running. (Biz koşmuyorduk.) Were we running? (Biz koşuyor muyduk?)
You were running. (Siz koşuyordunuz.) You were not running. (Siz koşmuyordunuz.) Were you running? (Siz koşuyor muydunuz?)
They were running. (Onlar koşuyorlardı.) They were not running. (Onlar koşmuyorlardı.) Were they running? (Onlar koşuyorlar mıydı?)

Past Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Fiil Fiil + ing takısı  
It was raining this morning.
Bu sabah yağmur yağıyordu.

Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak Past Continuous Tense bir cümle kurarken, önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir, fiilin ing eki almış hali eklenerek, istenilen şekilde cümle tamamlanır.

 

Past Continuous Tense (İngilizce Sürekli Geçmiş Zaman) örnek cümleŞimdi bir örnek cümle daha yapalım.
 
I was writing a book
Ben bir kitap yazıyordum. 
 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce zamanlar (tense) konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

Past Continuous Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

Past Continuous Tense olumlu cümleler önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin ing takısı almış hali eklenerek kurulur.


Past Continuous Tense ile  cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Fiil Fiil + ing takısı   Türkçesi
I was going to the office. Ben ofise gidiyordum.
You were going to the office. Sen ofise gidiyordun.
He was going to the office. O, ofise gidiyordu.
She was going to the office. O, ofise gidiyordu.
We were going to the office. Biz ofise gidiyorduk.
You were going to the office. Siz ofise gidiyordunuz.
They were going to the office. Onlar ofise gidiyorlardı.

Past Continuous Tense Olumlu Örnekler

She was a little girl five years ago.
O beş sene önce o küçük bir kızdı. 
 

It was raining yesterday.
Dün yağmur yağıyordu.
 

He was listening to Justin Timberlake’s new album.
O Justin Timberlake’in yeni albümünü dinliyordu. 

The eartquahe was scaring all of us. 
Deprem hepimizi korkutuyordu. 

They were watching the Jey Leno Show. 
Onlar Jey Leno’nun programını izliyorlardı.  

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Past Continuous Tense İle Zaman Zarfı Nasıldır?

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.  

I was sleeping when you came.
Sen geldiğinde ben uyuyordum.
 

I was reading an interesting book, last night.
Ben geçen akşam, ilginç bir kitap okuyordum.
 

You felt asleep while we were watching the TV. 
Biz televizyon izliyorken sen uyuyakaldın. 

He was going to school last year. 
O geçen yıl okula gidiyordu.

We were talking about the exam before the recreation. 
Biz teneffüsten önce sınav hakkında konuşuyorduk.

Past Continuous Tense İle Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Past Continuous Tense olumsuz cümleler önce özne sonra yardımcı fiilinin olumsuz şekli ve ardından asıl fiil ile istenildiği şekilde tamamlanır.

Past Continuous Tense ile cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil + ing takısı Türkçesi
I was not (wasn’t) walking. Ben yürümüyordum.
You were not (weren’t) walking. Sen yürümüyordun.
He was not (wasn’t) walking. O, yürümüyordu.
She was not (wasn’t) walking. O, yürümüyordu.
We were not (weren’t) walking. Biz yürümüyorduk.
You were not (weren’t) walking. Siz yürümüyordunuz.
They were not (weren’t) walking. Onlar yürümüyorlardı.

Past Continuous Tense Olumsuz Cümleler

The nurse wasn’t whistling. 
Hemşire ıslık çalmıyordu. 
 
It wasn’t raining. 
Yağmur yağmıyordu. 
 
My mother wasn’t calling me during the meeting. 
Annem toplantı esnasında beni aramıyordu. 

I wasn’t sleeping when the phone rang.
Telefon çaldığında ben uyumuyordum.
 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

 

Past Continuous Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Past Continuous Tense soru cümleleri to be yardımcı fiilinin geçmiş zaman şekli cümlenin başına getirilir, sonra özne ardından fiilin ing takısı almış hali eklenerek istenildiği şekilde tamamlanır.  

Past Continuous Tense ile soru cümlelerini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil+ing takısı   Türkçesi
Was I carrying a bag? Ben çanta taşıyor muydum?
Were you carrying a bag? Sen çanta taşıyor muydun?
Was he carrying a bag? O, çanta taşıyor muydu?
Was she carrying a bag? O, çanta taşıyor muydu?
Were we carrying a bag? Biz çanta taşıyor muyduk?
Were you carrying a bag? Siz çanta taşıyor muydunuz?
Were they carrying a bag? Onlar çanta taşıyorlar mıydı?

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

İngilizce Hikayeler

Past Continuous Tense Soru Zarflı Cümleler Nasıldır?

Past Continuous Tense soru zarflı cümleler, önce soru kelimesi, ardından yardımcı fiil, sonra özne, aslı fiiling ing almış şekli  ile istenildiği şekilde tamamlanır.
 
Past Continuous Tense ile belirten soru zarflı cümleleri tablo halinde görelim.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil+ing takısı Türkçesi
What were you expecting? Siz ne bekliyordunuz?
Where were they living? Onlar nerede yaşıyorlardı?
When was it beginning? Ne zaman başlıyordu?
Why were you going? Sen neden gidiyordun?
How were you doing? Sen nasıl yapıyordunuz?

Şimdi bu tense ile çeşitli örnek cümleler yapalım.
What were you saying?
Sen ne söylüyordun? 
 
I was saying that you were right.
Ben senin haklı olduğunu söylüyordum.
 
Where were you living before? 
Sen önceden nerede yaşıyordun?

I was living in Canada before.
Ben önceden Kanada’da yaşıyordum.

Why were you wearing sunglasses?
Sen neden güneş gözlüğü takıyordun?

Because it was sunny. 
Çünkü hava güneşliydi.

How were you cleaning the house?
Sen evi nasıl temizliyordun?

I was using a vacuum cleaner.
Ben elektrik süpürgesi kullanıyordum.

Who was washing the dishes? 
Bulaşıklıkları kim yıkıyordu?

My sister was washing the dishes. 
Bulaşıkları kız kardeşim yıkıyordu.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu  (Süresi: 2:46)

 

 

 
Dikkat edilecekler:  

Fiilde kullanınan ing takısı, sonu e ile biten fiillerde eden önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde e kaldırılır, ing eklenir.
  
The singer was coming to sing her song.
Şarkıcı şarkısını söylemek için geliyordu.

Ahmet was giving a flower to his mother.
Ahmet annesine bir çiçek veriyordu.

We were moving to Ankara.
Biz Ankara’ya taşınıyorduk.

The mother was taking a photo of her baby.
Anne bebeğinin bir fotoğrafını çekiyordu.

Bazı fiillerde sondaki harf iki kez yazılır. 
 
I was getting hungry 
Ben acıkıyordum. 
 
Gamze was sitting next to me.
Gamze benim yanımda oturuyordu.
 
You were shutting down the computer.
Ben bilgisayarı kapatıyordun.

Me and my collegue were sharing the office.
Ben ve iş arkadaşım ofis odasını paylaşıyorduk. 
 
The prime minister of Turkey was giving an interview. 
Türkiye Başbakanı bir röportaj veriyordu.

Kaya met Ayla while he was going to school.
Kaya okula giderken Ayla’ya rastlamıştı.


Was he working at UNICEF?
O UNICEF’te mi çalışıyordu? 

Yes, he was working at UNICEF. 
Evet, o UNICEF’te çalışıyordu.
 
Were you listening to the minister’s last interview? 
Sen bakanın son röportajını dinliyor muydun? 

No, I wasn’t listening to the minister’s last interview.  
Hayır, bakanın son röportajını dinlemiyordum.

Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir: 
  
Were the scientists making a chemical experiment? 
Bilim adamları kimyasal bir deney yapıyorlar mıydı? 

Yes, they were. 
Evet, onlar yapıyorlardı. 

Were the Mexican people migrating to USA?
Meksikalı insanlar Amerika’ya göç ediyorlar mıydı?
  
No, they weren’t.
Hayır, onlar etmiyorlardı.

 

Past Continuous Tense Örnek Cümleler

 

İngilizce zamanlar (tensler)

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Future Tense

Future Continuous Tense

Simple Past Tense

Present Perfect Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması

İngilizce gramer konu anlatımları

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi   sayfamızda bulabilirsiniz.
 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Merve Ekinci / Izmır

Çok güzel bir site çok begendim tesekkurler

Enes Dursun / Kocaeli

Ben hayatımda bu kadar güzel anlatan başka bir site görmedim, muhteşem...

Önder Taneri / Antalya

Harika anlatım.

ümmü gülsüm / Erzurum

Bütün ingilizce notlarını buradan alıyorum tavsiye ederim

Yaren demirci / İzmit

Harika anlatım teşekkürler

derfne / amerika

very good well done

Naz yıldız / İstanbul

Çok yararlı

Taner Reis / Bolu

elinize saglık performans ödevimde kullandım

deniz karaca / ankara

çok güzel olmuş ellerinize sağlık

Ufuk Beztaş / Diyarbakır

çok işime yaradı

Nehir Çiçek / İstanbul

Çok sağolun yarın bu konudan ve başka konulardan İngiliz sınavım var ve ben konuyu bir kez daha çok iyi anladım inşallah sınavdan beklediğim gibi bir not alırım bana şans dileyin

ERSİN / Kirklareli

Cok tesekkur ederim cok guzel aciklamissiniz

Damla Yılmaz / Sivas

ödevim için lazım oldu ve işime yaradı

Elifnaz / İstanbul

Çok beğendim hocam notuma 100 verdi;-)

Büşra Aktaş / İzmir

Çok teşekkürler konuyu iyi kavradım :)

Melisa Dogen / İstanbul

Çok guzel yazilima burdan calisiyorum.

Alara ozturm / Adapazari

Bence cok Guzel

edanurkan / istanbul

süper hoca 100 verdi

Rojin Bor / Van

Çok faydalandım.

arda yılmazsehir / bursa

mükemmel Allah razı olsun hoca 100 verdi

Sinem öZBEYEN / Gaziantep

Çok guzel herkese öneririm

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL