NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Türkçe çeviri

İçerik Listesi Menü Listesi İçerik Listesi

Lütfen çevirmek istediğiniz cümleyi ilk kutuya yazınız. Çevirisini diğer kutuda göreceksiniz.

 

Çeviri çalışması İngilizceyi eğlenceli hale getirir mi?

Sitemizin bu bölümünde, çeşitli İngilizce Türkçe çeviri çalışmaları yer almaktadır. Sayfamızın amacı, İngilizce öğrenimini eğlenceli hale getirirken, bir yandan İngilizce Türkçe çeviri çalışması yapmak, diğer yandan da genel kültür sağlamaktır. Sitemizdeki İngilizce çeviri çalışmaları hem genel kültür arttırıcı hem de İngilizce öğretici, güncel, sanatsal ve bilimsel gibi çok çeşitli konulardan seçilmektedir. 

İngilizce Türkçe çeviri çalışması öğrenime ne kadar faydalı olur?

İngilizce öğrenmeye çalışırken, İngilizce ile ilgili yapılan her türlü çalışma yararlıdır. İngilizce çeviri çalışması yapmak, hem kelime bilginizi arttırır hem de İngilizce’deki sık kullanılan kalıp cümlelere karşı siz de alışkanlık yaratır. Böylece bu çalışmalar çok fayda sağlar.

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce

Simple Past Tense

İngilizce Deyimler

Present Perfect Tense

İngilizce Türkçe çeviri yaparken dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Sitemizin bölümünde kullanılan haber ve metinlerin, Türkçeleri verilirken çeviriler, aynen yapılmamış olup, Türkçe düzgün cümleler haline getirilmiştir. Bu durum çeviri çalışması yaparken sizi yanıltmasın. Çünkü bir dilden diğerine çeviri yapılırken, cümleler aynen çevrilemez. Her dilde değişik durumların kendine göre söyleniş alışkanlıkları ve cümle kalıpları vardır. Örneğin İngilizce Türkçe çeviri yaparken, bu cümleleri Türkçedeki söyleniş biçimine çevirerek söylemek gerekir. Yoksa cümleler kulağa hoş gelmeyen biçimlerde oluşur. İyi İngilizce konuşabilmek için de, Türkçe düşünüp, onu İngilizceye çeviri yapmak yerine, söylemeyi düşündüğümüz cümlenin, İngilizce olarak kullanılış biçimini kalıp olarak bilmek gereklidir. O zaman konuşma daha güzel hale gelir. 

İngilizce Türkçe örnek çeviri denemeleri

İlk olarak Smell of Roses, Even During Sleep, Shown to Help Improve Learning Success by as Much as 30% - Gül Kokusunun Uyurken Bile, Öğrenme Başarısının Geliştirilmesine %30 Katkı Sağladığı Görüldü isimli bir İngilizce çeviri çalışmasını inceleyebilirsiniz.

Smell of Roses, Even During Sleep, Shown to Help Improve Learning Success by as Much as 30%


Effortless learning during sleep is the dream of many people—but the smell of roses may actually be the key to making that dream a reality.
 

According to an extensive new laboratory sleep study, German researchers found that smells have a very supportive effect on learning success when presented both during learning and sleep.
 

Researchers at the University of Freiburg—Medical Center, the Freiburg Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health (IGPP) and the Faculty of Biology at the University of Freiburg have now shown that this effect can be also achieved very easily outside the lab.
 

For the study, pupils in two school classes learned English vocabulary with and without scent sticks during the learning period and also at night—and the students remembered the vocabulary much better with a scent. The study was published in the Nature Group’s Open Access journal Scientific Reports earlier this week.
 

“We showed that the supportive effect of fragrances works very reliably in everyday life and can be used in a targeted way,” said study leader Dr. Jürgen Kornmeier, head of the Perception and Cognition Research Group at the Freiburg-based IGPP and scientist at the Department of Psychiatry and Psychotherapy at the University of Freiburg—Medical Center in Germany.
 

The smell of roses when learning and sleeping


For the study, first author and student teacher Franziska Neumann conducted several experiments with 54 students from two 6th grade classes in a school in southern Germany.
 

The young participants from the test group were asked to place rose-scented incense sticks on their desks at home while learning English vocabulary and on the bedside table next to the bed at night. In another experiment, they also placed the incense sticks on the table next to them during a vocabulary test at school during an English test. The results were compared with test results in which no incense sticks were used during one or more phases.
 

“The students showed a significant increase in learning success by about 30% if the incense sticks were used during both the learning and sleeping phases,” says Neumann. The results also suggest that the additional use of the incense sticks during the vocabulary test promotes memory.
 

Findings are suitable for everyday use


“One particular finding beyond the seminal initial study was, that the fragrance also works when it is present all night,” says Kornmeier. “This makes the findings suitable for everyday use.”
 

Previous studies had assumed that the fragrance must only be present during a particularly sensitive sleeping phase. However, since this sleep phase needs to be determined by an effortful measurement of brain activity through an electroencephalogram (EEG) in the sleep laboratory, this finding was not suitable for everyday use.
 

“Our study shows that we can make learning during sleep easier. And who would have thought that our nose could help considerably in this,” says Kornmeier.
 

Reprinted from the University of Freiburg—Medical Center

Gül Kokusunun Uyurken Bile, Öğrenme Başarısının Geliştirilmesine %30 Katkı Sağladığı Görüldü


Uyurken zahmetsiz öğrenme birçok insanın hayalidir - ancak gül kokusu aslında bu rüyayı gerçeğe dönüştürmenin anahtarı olabilir.
 

Kapsamlı yeni bir laboratuvar uyku çalışmasına göre, Alman araştırmacılar kokuların hem öğrenme hem de uyku sırasında öğrenme başarısı üzerinde çok destekleyici bir etkiye sahip olduğunu buldular.
 

Freiburg Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, Freiburg Psikoloji ve Ruh Sağlığı Sınır Alanları Enstitüsü (IGPP) ve Freiburg Üniversitesi Biyoloji Fakültesi şimdi bu etkinin laboratuvar dışında da kolayca elde edilebileceğini göstermiştir.
 

Çalışma için öğrenciler okulda öğrenme döneminde ve geceleri koku çubukları ile ve koku çubukları olmadan olmak üzere iki grup halinde İngilizce kelime dağarcığını öğrendiler - ve kokuyla öğrenen öğrenciler kelime dağarcığını daha iyi hatırladılar. Çalışma, bu hafta başlarında Nature Group’un Open Access dergisi Scientific Reports'ta yayınlandı.
 

Freiburg merkezli IGPP'de Algı ve Bilişsel Araştırma Grubu Başkanı ve aynı zamanda Almanya'daki Freiburg Üniversitesi Tıp Merkezi Psikiyatri ve Psikoterapi Bölümü'nde bilim adamı olan çalışma lideri Dr. Jürgen Kornmeier, “Kokuların destekleyici etkisinin günlük hayatta çok güvenilir bir şekilde işe yaradığını ve hedeflenen bir şekilde kullanılabileceğini gösterdik” dedi.
 

Öğrenirken ve uyurken gül kokusu


Çalışma için ilk yazar ve öğretmen Franziska Neumann, güney Almanya'daki bir okulda 6. sınıflardan 54 öğrenciyle çeşitli deneyler gerçekleştirdi.
 

Test grubundaki genç katılımcılardan İngilizce kelimeler öğrenirken evdeki masalarına gül kokulu tütsü çubukları yerleştirmeleri ve geceleri yataklarının yanındaki masaların yanına koymaları istendi. Başka bir deneyde, İngilizce test sırasında okuldaki bir kelime testi sırasında tütsü çubuklarını yanlarındaki masaya yerleştirdiler. Sonuçlar, bir veya daha fazla aşama sırasında hiçbir tütsü çubuğunun kullanılmadığı test sonuçları ile karşılaştırıldı.
 

Neumann, “Öğrenciler tütsü çubukları hem öğrenme hem de uyku evrelerinde kullanıldıysa öğrenme başarısında yaklaşık% 30 oranında önemli bir artış gösterdi” diyor. Sonuçlar ayrıca kelime testi sırasında tütsü çubuklarının ek kullanımının hafızayı arttırdığını göstermektedir.
 

Bulgular günlük kullanıma uygundur


“Çığır açıcı ilk çalışmanın ötesinde özel bir bulgu, kokunun bütün gece mevcut olduğunda da işe yaramasıydı” diyor Kornmeier. “Bu bulguları günlük kullanıma uygun hale getiriyor.”
 

Önceki çalışmalar, kokunun sadece özel bir uyku evresinde mevcut olması gerektiğini varsayıyordu. Buna ek olarak bu uyku evresinin, uyku laboratuvarında bir elektroensefalogram (EEG) yoluyla beyin aktivitesinin çabalanarak ölçülmesi gerektiğinden, bu bulgu günlük kullanım için uygun değildi.
 

Kornmeier,“Çalışmamız uyku sırasında öğrenmeyi kolaylaştırabileceğimizi gösteriyor. Peki burnumuzun bu konuda oldukça yardımcı olabileceğini kim düşünebilirdi? ”diyor.

 

İkinci olarak İngilizce çeviri sayfamızda en çok tıklanan çevirilerden biri olan "Seven wonders of the world Dünyanın yedi harikası" konusunu görelim.

Seven wonders of the world


1- Cheops Pyramid

2- Hanging Gardens of Babylon

3- Temple of  Artemis

4- Statue of Zeus

5- Colossus of Rhodes

6- The Pharos Lighthouse of Alexandria

7-  The Mausoleum of Halicarnassus

 

Cheops Pyramid
Dünyanın yedi harikası Keops Piramidi

Seven wonders were constructed by humankind and these antic constructions were stil being explored by archeologists.  For the first time, the concept of seven wonders was dealed by Heredot who was a famous historian of the century 5 of  B.C,  as we tried to search the history of seven wonders, the unique wonder still surviving is Cheops Pyramid located in Egypt, Giza City .  Cheops Pyramid was constructed on behalf of pharaoh Khufu as memorial tomb  which is the oldest and the biggest one of pyramids in Egypt.

 

Hanging Gardens of Babylon
What is the meaning of the Hanging Gardens of Babylon? Are they really hanging or no? Regarded as one of  the seven wonders of the world , on the B.C 7th century Nabukadnezar, the king of Babylon  built it for his wife Semiramis on the dessert of Mesopotamia just like a paradise in which there had been many kind of flowers , fruits, egzotic animals, waterfalls designed exceeding from the floors of the construction.  There is no trace definite coming to current time except from archaeological remains.

 

The Temple of Artemis –Diana Temple
Dünyanın yedi harikası Artemis-Diana Tapınağı
In Greek – ‘’Artemission’’  in Latin ‘’Artemisium’’, the temple was located in Selcuk Ephesus in b.c 500, built of marble fort he honor of Artemis which is greek goddes of  hunting and nature as believed.

 

From the point of view archaelogical and architectural, the temple was constructed with three stages by also the contributions of famous sculptors , Polyclitus, Pheidias, Cresilas, Phradmon. The Temple of Artemis  was also a market and a religious institute. During centuries this temple had been visited by many merchants, kings, artists, tourists. Herostratus immortalized the name of temple by burning.

 

Statue of Zeus in Olympia
Statue of Zeus was built in Olympia in B.C 450 .Zeus was the king of gods of greeks .The Statue was made of gold and ivory metal pieces placed on wooden frame, holding goddess of victory, Nike with his right hand and a monarch scepter on which there was an eagle with his left hand. Olympic Games were being organized on behalf of Zeus in that period and this was the biggest festival of Greeks for Zeus. The Statue was destroyed and disappeared with a big fire. A few pieces of the statue are being exhibited in Louvre Museum.

 

Colossus of Rhodes
Dünyanın yedi harikası Rodos Heykeli
The construction of  Colossus took 12 years and completed in B.C 282. With 32 meters height, was made of bronze supported by iron and stone on behalf of the God of Sun by Rhodesians.  It was regarded  as symbol of unity on the island as well as a huge statue. This statue had a role of indicating the land for sailers, finally destroyed by an earthquake.

 

The Pharos Lighthouse of Alexandria
The lighthouse was built on the island of Pharos in the city of Alexandria in Egypt in B.C 285 along the dangerous coast in order to direct the sailors. It was regarded as the highest lighthouse.

The Mausoleum of Halicarnassus
Dünyanın yedi harikası Kral Mausollos’un Mezarı  (Halikarnas Mozolesi)

The Mausoleum at Halicarnassus was built by Artemisia after her husband Mausolus died. Mausolus and Artemisia had ruled over Halicarnassus and the region surrounding it for 24 years. When Mausolus died in 353 BC, Artemisia was reported to have been so broken-hearted she hired the most talented artists to create the most magnificent tomb in the world. The finished tomb was 147 feet tall and sat on a hill overlooking Halicarnassus.

The city of Halicarnassus where Mausolus and Artemisia ruled is now known as Bodrum, Turkey.

The word mausoleum originates from the name Mausolus. The term mausoleum became the name used for tombs built above ground from that time on.

 

Dünyanın yedi harikası


1-Keops Piramiti

2 -  Babil’in Asma Bahçeleri

3-  Artemis Tapınağı

4-  Zeus Heykeli

5-  Rodos Heykeli

6-  İskenderiye Feneri

7-  Kral Mausollos’un Mezarı  (Halikarnas Mozolesi)
 

Keops Piramidi
Yedi Harika insanlık tarafından inşa edilmiş olup, bu antik yapılar birçok arkeologist tarafından hala keşfedilmektedir. İlk olarak, yedi harika kavramı M.Ö 5 yy.’ın ünlü tarihçisi Heredot tarafından ele alınmıştır. Yedi harikanın tarihçesini araştırmaya başladığımızda hala ayakta kalan tek harika , Mısır’ın Giza Şehri’nde yer alan Keops Piramidi’dir.  Mısır’daki piramitlerin en eskisi ve en büyüğü olan Keops Piramidi firavun Khufu adına anıt mezar olarak yapılmıştır.
 

Babil’in Asma Bahçeleri
Dünyanın yedi harikası Babil’in Asma Bahçeleri
Babil’in Asma Bahçeleri’nin anlamı nedir? Gerçekten asılı ya da değil mi? M.Ö. 7. yüzyılda Dünyanın yedi harikasından biri olarak sayılan Babil’in Asma Bahceleri , Babil Kralı Nabukadnezar tarafından  Mezapotamya Çölü üzerinde eşi Semiramis için, yapının katlarını aşmış bi şekilde tasarlanmış birçok çeşit çiçeğin, meyvenin, egzotik hayvanların, şelalerin yer aldığı  tıpkı bir cennet gibi yapılmıştır. Arkeolojik kalıntılar dışında şu ana kadar gelen gelen hiçbir iz yoktur.

 

Artemis-Diana Tapınağı
Artemis – Diana Tapınağı Yunanca’da Artemission , Latince’de Artemisium olarak adlandırılıp M.Ö 500 tarihinde Selçuk Efes’te kurulmuştur. Mermerden inşa edilen kale avcılık ve doğa tanrıçası olduğuna inanılan Artemis onuruna yapılmıştır.
 

Arkeolojik ve mimari açıdan bakıldığında tapınak, Polyclitus, Pheidias, Cresilas , Phradmon gibi ünlü heykeltıraşların katkıları ile üç evrede inşa edilmiştir. Artemis Tapınağı aynı zamanda bir pazar ve dini enstitüdür. Yüzyıllar boyunca bu tapınak birçok tüccar, kral, artist, turist tarafından ziyaret edilmiştir. Herostratus tapınağın adını yakarak ölümsüzleştirdi.
 

Olympia Zeus Heykeli
Dünyanın yedi harikası Olympia Zeus Heykeli
Zeus Heykeli  M.Ö 450 tarihinde Olympia’da yapılmıştır. Zeus, Yunan tanrılarının kralıdır. Heykel, sol elinde üzerinde kartal bulunan hükümdar asası ve sağ elinde zafer tanrıçası Nike’ı tutan sağ eli ile ahşap çerçeve üzerine yerleştirilmiş altın ve fildişi metal parçalarından yapılmıştır. Olimpiyat Oyunları o dönemde Zeus adına organize ediliyordu ve bu Zeus için organize edilmiş en büyük festivaldi. Heykel büyük bir yangın ile tahrip oldu ve kayboldu. Heykelin birkaç parçası Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.


 

Rodos Heykeli
Colossus inşaatı 12 yıl sürdü ve M.Ö. 282 yılında tamamlandı.  32 metre yüksekliği ile Rodezyanlar tarafından Güneş Tanrısı adına taş ve demirle desteklenen bronzdan yapılmıştır. Bu, adada devasa heykel  olduğu kadar aynı zamanda birliğin sembolü olarak varsayılıyordu.  Heykel, denizcilere karayı işaret eden bir rol üstlenmişti. En sonunda heykel, bir deprem ile yıkılmıştır.

 

İskenderiye Pharos Feneri
Dünyanın yedi harikası İskenderiye Pharos Feneri

Fener M.Ö 285 tarihinde, denizcileri yönlendirmek için tehlikeli sahil boyunca Mısır’ın İskenderiye şehrinde Pharos Adası’nda inşa edilmiştir.

 

Kral Mausollos’un Mezarı  (Halikarnas Mozolesi)
Halikarnas Mozolesi Kral Mausollos’un karısı Kraliçe Artemisia tarafından kocasının ölümünün ardından yaptırıldı. Mausollos ve Artemisia Halikarnas çevresini 24 yıl yönettiler. M.Ö. 353 yılında Mausollos ölünce, büyük üzüntü içine giren Kral’ın karısı Artemisia dünyanın en güzel anıt mezarını yaratmak için en yetenekli sanatçıları kiraladı. Mozole147 feet yüksekliğinde ve Halikarnas’ı gören en yüksek tepeye inşaa edildi. 

Mausollos ve Artemisia’ın hüküm sürdüğü şehir Halikarnas bugün Türkiye’de Bodrum olarak bilinen şehirdir.

O zamandan sonra yerden yüksek inşaa edilen anıt mezarlar için kullanılan mozele kelimesi aslında Kral Mausollos’dan gelmektedir.

Şimdi de "The Titanic - Titanik" isimli çeviri çalışmamıza bir göz atalım.

The Titanic  


The Titanic was built by the White Star Line. The owners of the company thought that if ocean liners were big and luxurious enough more people would travel with them.The Titanic was designed to be the largest in a series of three ships made by the White Star line. It was 268 metres long, 28 metres wide, and weighed 45 000 tons. It produced enough power to travel at a speed of 24 knots (about 40km per hour).The bulk of the ship was pided into compartments. They were separated by steel doors that did not let any water through. The ship could still move and float if 3 or 4 of the 16 compartments were filled with water.

 

The Titanic was more like a floating hotel than a ship. It cost $7.5 million and it was unlike any other ship that had ever been built. Palm trees and other expensive plants decorated the luxurious hallways and corridors. The ship could carry 2 600 passengers and a crew of 900.

The Titanic

Titanik

 

On April 10, 1912 over 2200 passengers boarded the Titanic on its maiden voyage to New York. Many of them were immigrants who saved all their money for the journey. First class passengers had to pay between $2 500 and $4 500 for a private room and a bath, third class passengers had to share rooms and paid $35 each. 

 

Although the ship’s owners said the Titanic was unsinkable many problems before the first voyage were overlooked. Safety regulations at that time were not very strict. The ship only had 16 life boats, enough for about 1 500 passengers. It was only tested for a few hours and never went at full speed. The telegraph system on board was new and not many people knew how to operate it.

 

During the night of April 14, 1912 the waters of the North Atlantic had a temperature of about -2° C. At noon on that day the radio operators got messages from other ships about icebergs that were nearby. The Titanic’s captain, Edward Smith, did not care about these warnings. He was captain of a steel giant that could not sink. The only thing he  cared about was setting up a new world speed record. The Titanic was to be the fastest ship that ever sailed from Southampton to New York.

 

The night was clear and the Titanic sped on. When a big iceberg was sighted the first officer shut down all the engines. But it would have taken the ship about half a mile to come to a full stop. Even though, on the surface, the ship stayed clear of the iceberg, it ripped a big hole in the hull.At once the compartments began to flood with cold, icy water. The bulkheads were lowered but it was too late. Water flooded at least five compartments

 

The collision with the iceberg was so slight that the passengers hardly heard it. Most of them didn’t take any notice and continued dancing and having fun. Some passengers were asleep in their cabins.

 

The bow of the ship dipped under the water’s surface and the back part of the ship began to rise. After a short time the Titanic broke into two pieces. When Captain Smith realized that the Titanic was sinking he had a distress signal sent out but the nearest ship was a hundred kilometres away.

Titanik  

 

Titanik


6 Nisan 1912 tarihli New York Times Gazetesi

Titanic White Star Line tarafından yapıldı. Şirketin sahipleri eğer okyanus yolcu gemileri yeterince büyük ve lüks olurlarsa daha fazla insanın onlarla seyahat edeceğini düşündüler. Titanic White Star Line tarafından yapılacak 3 gemilik bir serinin en büyüğü olmak üzere dizayn edildi. 268 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde ve 45 000 ton ağırlığında idi. 24 knot hızında ( yaklaşık saatte 40 km.) seyahat etmeye yetecek hız üretiyordu. Geminin esas kısmı kompartımanlara bölünmüştü. Su geçirmeyen çelik kapılarla ayrılmaktaydılar. Gemi 16 kompartımanın 3 yada 4ü suyla dolsa bile hala yüzebiliyordu.

 

Titanic bir gemiden çok yüzen bir otel gibiydi. 7.5 milyon dolara mal olmuştu ve üretilen hiçbir gemiye benzemiyordu. Lüks holler ve koridorlar palmiye ağaçları ve diğer pahalı bitkilerle donatılmıştı. Gemi 2 600 yolcu ve 900 mürettebat taşıyabiliyordu.

 

10 Nisan 1912de, geminin New York’a olan ilk yolculuğunda 2 200den fazla yolcu gemiye bindi. Çoğu, bu yolculuk için tüm parasını biriktirmiş göçmenlerdi. Birinci sınıf yolcuları özel bir oda ve banyo için 2 500 ila 4 500 dolar arası ödemek zorundaydılar, üçüncü sınıf yolcuları ise odaları paylaşıp adam başı 35 dolar ödediler. 

 

Geminin sahipleri Titanic’in batmaz olduğunu söylemesine rağmen ilk yolculuktan önce pek çok problem gözden kaçtı. O zamanın güvenlik kuralları çok katı değildi. Gemi sadece birkaç saat test edildi ve hiç tam hızla gitmedi. Güvertedeki telgraf sistemi yeniydi ve pek çok insan nasıl kullanılacağını bilmiyordu.
 

14 Nisan 1912 gecesinde, Kuzey Atlantik suları 2 derece civarındaydı. O günün öğleninde radyo operatörleri diğer gemilerden yakınlardaki buzdağları hakkında mesajlar almışlardı. Titanic’in kaptanı Edward Smith bu uyarılara kulak asmadı. O, batamayacak çelik bir devin kaptanıydı. Umursadığı tek şey yeni bir dünya hız rekoru kırmaktı. Titanic Southampton’dan New York’a yelken açan en hızlı gemi olmalıydı.

 

Gece açıktı ve Titanic hızlandı. Büyük bir buzdağı göründüğünde birinci subay tüm motorları kapadı. Ama geminin tam olarak durması yarım mil sürüyordu. Gemi yüzeyde buzdağından uzak kalmış olmasına rağmen, gövdede büyük bir delik açılmıştı. Birden, kompartımanlar soğuk, buz gibi suyla dolmaya başladı. Ara bölmeler indirildi ama çok geçti. Su en azından beş kompartımana doldu.

 

Buz dağıyla çarpışma o kadar hafifti ki, yolcular nerdeyse duymadılar bile. Çoğu dikkate almadı ve dansetmeye ve eğlenmeye devam ettiler. Bazı yolcular kabinlerinde uykudalardı.

 

Geminin pruvası (ön kısmı) su yüzeyinin altına indi ve geminin arkası yükselmeye başladı. Kısa bir süre sonra Titanic iki parçaya bölündü. Kaptan Smith Titanic’in batmakta olduğunu fark edince bir imdat çağrısı gönderdi ama en yakın gemi kilometrelerce uzaktaydı.

 

https://www.english-online.at/history/titanic/titanic.htm

 

Sayfamızda İngilizce Türkçe çeviri konusunda çalışma yapmak için pek çok örnek konu bulunmaktadır. 
Çeviri listemizi tıklayarak daha pek çok farklı alanda yapılmış çeviri çalışmalarını inceleyebilir ve siz de böyle İngilizce Türkçe çeviri denemeleri yapabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Genel Bilgiler

İngilizce Türkçe Sözlük

Simple Present Tense

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Tuncay Doğu / Elazığ

İngilizce çeviri sayfalarınızda çok güzel konuları Türkçeye çevirmişsiniz. Hem İngilizcemi geliştiriyorum hem de yeni şeyler öğreniyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler.

faruk / ankara

tam istediğim bir site, ing geliştirmek isteyen ve videolardan bıkanlar için birebir.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL