NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Sayılar (Numbers)

Sayfamızda İngilizce sayılar (English numbers) ve rakamlar konusu yer almaktadır. 
 
Aşağıdaki tablomuz, İngilizce sayıları 0’dan 1.000’e kadar yazılışı ile göstermektedir.

İngilizce Sayılar Tablosu | Yazılışı | Okunuşu

0 zero ziro
1 one van
2 two tu:
3 three tri:
4 four fo:r
5 five fayf
6 six siks
7 seven sevın
8 eight eyt
9 nine nayn
10 ten ten
11 eleven ilevın
12 twelve tvelf
13 thirteen törti:n
14 fourteen forti:n
15 fifteen fifti:n
16 sixteen siksti:n
17 seventeen sevinti:n
18 eighteen eyti:n
19 nineteen naynti:n
20 twenty tventi
30 thirty törti
40 forty forti
50 fifty fifti
60 sixty siksti
70 seventy sevınti
80 eighty eyti
90 ninety naynti
100 hundred handrıd
 1.000 thousand tavzınt
1.000.000 million milyın
 

Sayılar ve Rakamların Sıra Bildirme Şekli

1st first först birinci
2nd second sekınt ikinci
3rd third tördt üçüncü
4th fourth fort dördüncü
5th fifth fift beşinci
6th sixth sikst altıncı
7th seventh sevınt yedinci
8th eighth eyt sekizinci
9th ninth nayt dokuzuncu
10th tenth tent onuncu
11th eleventh ilevınt on birinci
12th twelfth tvelft on ikinci
13th thirteenth törtint on üçüncü
14th fourteenth fourti:nt on dördüncü
15th fifteenth fifti:nt on beşinci
16th sixteenth siksti:nt on altıncı
17th seventeenth sevint:nt on yedinci
18th eighteenth eyti:nt on sekizinci
19th nineteenth neyti:nt on dokuzuncu
20th twentieth tventi:nt yirminci
30th thirtieth törti:nt otuzuncu
40th fortieth fortint kırkıncı
50th fiftieth fiftint ellinci
60th sixtieth sikstint altmışıncı
70th seventieth sevıntint yetmişinci
80th eightieth eytint sekseninci
90th ninetieth naytint doksanıncı
100th hundredth handırınt yüzüncü
1.000th thousandth tavsıntıt bininci
1.000.000th millionth milyınt milyonuncu
  
Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce sayılar ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti   içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 
İngilizce sayılar konusunda şöyle bir ayrıcalık vardır. 
 
Bazı spor dallarında sıfır rakamının farklı söyleniş alışkanlıkları mevcuttur. 
 
Örneğin futbolda maç neticeleri söylenirken 0 (sıfır) yerine "nil" denir. 
 
Örneğin: 

Liverpool Two - Chelsea Nil
Liverpol 2 - Chelsea 0    anlamına gelir.
 
Teniste de sıfır yerine "love" denir.

Örneğin:

Nadal Three - Federer Love
Nadal 3 - Federer 0   anlamına gelir.


İngilizce sayılar sayfamızı küçük ve espirili bir bilmece ile bitirelim.
Pretty little mice 

The pretty mice family of a small house (mum, dad and the baby mouse) goes into the kitchen to find their dinner quietly after the household goes to sleep. However, while all goes well, suddenly, Sarman, the huge cat of the house barges in.
 
Oh no! Each of our pretty mice throws themselves into a hole. Fortunately, none of them is caught by the cat.
In the hole they are hiding, Baby Mouse says, “Oh, all four of us are saved.”
Now, this is the question: Mother Mouse, Father Mouse and Baby Mouse altogether are 3 people. So, why does Baby Mouse say “Oh, all four of us are saved.”


Click on the answer if you can not answer the question.
Sevimli minik fare 

İngilizce bilmeceKüçük bir evin sevimli fare ailesi (anne, baba ve yavru fare), bir gece yarısı o günkü akşam yemeklerini bulmak üzere evdeki herkes yattıktan sonra sessizce mutfağa girerler. Fakat herşey iyi giderken birden bire evin koca kedisi Sarman içeri dalar.

Eyvah! Sevimli farelerimizin her biri kendini bir delikten içeri atar. Neyseki hiçbiri kediye yakanlanmaz.
Saklandıkları delikte yavru fare, “oh, dördümüz de kurtulduk” der.
Şimdi sorumuz şu: Anne fare, baba fare ve yavru fare 3 kişiler. Niye yavru fare “oh, dördümüz de kurtulduk” der?

İngilizce Sayılar ile ilgili diğer konu başlıklarımız

Yorumlar

Neslihan Sarıca / Malatya

Yavru fareyi çok sevdim ☺

Melahat Aydoğdu / Ataşehir-İstanbul

Her konuya da böyle hikayeler eklerseniz ne iyi olur.

Ayla Yılmaz / 1Ordu

Çok güzel

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL