NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Renkler

Colours - Renkler

ingilizce renkler | colours

 

 
İngilizce en popüler renkler, red (kırmızı), blue (mavi), yellow (sarı), green (yeşil), orange (turuncu), brown (kahverengi), purple (mor), black (siyah), white (beyaz).

 

İngilizce Renkler Tablosu Yazılışı ve Okunuşu Nasıldır? 

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
red red kırmızı
white vayt beyaz
blue blu: mavi
yellow yelov sarı
orange orınc turuncu
pink pink pembe
purple pö:rpıl mor
brown bravn kahverengi
navy blue neyvi blu: lacivert
violet vaylıt eflatun
beige bej bej
grey grey gri
green gri:n yeşil
silver silvır gümüş
black blek siyah

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce konular Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

İngilizce Renkler Örnek Cümleler İçinde Nasıl Kullanılır?

White - Beyaz
He has painted the house white. 
O, evi beyaza boyadı.
 

Red - Kırmızı
I would like to buy a red dress. 
Ben kırmızı bir elbise almak istiyorum.
 

Green - Yeşil
She has worn a green dress at the wedding. 
O, düğünde yeşil bir elbise giydi.

 

Blue - Mavi
My favori colour is blue. 
Benim en sevdiğim renk mavidir.

Brown - Kahverengi
I have a brown skirt. 
Benim kahverengi bir eteğim var.
 
Orange Turuncu
Workers were orange vest. 
İşçiler turuncu yelek giyer.
 
Purple - Mor
You can make purple colour by mixing blue and red colours. 
Kırmızı ve mavi renkleri karıştırarak, mor rengi elde edebilirsiniz.
 
Black - Siyah
My friend has bought a black car. 
Arkadaşım siyah bir araba aldı.
 

Grey - Gri
We can make grey colour by mixing black and white colours. 
Siyah ve beyaz renkleri karıştırarak gri rengi elde edebiliriz. 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Öğrenirken 5 Önemli Nokta

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime A dan Z ye

Simple Present Tense

İngilizce Metinler ve Kısa Hikayeler

İngilizce Günler

 

İngilizce renkler ile ilgili olarak bazı ilginç özellikler üzerine yazılmış metinler inceleyelim.
 

Colours

Color or colour is a property of light as seen by people. This word is written as color in American English and colour in British English. Each colour has a different wavelength. The most common colour names are: Black, Gray/Grey, White, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Brown, Pink.

Renkler
Renk insanlar tarafından görülebilen bir ışık özelliğidir.  Bu kelime Amerikan İngilizcesinde color, İngiliz İngilizcesinde de colour olarak yazılır. Her rengin ayrı bir dalga boyu vardır. En yaygın renk isimleri: Siyah, Gri, Beyaz, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Kahverengi; Pembe. 


Primary Colors
Primary colours can be mixed to make the other colours. Red, yellow and blue are the three traditional primary colours.  
People who cannot see colours or have a distorted sense of colour are called colour blind. Most colour blind people are male. 
When something has no colour, it is transparent. Air is an example. A translucent material is not the same as a colourless material because it can still have a colour, like stained glass. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Color
 
Ana Renkler
Ana renkler diğer renkleri yapmak için karıştırılabilirler. Kırmızı, sarı ve mavi üç geleneksel ana renktir.  
Renkleri göremeyen ya da bozuk bir renk duygusuna sahip olan insanlar renk körü diye adlandırılırlar. Renk körü insanların çoğu erkektir. 
Bir şeyin rengi yoksa saydamdır. Hava örnektir. Yarı saydam bir madde renksiz bir maddeyle aynı değildir çünkü hala bir rengi vardır, buzlu cam gibi. Black

In light, black is lack of all color. In painting, however, the black pigment is the combination of all colors.  In many languages, black has the same meaning as ink.
In science, an object that is black absorbs the light that hits it. Because these objects do not reflect any light, the human eye can’t see any color coming from that object. The brain then sees these objects as black. Because black objects absorb light, they become warmer faster.
Black is associated with power, elegance, formality, anarchy, death, evil, and mystery.  Black is a color seen with fear and the unknown (black holes). It can have a bad meaning (blacklist, ’black death’, black cat) or a good meaning (black is beautiful). Black can stand for strength and power. It can be a formal, elegant, and high-class color (black tie, black Mercedes) 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Black 


Siyah

Işıkta, siyah tüm renklerin yokluğudur. Resimde, ama, siyah pigment tüm renklerin birleşimidir. Pek çok dilde, siyah mürekkeple aynı anlama gelir.  
Bilimde, siyah olan bir nesne kendisine çarpan ışığı emer. Bu nesneler hiç ışık yansıtmadığı için insan gözü bu nesnelerden gelen hiç bir renk göremezler. Beyin o zaman bu nesneleri siyah olarak görür. Siyah nesneler ışığı emdiği için daha hızlı ısınırlar.  
Siyah güç, zarafet, resmiyet, anarşi, ölüm, kötülük ve gizemle ilişkilendirilir. Siyah korku ve bilinmezlikle görülen bir renktir(kara delikler). Kötü bir anlamı(kara liste, kara ölüm, kara kedi) ya da iyi bir anlamı (siyah güzeldir). Resmi, zarif ve yüksek kaliteli bir renk olabilir(siyah kravat, siyah Mercedes) 

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 


Gray

 

Gray or grey is the color of black and white mixed together. In the United Kingdom, Canada, Australia, South Africa, India, Ireland, and New Zealand, as well as a few other countries, this word is spelled grey. In the United States, it is spelled gray.  
Gray is the color of an elephant, cement, pencil writing, and rainy clouds. The color gray represents pessimism. It also represents metal. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Gray 


Gri

Gri siyah ve beyazın karışımı olan renktir. İngiltere’de, Kanada’da, Avustralya’da, Güney Afrika, Hindistan, İrlanda ve Yeni Zelanda’da ve bir kaç başka ülkede daha, bu kelime grey olarak yazılır. Amerika’da ise gray olarak yazılır.  
Gri bir filin, çimentonun, kurşun kalem yazısının ve yağmur bulutlarının rengidir. Gri renk karamsarlığı temsil eder. Aynı zamanda metali de temsil eder.  White

White is the color of pure sunlight. White light can be made by putting all the other colors of light on the spectrum together. These other colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. 
White is linked with light, goodness, innocence, purity, cleanliness and virginity. It is sometimes thought to be the color of perfection. The opposite of black, white usually has a positive connotation. White can stand for a successful beginning.  
In advertising, white is linked with coolness and cleanliness because it is the color of snow. Angels are usually imagined wearing white clothes. White is associated with hospitals, doctors, and sterility. It is often linked with low weight, low-fat food, and dairy products. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/White 


Beyaz

Beyaz saf güneş ışığının rengidir. Beyaz ışık spektrumdaki tüm renkleri bir araya koyarak yapılabilir. Bu diğer renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve eflatundur.  
Beyaz ışık, iyilik, masumiyet, saflık, temizlik ve bekaretle ilişkilendirilir. Bazen mükemmeliyetin rengi olduğu düşünülür. Siyahın tersi olan beyazın genellikle olumlu bir çağrışımı vardır. Beyaz başarılı bir başlangıcı temsil edebilir. 
Reklamcılıkta, beyaz serinlik ve temizlikle bağlantılıdır çünkü karın rengidir. Meleklerin genellikle beyaz elbiseler giydiği düşünülür. Beyaz hastanelerle, doktorlarla ve steril olmakla ilişkilendirilir.  Genellikle az kiloyla, az yağlı yiyeceklerle ve süt ürünleriyle bağlantılıdır. Red

Red is the color that is on the outside edge of the rainbow. It is one of the three primary colors, along with blue and yellow.  
Red is the color of apples and tomato. It is an emotionally intense color. It can represent passion, anger, or love. It is thought that it tends to raise blood pressure and make people breathe faster. In advertising, red is often used to cause erotic feelings. It is associated with energy, so it may be used to promote energy drinks, games, cars, items related to sports and high physical activity. 
It is sometimes used to mark things that are wrong, important, or dangerous. Red is also widely used as a warning to stop. It is very easy to notice why stop signs, stoplights, and fire equipment are usually painted red. Red brings attention to text and images on the Internet.  
Red is often used to indicate courage. It is a color found in many national flags. In politics, red is a symbol of Communism. The Red Army can refer to the army of the old Soviet Union, or the People’s Republic of China.

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Red 


Kırmızı

Kırmızı gökkuşağının dış kenarındaki renktir. Mavi ve sarının yanı sıra üç temel renkten biridir.  
Kırmızı elmaların ve domatesin rengidir. Duygusal olarak yoğun bir renktir. Tutkuyu, öfkeyi ya da aşkı temsil edebilir. Kan basıncını artırdığı ve insanların daha hızlı soluk almasına yol açtığı düşünülür. Reklamcılıkta, kırmızı genellikle erotik duyguları uyandırmak için kullanılır. Enerjiyle ilişkilendirilir, bu nedenle enerji içecekleri, oyunlar, arabalar, sporla ve yüksek fiziksel aktivite ilgili ürünlere teşvik etmekte kullanılır.  
Bazen yanlış, önemli ya da tehlikeli şeyleri işaret etmek için kullanılır. Aynı zamanda yaygın olarak durmak için bir uyarı olarak da kullanılır. Dur işaretlerinin, trafik ışıklarının ve yangın araç gerecinin neden genellikle kırmızıya boyandığını fark etmek çok kolay. Kırmızı internette yazıya ve resimlere dikkat çeker.  
Genellikle cesareti belirtmek için kullanılır. Pek çok milli bayrakta bulunan bir renktir. Politikada, kırmızı Komünizmin sembolüdür. Kızıl ordu Sovyetler Birliği’nin ya da Çin Halk Cumhuriyeti’nin ordusuna atıfta bulunur.  Orange

Orange is the combination of red and yellow. Orange is the color of an orange fruit, which is where the name of the color comes from. Before the orange fruit was introduced to England in the 1500s, this color was called red-yellow. 
To the human eye, orange is a very hot color, so it gives the sensation of heat. As a citrus color, orange is associated with healthy food and is appetising. Orange is the color of autumn and harvest. 
Orange is very easy to see, so people can use it to catch attention and highlight the most important elements of a design. It is very effective for promoting food products and toys. On road signs, the color orange means there is construction work ahead. It is used for these signs because it can easily be seen even at night. 
Though rare, orange is symbolic of strength and endurance Dark orange can mean lying or not trusting somebody. Red-orange means desire, sexual passion, pleasure, power, aggression, and thirst for action. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Orange 


Turuncu

Turuncu kırmızı ve sarının birleşimidir. Turuncu portakal meyvesinin rengidir ve adı da oradan gelir. Portakal meyvesi 1500lerde İngiltere’ye getirilmeden önce bu renk kırmızı-sarı diye adlandırılıyordu. 
İnsan gözü için turuncu çok sıcak bir renktir, ısı duygusu verir. Narenciyenin rengi olduğu için turuncu sağlıklı gıda ve iştah açıcılarla ilişkilendirilir. Sonbaharın ve hasatın rengidir. 
Turuncuyu görmesi çok kolaydır, bu nedenle insanlar onu dikkat çekmek ve bir tasarımın önemli unsurlarını öne çıkarmak için kullanırlar. Gıda ürünlerine ve oyuncaklara teşvik etmek için çok etkilidir. Yol işaretlerinde, turuncu renk ilerde yol çalışması var demektir.  
Nadir olmasına rağmen turuncu güç ve dayanıklılığın sembolüdür. Koyu turuncu birine yalan söylemek ya da güvenmemek anlamına gelebilir. Kırmızı-turuncu arzu, seks tutkusu, zevk, güç saldırganlık ve aksiyon için duyulan susuzluk anlamına gelir.  

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

Yellow

 

Yellow is the color of banana, lemon and sun. Yellow can be interpreted as a sign of cowardice. 
On road signs in the USA, yellow means warning or danger. It is used to mean this because it is easy to see. Some animals, like bees and hornets, also use the color in combination with black as a warning so that other animals will know to stay away from them. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Yellow 


Sarı

Sarı muzun, limonun ve güneşin rengidir. Sarı korkaklık işareti olarak yorumlanabilir.  
Amerika’da yol işaretlerinde sarı uyarı ya da tehlike demektir. Bu anlama gelir çünkü görülmesi kolaydır. Bazı hayvanlar, arılar ve eşek arıları gibi, bu rengi siyahla beraber uyarı işareti olarak kullanırlar ki diğer hayvanlar onlardan uzak dursun. 

 
 

Green
Green is between the yellow and blue colors in a rainbow. Green paint can be made by mixing yellow paint and blue paint together. 
Green light, like all light, is composed of photons. The wavelength of green light is about 550 nanometers (one-billionth of a meter). 
Most leaves of growing plants, such as trees and bushes, are green. This is because there is a chemical in leaves, called chlorophyll, which is colored green. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Green 

Yeşil
Yeşil gökkuşağında sarı ve mavi renkler arasındadır. Yeşil boya sarı ve mavi boyayı karıştırarak yapılır.  
Yeşil ışık, tüm ışıklar gibi, fotonlardan oluşmuştur. Yeşil ışığın dalga boyu 550 nanometredir(bir metrenin milyarda biri) 
Ağaçlar ve çalılar gibi büyümekte olan bitkilerin çoğunun yaprakları yeşildir. Çünkü yapraklarda yeşil renkli klorofil denen bir kimyasal vardır.

 

Blue
Blue is one of the colors of the rainbow that people can see. It is one of the three traditional primary colors, along with red and yellow. It has the shortest wavelength of these colors (about 470 nanometers). 
Blue is the color of the earth’s sky and sea. Earth looks blue when seen from outer space by astronauts. Blue is a color used to show coldness. It is also one of the colors your lips can turn if you are chilly. The color blue is sometimes associated with sadness, which may be where the name of the music style The Blues comes from. 
In Western cultures since the 1940s, blue is associated with boys, while pink is associated with girls. Before the 1940s, it was the other way around, so blue was for girls and pink was for boys. Nobody knows exactly why it changed.  

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Blue

Mavi
Mavi gökkuşağında insanların görebildiği renklerden biridir. Kırmızı ve sarının yanı sıra geleneksel ana renklerden biridir. Bu renkler içinde en kısa dalga boyuna sahiptir(470 nanometre civarında). 
Mavi dünyanın gökyüzünün ve denizinin rengidir. Dünyaya astronotlar tarafından uzaydan bakılınca mavi görünür. Mavi soğukluğu göstermek için kullanılan bir renktir. Eğer üşümüşseniz dudaklarınızın alacağı renklerden biridir. Mavi renk bazen Blues müzik türünün de adlandırılmasına sebep olarak üzüntüyle ilintilendirilir.  
Batı kültürlerinde 1940lardan beri, mavi erkek çocuklarla, pembe kız çocuklarla ilişkilendirilir. 1940lardan önce tam tersiydi, mavi kızlar için pembe erkekler içindi. Neden değiştiğini kimse tam olarak bilmiyor.  

 
Purple 
Purple is a colour that combines blue and red. 
Purple is used to represent royalty. It is a sign of power, nobility, luxury, and ambition. It shows wealth and extravagance. It is thought as a royal color because in Roman times, they used a special snail to get this color. It was rare and very expensive. Therefore purple was only worn by the king and queen.  
Purple is associated with wisdom, dignity, independence, creativity, mystery, and magic. Purple is a very rare color in nature, though the lavender flower is an example of purple nature. 
Light purple is a good choice for a feminine design. It creates feelings of romance. Bright purple can be used when promoting children’s things. Dark purple may create sad feelings. It can cause frustration. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Purple 

Mor
Mor mavi ve kırmızıyı birleştiren bir renktir. 
Mor kraliyet ailesini temsil etmek için kullanılır. Gücün, asaletin, lüksün ve hırsın işaretidir. Zenginlik ve savurganlık gösterir. Kraliyet rengi olduğu düşünülür çünkü Roma döneminde bu rengi elde etmek için özel bir salyangoz kullanırlardı. Çok nadir ve pahalıydı. Bu nedenle mor sadece kral ve kraliçeler tarafından giyilirdi.  
Mor bilgelikle, onurla, bağımsızlıkla, yaratıcılıkla, gizemle ve sihirle ilişkilendirilir. Lavanta çiçeği mor doğanın bir örneği olmasına rağmen doğada çok nadir bulunan bir renktir. 
Açık mor feminen tasarım için iyi bir seçimdir. Romantik duygular yaratır. Parlak mor çocuk eşyalarına teşvik etmekte kullanılabilir. Koyu mor üzüntü duyguları yaratır. Hüsrana sebep olabilir. 

 

Brown
Brown is the color that is made when gray or black is mixed with orange, red, or rose. Brown is the color of chocolate, most dirt, wood, cardboard and some hair. 
Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Brown 

Kahverengi
Kahverengi gri ya da siyahla, turuncu, kırmızı ya da gül rengi karıştırıldığında yapılan renktir. Kahverengi çikolatanın, kirli görünümü, tahtanın, mukavvanın ve bazı saçların renginden gelir. 
 

Pink
Pink is a pale reddish color. Pink is the color for embarrassment, because of the pink blushing cheeks. Pink is the color for the female gender. 
Pink means one is in a good condition of health. That is why there is an idiom called in the pink-- example: These animals are in the pink today. 

Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Pink 
 
Pembe
Pembe soluk kırmızı bir renktir. Pembeleşen yanaklardan dolayı utanmanın rengidir. Dişi cinsin rengidir.  
Pembe sağlığın iyi durumda olması demektir. Bu nedenle in the pink(pembe içinde: iyi durumda) diye bir deyim vardır. –örneğin: Bu hayvanlar pembe içinde (iyi durumda).  

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Aylar

İngilizce Gramer

İngilizce Zamanlar

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL