NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Türkçe çeviri bölümümüzde, Geleneksel animasyon - Traditional animation isimli bir İngilizce çeviri çalışmasını görebilirsiniz.

Traditional Animation 

Animation is basically a moving image observed by organizing drawings in a certain sequence to follow each other and having a rapid flow of them. However, it is not easy to perform.

 

There are different methods and techniques to create animation. Each one has a different advantage and each one offers a different flavor to the viewers.

 

The oldest and most challenging technique of animation, which is observed even in the cave paintings, is “traditional animation”.  Traditional animation is based on the principle of drawing each of the frames which will follow each other. Approximately 24 frames are drawn per second. Each paper broached in order to fit to the unique notches on a scaling ruler called “Pegbar” and placed on the pegbar which is on a light box. Thus, the previous frame becomes visible while the artist is drawing the new one and the artist could fit the new drawing exactly on the previous one.

 

In animation, there is an order followed while constructing a scene.

 

First of all, the characters in the story are designed. All kinds of facial expressions, movement and distinctive features on them  must be known before starting to draw. Character sheet which contains all this information is prepared. Poses of the character are drawn to this sheet in detail. This sheet is always on the table in front of the artist and the character is drawn with respect to this drawing. In traditional animation, there is always a possibility of change in features of the character. Character sheet is very important to prevent from this problem.

 

After designing the character it is time to make the character play its role in the scene. The key frames are drawn first in this step. These are the frames where the dynamics of motion change. For instance, for a character that runs and suddenly turns, two key frames are the instants of running and turning. Thus, basic motions are specified. Then, the key frames in each motion are drawn such as drawing each step in running movement. As a result, the main lines of the action are obtained.

 

Lead animator performs the steps up to this point. To fill the gaps between key frames and to bring unity to the motion, drawings take the next step and brought to animators called “betweener”. For instance, between the right and left steps the movement of the feet in the air, while stepping on the floor or raising from floor. By drawing of the remained frames, entire motion is obtained.

 

After having the motion, all these drawings are transferred to the computer and flow of the motion is tested. If it is correct, flows coherently, there is no need fixing on the drawings and the next step could be taken.

 

All the frames are sent to “clean-up animator” for clean-up. This process is erasing most of the lines from the drawn frames which are called “rough animation” and replacing them with one clear line.

 

After this stage, if it would be a colored animation, cleaned frames are delivered to coloring artist and coloring made.

 

If the scene would be dubbed, animation is started to be made over the previously recorded voice. For example, it the figure is talking on the scene, motion of the lips should be drawn synchronized with the voice.

 

After all of these processes, mounting, editing is made and the scene is ready.

 

 

Geleneksel Animasyon     

Animasyon temel olarak, resimlerin birbirini takip edecek belirli bir düzen içinde sıralanması ve hızlıca akması ile hareketli görüntü elde etme durumudur. Ancak bunu gerçekleştirmek hiç de kolay değil.

 

Animasyon oluşturabilmek için birbirinden farklı yöntem ve teknikler bulunmaktadır. Her birinin farklı bir avantajı vardır ve her biri izleyiciye farklı tatlar sunar.

 

Animasyon alanında mağara resimlerinde bile gözlemlenmiş en eski ve zorlu yöntem “geleneksel animasyon ”dur. Geleneksel animasyon, birbirini izleyecek çizimlerin her birinin elle çizilmesi mantığına dayanır. Her bir saniye için yaklaşık olarak 24 kare çizilir. Her bir kâğıt “Pegbar” adı verilen bir ölçü cetvelinin üzerindeki özel çıkıntılara uygun olacak şekilde delinir ve ışıklı masa üzerine yerleştirilmiş olan pegbara oturtulur. Böylece sanatçı yeni kareyi çizerken bir önceki kare görülebilir olur ve yeni kareyi tam olarak bu çizimin üzerine oturtabilir.

 

Animasyon yapımı sırasında bir sahnenin yapımı için izlenilen bir sıralama vardır.

 

Öncelikle hikâyenin içinde geçen karakterler tasarlanır. Bu karakterlere ait her tür mimik, hareket, üzerindekilerin ayırt edici özellikleri, çizilmeye başlanmadan önce bilinmelidir. Tüm bu bilgileri içeren karakter sayfası hazırlanır. Bu sayfaya karakterin pozları detaylı olarak çizilir. Bu sayfa sanatçı önündeki masada her daim bulunur ve karakter bu çizimler baz alınarak çizilir. Her kare elle çizildiği için karakterin yüzünün ya da özelliklerinin zamanla değişme ihtimali geleneksel animasyonda her daim vardır. Bunu önlemek amacıyla karakter sayfası çok önemlidir. 

 

Karakterlerin tasarlanmasının ardından sıra sahne içinde karaktere rolünü oynatmaya gelir. Bu aşamada önce uç kareler çizilir. Bunlar, hareketin dinamiğinin değiştiği karelerdir. Örneğin, koşup aniden dönen bir karakter için iki uç kare koşma ve dönme anıdır. Temel hareketler böylece belirtilmiş olur. Daha sonra hareket içindeki uç kareler çizilir, koşma anındaki her adımın çizilmesi gibi. Böylece hareket ana hatlarıyla ortaya çıkmış olur.

 

Bu noktaya kadar işlemleri şef animatör gerçekleştirir. Uç karelerin aralarının doldurulması ve hareketin bir bütünlük kazanması için çizimler bir sonraki adıma geçer ve “betweener” olarak adlandırılan animatörlere gelir. Örneğin, sağ ve sol adımlar arasında ayakların havadaki hareketleri ayağın yere oturuşu ya da yerden kalkışı gibi. Kalan karelerin de çizilmesiyle hareket tümüyle elde edilmiş olur.

 

Hareketin elde edilmesinin ardından tüm bu çizimler bilgisayar ortamına aktarılır ve hareketin akışı test edilir. Eğer hareket doğruysa, bir bütünlük içinde akıyorsa çizimlerde düzeltilmesi gereken bir şey yoktur ve bir sonraki adıma geçilebilir.

 

Çizilmiş olan tüm kareler temizleme işlemi için “clean-up” animatörüne gider. Bu işlem, o ana kadar yapılmış “kaba animasyon” tabiriyle ifade edilen çizimlerde bulunan birçok çizginin silinip tek ve belirgin bir çizgi haline getirilmesi işlemidir.

 

Bu aşamadan sonra eğer renkli bir animasyon yapılacaksa temizlenmiş kareler renk sanatçısına gider ve renklendirme işlemi yapılır.

 

Eğer sahne sesli olacaksa animasyon, önceden kaydedilmiş ses üzerine yapılmaya başlanır. Örneğin sahnede figür konuşuyorsa dudak hareketleri sese senkronize olarak çizilmelidir.

 

Tüm bu uygulamaların ardından montaj, kurgu yapılır ve sahne hazırdır. 

Tüm çeviri konularımızı  İngilizce Türkçe çeviri   sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Future Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL