NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

Video Süresi: 8:08

Simple Past Tense Nedir?

Simple Past Tense İngilizce geçmiş zaman konusunu anlatan tensdir. Simple Past Tense şöyle açıklanabilir. Bir iş geçmişte belirli bir zamanda yapılmışsa, o cümle Simple Past Tense ile anlatılır. Bu belirli zaman çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir kaç dakika öncesi de olabilir. 


Bu tense'in kullanıldığı durumlar çoğunlukla 3 grupta toplanır.
 

1. Geçmiş zamanda kesin belirli bir tarihte yapılan eylemlerde

I saw Ayşe yesterday.
Ben Ayşe'yi dün gördüm.
 

2. Geçmiş zamanda esnek olarak belirli bir tarihte yapılan eylemlerde

I played football when I was young.
Ben gençken futbol oynadım.
 

3. Geçmiş zamanda tekrarlanarak yapılan eylemlerde

I swam every day on my last vacation.
Ben son tatilimde hergün yüzdüm.
 

Şuna dikkat edelim:

Bir cümleyi Simple Past Tense olarak kurmamız için eylemin geçmişte kesin veya esnek de olsa mutlaka belli bir zaman diliminde yapıldığı belirtiliyor olmalıdır. Eğer bir eylemin yine geçmişte hangi tarihte olduğu hiç önemli olmadan ancak sadece geçmişte yapıldığını söylemek istersek  Simple Past Tense ile değil Present Perfect Tense (Belirsiz geçmiş zaman) ile cümleyi kurmamız gerekir. Bu iki tens arasındaki hassas farkı örneklerle çok iyi öğrenmek için Simple Past Tense ve Present Perfect Tense karşılaştırması  konusunu inceleyebilirsiniz.

Simple Past Tense olumlu, olumsuz ve soru cümlesi tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I came. (Ben geldim.) I did not come. (Ben gelmedim.) Did I come? (Ben geldim mi?)
You came (Sen geldin.) You did not come. (Sen gelmedin.) Did you come? (Sen  geldin mi?)
He/She/It came. (O  geldi.) He/She/It did not come. (O gelmedi.) Did he/she/it come? (O geldi mi?)
We came. (Biz  geldik.) We  did not come. (Biz gelmedik.) Did we come? (Biz geldik mi?)
You came. (Siz  geldiniz.) You did not come. (Siz gelmediniz.) Did you come? (Siz geldiniz mi?)
They came. (Onlar  geldiler.) They  did not come. (Onlar gelmediler.) Did they come? (Onlar geldiler mi?)

Simple Past Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Fiil 2.Şekli  
I came yesterday
Ben dün geldim.

Yukarıda gördüğünüz tabloya uyarak İngilizce geçmiş zaman bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına fiilin 2. şekli yerleştirilir. Cümle istenildiği şekilde tamamlanır.

 

 Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) örnek cümle


Örnek cümleler

I went to school yesterday.
Ben dün okula gittim.
 
Ayşe went to Ankara last week.
Ayşe geçen hafta Ankara’ya gitti.
 
We played basketball last Sunday.
Biz geçen pazar basketbol oynadık.   Gibi.

 

Simple Past Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

İngilizce geçmiş zaman olumlu cümleler önce özne, sonra fiilin 2. şekli eklenerek kurulur.

Simple Past Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Fiil 2.Şekli   Türkçesi
I called the ambulance. Ben ambulans çağırdım.
You called the ambulance. Sen ambulans çağırdın.
He called the ambulance. O, ambulans çağırdı.
She called the ambulance. O, ambulans çağırdı.
We called the ambulance. Biz ambulans çağırdık.
You called the ambulance. Siz ambulans çağırdınız.
They called the ambulance. Onlar ambulans çağırdılar.

Not: Fiillerin 2. şekilleri Regular-Irregular Verbs başlığında verilmiştir.

 

Simple Past Tense Olumlu Örnek Cümleler

Two boys played with a ball.
İki çocuk bir topla oynadılar. 
 
An old lady walked with her dog.
Yaşlı bir bayan köpeği ile dolaştı. 
 
A nurse brought a little baby to the park.
Bir dadı parka küçük bir bebek getirdi. 
 
An old man sat down and read his newspaper.
Yaşlı bir adam oturdu ve gazetesini okudu.
 
A gardener swept up dead leaves.
Bir bahçıvan ölü (kuru) yaprakları süpürdü.
 
He finished all the exercises.
O, tüm egzersizleri bitirdi.

I enrolled in the pilates course.
Ben pilates kursuna yazıldım. 

Dr Brown healed the patient.
Dr  Brown hastayı iyileştirdi. 

They bought 2 tickets for the U2 concert.
Onlar U2 konseri için 2 bilet aldılar.

 

Hatırlatma: Simple Past Tense ile ilgili bilgiler ve eğitici ders videoları Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın  İngilizce eğitim setleri içeriklerinden alınmıştır.

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Geçmiş zaman olumsuz cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiilinin olumsuz şekli ve ardından asıl fiil eklenerek kurulur.

Simple Past Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil   Türkçesi
I did not (didn’t) ring the bell. Ben zili çalmadım.
You did not (didn’t) ring the bell. Sen zili çalmadın.
He did not (didn’t) ring the bell. O, zili çalmadı.
She did not (didn’t) ring the bell. O, zili çalmadı.
We did not (didn’t) ring the bell. Biz zili çalmadık.
You did not (didn’t) ring the bell. Siz zili çalmadınız.
They did not (didn’t) ring the bell. Onlar zili çalmadılar.

Simple Past Tense Olumsuz Örnek Cümleler

My sister didn’t go to school today.
Benim kardeşim bugün okula gitmedi. 

My father didn’t catch the last train. 
Babam son treni yakalayamadı. 

I didn’t change my shoes. 
Ben ayakkabılarımı değiştirmedim. 

You didn’t call me yesterday.
Sen dün beni aramadın.   

The director didn’t sign the letters.
Müdür mektupları imzalamadı.

Simple Past Tense ile Zaman Zarfı Nasıldır?

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir. 
 
Michael Jackson recorded his last album in 2009.
Michael Jackson son albümünü 2009 yılında kaydetti.

He bought the last discounted computer one day ago.
O, indirimdeki son bilgisayarı bir gün önce satın aldı. 

Yesterday, I played with my little son.
Dün, küçük oğlumla oyun oynadım. 

A dog bit me last evening.
Geçen akşam beni bir köpek ısırdı. 

They took their medicaments a few minutes ago.
Birkaç dakika önce ilaçlarını aldılar. 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

Dünyanın 7 (yedi) harikası

Simple Past Tense Soru Cümlesi Nasıldır?

Geçmiş Zaman soru cümleleri to be yardımcı fiilinin Geçmiş Zaman şekli cümlenin başına getirilir, sonra özne, ardından fiilin 1. şekli eklenerek kurulur.

Simple Past Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
Did I lose weight? Ben kilo verdim mi?
Did you lose weight? Sen kilo verdin mi?
Did he lose weight? O, kilo verdi mi?
Did she lose weight? O, kilo verdi mi?
Did we lose weight? Siz kilo verdiniz mi?
Did you lose weight? Siz su içer misiniz?
Did they lose weight? Onlar kilo verdiler mi?

Önemli bir açıklama

Simple Past Tense'in düz cümlesinde fiilin 2.şekli kullanılırken soru cümlesinde 1.şeklinin kullanılmasının sebebi, cümleyi past tense (geçmiş zaman) yapma işleminin soru cümlesinde kullanılan did yardımcı fiiline yüklenmesinden dolayıdır. Yani soru cümlesinin past tense olması görevini do nun 2. şekli olan did yardımcı fiili üstlenir.

 

Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) örnek soru cümlesi

Simple Past Tense Örnek Soru Cümleleri

Did you forget your identity card at the office? 
Sen kimlik kartını ofiste mi unuttun?
 
Yes, I forgot my identity card at the office.
Evet, ben kimlik kartımı ofiste unuttum.  

Did he shake your hand yesterday? 
O dün seninle tokalaştı mı?  

No, he didn’t shake my hand yesterday. 
Hayır, o dün benimle tokalaşmadı. 
  
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:
 
Did you camp at Olympos last summer? 
Geçen yaz Olimpos’ta kamp kurdunuz mu?
 
Yes, we did. 
Evet, biz kurduk. 
 
Did they read the news about global warming? 
Küresel ısınma hakkındaki haberleri okudular mı?
   
No, they didn’t. 
Hayır, onlar okumadılar. 

 

Simple Past Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıldır?

Geçmiş Zaman soru zarflı cümleler tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin 1.şekli ile kurulur.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil Türkçesi
What did you do? Siz ne yaptınız?
Where did they live? Onlar nerede yaşadı?
When did it end? O, ne zaman bitti?
Why did she go? O, neden gitti?
How did you do? Siz nasıl yaptınız?

Where did you sleep last night? 
Sen dün gece nerede uyudun?  

I slept on the couch. 
Ben kanepede uyudum. 
 
When did you cook the bread? 
Sen ekmeği ne zaman pişirdin? 
 
I cooked the bread yesterday. 
Ben ekmeği dün pişirdim.  

Why did the dog bite you? 
Köpek seni neden ısırdı?  

Because it was angry. 
Çünkü o kızgındı.  

How did you find your job? 
Sen işini nasıl buldun?  

I applied on the internet. 
Ben internetten başvurdum. 
 
Who painted the wall? 
Duvarı kim boyadı? 
 
I painted the wall. 
Duvarı ben boyadım. 
  
Dikkat edilecekler:   

 Soru cümlesi ve olumsuz cümle kurulurken geçmiş zaman çekimi yardımcı fiilde kullanılır, fiil mastar olarak kalır:
 
Did you play the Play Station 2? 
Siz Play Station 2 oynadınız mı? 
 
I played the Play Station 2 but Ahmet didn’t play. 
Ben Play Station 2 oynadım fakat Ahmet oynamadı.  

Did you and your brother drink a coffee this morning? 
Sen ve erkek kardeşim bu sabah bir kahve içtiniz mi? 
 
My brother didn’t drink a coffee this morning but I drank.
Erkek kardeşim bu sabah bir kahve içmedi ama ben içtim. 
 

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

 

 

Simple Past Tense ile Çeşitli Örnekler
 

Columbus discovered America in 1492.
Kolomb Amerika’yı 1492’de keşfetti.

I worked in Bodrum last summer.
Ben geçen yaz Bodrum’da çalıştım.

This morning he swam in the swimming pool.
O bu sabah yüzme havuzunda yüzdü.
 

I lived in Brazil for two years.
Ben Brezilya’da iki yıl yaşadım. 
 
She studied Japanese for five years.
O, 5 yıl Japonca çalıştı. 
 
They sat at the beach all day.
Onlar, sahilde tüm gün oturdular. 
 
They did not stay at the party all night.
Onlar, partide tüm gece kalmadılar. 
 
We talked on the phone for thirty minutes.
Biz, telefonda otuz dakika konuştuk.  
 

Simple Past Tense Örnekler

Simple Past Tense Test

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense karşılaştırması

İngilizce Düzensiz Fiiller- Irregular Verbs

 

İngilizce zamanlar (tensler)

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Future Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması

İngilizce gramer konu anlatımları

 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi   sayfasında bulabilirsiniz.

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Zeynep YILMAZ / Ankara

Çok teşekkür ederim :) Yarın geçmiş zaman ile ilgili İNGİLİZCE quiz'im var. Videonuzdaki konu anlatımınız izledim. Grammer'i çok iyi kavradım. Örneklerle pekiştirdim. Çok işime yaradı. Eğitim çalışması çok kapsayıcı olmuş... Hazırlayan ve içinde katkısı olan herkese teşekkürler :)

Müyesser Eriş / Antalya

Çok yararlandım.Emekleriniz için teşekkür ediyorum.

Şahin canan / Van

Çok beğendim teşekkürler

Yaren Çilek / Geebze

çok güzel olmuş thank you

Rmysa.27 / Gaziantep

Çok teşekkür ederim sayenizde ödevimi tamamladım 

Salih İshak Esmer / Yozgat

Emeğinize sağlık sonuçta emek olduğu için 5 yıldız verdim elinize sağlık.?

KEMAL OPÇİN / [email protected]

GÜZEL ANLATILAN KONULAR TEŞEKÜRLER

Nahide oruç / Van

Çok işime yaradı teşekkürler

Azra özmen / Gaziantep

Çok güzel yazmışsınız

Şevval / Istanbul

Gerçekten mükemmel bi site işime çok yaradı thank you

Cemre / Yozgat

Gerçekten süper bir site muhteşem

Leyla Güngör / Amerika

Muhteşem bir eğitim çalışması hazırlayanlara çok teşekkürler ederim.??

vildan / istanbul

çok begendim emeğinize elinize sağlık

Bircan Çiftçi / İstanbul

İçeriği gayet yararlı olmuş ve bol örnekle pekiştirmişsiniz teşekkürkerimi sunarım.

mustafa / kütahya

gercekten efsane site

Furkan / Akcr

Harbiden iyi

Demet / İstanbul

Çok ama çok iyisiniz. Teşekkürler...

fuathan / Paris

harika

Elanur Yelda / İSTANBUL

Çok güzeldi çok teşekkür ederim 

Ayten koksoy / Ankara

Gerçekten güzel yazmışsınız Teşekkürler

AHUELA / manisa

yaa çok güzel olmuş daha mutlu olamazdım sayenizde 100 aldım

George Jackson / New York

Congratulations,this working is very good. Good job.

MUSTAFA TÜRKHAN / istanbul

konu anlatımı çok iyi hazırlanmış pratik yaparken öğrendim bu sitedeki diğer kaynakları da öneririm.

Ayşegül Erden / Kars

Çokiyi

Elif Ece su Gürsul / Elazığ

Ben yeni gördüm ve çok beğendim ödevim olunca kolayca yapıyorum

İbrahim / Elazığ

Ben yeni gördüm ve çok güzel'di ödevlerimi kolaylıkla yapabiliyorum

Nilüfer / İstanbul

Çok isime yaradı sağolun

ahmed / dıyarbakır

gercekten guzel bır anlatıma sahıp thank you

aslan acır / hatay

cok guzel tesekur ederım

Bilgen / Samsun

Çok güzel konuyu çok iyi anladım

Perihan / İstanbul

cok teşekür eder, bu videoyu dinledim 100 aldim cok teşekürler

şeyma nur altın / konya

bu siteye bayıldımmmmm çok güzelmiş

Ayça YALÇIN / aydın

çok yararlandım süper site yazanın da ellerine sağlıkk

AYSU ZİYREK / K. Marâş

Gerçekten çok güzeldi

rabia uyasal / antalya

Çok güzel olmuş

Melike kaynak / İstanbul

çok güzel olmuş thank you

Melisa Guzel / Paris

Muhteşem, thank you

Ceren / Niğde

muhteşem üstü dersime çok yardımcı oldu

Ahmed Yasir / İzmir

Harika bir site

Ayşegül / Samsun

Çok güzel anlatım

Sevinç Ömer / Bakü

Teşekkür ederim. Çok güzel. Faydalanmış oldum.

Hakan Çalhanoğlu / Siverek

Beğendik teşekürler

Süleyman Arı / Kayseri

Gayet güzel teşekkür ederim

Sude Tetik / Balıkesir

Teşekkürler

Muhammet Mustafa Uçar / İstanbul

Gerçekten güzel

Melis / Bursa

Thank you. Çok memnun kaldım.

Bengüsu / Bursa

Müthiş bir site örnekleri çok yararlı tavsiye ederim.

Hulusi / istanbul

Cok muhtesem bır sıte cıdden cok memnun kaldım thank you

Melek Narçiçek / Batman

Çok güzel örnekler gerçekten 

Ali takuş / Şanlıurfa

Muthiş anlatış

Leyla / İstanbul

Mükemmel.Çok güzel anlatım.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL