NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Future Continuous Tense  (İngilizce Sürekli Gelecek Zaman) Konu Anlatımı

Video Süresi: 8:04

Future Continuous Tense Nedir?

Future Continuous Tense, Gelecek Zamanda Devamlılığı anlatan tensdir. Bir işin gelecek zamanda da devam edeceğini İngilizce olarak anlatmak istersek Future Continuous Tense ile cümle kurarız. Future Continuous Tense Türkçe olarak Sürekli Gelecek Zaman adı verilir. Yani bu tense, bir işin gelecekte devamlı olarak ya da bir süre boyunca yapılacağını anlatır. Bir diğer deyişle Gelecekte Devamlılık belirtir.

Future Continuous Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will be thinking. (Ben düşünüyor olacağım.) I will not be thinking. (Ben düşünmüyor olacağım.) Will I be thinking? (Ben düşünüyor olacak mıyım?)
You will be thinking. (Sen düşünüyor olacaksın.) You will not be thinking. (Sen düşünmüyor olacaksın.) Will you be thinking? (Sen düşünüyor olacak mısın?)
He/She/It will be thinking. (O düşünüyor olacak.) He/She/It will not be thinking. (O düşünmüyor olacak.) Will he/she/it be thinking? (O düşünüyor olacak mı?)
We will be thinking. (Biz düşünüyor olacağız.) We will not be thinking. (Biz düşünmüyor olacağız.) Will we be thinking? (Biz düşünüyor olacak mıyız?)
You will be thinking. (Siz düşünüyor olacaksınız.) You will not be thinking. (Siz düşünmüyor olacaksınız.) Will you be thinking? (Siz düşünüyor olacak mısınız?)
They will be thinking. (Onlar düşünüyor olacaklar.) They will not be thinking. (Onlar düşünmüyor olacaklar.) Will they be thinking? (Onlar düşünüyor olacaklar mı?)

Future Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı  
I will be working tomorrow.
Ben yarın çalışıyor olacağım.

Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin ing eki almış hali eklenerek, istenilen şekilde cümle tamamlanır.


Future Continuous Tense (İngilizce Sürekli Gelecek Zaman) örnek cümle


Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.

The baby will be sleeping in the afternoon.
Bebek öğleden sonra uyuyor olacak.

I will be working tomorrow.
Ben yarın çalışıyor olacağım.

 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce zamanlar (tense) konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

Future Continuous Tense İle Olumlu Cümleler Nasıldır?

İngilizce Sürekli Gelecek Zaman olumlu cümleler önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin ing takısı almış şekli eklenerek oluşturulur.
 

Future Continuous Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı   Türkçesi
I will be waiting for her. Ben onu bekliyor olacağım.
You will be waiting for her. Sen onu bekliyor olacaksın.
He will be waiting for her. O, onu bekliyor olacak.
She will be waiting for her. O, onu bekliyor olacak.
We will be waiting for her. Biz onu bekliyor olacağız.
You will be waiting for her. Siz onu bekliyor olacaksınız.
They will be waiting for her. Onlar onu bekliyor olacaklar.

Future Continuous Tense Olumlu Örnek Cümleler

He will be watching a soccer game.
O futbol maçı izliyor olacak.

They will be enjoying the party.
Onlar partide eğleniyor olacaklar.

You will be running at Eurasia Marathon.
Siz Avrasya Maratonu’nda koşuyor olacaksınız.

Future Continuous Tense İle Zaman Zarfı Nasıldır?

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.
 
The plane will be landing around 8 o’clock.
Saat 8 civarında uçak iniyor olacak.

The government will be making a public notice this morning.
Hükümet bu sabah bir basın duyurusu yapıyor olacak.

We will be waiting for Selim before swimming.
Yüzmeden önce Selim’i bekliyor olacağız.

Tonight, I will be working.
Bu gece çalışıyor olacağım.

I will be doing my homework while you are sleeping.
Sen uyuyorken ben ödev yapıyor olacağım. 

You will be running at six o’clock tomorrow.
Siz yarın saat altıda koşuyor olacaksınız. 
 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

Future Continuous Tense İle Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Sürekli Gelecek Zaman olumsuz cümleler de önce özne kullanılır, sonra yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir, fiilin ing takısı almış şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.

Future Continuous Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil + ing takısı   Türkçesi
I will not be sleeping on the bus. Ben otobüste uyuyor olmayacağım.
You will not be sleeping on the bus. Sen otobüste uyuyor olmayacaksın.
He will not be sleeping on the bus. O, otobüste uyuyor olmayacak.
She will not be sleeping on the bus. O, otobüste uyuyor olmayacak.
We will not be sleeping on the bus. Biz otobüste uyuyor olmayacağız.
You will not be sleeping on the bus. Siz otobüste uyuyor olmayacaksınız.
They will not be sleeping on the bus. Onlar otobüste uyuyor olmayacaklar.

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Future Continuous Tense Olumsuz Örnek Cümleler

That party won’t be participating in the elections.
O parti seçimlere katılmıyor olacak. 

We won’t be speaking during the presentation.
Biz sunum esnasında konuşmuyor olacağız. 

Madonna won’t be using a stuntman in her movie.
Madonna, filminde dublör kullanmıyor olacak. 

You won’t be getting wet if you use an umbrella.
Sen şemsiye kullanırsan ıslanmıyor olacaksın.

You won’t be running tomorrow.
Siz yarın koşuyor olmayacaksınız.

I won’t be working tomorrow.
Ben yarın çalışıyor olmayacağım.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

İngilizce Türkçe çeviri

 

Future Continuous Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Sürekli Gelecek Zaman soru cümleleri will ve to be kalıpları kullanılarak kurulur. Soru cümleleri önce yardımcı fiil, sonra özne, be yardımcı fiili ve ardından fiilin ing takısı almış şekli eklenerek kurulur. 

Future Continuous Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne be +fiil + ing takısı   Türkçesi
Will I be swimming in the ocean? Ben okyanusta yüzüyor olacak mıyım?
Will you be swimming in the ocean? Sen okyanusta yüzüyor olacak mısın?
Will he be swimming in the ocean? O, okyanusta yüzüyor olacak mı?
Will she be swimming in the ocean? O, okyanusta yüzüyor olacak mı?
Will we be swimming in the ocean? Biz okyanusta yüzüyor olacak mıyız?
Will you be swimming in the ocean? Siz okyanusta yüzüyor olacak mısınız?
Will they be swimming in the ocean? Onlar okyanusta yüzüyor olacaklar mı?

Future Continuous Tense Soru Zarflı Cümleler Nasıldır?

Sürekli Gelecek Zaman soru zarflı cümleler, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin  ing takısı almış hali ile kurulur.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne be +fiil + ing takısı Türkçesi
What will you be cooking? Ne yemek yapıyor olacaksınız?
Where will you be eating? Nerede yemek yiyor olacağız?
When will she be dancing? Ne zaman dans ediyor olacaklar?
Why will you be sleeping? Niçin uyuyor olacaksın?
How will they be travelling? O, nasıl seyahat ediyor olacak?

What will you be giving him as a gift?
Sen ona ne hediye ediyor olacaksın? 
 

I will be giving him a hat.
Ben ona şapka hediye ediyor olacağım. 
 

Where will you be spending your summer vacation?
Sen yaz tatilini nerede geçiriyor olacaksın? 
 

I will be travelling the world.
Ben dünyayı geziyor olacağım. 
 

Why will they be working on Sunday?
Onlar neden Pazar günü çalışıyor olacaklar? 
 

Because they will be checking the accounts.
Çünkü onlar hesapları kontrol ediyor olacaklar. 
 

He will be training with his team colleagues.
Onlar takım arkadaşlarıyla çalışıyor olacak. 
 

Who will be helping them with the wedding preparations?
Düğün hazırlıklarında onlara kim yardım ediyor olacak?
 

Their friends will be helping them.
Onlara arkadaşları yardım ediyor olacak. 
 

When will the baby be sleeping?
Bebek ne zaman uyuyor olacak? 
 

The baby will be sleeping after nine o’clock.
Bebek saat dokuzdan sonra uyuyor olacak.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)

 

 

 
Dikkat edilecekler: 

Will kalıbı gelecekteki bir eylemi, be going to kalıbı gelecekte gerçekleşmesi kesinleşmiş/belirlenmiş bir eylemi belirtir.
 

I will open a bank account.
Ben bir banka hesabı açtıracağım. 
   

*Simple Present Tense (Geniş Zaman) Türkçede olduğu gibi Gelecek Zaman anlamı taşıyabilir.
 
I am going to start working in Microsoft Company.
Ben Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım. 

I start to work in Microsoft company next month.
Ben önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlıyorum.  
 

Will you be dancing with Tan Sağtürk?
Sen Tan Sağtürk’le dans ediyor olacak mısın? 

Yes, I’ll be dancing with Tan Sağtürk.
 Evet, ben Tan Sağtürk’le dansediyor olacağım.
 

Will they be participating in the next congress?
Onlar bir dahaki kongreye katılıyor olacaklar mı?
 

No, they won’t be participating in the next congress. 
Hayır, onlar bir dahaki kongreye katılıyor olmayacaklar.

Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir: 
  

Will I be coming with you?
Ben sizinle geliyor olacak mıyım? 
 

Yes, you will.
Evet, olacaksın. 
 

Will he be opening the door for you?
O sizin için kapıyı açıyor olacak mı? 
 

No, he won’t.
Hayır, olmayacak.  

 

Şimdi bu tense ile çeşitli örnek cümleler yapalım.

I will be playing tennis at this time tomorrow. 
Ben yarın bu saatlerde tenis oynuyor olacağım.

When your plane arrives tonight, I will be waiting for you. 
Bu gece uçak vardığında, ben seni bekliyor olacağım.

I will be watching TV when she arrives tonight. 
O bu gece vardığında ben televizyon seyrediyor olacağım.

I will be staying at the Radisson  Hotel if anything happens and you need to contact me. 
 Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse, ben Radison  Otel’de kalıyor olacağım.

 


 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

cemre çetin / izmir

teşekkürler

emin can / izmir

güzel bir site

barış bayrakçı / samsun

güzel

Sude olgacman / Sakarya

Güzel site

Damla Deniz / Mersin

Çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz

Demet kalender / Ankara

Örneği bol, anlatımı çok güzel

muzaffer Özkan / Ankara

Emeğinize sağlık. Anlaşılır ,güzel bir sayfa hazırlanmış. Teşekkür ederim.

Abdullah Gürleroğlu / Bursa

İnternetteki en sade ve anlaşılır sitelerden biri.

Kerem Can / Konya

Çok güzeldi teşekkürler

Ceyda Karaca / Bursa

Anlatımı çok sade ve anlaşılır güzel site bilgilendirici olmuş

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL