NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Future Perfect Tense Konu Anlatımı

Video süresi: 7:28

Future Perfect Tense Nedir?

Future Perfect Tense, gelecek zamanda tamamlanacağını anlatan tensdir. Bir işin gelecekte bir zamanda mutlaka tamamlanacağını anlatmak istenirse Future Perfect Tense kullanlır. Diğer bir deyişle, Future Perfect Tense konuştuğumuz andan itibaren gelecekte belirli bir zamana kadar geçen süre içinde yapacak olduğumuz işleri anlatır.

 

Future Perfect Tense ile yapılan cümlelerde şuna dikkat ediniz. Yapılacak olan işin, ilerideki belli bir zamana kadar bitirilmiş olması önemlidir. Yani Future Perfect Tense'de işin ne zaman yapılacağı belli değil ne zamana kadar bitirilmiş olacağı önemlidir.

 

Future Perfect Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will have come. (Ben gelmiş olacağım.) I will not have come. (Ben gelmiş olmayacağım.) Will I have come? (Ben gelmiş olacak mıyım?)
You will have come. (Sen gelmiş olacaksın.) You will not have come. (Sen gelmiş olmayacaksın.) Will you have come? (Sen  gelmiş olacak mısın?)
He/She/It will have come. (O gelmiş olacak.) He/She/It will not have come. (O gelmiş olmayacak.) Will he/she/it have come? (O gelmiş olacak mı?)
We will have come. (Biz gelmiş olacağız.) We will not have  come. (Biz gelmiş olmayacağız.) Will we have come? (Biz gelmiş olacak mıyız?)
You will have come. (Siz gelmiş olacaksınız.) You will not have come. (Siz gelmiş olmayacaksınız.) Will you have come? (Siz gelmiş olacak mısınız?)
They will have come. (Onlar gelmiş olacaklar.) They will not have come. (Onlar gelmiş olmayacaklar.) Will they have come? (Onlar gelmiş olacaklar mı?)

Future Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Fiilin 3.Şekli  
I will have read that book by next sunday.
Ben gelecek pazara kadar o kitabı okumuş olacağım.

Future Perfect Tense ile bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin 3. şekli eklenerek istenilen şekilde cümle tamamlanır.

 

Future Perfect Tense örnek cümle


Şimdi bir örnek cümle daha yapalım.

I will have finished my homework by dinner time.
Ben ev ödevimi akşam yemeğine kadar bitirmiş olacağım.   

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce zamanlar (tense) konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

Future Perfect Tense İle Olumlu Cümleler Nasıldır?

Future Perfect Tense olumlu cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin 3. şekli  ile istenildiği şekilde tamamlanır.

Fiillerin 3. şekilleri Regular-Irregular Verbs başlığında verilmiştir. 
 
Future Perfect Tense ile cümlelerin olumlu halini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiilin 3.Şekli   Türkçesi
I will have come back home. Ben eve dönmüş olacağım.
You will have come back home. Sen eve dönmüş olacaksın.
He will have come back home. O, eve dönmüş olacak.
She will have come back home. O, eve dönmüş olacak.
We will have come back home. Biz eve dönmüş olacağız.
You will have come back home. Siz eve dönmüş olacaksınız.
They will have come back home. Onlar eve dönmüş olacaklar.

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Future Perfect Tense İle Olumlu Örnekler

They will have built the shopping mall in 6 months.
6 aya kadar alışveriş merkezini inşa etmiş olacaklar.
 
Tom will have finished his exercises by the time of the exam.
Tom sınav zamanına kadar eksersizlerini bitirmiş olacak.
 
The children will have eaten the cakes by the time you bring the tea.
Sen çayı getirinceye kadar çocuklar kekleri yemiş olacaklar.

The singer will have been prepared until the concert.
Şarkıcı konsere kadar hazırlanmış olacak.

I will have finished my homework before the deadline.
Teslim tarihinden önce ödevimi bitirmiş olacağım.  

Future Perfect Tense İle Zaman Zarfı Nasıldır?

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.  

I will have sent the e-mail by tomorrow morning.
Ben yarın sabaha kadar e-maili yollamış olacağım. 

Ayşe will have cooked the dinner by the time we arrive home.
Biz eve gelene kadar Ayşe yemeği pişirmiş olacak. 

Tomorrow, all the exams will have been finished .
Yarın tüm sınavlar bitmiş olacak.  

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

Tag Questions

İngilizce Türkçe Sözlük

Future Perfect Tense İle Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Future Perfect Tense ile yapılan olumsuz cümleler önce özne kullanılır, sonra yardımcı fiilin olumsuzu eklenir ve asıl fiilin 3. şekli almış şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.

Future Perfect Tense ile cümlelerin olumsuz halini bir tablo halinde görelim. 

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil + ed takısı   Türkçesi
I will not have (won’t have) finished the phone call. Ben telefon konuşmamı bitirmiş olmayacağım.
You will not have (won’t have) finished the phone call. Sen telefon konuşmanı bitirmiş olmayacaksın.
He will not have (won’t have) finished the phone call. O, telefon konuşmasını bitirmiş olmayacak.
She will not have (won’t have) finished the phone call. O, telefon konuşmasını bitirmiş olmayacak.
We will not have (won’t have) finished the phone call. Biz telefon konuşmamızı bitirmiş olmayacağız.
You will not have (won’t have) finished the phone call. Siz telefon konuşmanızı bitirmiş olmayacaksınız.
They will not have (won’t have) finished the phone call. Onlar telefon konuşmalarını bitirmiş olmayacaklar.

Perfect Tenslerin Birbiriyle Karşılaştırması

Dersimizin bu bölümünde Perfect Tense'leri şöyle bir örnekle birbiriyle karşılaştıralım.

Present Perfect Tense'te bir işin yapılmış sayılması için tanınan süre konuştuğumuz andır. Yani bir işin sonsuz geçmişten, konuştuğumuz ana kadar yapılıp yapılmadığı önemlidir.

Past Perfect Tense'te bir işin sonsuz geçmişten, konuştuğumuz andan daha önce belirli bir ana veya olaya kadar yapılıp yapılmadığı önemlidir.

Future Perfect Tense'te ise bir işin konuştuğumuz andan sonra, gelecekte belirtilen bir zamana kadar yapılmış olacağı veya olmayacağı önemlidir.

Şimdi, Perfect Tense'leri birer örnek yaparak birbirleriyle karşılaştıralım. Böylece, kullanılma yerlerini daha iyi anlayacağız.

I have painted my room.    (Present Perfect Tense)
Ben odamı boyadım.

I had painted my room before you came.    (Past Perfect Tense)
Sen gelmeden önce ben odamı boyamıştım.

I will have painted my room before you come.    (Future Perfect Tense)
Sen gelmeden önce ben odamı boyamış olacağım.

Future Perfect Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Future Perfect Tense soru cümleleri, önce yardımcı fiil cümlenin başına getirilerek sonra özne, ardından to have fiili ve fiilin 3. şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.

Future Perfect Tense ile soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Have +fiilin 3.Şekli   Türkçesi
Will I have finished the homework? Ben ödevi bitirmiş olacak mıyım?
Will you have finished the homework? Sen ödevi bitirmiş olacak mısın?
Will he have finished the homework? O ödevi bitirmiş olacak mı?
Will she have finished the homework? O ödevi bitirmiş olacak mı?
Will we have finished the homework? Biz ödevi bitirmiş olacak mıyız?
Will you have finished the homework? Siz ödevi bitirmiş olacak mısınız?
Will they have finished the homework? Onlar ödevi bitirmiş olacaklar mı?

Future Perfect Tense Soru Cümleleri

Will you have been graduated next year?  
Sen önümüzdeki yıl mezun olmuş olacak mısın?   

Yes, I will have been graduated next year. 
Evet, ben önümüzdeki yıl mezun olmuş olacağım.  
 

Will they have come by the dinner starts?  
Onlar yemek başlayana kadar gelmiş olacaklar mı?  
 

No, they won’t have come by the dinner starts.  
Hayır, onlar yemek başlayana kadar gelmiş olmayacaklar. 
  
Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Will we have moved to Istanbul?  
Biz Istanbul’a taşınmış olacak mıyız?  

Yes, we will have. 
Evet, biz olacağız.   

Will your sister have got married by the summer?  
Kız kardeşin yaza kadar evlenmiş olacak mı?  

No, she won’t have.  
Hayır, o olmayacak.   
 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

Future Perfect Tense Soru Zarflı Cümleleri Nasıldır?

Future Perfect Tense soru zarflı cümleler, soru kelimesi+ will yardımcı fiili+özne+have+fiilin 3.şekli ile kurulur. Kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler soru kelimesi+ yardımcı fiil+fiilin 3. şekli ile kurulur.
 

What will you have eaten before the operation?
Sen ameliyattan önce ne yemiş olacaksın?  
 

I will have eaten nothing. 
Ben hiç birşey yememiş olacağım.  
 

Where will we have stopped when you go to Ankara?  
Biz Ankara’ya giderken nerede mola vermiş olacağız?   

We will have stopped at Eskişehir.  
Biz Eskişehir’de mola vermiş olacağız.  

Who will have got the Oscar? 
Oskar’ı kim almış olacak?  

Russell Crowe will have got the Oscar.  
Russell Crowe Oskar’ı almış olacak.  

When will he have finished his eighteen years old?  
O on sekiz yaşını ne zaman bitirmiş olacak?  

Next year he will have finished his eighteen years old.  
O önümüzdeki yıl on sekiz yaşını bitirmiş olacak.

Future Perfect Tense ile ilgili bir açıklama

Eğer bir cümlede birden fazla yardımcı fiil varsa önemli olan birinci yardımcı fiildir ve gerekli değişiklikler onun üzerinde yapılır. Bu sebeple Future Perfect Tense cümlelerde 3. Tekil şahıslarda “has” değil “have” kullanıyoruz.

Ali will have come here before Ayşe comes.
Ayşe gelmeden önce, Ali buraya gelmiş olacak.

He will have finished this by dinner time.
O, bunu akşam yemeğine kadar bitirmiş olacak.
 
Dikkat edilecekler: 
   
Future Perfect Tense gelecekteki bir olaydan önce gerçekleşen bir olayı belirttiğinde Future Tense ile sıklıkla kullanılır.

You will have completed the monthly reports before you will go to holiday.  
Sen. tatile gitmeden önce aylık raporları tamamlamış olacaksın.
    
We will have gone when you will come.  
Sen geldiğinde biz gitmiş olacağız.

 

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)

 

 

The movie won’t have started in five minutes.
Film beş dakika içinde başlamış olmayacak.
 
I won’t have gone out by the time you come.
Sen gelene kadar dışarı çıkmış olmayacağım. 

He won’t have solved his problem by the end of the week.
O, hafta sonuna kadar problemini halletmiş olmayacak.
 

I will have read that book by next Sunday.
Ben gelecek pazara kadar şu kitabı okumuş olacağım.

You will have studied mathematics by the end of the month.
Siz ay sonuna kadar matematik çalışmış olacaksınız.
 

In two years time we will have travelled all around the world.
Biz iki yıl içinde bütün dünyayı dolaşmış olacağız.

They will have completed the new bridge by April.
Onlar Nisan’a kadar yeni köprüyü bitirmiş olacaklar.

In two minutes time all the flies will have died.
İki dakika içinde bütün sinekler ölmüş olacaklar.

I will have finished reading your book by the time you arrive.
Ben sen gelinceye kadar kitabını okumayı bitirmiş olacağım.

I will have read that book by next Sunday.
Ben gelecek pazara kadar şu kitabı okumuş olacağım.

The mouse will have escaped from the kitchen before the cat comes.
Kedi gelmeden önce fare mutfaktan kaçmış olacak.

I will have spent all my money by the end of the month.
Ben ay sonuna kadar bütün paramı harcamış olacağım.

He will have solved his problem by the end of the week. 
O, hafta sonuna kadar problemini halletmiş olacak.

 

Future Perfect Tense Örnekler

 

İngilizce zamanlar (tensler)

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Future Tense

Future Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması

İngilizce gramer konu anlatımları

 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi   sayfasında bulabilirsiniz.
 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL