NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci Almanca Eğitim Seti ve Online Almanca Kursu Bir Arada

Almanca Geçmiş Zaman

Perfekt - di’li geçmiş zaman

Almanca'da 2 tane di'li geçmiş zaman vardır. Perfekt ve Präteritum olmak üzere 2’ye ayrılır.

Perfekt : Geçmişte olup bitmiş olayları anlatır. En sık kullanılan geçmiş zamandır. Konuşma dilinde kullanılır.

Präteritum : Genellikle yazı dilinde, deyimlerde, masallarda, roman veya hikayelerde çok kullanılır. Perfekt zaman ise konuşma dilinde kullanılır. Roman, hikaye gibi eserlerde kullanılmaz.

 

Öncelikle Perfekt zamanı inceleyelim.

 

Perfekt in yapımında 2 tane yardımcı fiil kullanılır:

1) Haben (Sahip olmak)

2) Sein     (Olmak)

 

Öncelikle haben ve sein yardımcı fiili çekimlenir.

 

haben

sein

ich

habe

bin

du

hast

bist

er/sie/es

hat

ist

wir

haben

sind

ihr

habt

seid

sie

haben

sind

Düzenli fiillerde Perfekt yaparken ;

Almanca’da haben ve sein alan ezberlenmesi gereken fiiller vardır. Bu liste ezberlenmeli ve fiilin haben mı yoksa sein ’la mı kullanıldığını kesinlikle bilinmelidir.

 

Eğer kelime bir noktadan bir noktaya hareket bildiriyorsa sein ile kullanılır.

Haben alan fiillerden örneklerle başlayalım.

 

Lernen - öğrenmek fiilini ele alalım.

Sondaki en mastarı atılıp –t eki eklenir. Kelimenin başına –ge eki getirilir.

Gelernt

 

Bu cümleyi şimdiki zamanda kuruyor olsaydık;

Ich lerne Deutsch.

Perfekt zamanda;

ich

habe

bin

gelernt         

Ben Almanca öğrendim.

du

hast

bist

gelernt         

Sen Almanca öğrendin.

er/sie/es

hat

ist

gelernt         

O Almanca öğrendi.

wir

haben

sind

gelernt         

Biz Almanca öğrendik.

ihr

habt

seid

gelernt         

Siz Almanca öğrendiniz.

sie

haben

sind

gelernt         

Onlar Almanca öğrendiler.

Özne + Haben / Sein + Zaman / Nesne / Yer + Cümlenin en sonuna fiil eklenir.

 

Spielen - oynamak fiilini ele alalım.

Başına –ge sonuna –t eklenir  

Gespielt

 

Aynı cümle şimdiki zamanda kurulsaydı;

Wir spielen Basketball.

 

Geçmiş zamanda kurulsaydı;

Wir haben Basketball gespielt.      Biz basketbol oynadık.

 

 

Präsens : Er kocht Spaghetti.                          –                     O yemek pişiriyor. -Şimdiki zaman

Perfekt  : Er hat Spaghetti gekocht.              --                     O yemek pişirdi.  - Geçmiş zaman

(Dikkat ediniz kochen fiilinin başına –ge sonuna –t eklenildi.)

 

Präsens  : Wir arbeiten im Krankenhaus.     --                    Biz hastanede çalışıyoruz.  - Şimdiki zaman

Perfekt   : Wir haben im Krankenhaus gearbeitet.           Biz hastanede çalıştık.   – Geçmiş zaman

 (Dikkat ediniz arbeiten fiili başına –ge sonuna –t getirildi.)

 

Sein ile kullanılan fiilleri ele alalım;

 

Sein ile haben fiilini şu noktada ayırmak kolaydır.

Sein bir noktadan diğer noktaya hareketi ifade eden fiillerde kullanılır. Uçmak, gitmek, gelmek , yürümek, koşmak.

 

Sein ile kullanılan fiiller genellikle başına –ge ekini alır,  fakat fiil sonuna –t gelmez.

 

Sein ile kullanılan birkaç fiilin çekimini yazalım.

Schwimmen – geschwimmen        -- yüzmek

Kommen       -- gekommen           -- gelmek

Fahren           --gefahren                -- arabayla gitmek

(Dikkat ediniz fiillerin sonuna –t  harfi eklenmedi.)
 


Geçmiş zamana dönüştüğünde tamamen değişikliğe uğrayan fiiller vardır ve bunları ezberlemek gerektirir.

Örneğin;

Gehen – gegangen  : Gitmek

Fliegen – geflogen : Uçmak

 

Sein fiilinin çekimi yukarıda verilmiştir. Öyleyse sein alan fiillerle geçmiş zamanda cümle kurulumuna bakalım;

 

Präsens  :  Ich schwimme hier.              –    Burada yüzüyorum. / Şimdiki zaman

Perfekt   : Ich bin hier geschwimmen.    --   Burada yüzdüm. / Geçmiş zaman

 

Präsens  :  Sie geht ins Kino.                     -- O sinemaya gidiyor. / Şimdiki zaman

Perfekt   :  Sie ist ins Kino gegangen.       -- O sinemaya gitti. (Gehen tamamen değişikliğe uğradı.)

 

Präsens : Er fliegt nach Bursa.                 -- O Bursa’ya gidiyor. / Şimdiki zaman

Perfekt  : Er ist nach Bursa geflogen.     -- O Bursa’ya gitti. / Geçmiş zaman (Fliegen tamamen değişikliğe uğradı.)

 

Ayrılabilen fiillerde –ge iki kelimenin arasına girerek oluşur.

Örneğin;

Einkaufen  -- eingekauft   - Alışveriş yapmak (Haben alır.)

Anrufen     --  angerufen   - Aramak (Haben alır.)

 

-be, -er, -emp, - zer,  -ver, - ent  ekleri ile başlayan kelimeler geçmiş zamanda –ge eki almazlar. Örneğin ;

Bekommen   –  bekommen      -- Elde etmek

Verlieren        --  verloren           -- Kaybetmek

Empfinden    --  empfanden     -- Hissetmek

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

Almanca Perfekt Zaman örnek cümleler

 

Ich bin geschwommen.
Ben yüzdüm.

 

Wir sind gegangen nach Schule.
Biz okula gittik.

 

Er hat gehört.
O (erkek) duydu.

 

Mein Vater hat sein Auto verkauft.
Babam arabasını sattı.

 

Wir haben gesehen.
Biz gördük.

 

Er ist meinem Haus geblieben.
O (erkek) evimde kaldı.

 

Wir sind gefahren.
Biz arabayla gittik.

 

Sie ist nach Ankara geflogen.
O Ankara'ya uçtu.

 

Du bist gegangen.
Sen gittin.

 

Ich habe gelogen.
Ben yalan söyledim.

 

Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi yapalım.

Präsens  : Ich gehe ins Kino.

Perfekt   : Ich bin ins Kino gegangen.

Ben sinemaya gidiyorum.

Ben sinemaya gittim.

 

Präsens  : Er kommt um 08.00 Uhr.

Perfekt   : Er ................... um 08.00 Uhr ................................

O (erkek) 8 de geliyor.

O (erkek) 8 de geldi.

 

Präsens  : wir lernen Deutsch.

Perfekt  : wir ........................ Deutsch......................

Biz Almanca öğreniyoruz.

Biz Almanca öğrendik.

 

Präsens : sie schwimmt sehr gut.

Perfekt  : sie ..................................... sehr gut ....................................

O (kadın) çok iyi yüzüyor.

O (kadın) çok iyi yüzdü.

 

 (ist gekommt / haben gelernt / ist geschwimmen)

 

Präteritum - Şimdiki zamanın hikayesi 

Şimdiki zamanın hikayesi (-yordu) ve di’li geçmiş zamanı ifade eder. Perfekt zamandan farkı yazı dilinde kullanılır ve tek fiil ile yapılır. Hikayelerde, masallarda kullanılır. Günlük kullanımda pek yeri yoktur. Geçmiş zamanı ifade eder.

 

Düzenli fiillerde fiil sonuna –te getirilerek yapılır.

Sagen  – sagte              :  Söylemek

Fragen – fragte            :   Sormak

Arbeiten –   arbeitete  :  Çalışmak

Hören     –    hörte        :  Duymak

Zeigen    –    zeigte       :  Göstermek

 

Kurala uymayan fiiller tamamen değişmektedir ve ezber gerektirir.

Find      –    fand     : Bulmak

Geben  –    gab       : Vermek

Sehen  –    sah       : Görmek

Gehen --    ging      : Gitmek

 

Yukarıda verilen kelimelerden örnek cümleler yapalım;

Präsens       :  Ich sehe.    Ben görüyorum.

Präteritum :  Ich sah.         Ben görüyordum-gördüm.

 

Präsens       :  Wir geben.  Biz veriyoruz.

Präteritum :  Wir gab.        Biz veriyorduk-verdik.

 

Präsens       :  Ich sage.    Ben söylüyorum.

Präteritum : Ich sagte.      Ben söylüyordum-söyledim.

 

Sein ve haben yardımcı fillerinin Präteritum’da çekimleri şöyledir:

                                      

sein

haben                                              

Ich                                

war                         

hatte

Du                                

wars                                             

hattest

Er/sie/es                     

war                                              

hatte

Wir                               

waren        

hatten

Ihr                                

wart                                             

hattet

sie                                

waren                                          

hatten

Sie                            

waren                                          

hatten

Präsens       :   Ich bin zu Hause.   – Evdeyim.  / Şimdiki zaman

Präteritum :   Ich war zu Hause.  – Evdeydim. / Geçmiş zaman
 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

Almanca Öğrenirken Bilmeniz Gereken 6 Önemli Nokta
En Çok Kullanılan Almanca 1000 Kelime ve Cümle

Almanca Sayılar


Präteritum örnek cümleler

Ich sah dich.
Ben seni gördüm.

 

Ich sagte.
Ben söyledim.

 

Du gabst mir.
Sen bana verdin.

 

Sie ass Hamburger.
O (kadın) hamburger yedi.

 

Ihr saht.
Siz gördünüz.

 

Ich ging mit meiner Mutter.
Ben annem ile gittim.

 

Du gingst mit deiner Mutter.
Sen Annen ile gittin.

 

Ich dachte meine Freundin.
Ben arkadaşımı düşünüyorum.

 

Du dachtest meine Freundin.
Arkadaşımı düşünüyorsun.

 

Wir gingen gestern.
Biz dün gittik.

 

 

LN Almanca Eğitim Seti Tanıtım Videosu (Süresi: 1:25)
 

Plusquamperfekt - Miş’li geçmiş zaman

Plusquamperfekt; Miş’li geçmiş zamanı ifade eder.

Perfekt zamandaki gibi haben / sein yardımcı fiili ile yapılır. Çekimi präteritum ile aynıdır.

 

Sein

Haben

Ich

war.

hatte.

Du

wars.

hattest.

Er/sie/es

war.

hatte.

Wir

waren.

hatten.

Ihr

wart.

hattet.

Sie

waren.

hatten.

Sie

waren.

hatten.

Kelimenin 2.hali kullanılır.

 

Örneğin ;

Sagen-sagt

Perfekt zamanın öğrenilmesi; bu zamanı daha anlaşılır hale getirecektir. Cümle içinde kullanılan fiil haben mı alır sein mı belirleyip, cümle geçmiş zamanda kurulur.

 

Ich hatte gesagt.    –    Ben söylemiştim.

 

Gehen : gitmek fiili hareket bildiriyor ve sein alır. Sein yardımcı fiilinin geçmişteki hali waren’dır.

 

Ich war gegangen.       : Ben gitmiştim.

Du warst gegangen.    : Sen gitmiştin.

Wir waren gegangen. : Biz gitmiştik.

 

Şu ana kadar öğrenilen tüm zamanlarda cümle karşılaştırması yapalım.

Prãsens               :  Ich gehe.                            Ben gidiyorum. / Ben giderim.

Perfekt                :  Ich habe gegangen.            Ben gittim.

Präteritum         :  Ich ging.                               Ben gitmiştim.

Plusquamperfekt: Ich hatte gegangen.             Ben gidiyordum.  / Ben gittim.

 

Geçmiş zamanlar kafa karışıklığına yol açmamalıdır. Perfekt zaman bilindiğinde, Plusquamperfekt çok kolay yapılır. Präteritum yazı dilinde kullanıldığı için, günlük hayatta karşılaşılan bir zaman değildir.

                                     

Plusquamperfekt örnek cümleler

 

Ich war gegangen.
Ben gitmiştim.

 

Du warst gegangen.
Sen gitmiştin.

 

Wir waren zu Hause geblieben.
Biz evde kalmıştık.

 

Ahmet hatte diesen Film gesehen.
Ahmet bu filmi izlemişti.

 

Wir hatten geschicht.
Biz göndermiştik.

 

Sie hat verstanden.
O (kadın) anlamıştı.

 

Ich habe gewartet.
Ben beklemiştim.

 

Er hatte gesehen.
O görmüştü.

 

Ich war gegangen.
Ben gitmiştim.

 

Er hatte verstanden.
O anlamıştı.

 

Almanca diğer gramer konularını aşağıdaki linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Almanca Şahıs Zamirleri

Almanca Fiil ve Fiil Çekimleri

Almanca Şimdiki Zaman ve Geniş Zaman

Almanca Gelecek Zaman

Almanca Sıfatlar

 

 

Tüm diğer konularımızı  Almanca Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Kerem Tanca / Antalya

valla çok sağol sınavımdan 95 aldım bu site baya faydalı teşekkürler

Elif K. / Ankara

Özenilmiş ve harika bir anlatım. Çok teşekkürler.

Aylin A. / Saint Gallen

çok yardımcı oldunuz, teşekkür ederim.

İlayda k / Kars

Bende çok beğendim çok yardımcı sizede tavsiye ederim

derya soymaz / istanbul

basit ve yalın ifadelerle konuyu özetleyerek anlamamızı sağladığınız için teşekkürler.

Deniz / Eskişehir

Anlamadığım konuyu videodan izlemeden sadece okuyarak anlamamı sağladığınız. Basit ve yalın bir şekilde anlatımınız için çok teşekkür ediyorum.

Sedat demir / Samsun

Çok iyi geniş çok faydalı buldum emeği geçenlere teşekkürler

Maysa Mulkiyeva / Mersin

Emeğinize Sağlık Harika olmuş !!!!!

N. Önal / Düren

Çok güzel bir çalışma olmuş, çok zorlanıyordum bu konuları anlamakta,benim için çok faydalı oldu emeğinize sağlık, çok teşekkür ederim

Sultan erdoğan / Batman

Emeğiniz için çok teşekkür ederim artık karıştırmyorum sayenizde

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL