• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)  İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce düzensiz fiiller irregular verbs,  listesini aşağıda tablo halinde görmektesiniz.

  1. Şekli 2. Şekli 3. Şekli Türkçesi
  to arise arose arisen doğmak (güneş)
  to awake awoke awoken uyanmak
  to be was / were been olmak
  to bear bore born taşımak
  to beat beat beaten vurmak,dövmek
  to become became become olmak, oluşmak
  to begin began begun başlamak
  to bend bent bent eğmek, bükmek
  to bite bit bitten ısırmak
  to bleed bled bled kanamak
  to blow blew blown esmek
  to break broke broken kırmak
  to breed bred bred beslemek, doyurmak
  to bring brought brought getirmek
  to build built built bina yapmak
  to burn burnt burnt yakmak, yanmak
  to burst burst burst patlamak
  to buy bought bought satın almak
  to catch caught caught yakalamak
  to choose chose chosen seçmek
  to cling clung clung yapışmak
  to come came come gelmek
  to cost cost cost malolmak
  to creep crept crept sürünmek
  to cut cut cut kesmek
  to deal dealt dealt payetmek
  to dig dug dug kazmak
  to do did done yapmak
  to draw drew drawn çizmek
  to dream dreamt dreamt rüya görmek, hayal kurmak
  to drink drank drunk içmek
  to drive drove driven araba sürmek
  to eat ate eaten yemek
  to fall fell fallen düşmek
  to feed fed fed beslemek
  to feel felt felt dokunmak
  to fight fought fought dövüşmek
  to find found found bulmak
  to fly flew flown uçmak
  to forbid forbade forbidden yasaklamak
  to forget forgot forgotten unutmak
  to forgive forgave forgiven affetmek
  to forsake forsook forsaken vazgeçmek
  to freeze froze frozen donmak
  to get got got almak
  to give gave given vermek           
  to go went gone gitmek
  to grow grew grown yetiştirmek
  to hang hung hung asmak
  to have had had sahip olmak
  to hear heard heard işitmek
  to hide hid hidden saklamak
  to hit hit hit vurmak
  to hold held held tutmak
  to hurt hurt hurt incitmek
  to keep kept kept muhafaza etmek
  to kneel knelt knelt diz çökmek
  to know knew known bilmek
  to lay laid laid yatmak
  to lead led led idare etmek
  to lean leant leant eğilmek
  to leap leapt leapt atlamak, zıplamak
  to learn learnt learnt duymak, öğrenmek
  to leave left left terketmek
  to lend lent lent ödünç vermek
  to let let let bırakmak
  to lie lay lain yatmak, uzanmak
  to light lit lit tutuşturmak     
  to lose lost lost kayıp etmek
  to make made made yapmak
  to mean meant meant demek
  to meet met met buluşmak
  to mow mowed mowed biçmek
  to pay paid paid ödemek
  to put put put koymak
  to read read read okumak
  to ride rode ridden binmek
  to ring rang rung zil çalmak
  to rise rose risen parlamak
  to run ran run koşmak
  to saw sawed sawn testere ile kesmek
  to say said said söylemek
  to see saw seen görmek
  to sell sold sold satmak
  to send sent sent göndermek
  to set set set yerleştirmek
  to sew sewed sewn dikmek
  to shake shook shaken sarsmak
  to shave shaved shaved traş olmak
  to shine shone shone parlamak
  to shoot shot shot ateş etmek
  to show showed shown göstermek
  to shrink shrank shrunk çekmek (ıslanan kumaşın çekmesi)
  to shut shut shut kapatmak
  to sing sang sung şarkı söylemek
  to sink sank sunk batmak
  to sit sat sat oturmak
  to sleep slept slept uyumak
  to slide slid slid kaymak
  to sling slung slung fırlatmak
  to slit slit slit yarmak
  to smell smelt smelt koklamak, kokmak
  to sow sowed sown tohum ekmek
  to speak spoke spoken konuşmak
  to spell spelt spelt hecelemek
  to spend spent spent harcamak
  to spread spread spread serpmek
  to spring sprang sprung fışkırmak
  to stand stood stood ayakta durmak
  to steal stole stolen çalmak
  to stick stuck stuck yapıştırmak
  to sting stung stung sokmak (arı sokması)
  to strike struck struck grev yapmak
  to swear swore sworn yemin etmek
  to sweep swept swept süpürmek
  to swim swam swum yüzmek
  to swing swung swung sallamak
  to take took taken almak
  to teach taught taught öğretmek
  to tear tore torn yırtmak
  to tell told told anlatmak
  to think thought thought düşünmek
  to throw threw thrown atmak
  to understand understood understood anlamak
  to undertake undertook undertaken sorumlu olmak
  to wake woke woken uyanmak
  to wear wore worn giymek
  to weave wove woven dokumak
  to weep wept wept sessiz ağlamak
  to wet wet wet ıslatmak
  to win won won kazanmak
  to wind wound wound esmek
  to write wrote written yazmak

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız


  Gramer bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına sol baştaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Gramer konusunun ilk sayfasına
  dönmek için tıklayabilirsiniz  Tanıtım Videosu
  İngilizce Eğitim Seti 1.Kur tanıtım videosu
  İngilizce eğitim setleri 4 kur bir arada tanıtımı

  ingilizce seviye testi tanıtımı
  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 7 soru ve cevabı

  Fiyat listesi ve satın al

  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 5 nokta

  1.Kur İngilizce Eğitim Seti

  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works