NE ARAMIŞTINIZ?

Simple Present Tense

İçerikler

Simple Present Tense Nedir?

Simple Present Tense, İngilizce’de en önemli Tensdir. Bir işin her zaman yapıldığını anlatır. Türkçe’de Geniş Zaman olarak adlandırılır. Şöyle bir tanımla da  bu Tens açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle Geniş Zamandır. Yani Simple Present Tense bir cümledir. Bu Tens bazı İngilizce gramer kitaplarında Present Simple Tense ismi ile de belirtilir.

 

Simple Present Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Soru cümlesi

I work. (Ben çalışırım.)

I do not work. (Ben çalışmam.)

Do I work? (Ben çalışır mıyım?)

You work. (Sen çalışırsın.) You do not work. (Sen çalışmazsın.) Do you work? (Sen çalışır mısın?)
He/She/It works. (O çalışır.) He/She/It does not work. (O çalışmaz.) Does he/she/it work? (O çalışır mı?)
We work. (Biz çalışırız.) We do not work. (Biz çalışmayız.) Do we work? (Biz çalışır mıyız?)
You work. (Siz çalışırsınız.) You do not work. (Siz çalışmazsınız.) Do you work? (Siz çalışır mısınız?)
They work. (Onlar çalışırlar.) They do not work. (Onlar çalışmazlar.) Do they work? (Onlar çalışırlar mı?)

Simple Present Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Fiil  
I like flowers.
Ben çiçekleri severim.


Tablomuza uyarak, Simple Present Tense bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına fiilin birinci şekli yerleştirilir ve cümle istenildiği şekilde tamamlanır.
 

Simple Present Tense örnek cümle
 

Simple Present Tense
Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.
 

We live in Istanbul. 
Biz İstanbul’da yaşarız. 

She loves me.
O, beni sever.
 
I love her too.
Ben de onu severim.
 
I go to work everyday.
Ben her gün işe giderim.
 

You go to holiday every summer.
Sen her yaz tatile gidersin.


Önemli bir not:

İngilizcede fiilleri, yalnız başına söylediğimiz zaman başlarına getirilen “to” eki (to go: gitmek, to write: yazmak), mek, mak anlamına gelir. İsimlerin başına geldiği zaman ise, e, a, ye, ya anlamı verir. (Örneğin; to Ankara: Ankara’ya, to school: okula)
 

Hatırlatma: Sitemizde incelemekte olduğunuz Simple Present Tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmıştır.
 

Simple Present Tense’in kullanıldığı alanları 4 grupta toplayabiliriz.

 

1. Simple Present Tense her zaman tekrarlanan olağan işler için kullanılır.

I go by bus to the office.
Ben ofise otobüsle giderim.
 
Mike sleeps eight hours every night during the week.
Mike tüm hafta boyunca her gece sekiz saat uyur.
 
The train to Manchester leaves every hour.
Manchester’a her saat tren kalkar.
 
2. Simple Present Tense bilinen bazı gerçeklerin ifadesi için kullanılır.

A rabbit has four legs.
Tavşanın dört bacağı vardır.

The President of The USA lives in The White House.
Amerika başkanı Beyaz Saray’da yaşar.

Messi comes from Argentina.
Messi Arjantin’den gelir. (Messi Arjantinlidir anlamına gelir.)

3. Simple Present Tense her zaman tekrarlanan bazı alışkanlıkların ifadesi için kullanılır.

Mary brushes her teeth twice a day.
Mary dişlerini günde iki kez fırçalar.

They go to their country every summer.
Onlar her yaz memleketlerine giderler.

She gets up early every day.
O her gün erken kalkar.

4. Simple Present Tense bazen herkesin hemfikir olduğu konuları ifade etmek için kullanılır.

They speak German in Germany.
Onlar Almanya’da Almanca konuşurlar. (Almanya’da Almanca konuşulur.) anlamına gelir.

The Queen of England lives in Buckingham Palace.
İngiltere kraliçesi Buckingham Sarayı’nda yaşar.

It snows a lot in winter in Norway.
Norveç’e kışın çok kar yağar.  
 

  İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta    tıklayınız  

Simple Present Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

Simple Present Tense olumlu cümleler, önce özne, sonra fiil eklenerek oluşturulur.
 
Simple Present Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Fiil   Türkçesi
I eat an apple. Ben bir elma yerim.
You eat an apple. Sen bir elma yersin.
He eats an apple. O bir elma yer.
She eats an apple. O bir elma yer.
It eats an apple. O bir elma yer.
We eat an apple. Biz bir elma yeriz.
You eat an apple. Siz bir elma yersiniz.
They eat an apple. Onlar bir elma yerler.

ÖNEMLİ NOT:
Simple Present Tense’de şöyle bir özellik vardır.

Kuracağımız cümlede, özne üçüncü tekil şahıssa fiilin sonuna “s” getirilir. Ancak çoğul 3. şahıslarda ve diğer şahıslarda “s” getirilmez.

Ayrıca şöyle 2 istisna vardır.
1. Sonu
"-o, -ch, -sh, -ss, -x, -z" olan fiillerde "-es" getirilir.
go – goes          catch – catches          wash – washes          kiss – kisses          fix – fixes          buzz – buzzes

2. "-y" ile biten fiillerde, "y"den önce sessiz harf varsa, "y" harfi kaldırılır ve "-ies" getirilir.
marry – marries          study – studies      carry – carries       worry – worries

Not: Eğer "-y"den önce sesli harf varsa, yine sadece "s" getirilir.
play – plays          enjoy– enjoys          say – says

 

Simple Present Tense Olumlu Örnek Cümleler

I like to drink coffee.
Ben kahve içmeyi severim.

Our nextdoor neighbours go fishing at the weekend.
Yan komşularımız hafta sonu balığa gider.
 

I visit my grandparents every week.
Ben, her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.
 
I always study hard for exams.
Ben, her zaman sınavlar için çok çalışırım.
 
John goes to football practice every day.
John, her gün futbol antrenmanına gider.
 
In general, I believe that all people can live in peace.
Genelde, ben her insanın barış içinde yaşayabileceğine inanırım.

They make print out all their emails.
Onlar, tüm emaillerinin çıktısını alırlar.

Sezen Aksu writes very good lyrics. 
Sezen Aksu çok güzel şarkı sözleri yazar.  

She looks like an angel.  
O, bir meleğe benzer. (O, bir melek gibidir.)

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense olumsuz cümleler de önce özne kullanılır, sonra "to do" yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir ve asıl fiil ile tamamlanır.

Simple Present Tense’de 3.tekil şahıslarda fiile eklenen "s" takısı, olumsuz cümlelerde fiile eklenmez, yardımcı fiile eklenir. Böylece "do" yardımcı fiili 3.tekil şahıslarda "does" şeklini alır.

Simple Present Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne

Yardımcı fiil + olumsuzluk eki

Fiil

Türkçesi

I

do not (don’t)

run.

Ben koşmam.

You

do not (don’t)

run.

Sen koşmazsın.

He

does not (doesn’t)

run.

O koşmaz.

She

does not (doesn’t)

run.

O koşmaz.

It

does not (doesn’t)

run.

O koşmaz.

We

do not (don’t)

run.

Biz koşmayız.

You

do not (don’t)

run.

Siz koşmazsınız.

They

do not (don’t)

run.

Onlar koşmazlar.

Simple Present Tense Olumsuz Örnek Cümleler 
 

They don’t clean their room every day. 
Onlar her gün odalarını temizlemezler.

You don’t drink milk at breakfast. 
Sen kahvaltıda süt içmezsin. 

 

I don’t get up early on Sundays.
Ben Pazar günleri erken kalkmam.

I don’t sell my bicycle.
Ben bisikletimi satmam.

 

Ali doesn’t drink coffee at breakfast.
Ali kahvaltıda kahve içmez.

Zeynep doesn’t lie to her friends.
Zeynep arkadaşlarına yalan söylemez.

My grandfather doesn’t run in the garden.
Büyükbabam bahçede koşmaz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

İngilizce Türkçe Çeviri

Simple Present Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Şimdi İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) soru cümleleri "to do" yardımcı fiili, cümlenin başına, özneden önce getirilerek yapılır.

Simple Present Tense’de 3.tekil şahıslarda fiile eklenen 
"s" takısı, aynen olumsuz cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiile eklenir. Böylece "do" yardımcı fiili 3.tekil şahıslarda "does" şeklini alır.
 
İngilizce Geniş Zaman soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
Do I like swimming? Ben yüzmeyi sever miyim?
Do you like swimming? Sen yüzmeyi sever misin?
Does he like swimming? O, yüzmeyi sever mi?
Does she like swimming? O, yüzmeyi sever mi?
Does it like swimming? O, yüzmeyi sever mi?
Do we like swimming? Biz yüzmeyi sever miyiz?
Do you like swimming? Siz yüzmeyi sever misiniz?
Do they like swimming? Onlar yüzmeyi severler mi?

Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) Örnek Soru Cümleleri


Are you vegetarian? 
Siz vejetaryen mısınız?
 
Does Linda have bicycle?
Linda’nın bisikleti var mı? 


Do you surf the Internet everyday?
Her gün internette sörf yapar mısın? 

Does he go to the theater?
O tiyatroya gider mi? 

 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

Simple Present Tense ile Soru Zarflı Cümleler

Şimdi İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) cümlelerinin soru zarflı halini inceleyelim.

Simple Present Tense cümlelerin soru zarflı şeklini bir tablo halinde görelim.

Soru kelimesi Yardımcı Fiil Özne Asıl fiil Türkçesi
What do you do? Sen ne yaparsın?
Where do they live? Onlar nerede yaşarlar?
When do flowers bloom? Çiçekler ne zaman açarlar?
Why don’t you smile? Neden gülümsemiyorsunuz?
How do you do? Nasılsınız?

İngilizce Geniş Zaman soru zarflı cümleler, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil ardından özne ve asıl fiil ile kurulur.

Soru kelimesi Fiil   Türkçesi
Who makes bread? Kim ekmek yapar?

Kim sorusu, özne içermediği için bu cümleler önce soru kelimesi sonra fiil ve cümlenin devamı şeklinde kurulur.
 İngilizce Eğitim Setleri

Simple Present Tense soru zarflı örnek cümleler
 

What does a monkey like to eat? 
Bir maymun ne yemeyi sever?

A monkey likes to eat banana.
Bir maymun muz yemeyi sever.   
 
Where do the kangaroos live? 
Kangurular nerede yaşar?

 

The kangaroos live in Australia.
Kangurular Avustralya’da yaşar.  
 
When do the babies cry?
Bebekler ne zaman ağlarlar?

The babies cry when they are hungry.
Bebekler aç olduklarında ağlarlar.

 

Dikkat edilecekler:
3. tekil şahıs için kullanılan "s" takısı:
 
Fiil çekimlerinde 3. tekil şahıs çekimlerinde fiilin sonuna "s" eklenir.

 
He draws my picture. 
O benim resmimi yapar.
  
She plays in the garden.
O bahçede oynar.
 
Sonu "y" ile biten fiillerde "y"’den önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde y kaldırılır, "ies" olarak eklenir. 
 
Baby cries every night.
Bebek her gece ağlar.

Bahadır studies his lesson.
Bahadır dersini çalışır.
 
Olumsuz ve soru cümlelerinde, 3. tekil şahıs için fiile eklenen "s" takısı yardımcı fiile eklenir. 
 
Leyla drives her car.
Leyla arabasını sürer. 
 
Does Leyla drive her car?
Leyla arabasını sürer mi?

Leyla doesn’t drive her car.
Leyla arabasını sürmez.
 
Simple Present Tense, İngilizce Geniş Zaman Türkçede olduğu gibi, gelecek zaman anlamı taşıyabilir. 
 
I am going to start working in Microsoft Company.
Ben Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım.

I start to work in Microsoft company next month. 
Ben önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlarım (başlıyorum).

 

Şimdi Simple Present Tense ile çeşitli örnek cümleler yapalım.
 

The children like toys very much.
Çocuklar oyuncakları çok severler.

I speak english.
Ben İngilizce konuşurum.

I love limasollunaci.com.
Ben limasollunaci.com’u severim.

The train leaves at 10:30 in the morning.   
Tren sabah saat 10:30 ’da kalkar.

The sun sets in the west.
Güneş batıdan batar.

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu
Tanıtım Videosu


I clean my room every morning.
Ben her sabah odamı temizlerim.

She puts her books into the bag.
O, kitaplarını çantanın içine koyar.

I put my money into my pocket.
Ben paramı cebime koyarım.

 

I love Ayşe very much.
Ben Ayşe'yi çok severim.

 

Ayşe loves flowers very much.
Ayşe çiçekleri çok sever.

 

Ali sees Ayşe every day.
Ali her gün Ayşe’yi görür.

The children drink milk every day.
Çocuklar her gün süt içerler.

They go to the seaside every Sunday.
Onlar, her pazar deniz kenarına giderler.

My mother cooks aubergine very well.
Benim annem çok iyi patlıcan pişirir.

 

But you don't like aubergines.
Fakar sen patlıcan sevmezsin.

 

Let's go run.
Haydi koşmaya gidelim.

 

But you don't like to run.
Fakat sen koşmaktan hoşlanmazsın.

 

My sister runs every morning.
Ben kız kardeşim her sabah koşar.

 

It snows usually in Uludağ.
Uludağ'da çoğunlukla kar yağar.

 

Do you like the ski?
Kaymayı sever misin?

 

I like rainy days.
Ben yağmurlu günlerden hoşlanırım.

 

Wolfs like foggy days.
Kurtlar sisli (puslu) havalardan hoşlanır.


My uncle reads English books.
Amcam İngilizce kitaplar okur.

I love my dog very much.
Ben köpeğimi çok severim.

My father likes horses very much.
Babam atları çok sever.

My father lives in Sarıkamış.
Babam Sarıkamış’ta yaşar. 

I give the apples to my friend.
Ben elmaları arkadaşıma veririm.

Sun rises always from the east.
Güneş daima doğudan doğar.

We learn English easily in Limasollunaci.com
Biz Limasollunaci.com'da İngilizce'yi kolayca öğreniriz.

 

Simple Present Tense İle İlgili Çeşitli Örnek Cümleler

Simple Present Tense test

 

Kıymetli Öğrencimiz,

Eminiz ki incelemekte olduğunuz sitemizden yararlanmaktasınızdır. Sayfamızın bu bölümünde sitemizin tümünden daha fazla nasıl yararlanabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

 

Sitemizden nasıl yararlanabilirsiniz?

 

1- Ücretsiz örnek eğitim sayfalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Bir yabancı dil portalı şeklindeki sitemizde,  İngilizce Almanca Rusça  ve İspanyolca   setlerimizin eğitim bilgilerinden oluşturulmuş örnek ders sayfalarımızdan yararlanabilirsiniz.
 

2- İngilizce ve diğer yabancı dil setlerimize kolayca sipariş yapabilirsiniz.

Eğitim setlerimiz Türkiye'nin her köşesine ve tüm dünyaya, peşin fiyatına 9 aya kadar taksitle, kolay ödeme imkanları ile aynı gün kargoya verilmektedir.
İngilizce Eğitim Setleri ,  Almanca Eğitim Setleri ,   Rusça Eğitim Seti ,   İspanyolca Eğitim Seti
 

3- Ücretsiz İngilizce-Türkçe sözlük hizmetimizden yararlanabilir ve kelime öğrenme çalışması yapabilirsiniz.

Türkiye'nin en kapsamlı ve kolay anlaşılır  İngilizce-Türkçe sözlük  hizmetimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Ayrıca alfabetik dijital sözlüğümüzde kelime öğrenme çalışmaları yapabilirsiniz.
 

4- Ücretsiz İngilizce-Türkçe çeviri hizmetimizden ve çeviri eğitimi çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Sitemizde ücretsiz  İngilizce-Türkçe çeviri   hizmeti mevcuttur. Buna ilaveten çok değişik, ilginç ve güncel konularda yapılmış çeviri çalışmalarımızı inceleyebilir ve böylece kendi çeviri becerinizi geliştirebilirsiniz.
 

5- İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca seviye tespit sınavı hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz  İngilizce Almanca Rusça  ve İspanyolca   seviye tespit sınavımızı cevaplandırabilir ve hemen seviyenizi öğrenebilirsiniz. Arzu ederseniz, sınav sonunda seviyenizi belirten bir belge çıktısı alabilirsiniz.

Sağ banner 3
İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Ali Korkmaz / Kocaeli

Sitenizden cok faydalaniyorum. Teşekkürler

Beyza / Tokat

Çok güzel bunu hazırlayanlara teşekkür ederim :)

Zeynep / Antalya

Ben ingilizce pek sevmeyen birisiyim sınava çalışmak için bu sayfayı kullanıyorum. Biraz anlamış oldum.cok Sağolun

EMİNE DOGAN / ADANA

COK İYİ ANLATMISSINIZ

Ahmet Samet ÇAKIR / Gaziantep

Çok güzeldi.Çok yardımcı oldu... emeğinize sağlık...

ayse kzl / mersin

Şahane iyi ki varsınız hızır gibi yetiştiniz vallahi

Eylül / Uşak

Ödevim için çok yardımcı oldunuz teşekkürler

fatma karabulut / hatay antakya

Çok güzel olmuş

Berfin çakaz / Tatvan

Gerçekten çok özenle yapılmış dersten anlamadığımı burdan anladım

Kai Rutherford / İstanbul

gerçekten harikaymış

Aydın Cavsak / Şanlı Urfa

çok güzel ders anlatıyorsunuz

Büşra Ütü / Ankara

çok güzel teşekkür ederim

İsmail Doğan / İstanbul

Çok teşekkür ederim

Nursena / Yozgat

Teşekkürler. Güzel bir site.

Elanur / Ankara

Bence harika bir site bundan çok faydalanıyorum.

Fazile Pazar / İstanbul

Bu kadar güzel anlatılır. Limasollu Naci farkını gösteriyor.

Ahmet Eren / Ankara

Çok guzel hazırlamıssınız tesekür ederim

James Hans / New York

very good

Denis Sertcan / İzmir

Güzeldi teşekkür ederim

Sema Akıncı / Diyarbakır

Güzel açıklanmış gerçekten.

Esra Ksc / Bursa

Bu siteye bayıldım

Demet Yurdakul / Elazig

BAYILDIM

ali / istanbul

süperrrr

Mehmet Nergis / İstanbul

Süper :)

Hüseyin / İstanbul

Soru zarflı cümleler de yazmanız çok iyi olmuş.

Metin Karakurt Biga / Çanakkale

Siteniz tam aradığım kaynak, iyiki varsınız.

Hasan Aydın / Esenyurt-İstanbul

Çok iyi öğreniyorum, mükemmel, teşekkürler.

Süheyla Turgut / Manisa

Örnek cümleleriniz çok hoşuma gidiyor.

 

İsmail Can / ANTALYA

Mükemmel olmuş ellerinize sağlık bana çok yardımı dokundu

Selin Özeren / Elazığ

Çok güzel iyi olmuş

Büşra Yeşildemir / Osmaniye

Çok harika gerçekten

Mehmet Haytaç / istanbul

harika teşekkürler başarılar

Yiğit Ökdem / Bursa

Çok güzel

kemal çakmak / samsun

mükemmel bir site ingilizceyi buradan öğrendim çok teşekkür ederim hazırlayan hocaya kitabınızı da almayı düşünüyorum

Rüzgar övet / Sancaktepe/istanbul

bu site adamdır saolun ödevim için çok yardım ettiniz

Eda nur / Yurt dışı

Çok iyi

Arben Reis / Bursa

Süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

Mehmet / Yasin

güzel bir site, teşekkür ederiz

Elif / İSTANBUL

Muhteşem!

mehmet / KOCAELI

çok iyi anlatmışsınız very good!!!!!

Suat doğukan / Trabzon

Örnekler , anlatım , tablolar herşey mükemmel. Emeğinize sağlık..

Cemre / MANISA AKHISAR

cok iyi

Yüsra kalkan / Elazığ

Çok güzel olmuş teşekkürler.

Ebrar / Ankara

Pazartesi günü kur sınavim var siz olmasaydınız bütün konuları unutmuş olucaktım.Çok teşekkür ederim.

BUSE / ANKARA

Çok güzel gerçekten çok memnun kaldım... Emeğinize sağlık...

lara somani / new york

very very very good

Yasin akın / Şırnak

Varya acayip yaralandım elerinize sağlık çok iyi olmuş

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL