NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Video süresi: 9:37

Present Perfect Continuous Tense Cümle Nedir?

Present Perfect Continuous Tense, Geçmiş ve Şimdiki Zamanda Devamlılığı anlatan tensdir. Şimdiki veya Geçmiş Zamanda devam eden bir işi anlatmak için bu tense ile cümle kurmamız gerekir. Bir diğer deyişle, Present Perfect Continuous Tense, bir işin şimdiye kadar yapıldığını ve şu anda yapılmasının devam ettiğini anlatır.

Present Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil  Fiil + ing takısı  
I have been singing a song.
Ben şarkı söylemekteyim.     

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi Present Perfect Continuous Tense, ile cümle kurulurken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil ve to be fiilinin üçüncü hali yerleştirilir ve fiilin ing almış hali eklenir. Cümle istenildiği gibi tamamlanır.


Present Perfect Continuous Tense örnek cümle
 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce zamanlar (tense) konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

Present Perfect Continuous Tense İle Olumlu Cümleler Nasıldır?

Present Perfect Continuous Tense ile yapılan cümleler önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin ing takısı şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.
 
Present Perfect Continuous Tense ile cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı   Türkçesi
I have been travelling to Blacksea for 2 weeks. Ben 2 haftadan beri Karadeniz'i gezmekteyim.
You have been travelling to Blacksea for 2 weeks. Sen 2 haftadan beri Karadeniz'i gezmektesin.
He has been travelling to Blacksea for 2 weeks. O, 2 haftadan beri Karadeniz'i gezmektedir.
She has been travelling to Blacksea for 2 weeks. O, 2 haftadan beri Karadeniz'i gezmektedir.
We have been travelling to Blacksea for 2 weeks. Biz 2 haftadan beri Karadeniz'i gezmekteyiz.
You have been travelling to Blacksea for 2 weeks. Siz 2 haftadan beri Karadeniz'i gezmektesiniz.
They have been travelling to Blacksea for 2 weeks. Onlar 2 haftadan beri Karadeniz'i gezmekteler.

Present Perfect Continuous Tense Olumlu Örnek Cümleler

It has not been raining in Konya for 3 months.  
Konya’ya 3 aydan beri yağmur yağmamaktadır.

I have been teaching English since last summer. 
Ben geçen yazdan beri İngilizce öğretmekteyim. 

They have been watching the Simpsons. 
Onlar Simpsons izlemekteler.

Present Perfect Continuous Tense ile Zaman Zarfı Nasıldır?

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.
 
I have been working since morning. 
Ben sabahtan beri çalışmaktayım.
 
My mother has been watching TV all afternoon. 
Annem tüm öğleden sonra televizyon izlemektedir. 

The teacher has been showing us a movie today. 
Öğretmen bugün bize bir film göstermektedir. 

Tonight, the Discovery Channel has been broadcasting a historical documentary. 
Bu gece Discovery Kanalı tarihi bir belgesel yayınlamaktadır. 

Present Perfect Continous Tense İle Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Present Perfect Continuous Tense ile yapılan olumsuz cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiilin olumsuz şekli, asıl fiilin ing takısı almış şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.

Present Perfect Continuous Tense ile cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil + ing takısı   Türkçesi
I have not been
(haven’t been)
wearing a coat. Ben mont giymemekteyim.
You have not been  
(haven’t been)
wearing a coat. Sen mont giymemektesin.
He has not been
(hasn’t been)
wearing a coat. O, mont giymemektedir.
She has not been
(hasn’t been)
wearing a coat. O, mont giymemektedir.
We have not been
(haven’t been)
wearing a coat. Biz mont giymemekteyiz.
You have not been
(haven’t been)
wearing a coat. Siz mont giymemektesiniz.
They have not been
(haven’t been)
wearing a coat. Onlar mont giymemekteler.

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Dikkat edilecekler:

Present Perfect Continuous Tense ile Present Perfect Tense’i şöyle bir örnekle karşılaştıralım.

I have written.    (Present Perfect Tense)
Ben yazdım.  (Yazmış bulunuyorum.)

I have been writing.    (Present Perfect Continuous Tense)
Ben yazmaktayım.

What have you been doing?
Sen ne yapmaktasın?

I have been working.
Ben çalışmaktayım.

Present Perfect Tense ile,

What have you done?
Sen ne yaptın?

Diye sorduğumuz zaman, karşımızdakinin yaptığı işin sonucu ile ilgileniyoruz demektir. Fakat,

Present Perfect Continuous Tense ile,

What have you been doing?
Sen ne yapmaktasın?

Diye sorduğumuz zaman ise onun vaktini ne yaparak geçirdiği ile ilgileniyoruz.

Bu karşılaştırmaya birkaç örnekle devam edelim.

He has lived here for five months.    (Present Perfect Tense)
O, burada beş ay yaşadı.

He has been living here for five months.    (Present Perfect Continuous Tense)
O, burada beş aydır yaşamaktadır.    

1.    Örnekte konuştuğumuz anda, yapılan iş bitmiş bulunuyor.
2.    Örnekte ise iş şimdiye kadar yapılmış ve hâlâ devam etmektedir.
 
1. Örnek:
I have poured one cup of olive oil into the pan in order to fry potatoes.
Ben patatesleri kızartmak için tavaya bir fincan zeytinyağı döktüm.
 
2. Örnek:
I have been pouring one cup of olive oil into the pan in order to fry potatoes.
Ben patatesleri kızartmak için tavaya bir fincan zeytinyağı dökmekteyim.

1. Örnekte “tavaya bir fincan yağ döktüm, yetti” anlamı çıkıyor.
2. Örnekte ise “durmadan yağ koyuyorum” anlamı çıkıyor.

He has lived in İstanbul for many years.
O, birçok yıllar İstanbul’da yaşadı. (şimdi başka yerdedir.)

He has been living in İstanbul for many years.
O, birçok yıldan beri İstanbul’da yaşamaktadır. (halen İstanbul’dadır.)

Present Perfect Continuous Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Present Perfect Continuous Tense (Geçmiş ve Şimdiki Zamanda Devamlılık) soru cümlelerinde, önce yardımcı fiil cümlenin başına getirilir, sonra özne, ardından to be fiili, aslı fiiling ing almış şekli  ile istenildiği şekilde tamamlanır.
  
Present Perfect Continuous Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne be + fiil + ing takısı   Türkçesi
Have I been watching the movie? Ben film izlemekte miyim?
Have you been watching the movie? Sen film izlemekte misin?
Has he been watching the movie? O, film izlemekte mi?
Has she been watching the movie? O, film izlemekte mi?
Have we been watching the movie? Biz film izlemekte miyiz?
Have you been watching the movie? Siz film izlemekte misiniz?
Have they been watching the movie? Onlar film izlemekteler mi?

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

Present Perfect Continuous Tense Soru Zarflı Cümleler Nasıldır?

Present Perfect Continuous Tense (Geçmiş ve Şimdiki Zamanda Devamlılık) Soru kelimesi+ have yardımcı fiili+özne+been+fiil+ing ile kurulur.
Kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler soru kelimesi+ yardımcı fiil+fiil ile kurulur.

What have you been wearing today?
Sen bugün ne giymektesin?

I have been wearing my red dress.
Ben bugün kırmızı elbisemi giymekteyim.

Where has your family been going for the vacation?
Senin ailen tatil için nereye gitmektedir?

My family has been going to Bodrum for a vacation.
Ailem tatil için Bodrum’a gitmektedir.

Why have the scientists been doing this experiment?
Bilim adamları neden bu deneyi yapmaktalar?

Because they have been preparing a new medicament.
Çünkü onlar yeni bir ilaç hazırlamaktalar.

How have the animals been dancing at the circus?
Sirkte hayvanlar nasıl dans etmekteler?

They have been training all day.
Onlar tüm gün eğitim almaktalar.

Who has been waiting outside?
Dışarıda kim beklemektedir? 
 
A guest has been waiting outside.
Dışarıda bir misafir beklemekte.

Dikkat edilecekler:

 * Present Perfect Tense tamamlanmış bir sürekliliği; Present Perfect Continuous Tense ise devam etmekte olan bir sürekliliği belirtir.

He has lived in Paris for 5 months.               (Present Perfect Tense)
O Paris’te 5 ay yaşadı. (Artık Paris’te yaşamıyor.)
 

He has been living in Paris for 5 months.      (
Present Perfect Continuous Tense)
O Paris’te 5 aydır yaşamaktadır. (Hâlâ Paris’te yaşıyor.)


I have been sitting in the room for an hour.
Ben bir saattir odada oturmaktayım. 

How long have you been studying English?
Siz ne kadar zamandır İngilizce çalışmaktasınız? 
 
I have been studying English for three years.
Ben üç yıldır İngilizce çalışmaktayım.

I have been sitting in the room for an hour.
Ben bir saattir odada oturmaktayım.

How long have you been studying English?
Siz ne kadar zamandır İngilizce çalışmaktasınız?

I have been studying English for three years.
Ben üç yıldır İngilizce çalışmaktayım.

How long has it been raining?
Ne kadar zamandır yağmur yağıyor? (yağmaktadır?)

It has been raining for two hours?
İki saattir yağmur yağıyor. (yağmaktadır.)

How long has she been learning French?
O ne kadar zamandır Fransızca öğreniyor? (öğrenmektedir?)

She has been learning French since 2018.
O, 2018’den beri Fransızca öğreniyor. (öğrenmektedir.)

The baby has been crying ever since she got up.
Bebek kalktığından beri ağlamaktadır.

Burada “ever” kelimesi “since”in anlamını kuvvetlendirmektedir. Söyleyene zamanın çok uzun gibi geldiğini anlatıyor. 

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

 

Şimdi bu tense ile çeşitli örnek cümleler yapalım.

Have you been enjoying the party?
Partide eğlenmekte misin?

Yes, I have been enjoying in the party.
Evet, partide eğlenmekteyim.

Has he been waiting for the exam?
Sınav için beklemekte mi?

No, he hasn’t been waiting for the exam.
Hayır sınav için beklememekte.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu

 


Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:

Have they been coming by car?
Onlar arabayla gelmekteler mi?

Yes, they have been.
Evet, onlar gelmekteler.

Has your sister been singing a Frank Sinatra song?
Kız kardeşin bir Frank Sinatra şarkısı söylemekte mi?

No, she hasn’t been.
Hayır o söylememekte.


I haven’t been hearing you. 
Ben sizi duymamaktayım.   

They haven’t been eating meat as they are vegetarians.  
Onlar vejeteryan olduklarından et yememekteler. 
  

It hasn’t been snowing in Antalya for 2 years.  
2 yıldan beri Antalya’da kar yağmamaktadır.  
 

You haven’t been driving the car.  
Sen arabayı sen sürmemektesin. 

My father has been coughing a lot lately.
Babam son zamanlarda çok öksürüyor.

The spectators have been waiting in the queue all day.
Seyirciler bütün gündür kuyrukta bekliyorlar.

Susan’s eyes are wet. She has been peeling onions.
Susan’ın  gözleri yaşlı. O soğan soyuyordu.

Somebody has been eating my cake.
Birisi benim pastamdan yemiş.

He is very tired. He has been playing all afternoon.
O çok yorgun. O bütün öğleden sonra oynuyordu.

She has been sleeping since 2 p.m.
O saat ikiden beri uyuyor.

I have been reading these magazines for hours.
Ben saatlerdir bu mecmuaları okuyorum.

It has been snowing for five days.
Beş gündür kar yağıyor.

We have been eating nothing but bread since yesterday.
Dünden beri ekmekten başka bir şey yemiyoruz.

I am very tired, I have been cooking all morning.
Ben çok yorgunum, bütün sabah yemek pişiriyordum.

The telephone has been ringing for two minutes, I think he is sleeping.
Telefon iki dakikadır çalıyor, sanırım o uyuyor.

You have been wearing my pullover.
Sen benim kazağımı giyiyorsun.

You have been driving for hours, let your son drive now.
Sen saatlerdir araba kullanıyorsun, şimdi izin ver de oğlun kullansın.

She feels tired, she has been working all day.
O kendini yorgun hissediyor, bütün gün çalışmış.

He has been studying English in school for six years, but he can’t speak even a word. .
Okulda altı yıldır İngilizce çalışıyor ama bir kelime bile konuşamıyor.

You have been bathing since ten o’clock.
Sen saat ondan beri banyo yapıyorsun.

You haven’t been bathing for days, you smell bad.
Sen günlerdir banyo yapmıyorsun, fena kokuyorsun.

She has been feeding the cows. That is why she is late.
O ineklere yiyecek veriyordu. Bu nedenle gecikti.

She hasn’t been feeding the cows for a long time. That is why they are so thin.
O uzun süredir ineklere yiyecek vermiyor. Bu nedenle onlar bu kadar zayıflar.

It has been raining in the south for weeks.
Güneyde haftalardır yağmur yağıyor.

It hasn’t been raining here for months.
Aylardır buraya yağmur yağmıyor.

You have been watching TV while I am talking to you.
Ben seninle konuşurken TV seyrediyorsun.

You haven’t been listening to me while I am talking to you.
Ben seninle konuşurken beni dinlemiyorsun.

You have been living here for two years.
İki yıldır burada oturuyorsunuz.

Have you been living here for two years?
İki yıldır mı burada oturuyorsunuz?

His uncle has been drinking heavily all afternoon.
Onun amcası bütün öğleden sonra çok içti.

Her sister has been living here since 1992.  
Onun kız kardeşi 1992’den beri burada oturuyor.

Has the patient been resting in the surgery since 11 o’clock?
Hasta saat ll’den beri mi ameliyathanede dinleniyor?

The students have been doing experiments in the lab.
Öğrenciler laboratuvarda deneyler yapıyorlar.

How long have they been playing in this room?
Ne kadar zamandır bu odada oynuyorlar?

She has been using my toothbrush.
O benim diş fırçamı kullanmış.

They have been quarrelling since breakfast. 
Onlar, kahvaltıdan beridir kavga ediyorlar.

Haven’t you been swimming all morning?
Sabahtan beri yüzmüyor musun?

A: Why are you so wet?    B: It has been raining outside and I’ve just arrived home. 
A: Niçin bu kadar ıslandın?   B: Dışarıda yağmur yağıyordu ve ben eve yeni geldim.

That dog has been barking for hours. 
Şu köpek saatlerdir havlıyor.
 

What have you been doing in the kitchen?  It’s in a mess. Have you been searching for something?  
Mutfakta ne yapıyordun? Etraf karmakarışık. Bir şey mi arıyordun?

The children have been listening to the same tape many times.
Çocuklar defalardır aynı bandı dinliyorlar.

What’s that smell? Have you been smoking?  
Bu koku ne? Sen sigara mı içiyordun?

The workers have been painting the same building, for weeks.
İşçiler haftalardır aynı binayı boyuyorlar.

Ahmet has cut his finger. Because he’s been peeling onions and chopping them up. 
Ahmet parmağını kesti. Çünkü soğan soyuyor ve doğruyordu. 

 

Present Perfect Continuous Tense Örnek Cümleler

 

İngilizce zamanlar (tensler)

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Future Tense

Future Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması

İngilizce gramer konu anlatımları

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi   sayfamızda bulabilirsiniz.
 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

yaşar çayır / adana

çok güzel çok beğendim mükemmel

Şükrü Erdem Soyumer / İstanbul

Çok beğendim gerekten çok faydalı buldum

Veli can balta / Gümüşhane

Very good

Selim / İstanbul

Çok güzel ve begendim

Sedef Gezer / Samsun

Anlayamadıklarımı burada anladım.

Bengüsu / Bursa

Müthiş bir site örnekleri çok yararlı tavsiye ederim.

Sevim Bozkurt / Balıkesir gonen

Siteniz bu işte çok iyi çok güzel anladım tesekkur ederim

Şeyda Çakal / Muğla

Elinize sağlık. Gerçekten inanılmaz faydalı bir konu anlatımı olmuş.

Arif malik / Usak

Mukemmelsiniz.

Sinan Önel / batman

gerçekten çok sade anlaşılır ve düzenli notlar. teşekkürler

serdar öztaş / çanakkale

harikasınız. çok anlaşılır, açıklayıcı ve öğreticiydi. tebrik ediyorum

Muharrem Şin / Bolu

Yeni altyazılı videolar şahane olmuş. Yapanın eline sağlık!

Harun Çakir / İstanbul

Normalde hiçbir siteye yorum yazmam ama buradaki anlatım tarzı gerçekten çok kaliteli, samimi ve duru. Bu yüzden emeğe karşılık vermeden duramadım.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL