NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İspanya, Avrupa’da gizemli bir ülke

İngilizce Türkçe çeviri bölümümüzde,  İspanya, Avrupa’da gizemli bir ülke - Spain, a mysterious country in Europe isimli bir İngilizce çeviri çalışmasını görebilirsiniz.

Spain, a mysterious country in Europe

Spain, a mysterious country in Europe

In 1100 B.C the Phoenicians, began to build their first settlement center near the city of Cadiz, today, nearly eighty years after the Trojan War. They were followed by Celts and Greeks. Then, the region entered into the domination of Carthaginian. In 202 B.C the Romans released the Carthaginians from Iberian Peninsula. Since this period Roman Empire provided an unity and expanded Christianity in this region eventually.

 

A.D 5.century, Spain was targeted into the attacks of germanic tribes.  After Suevs and Vandals , Visigoths dominated Spain. The domination of Visigoths took a long time and Visigoths who accepted Christianity provided to settle Christianity in Spain.  A.D 711 muslims from Africa dominated Spain except from a few region from 8 th century to 10 century and founded an Andalusion Civilization here. They placed Islam Civilization here by founding and opening the universities which were the center of the science. In the State of Andolusian Many scholars such as Umayyads, Muyiddin Ibn Arabi,  El Tusi,Ibn Haldun,  Ibn Rusd ( Averores), Imam-ı Kurtubi, Şatibi, Ibn-i Hazım, Nurettin Batruci were educated. Many Europeans such as Pope and the Kings learned science in these universities. In eleventh century Christians who were benefiting from the domestic conflicts and confusions starting from the north they began to take over the peninsula again. In 1276 There remained Granada in South in the hands of Muslims. In 1469 the kingdoms of Aragon and Castilla established a powerful empire uniting under one single kingdom.

 

In 1492,  the last castle of Kingdom of Granada was collapsed. In the same year, Christopher Columbus, started on his journey of up to America with the financial aid of Spanish Monarch. This journey led to Spain to establish one of the world’s largest colonial empires of Spain. in 1588 Spain began to collapse at the end of the religion and throne quarrels following the defeat of Spain’s Navy to Britain’s Navy.

 

 

In 1640, Spain lost Portugal , in 1714 some territories and Gibraltar. At the beginning of nineteenth century, all of the colonies of Spanishes in America won their independences.

 

in the First World War , Spain remained neutral but greatly influenced by the war. General Primoderivera established dictatorship by suppressing the rebellions in the country. in 1930, lost  power. One year after that the republicans had won the elections, the King 18th Alfonso left the country. By the end of civil war in 1936, Franco became President. In the country of Spain country which didn’t attend to the Second World War, Franco maintained his position even after the war. By the death of Franco in 1969, Don Juan took a place of him. By the resignation of President Navarro, Carlos became a king and assigned Adolfo S Ourez to the status of Prime Minister. After 41 years,  in 15 Jun 1977 , general elections were held for the first time. Democratic Central Union of which Soarez was the President, obtained majority . in 1981 from right-wing the attempt of impact  which Colonel Tejero Cortes made into the Parliament, was inconclusive. The Socialist Party achieved the elections of 1982 by obtaining the majority of population and 46 years later, provided to arise left power. Spain was strenghtened by being a member of Nato in 1985 and European Union in 1986.

İspanya, Avrupa’da gizemli bir ülke

M.Ö 1100 yıllarında Fenikeliler, Truva Savaşı’ndan yaklaşık seksen yıl sonra İspanya topraklarında bugünkü Cadiz şehri yakınlarında ilk yerleşme merkezlerini kurmaya başladılar. Onları Keltler ve Yunanlılar takip etti. Daha sonra Kartacalıların egemenliğine girdi. M.Ö 202 yılında Romalılar Kartacalıları, İber Yarımadası’ndan attılar. Roma İmparatorluğu bu tarihten itibaren İspanya’da birliği sağladı ve zamanla Hırıstiyanlığı burada yaydı.

 

M.S 5 yy’da İspanya, Germen kabilelerinin saldırılarına hedef oldu. Suevler ve Vandalların ardından Vizigotlar, İspanya’ya hakim oldu. Vizigotların  hakimiyeti uzun sürdü ve Hırıstiyanlığı kabul eden Vizigotlar, İspanya’ya Hıristiyanlığın yerleşmesini sağladı. 711’de Afrika’dan gelen müslümanlar, 8. yy’dan 10. yy’a kadar kuzeydeki birkaç bölge dışında İspanya’ya hakim oldular ve burada Endülüs medeniyetini kurdular. İlimin merkezi olan üniversiteler açarak, İslam medeniyetini buraya yerleştirdiler. Endülüs Emeviler Devleti’nde  Muyiddin Ibn Arabi, El Tusi,Ibn Haldun, Ibn Rusd (Averores), Imam-ı Kurtubi, Şatibi, Ibn-i Hazım, Nurettin Batruci gibi birçok alim yetişti ve buradaki üniversitelerde hocalık yaptılar. Papa ve krallar dahil birçok Avrupalı bu üniversitelerde ilim tahsil etmişlerdir. Bugünkü birçok müspet ilimleri batılılar bu üniversitelerden öğrendiler. Onbirinci yüzyılda bu ülkenin iç karışıklıklarından faydalanan Hıristiyanlar kuzeyden başlayarak yarımadayı tekrar ele geçirmeye başladılar. 1276 yılında Müslümanların elinde yalnızca güneydeki Granada kalmıştı. 1469’da Aragon ve Castilla Krallıkları tek bir krallık altında birleşerek güçlü bir devlet kurdular.

 

1492’de Müslümanların son kalesi Granada Krallığı yıkılır.  Aynı yılda Kristof Kolomb İspanyol Hükümdarının maddi yardımı ile Amerika’ya varan ünlü gezisine çıktı. Bu yolculuk, İspanya’nın dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarından birini kurmasına yol açtı. 1588 yılında İspanyol donanmasının İngiliz donanmasına yenilmesini takip eden taht ve din kavgaları sonunda İspanya zayıflayarak çökmeye başladı.

 

1640 yılında İspanya, Portekizi, 1714 yılında Avrupa’daki bazı topraklarını ve Cebelitarık’ı kaybetti. Ondokuzuncu yüzyılın başında, İspanyolların Amerika’daki bütün sömürgeleri bağımsızlıklarını kazandılar.

 

Birinci Dünya Savaşı’nda, İspanya tarafsız kaldı, fakat savaştan büyük ölçüde etkilendi. General Primoderivera, çıkan ayaklanmaları bastırarak ülkede diktatörlük kurdu. 1930 yılında , iktidardan düştü. Bir yıl sonra yapılan seçimleri Cumhuriyetçilerin kazanması sonucu Kral Onsekizinci  Alfonso ülkeyi terk etti. 1936’da iç savaşın sona ermesi ile Franco, devlet başkanı oldu. İkinci Dünya Savaşına’da katılmayan İspanya’da ordunun desteği ile Franco savaştan sonra da yerini korudu. 1969 yılında Franco’nun ölmesi ile yerine Don Juan Carlos geçti. 1976’da Başbakan Navarro’nun istifası ile Carlos kral oldu ve Abolfo S Ourez’i başbakanlığa atadı. 15 Haziran 1977’de, 41 yıl sonra,  ilk defa genel seçimler yapıldı. Sourez’in başkan olduğu Demokratik Merkez Birliği çoğunluğu elde etti. 1981’de sağcı Albay Tejero Cortes’in meclisi basarak yaptığı darbe girişimi sonuçsuz kaldı. 1982 seçimlerini ise Sosyalist Parti büyük çoğunluğu elde ederek kazandı ve 46 yıl sonra İspanya’da yeniden bir sol iktidarın doğmasını sağladı. İspanya 1985’te Nato’ya ve 1986’da Avrupa Birliği’ne üye olması ile güçlenmiştir.

İspanya, Avrupa’da gizemli bir ülke

 

Tüm çeviri konularımızı  İngilizce Türkçe çeviri   sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Şekiller

İngilizce Yönler

İngilizce Zaman İsimleri

 

 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL