NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci Almanca Eğitim Seti ve Online Almanca Kursu Bir Arada

Almanca Sayılar

Video Süresi: 1:28

Zahlen - Sayılar 

Almanca öğrenirken, sayıları öncelikle öğrenmek çok önemlidir. Almanların çok düzenli ve disiplinli olduğu bilinir. Bunun neticesi olarak da Almanca'da sayılar, hesaplar çok önem kazanır.
 

Bu nedenle Almanca'ya sayıları öğrenerek başlayın sözü bir şaka olarak söylenmiş olsa da, doğruluk payı vardır. smiley

Almanca sayıların 0'dan 20'ye kadar olanını öncelikle öğrenmek gerekir. Çünkü bu bölüm kuralsızdır. Bu kısmı öğrendikten sonra, gerisi çok kolaylaşır.

 

Şimdi bu ön bilgilerden sonra Almanca sayıları 0’dan 1.000’e kadar yazılışı ve okunuşu ile kolayca öğrenmeye başlayabiliriz.
 

Almanca Sayılar Tablosu

Sayılar Yazılışı Okunuşu
1 eins  ayns
2 zwei zıvay
3 drei dıray
4 vier fiya
5 fünf fünf
6 sechs zeks
7 sieben ziibın
8 acht aht
9 neun noyn
10 zehn zeyn
11 elf elf
12 zwölf zıvölf
13 dreizehn dırayzeyn
14

vierzehn

fiyazeyn
15

fünfzehn

fünfzeyn
16

sechzehn

zekzeyn
17

siebzehn

zipsiyn
18

achtzehn

ahtzeyn
19

neunzehn

noynzeyn
20

zwanzig

zıvanzih
30

dreißig

dırayzih
40

vierzig

fiyazih
50

fünfzig

fünfzih
60

sechzig

zekzih
70

siebzig

zibzih
80

achtzig

ahtzih
90

neunzig

noynzih
100

ein hunderd

ayn hundert
1000

ein tausend

ayn tauzınt

Almanca sayılar ile örnek cümleler

Almanca sayılar ile örnek cümleler kurmak, hem Almanca sayıları daha iyi öğrenmek hem de Almanca pratik yapmak için güzel bir çalışmadır.


Eins - Bir
Eine Person hat normalerweise einen Kopf, eine Nase und einen Mund.
Bir insanın normalde bir başı, bir burnu ve bir ağzı vardır.


Zwei - İki
Zwei sind besser als einer. 
İki, birden iyidir.


Drei - Üç
Ein Dreieck hat drei Seiten.         
Bir üçgenin üç kenarı vardır.


Vier - Dört
Es gibt vier Jahreszeiten: Winter, Frühling, Sommer und Herbst.  
Dört mevsim vardır: kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar.


Fünf - Beş
Viele Menschen haben fünf Zehen an jeder Hand und fünf Zehen an jedem Fuß. 
Pek çok insanın her elinde beş parmağı ve her ayağında da beş ayak parmağı vardır.


Sechs - Altı
Im Volleyball spielen 6 Spieler in jeder Mannschaft gegeneinander.        
Voleybolda, her takımda 6 oyuncu birbirine karşı oynar.


Sieben - Yedi
Es gibt sieben Farben im Regenbogen.  
Gök kuşağında yedi renk vardır.


Acht - Sekiz
Alle Spinnen haben acht Beine und ein Tintenfisch hat acht Arme (Tentakeln).  
Tüm örümceklerin sekiz ayağı, ahtapotun da sekiz kolu (dokunaç) vardır.


Neun - Dokuz
Die Schwangerschaft beim Menschen dauert normalerweise neun Monate.      
İnsan hamileliği normalde dokuz ay sürer.


Zehn - On
Viele Menschen haben zehn Finger und zehn Zehen.     
Pek çok insanın on parmağı ve on ayak parmağı vardır.

 

 

LN Almanca Eğitim Seti Tanıtım Videosu (Süresi: 1:25)
 


Elf - On bir
In einer Fußballmannschaft gibt es elf Spieler.   
Bir futbol takımında on bir oyuncu vardır.


Zwölf - On iki
Die meisten Kalendersysteme haben zwölf Monate im Jahr.        
Çoğu takvim sisteminde bir yılda on iki ay vardır.


Vorderes Ende - On üç
Viele Leute halten dreizehn für eine bedrohliche Zahl.   
Pek çok insan, on üçün uğursuz bir sayı olduğunu düşünürler.


Vierzehn - On dört
Die Anzahl der Tage in zwei Wochen beträgt vierzehn.  
İki haftadaki gün sayısı on dörttür.


Fünfzehn - On beş
Eine Viertelstunde ist fünfzehn Minuten.
Bir satin dörtte biri on beş dakikadır.


Sechszehn  - On altı
Viele Bankkartennummern sind sechzehnstellig.
Pek çok banka kartının numarası on altı basamak uzunluğundadır.


Siebzehn - On yedi
Der Lebenszyklus einiger Zikade beträgt siebzehn Jahre, und sie bleiben zwischen jeder Paarungszeit siebzehn Jahre lang im Boden vergraben.
Ağustos böceğinin bazı türlerinin yaşam döngüsü on yedi yıldır ve her çiftleşme sezonu arasında on yedi yıl boyunca toprakta gömülü kalırlar.


Achtzehn - On sekiz
In den meisten Ländern ist achtzehn das Alter der Reife und das Wahlalter.        
Ülkelerin çoğunda, on sekiz erginlik ve oy verme yaşıdır.


Neunzehn - On dokuz
Eigentlich war ich neunzehn (ich war neunzehn), als ich dieses Lied zum ersten Mal hörte.
Aslında ben bu şarkıyı ilk duyduğumda ondokuzdum (ondokuz yaşındaydım).


Zwanzig - Yirmi
Die Anzahl der Milchzähne im Mund des Babys beträgt zwanzig. 
Bebeğin ağzındaki süt dişi sayısı yirmidir.

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

Einundzwanzig - Yirmi bir
Laut einer Studie beträgt das Gewicht der Seele einundzwanzig Gramm. 
Bir araştırmaya göre ruhun ağırlığı yirmi bir gramdır.

 


Zweiundzwanzig - Yirmi iki
Ein traditionelles Tarot-Deck hat zweiundzwanzig Karten mit allegorischen Motiven. Weil diese Zahl die Anzahl der Buchstaben im hebräischen Alphabet ist.
Geleneksel bir Tarot destesinde alegorik konuları olan yirmi iki kart bulunur. Çünkü bu sayı İbrani alfabesindeki harflerin sayısıdır.


Dreiundzwanzig - Yirmi üç
Jede menschliche Zelle hat 23 Chromosomenpaare (22 autosomale und ein Geschlechtschromosomenpaar) für insgesamt 46 Chromosomen.    
İnsan hücrelerinin her birinde, 23 çift kromozom (22 çift otozomal ve bir çift cinsiyet kromozomları)  toplam 46 kromozom vardır.


Vierundzwanzig - Yirmi dört
Die Anzahl der Stunden an einem Tag beträgt vierundzwanzig.  
Bir gündeki saatlerin sayısı yirmi dörttür.


Fünfundzwanzig - Yirmi beş
Die Anzahl der pro Sekunde projizierten Bilder in einem Film beträgt normalerweise vierundzwanzig, und jeder fünfundzwanzigste wird als unterschwellige Botschaft bezeichnet.
Bir sinema filminde saniye başına yansıtılan karelerin sayısı genellikle yirmi dörttür ve her yirmi beşincinin subliminal bir mesaj olduğu söylenir.


Sechsundzwanzig - Yirmi altı
Der Buchstabe Z ist der sechsundzwanzigste und letzte Buchstabe des englischen Alphabets.    
Z harfi İngiliz alfabesinin yirmi altıncı ve son harfidir.


Siebenundzwanzig - Yirmi yedi
Die Anzahl der Knochen in menschlichen Händen beträgt siebenundzwanzig.    
İnsan elindeki kemik sayısı yirmi yedidir.


Achtundzwanzig - Yirmi sekiz
Wenn es nicht mehr (langer Februar) ist, gibt es im Februar achtundzwanzig Tage.
Eğer artık (uzun Şubat) değilse, Şubat’ta yirmi sekiz gün vardır.


Neunundzwanzig - Yirmi dokuz
Die Anzahl der Buchstaben im Alphabet beträgt 29 in Türkisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch.   
Türkçe’de, Fince’de, İsveççe’de, Danca’da ve Norveçce’de alfabedeki harf sayısı yirmi dokuzdur.


Dreißig - Otuz
Nummer dreißig ist ein Zeichen für das Ende einer Nachricht.    
Otuz sayısı bir haber hikâyesinin sonunun belirtisidir.


Einunddreißig - Otuz bir
Die verschiedenen Karten-, Würfel- oder Zahlenspiele, bei denen die Punktzahl des Gewinners gleich oder näher an einunddreißig liegt, werden einunddreißig genannt.      
Kazananın skorunun otuz bire eşit olduğu ya da en fazla yaklaştığı çeşitli kart, zar ya da sayı oyunları otuz bir diye adlandırılır. 


Zweiunddreißig - Otuz iki
Die Anzahl der Zähne in einem vollständigen Satz von Zähnen im Mund eines Erwachsenen beträgt zweiunddreißig.   
Yetişkin bir insanın ağzındaki tam takım bir dişteki diş sayısı otuz ikidir.


Dreiunddreißig - Otuz üç
Auf Französisch, Italienisch, Rumänisch, Spanisch und Portugiesisch ist das Wort, das der Arzt sagen möchte, während er mit einem Stethoskop auf die Lunge des Patienten hört, dreiunddreißig.         
Fransızca, İtalyanca, Romence, İspanyolca ve Portekizcede doktorun hastanın ciğerlerini stetoskopla dinlerken söylemesini istediği kelime otuz üç’tür.


Vierunddreißig - Otuz dört
Istanbul’s Türkei Verkehrscode ist vierunddreißig.
İstanbul’un, Türkiye trafik kodu otuz dörttür.


Fünfunddreißig - Otuz beş
In seinem berühmten Gedicht sagt Cahit Sıtkı Tarancı, dass das Alter auf halbem Weg fünfunddreißig ist. 
Ünlü şiirinde, Cahit Sıtkı Tarancı, Yaş otuz beş yolun yarısıdır, der.


Sechsunddreißig - Otuz altı
Die Serie 36 der Bebilderung des Fuji Berges ist vielleicht das bekannteste und beliebteste Beispiel für japanische Holzschnitte der Welt.   
Fuji Dağının 36 Görüntüsü serisi, belki de dünyadaki Japon tahta baskılarının en iyi bilineni ve en popüler örneğidir.


Siebenunddreißig - Otuz yedi
Die normale Körpertemperatur des Menschen beträgt siebenunddreißig Grad. 
Normal insan vücudu sıcaklığı otuz yedi derecedir.


Achtunddreißig - Otuz sekiz
Die Türen der Science-Fiction-TV-Serie Stargate können maximal achtunddreißig Minuten geöffnet sein.
Bilim kurgu TV dizisi Yıldız Geçidi’nin kapıları en fazla otuz sekiz dakika açık kalabilir.


Neununddreißig - Otuz dokuz
Wenn Danke im japanischen Internet-Chat-Slang als Nummer geschrieben wird (3 = San 9 = Kyuu), ist es neununddreißig.
Japon internet sohbet argosunda Teşekkür ederim sayı ile yazıldığında (3=San 9=Kyuu), otuz dokuzdur.
 

 


 LN Almanca Eğitim Seti + 6 Ay Online Almanca ile mükemmel Almanca öğrenebilirsiniz.   Detaylı bilgi için tıklayınız
 

 

Vierzig - Kırk
Ein arabisches Sprichwort sagt, um ein Volk zu verstehen, muss man vierzig Tage unter ihnen leben.      
Bir halkı anlamak için, onlar arasında kırk gün yaşamalısın der bir Arap atasözü.

 


Einundvierzig - Kırk bir
Nach der Numerologie ist einundvierzig die Anzahl des praktischen Denkens, des instinktiven Wissens und der Fiktion.
Numerolojiye göre, kırk bir pratik düşünce, içgüdüsel bilgi ve kurgulamanın sayısıdır.


Zweiundvierzig - Kırk iki
Laut Populärkultur ist die Antwort auf die ultimative Frage des Lebens, des Universums und alles andere zweiundvierzig. 
Popüler kültüre göre, Hayatın, evrenin ve her şeyin nihai sorusunun cevabı kırk ikidir.


Fünfundvierzig - Kırk beş
Dreiundvierzig Muskeln werden benötigt, um die Stirn zu runzeln.
Kaş çatmak için kırk üç tane kasa ihtiyaç duyulur.


Vierundvierzig - Kırk dört
Barack Obama ist der vierundvierzigste Präsident der Vereinigten Staaten.         
Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri’nin kırk dördüncü başkanıdır.


Fünfundvierzig - Kırk beş
Ein Fußballspiel hat zwei Folgen von jeweils fünfundvierzig Minuten.     
Bir futbol maçında her biri kırk beş dakika olan iki bölüm vardır.


Sechsundvierzig - Kırk altı
Weil sechsundvierzig wie yon roku und yoroshiku ausgesprochen wird, was auf Japanisch respektvoll bedeutet, verwenden die Leute manchmal die Zahl sechsundvierzig als Begrüßung. 
Kırk altı Japoncada saygılarımla anlamına gelen yon roku ve yoroshiku gibi telaffuz edildiği için, insanlar bazen kırk altı sayısını selamlama için kullanırlar.


Siebenundvierzig - Kırk yedi
Die alten Mesopotamier entdeckten, dass der Mars seinen Zyklus nach siebenundvierzig Jahren abgeschlossen hatte, an dieselbe Position zwischen den Sternen zurückkehrte und in derselben Beziehung zur Erde und zur Sonne stand.   
Eski Mezopotamyalılar, Mars’ın kırk yedi yıl sonra döngüsünü tamamlayarak, yıldızlar arasındaki aynı pozisyonuna döndüğünü ve Dünya ve Güneşle aynı ilişkide olduğunu keşfettiler.


Achtundvierzig - Kırk sekiz
Achtundvierzig ist die Gesamtzahl der Minuten in einem vollständigen NBA-Spiel.
Kırk sekiz tam bir NBA maçındaki dakikaların toplam sayısıdır.


Neunundvierzig - Kırk dokuz
Neunundvierzig ist eine Party von Indianern nach ihrem Treffen und eine Art Lied. 
Kırk dokuz Amerikan Kızılderililerinin toplantılarından sonraki partileri ve bir tür şarkıdır.


Fünfzig - Elli
Fünfzig-Fünfzig (in zwei Hälften) bedeutet, dass etwas gleichmäßig aufgeteilt ist; Es zeigt im Allgemeinen eine gleichberechtigte Geschäftspartnerschaft im Geschäftsleben an.  
Fifty-fifty (yarı yarıya) ifadesi bir şeyin eşit olarak ikiye bölündüğünü ifade eder; iş hayatında da genellikle eşit iş ortaklığını belirtir.


Sechzig - Altmış
Die Anzahl der Sekunden in einer Minute und die Anzahl der Minuten in einer Stunde beträgt sechzig.  
Bir dakikadaki saniye sayısı ve bir saatteki dakika sayısı altmıştır.


Siebzig  - Yetmiş
Die Franzosen haben kein Wort, um siebzig auzsusagen, stattdessen verwenden sie Soixante-Dix (60 + 10).   
Fransızların yetmişi karşılayacak bir kelimeleri yoktur, bunun yerine soixante-dix (60 + 10) kullanırlar.


Achtzig - Seksen
Die Zahl achtzig wird in dem klassischen Buch "In achtzig Tagen um die Welt" verwendet. 
Seksen sayısı Seksen Günde Devr-i Âlem adlı klasik kitapta kullanılır.


Neunzig - Doksan
Die Winkel eines Quadrats betragen jeweils neunzig Grad. 
Bir karenin iç açılarının her biri doksan derecedir.


Hundert - Yüz
Die Anzahl der Jahre in einem Jahrhundert beträgt hundert.      
Bir asırdaki yılların sayısı yüzdür.


Tausend - Bin
In einer englischen Redensart heißt es, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.    
İngilizce bir deyimde, Bir resim, bin kelimeye eş değerdedir denilir.


Zehntausend - On bin
In der Anatomie ist jede Nervenzelle im menschlichen Gehirn mit etwa 10.000 anderen Nervenzellen verbunden.   
Anatomide, insan beynindeki her sinir hücresi, yaklaşık 10.000 diğer sinir hücresiyle bağlantılıdır.


Eine Million - Bir milyon
Ein Kilometer hat eine Million Millimeter.
Bir kilometrede bir milyon milimetre vardır.
  

 

Tüm diğer konuları  Almanca Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

İpek canlı / İstanbul

Çok guuuuuuzzzeeeeeeel

Arzu Kızıl / Antalya

Sayfanız çok faydalı. Sayılarla ilgili çok örnek var. Öğretmenlerime teşekkür ederim.

Buğra Kurtalan / Ankara

Sayılar hakkında bu kadar çok örnek cümlesi olan başka bir sayfa görmedim. Sağolun.

Neşe Yamanlı / Tekirdağ

Video çok iyi, hem yazılışını görüp hem de okunuşunu duymak çok faydalı. Sayıları sayesinizde kolayca öğrendim. Teşekkür ederim.

Mustafa Harput / Bodrum

Sayfa çok özenli hazırlanmış. Teşekkürler...

Feridun Korkmaz / Beylikdüzü/İstanbul

Almanca sayıları öğrenirken biraz da genel kültür konularında yeni kelimeler öğrenmek çok iyi oldu. Rakamlar aklımda daha kalıcı hale geldi. Örnek verme sisteminiz farlı ama çok yararlı. Ekibinize teşekkür ederim.

Abdullah Kılıç / Mamak/Ankara

Almanca sayıları çok sevdim. Ne güzel bir sayfa.

Yıldız Süslü / Adapazarı

Almanca sayılarla ile ilgili örnek cümleler ne kadar güzel hazırlanmış, hayran kaldım. Her sayı ile ilgili ne kadar anlamlı örnekler bulunmuş. Hem Almanca öğneriyorum hem de genel kültürüm artıyor. Hazırlayan hocalara çok teşekkürler.

Suat Yılmaz / Taksim/İstanbul

Almanca'da sayılara neden bu kadar önem veriliyor çok merak ediyorum.

Volkan Sayıcı / Tekirdağ

Almanca sayıları videodan dinlemek çok hoşuma gidiyor. Değişik bir müzik gibi.

Merve / Bitlis

Mükemmel

Yagmur sancak / Van

Çok güzel teşekürler

ilknur / istanbul

gerçekten aşırı işime yaradı çok faydalı herkese tavsiye ederim

Yeliz / İzmir

Super

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL