NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci

İngilizce Alfabe ve Harflerin Okunuşları

İçerikler
Limasollu Naci Eğitim Yayınları

Alphabet of English - İngilizce Alfabesi

 

Sayfamızda İngilizce alfabe (alphabet of English) içinde bulunan tüm harfleri görebilirsiniz. İngilizce alfabesi 26 harften oluşmaktadır. 5 tanesi sesli 21 tane de sessiz harftir. Türkçe alfabesinden farklı olarak "q","w","x" harfleri bulunmaktadır.   
 

İngilizce alfabe ve fonetik kuralları sayfamızda detayları ile birlikte incelenerek gösterilmektedir. İngilizce alfabesinin nasıl oluştuğunu gösteren etimolojik bilgilere de yer verilmektedir. Ayrıca sayfamızın sonunda bulunan  İngilizce Alfabesi ile Örnek Cümleler  linkini tıklayarak İngilizce alfabesinin her harfi ile kurulmuş örnek cümleleri görebilirsiniz.

 
Aşağıdaki İngilizce alfabesi tablosu içinde her harfin yazılışı ve Türkçe okunuşu verilmektedir.

İngilizce alfabe tablosu
Harf Okunuşu
A ey
B bi
C si
D di
E i
F ef
G ci
H eyç
I ay
J cey
K key
L el
M em
N en
O o:
P pi
Q ku
R ar
S es
T ti
U yu
V vi
W dabılyu
X eks
Y vay
Z zet

Sitemizde incelemekte olduğunuz İngilizce alfabe ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmıştır.

İngilizce telaffuz (fonetik) kuralları 

İngilizce alfabe ve fonetik kuralları üzerinde çalışırken görülmektedir ki İngilizce’de harflerin okunuşu, Türkçemizdeki gibi kesin kurallara bağlı değildir. 
Aynı harf bazı yerlerde değişik ses çıkardığı gibi,aynı ses değişik yerlerde değişik harflerle yazılabilir. Bu nedenle İngilizce’de net kurallara bağlı bir imla kılavuzu yoktur. Kelimelerin yazılışlarını zaman içinde öğrenmek gerekmektedir.

 
Bu bölümümüzde İngilizce kelimelerin oluşumundaki bazı farklı özellikleri inceleyelim.
 
E harfi:     

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; because (biko:z) çünkü, become (bikam) olmak, liver (livır) karaciğer.
2) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; bed (bed) yatak, get (get) almak, ferry (feri) araba vapuru
3) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; perfume (pörfyum) parfüm, permit (pörmit) müsaade etmek.  
 
i harfi:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; hit (hit) vurmak, bit (bit) parça, fill (fil) doldurmak.
2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; bite (bayt) ısırmak, silence (saylıns) sessizlik, fine (fayn) güzel.
 
S harfi:

İstisna olarak “ş” olarak okunur. Örneğin; sugar (şugır) şeker, sure (şu:r) şüphesiz.


 
U harfi:

1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; full (ful) dolu, true (tru:) doğru, put (put) koymak.
2) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; truck (trak) kamyon, cut (kat) kesmek, puzzle (pazıl) bilmece.
3) Bazen “yu” olarak okunur. Örneğin; use (yu:s) kullanmak, useful (yu:sful) faydalı, cute (kyu:t) şirin.
4) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; fur (för) kürk, curl (körl) kıvrım, curve (körv) bükmek.
 
Y harfi:

1) Bazen “y” olarak okunur. Örneğin; yard (yard) avlu, Yellow (yelov) sarı, you (yu:) sen.
2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; goodbye (gudbay) hoşçakal, try (tray) denemek.
3) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; city (siti) şehir, nymph (nimf) peri.
 
AU harfleri:

1) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; august (o:gust) ağustos, author (o:tır) yazar.
2) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; aunt (a:nt) teyze. 
 
CH harfleri:

1) Bazen “ç” olarak okunur. Örneğin; check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef.
2) Bazen “k” olarak okunur. Örneğin; chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera (kolera) kolera.
 
EE harfleri:

“İ” olarak okunur. Örneğin; cheese (çi:z) peynir, sleep (sli:p) uyumak, bee (bi:) arı.
 
EA harfleri:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; leaf (li:f) yaprak, peace (pi:s) barış, tea (ti:) çay.
2) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; pearl (pörl) inci, learn (lörn) öğrenmek.
3) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; weapon (vepın) silah, Weather (vedır) hava.
 
OO harfleri:

1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; book (buk) kitap,look  bakış, too (tu:) çok fazla, good (gud) iyi.
2) Bazen "o" olarak okunur. Örneğin; door (do:r) kapı.
 
OU harfleri:

1) Bazen “au” olarak okunur. Örneğin; count (kaunt) saymak, hour (aur) saat, house (hauz) ev.
2) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; four (fo:r) dört, court (ko:rt) saha, pour (po:r) dökmek. 
3) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; couple (kapıl) çift, double (dabıl) çift, touch (taç) dokunmak. 
4) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; soup (su:p) çorba, tour (tu:r) tur, gezi.   
 
SH harfleri:

“Ş” olarak okunur. Örneğin; shirt (şört) gömlek, shoe (şu:) ayakkabı, shell (şel) istiridye kabuğu.
 
GHT harfleri:

“T” olarak okunur. Örneğin; eight (eyt) sekiz, weight (veyt) ağırlık.
 
TCH harfleri:

“Ç” olarak okunur. Match (meç) kibrit, bitch (biç) dişi köpek.
 
NOT: Yukarıdaki İngilizce kelimelerin Türkçe okunuşlarında, bir harfin yanında iki nokta (:) işareti görürseniz, o harf uzun olarak okunacak demektir.


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız
İngilizce Deyimler

İngilizce Sayılar

Simple Past Tense

İngilizce Alfabesi Nasıl Oluşmuştur?

İngilizcede kelimelerin yazılış biçimi ile okunuş biçimlerinin incelenmesinde mantıksal bir kalıbın bulunmadığı bilinmektedir. Kelimelerin yazılışlarının belli bir kurala bağlı olmamasının nedeni, İngilizcenin birçok başka dillerin karışımından meydana gelmiş olmasıdır.
 

Tarihte Britanya adalarında çok çeşitli toplumlar yaşadılar. Bu toplumların her biri İngilizce’ye kendi sözcüklerini kattılar. Daha sonra, Britanya adalarının, İskandinavya ile olan ilişkileri nedeniyle İngilizceye İskandinav sözcüklerinin girmesi ve Normanlarla olan bağlantılarla da Fransızca sözcüklerin kullanılması başladı. Eski Bretonlar, Celtic denen bir dil konuşuyorlardı. Ardından Britanya, Romalılar tarafından istila edildi ve bunlar, bugün kullanılan Roma alfabesini de beraberlerlerinde getirdiler. Roma’lıların gücü çöktüğünde, Britanya, Jütlerin, Saksonlar’ın ve İngilizlerin egemenliğine geçti. Sonuçta tüm bu dilleri karışarak İngilizcenin gerçek temeli olan Anglo Sakson dilini oluşturdu.

Ayrıca İngilizler ikiyüzyıl Hindistan ile çok yakın ilişkiler içinde oldular, böylece birçok Hintçe sözcük de İngilizce’nin içine girdi. Bütün bu karışımların sonucu olarak, 20.Yüzyılda dünyada en çok kullanılan dil olan, bugünkü İngilizce oluştu.
Gördüğümüz gibi İngilizce’nin belli bir imla kuralının olmamasının nedeni, böyle birçok farklı kurala bağlı dilin bir araya gelerek bugünkü İngilizceyi ve İngilizce alfabesini oluşturmasındandır.

İngilizce Alfabesi ile Örnek Cümleler

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL