NE ARAMIŞTINIZ?

Present Continuous Tense

İçerik Listesi

Present Continuous Tense Nedir?

Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman konusunu anlatan tensdir. Bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır. Bu tens şöyle bir tanımla da izah edilebilir. Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle Şimdiki Zamandır. Yani Present Continuous Tensedir. Present Continuous Tense cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.

 

Present ContinuousTense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Olumlu cümle

Olumsuz cümle Soru cümlesi
I am walking. (Ben yürüyorum.) I am not walking. (Ben yürümüyorum.) Am I walking? (Ben yürüyor muyum?)
You are walking. (Sen yürüyorsun.) You are not walking. (Sen yürümüyorsun.) Are you walking? (Sen  yürüyor musun?)
He/She/It is walking. (O yürüyor.) He/She/It is not walking. (O yürümüyor.) Is he/she/it walking? (O yürüyor mu?)
We are walking. (Biz yürüyoruz.) We are not walking. (Biz yürümüyoruz.) Are we walking? (Biz yürüyor muyuz?)
You are walking. (Siz yürüyorsunuz.) You are not walking. (Siz yürümüyorsunuz.) Are you walking? (Siz yürüyor musunuz?)
They are walking. (Onlar yürüyorlar.) They are not walking. (Onlar yürümüyorlar.) Are they walking? (Onlar yürüyorlar mı?)

Present Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Asıl fiilin ing eki almış hali
I am walking.
 Ben yürüyorum.

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi Present Continuous Tense ile cümle kurarken önce özne alınır, ardından yardımcı fiil eklenir ve asıl fiilin ing eki almış hali ile cümle tamamlanır.

Present Continuous Tense Örnek Cümle

Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.

I am cooking a cake now.
Ben şu anda kek pişiriyorum.
 
He is sleeping.         
O, uyuyor.  
 
I am writing my emails.
Ben e-postalarımı yazıyorum.
 
You are listening music.
Siz müzik dinliyorsunuz.
 
They are playing basketball.
Onlar basketbol oynuyorlar.
 

Hatırlatma: Sitemizde incelemekte olduğunuz Present Continuous Tense ile ilgili bilgiler ve eğitici ders videoları Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmıştır.

 

Şimdi Present Continuous Tense'in kullanıldığı alanlar ile ilgili biraz daha bilgi veren videomuzu görelim.
 


Present Continuous Tense’in kullanıldığı alanları 3 grupta toplayabiliriz.

1. Present Continuous Tense şu anda yapılmakta olan bir işi anlatır.

We are learning the present continuous tense in English now.
Biz şu anda şimdiki zamanı İngilizce olarak öğreniyoruz.

Mary is ironing her clothes right now.
Mary şu anda elbiselerini ütülüyor.

John is waiting for Marry.
John, Marry’i bekliyor.


2. Present Continuous Tense şu anda yapılmakta olan işleri anlatır, o iş başlamış ve henüz bitmemiştir.

The child is sleeping, so please be quiet.
Çocuk uyuyor, bu yüzden lütfen sessiz olun.

It is raining at the moment.
Şu anda yağmur yağıyor.


3.İş konuşulan zaman sıralarında yapılmaktadır. Ama mutlaka şu anda yapılıyor olması gerekmez.

We are planning a trip to Canaria Islands.
Biz Kanarya Adaları’na bir gezi planlıyoruz.

Mary is studying a lot for her exam.
Mary sınavı için çok çalışıyor.

I’m reading a science fiction book.
Ben bir bilim kurgu kitabı okuyorum.

 

  İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta    tıklayınız  
 


NOT :
Bazı fiiller, Present Continuous Tense ile anlam bakımından kullanılmaya uygun değildir. Yani böyle bir cümlenin İngilizce’de anlam bakımından yeri yoktur.
Bu fiilleri listeliyoruz:
to belong (ait olmak) - to cost (mal olmak) - to hate (nefret etmek) - to have (sahip olmak) - to hear (duymak) - to know(bilmek) - to like (beğenmek) - to love (sevmek) - to need (ihtiyacı olmak) - to own (sahip olmak) - to remember (hatırlamak) - to seem (görünmek) - to smell (koklamak) - to understand (anlamak) - to want (istemek)

 

Present Continuous Tense ve Simple Present Tense’in Karşılaştırılması

Present Continuous Tense ve Simple Present Tense’i anlam bakımından birbiri ile karşılaştırırsak Present Continuous Tense ile anlatılanlar geçicidir ve değişebilecek şeylerdir. Simple Present Tense ile anlatılanlar ise daha genel ve kalıcı şeylerdir.

Present Continuous Tense

Simple Present Tense
Geçici Devamlı
Paul is living with his friends for now.
Paul şu anda arkadaşlarıyla birlikte yaşıyor.
Paul lives in Leicester.
Paul Leicester’de yaşar.
John is running in the park.
John şu anda parkta koşuyor.
John runs.
John koşar.
I am walking to work.
Ben işe yürüyorum.
I walk to work.
Ben işe yürürüm.
I am speaking English right now.
Ben şu anda İngilizce konuşuyorum
I speak English.
Ben İngilizce konuşurum

Şimdi Present Continuous Tense ile Simple Present Tense'i karşılaştıran videomuzu izleyelim.

İngilizce'de Tense'leri (zamanları) birbiriyle karşılaştırmak, onları kolay öğrenmemiz ve aklımızda tutabilmemiz için yararlıdır.

 

Present Continuous Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

Olumlu cümleler, önce özne sonra yardımcı fiil ardından asıl fiilin ing almış hali eklenerek kurulur.

Present Continuous Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı   Türkçesi
I am going to Bristol. Ben Bristol’a gidiyorum.
You are going to Bristol. Sen Bristol’a gidiyorsun.
He is going to Bristol. O, Bristol’a gidiyor.
She is going to Bristol. O, Bristol’a gidiyor.
It is going to Bristol. O, Bristol’a gidiyor.
We are going to Bristol. Biz Bristol’a gidiyoruz.
You are going to Bristol. Siz Bristol’a gidiyorsunuz.
They are going to Bristol. Onlar Bristol’a gidiyorlar.

 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) örnek cümle  Squirrel is eating nuts with two hands.  Sincap iki eliyle fındık yiyor.

Present Continuous Tense Olumlu Örnek Cümleler


I am learning English. 
Ben İngilizce öğreniyorum.

You are listening to the music.         
Sen müzik dinliyorsun.

He is answering his teacher’s question.         
O öğretmeninin sorusunu cevaplıyor.

We are missing our grand father.         
Biz büyükbabamızı özlüyoruz.

They are laughing to my joke.         
Onlar benim şakama gülüyorlar.

Kate Winslet is coming back to the screen.   
Kate Winslet ekrana geri dönüyor.

Global warming is becoming to a big danger.    
Küresel ısınma büyük bir tehlike haline geliyor
.
The prime minister of Greece is giving a press conference.    
Yunanistan başbakanı basın toplantısı yapıyor.

Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümleler önce özne, sonra yardımcı fiilin olumsuz şekli ve fiilin ing takısı almış şekli kullanılarak kurulur.

Present Continuous Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil + ing takısı Türkçesi
I am not singing. Ben şarkı söylemiyorum.
You are not (aren’t) singing. Sen şarkı söylemiyorsun.
He is not (isn’t) singing. O, şarkı söylemiyor.
She is not (isn’t) singing. O, şarkı söylemiyor.
It is not (isn’t) singing. O, şarkı söylemiyor.
We are not (aren’t) singing. Biz şarkı söylemiyoruz.
You are not (aren’t) singing. Siz şarkı söylemiyorsunuz.
They are not (aren’t) singing. Onlar şarkı söylemiyorlar.

Present Continuous Tense Olumsuz Örnek Cümleler


My aunt isn’t sleeping in the room.
Halam odada uyumuyor.

Her friends aren’t giving flowers to Burcu.    
Arkadaşları Burcu’ya çiçek vermiyorlar.

I am not sharing my room with my sister.   
Ben odamı kız kardeşimle paylaşmıyorum.

You aren’t playing chess.         
Sen satranç oynamıyorsun.

My mother isn’t cooking now.
 Benim annem şimdi yemek pişirmiyor.

The birds are not singing now.
Kuşlar şimdi ötmüyor.

He isn’t coming home.    
O, eve gelmiyor.
 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

Present Continuous Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) soru cümleleri to be yardımcı fiili kullanılarak kurulur.  Yardımcı fiil, özneden önce gelir. 

Present Continuous Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil + ing takısı   Türkçesi
Am I eating pizza? Ben pizza yiyor muyum?
Are you eating pizza? Sen pizza yiyor musun?
Is he eating pizza? O, pizza yiyor mu?
Is she eating pizza? O, pizza yiyor mu?
Is it eating pizza? O, pizza yiyor mu?
Are we eating pizza? Biz pizza yiyor muyuz?
Are you eating pizza? Siz pizza yiyor musunuz?
Are they eating pizza? Onlar pizza yiyorlar mı?

 İngilizce Eğitim Setleri

 

Present Continuous Tense Örnek Soru Cümleleri


Is he working in a bank?
O bir bankada mı çalışıyor? 

Yes, he is working in a bank. 
Evet, o bir bankada çalışıyor. 
 
Are you wearing your raincoat? 
Sen yağmurluğunu giyiyor musun? 
  
No, I am not wearing my raincoat. 
Hayır, ben yağmurluğumu giymiyorum.
   
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir
 
Are we preparing our annual reports? 
Biz yıllık raporlarımızı hazırlıyor muyuz? 

Yes, we are.
Evet, hazırlıyoruz.  

Are they going to Italy? 
Onlar İtalya’ya gidiyorlar mı?   
   
No, they aren’t. 
Hayır, gitmiyorlar.
 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

İngilizce Türkçe çeviri

Present Continuous Tense Soru Zarflı Cümleler

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) cümlelerin soru zarflı şeklini bir tablo halinde görelim.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil + ing takısı Türkçesi
What are you doing? Siz ne yapıyorsunuz?
Where are you living? Siz nerede yaşıyorsunuz?
When is she coming? O, ne zaman geliyor?
Why are you crying Sen neden ağlıyorsun?
How are they working? Onlar nasıl çalışıyorlar?

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) soru zarflı cümleler önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin ing takısı almış hali ile kurulur.

Soru Yardımcı fiil Fiil + ing takısı Fiil + ing takısı
Who is coming? Kim geliyor?

Kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil ve fiilin ing almış hali ile kurulur.
 

What are you doing now? 
Sen şu anda ne yapıyorsun?   
   

Where is your father working? 
Senin baban nerede çalışıyor?  

Why are you crying? 
Sen neden ağlıyorsun? 

How are you singing so good? 
Sen nasıl bu kadar güzel şarkı söylüyorsun? 
  

Who is driving that car? 
O arabayı kim sürüyor?
 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu
Tanıtım Videosu

 


Dikkat edilecekler: 
    
Fiilde kullanulan ing takısı sonu e ile biten fiillerdee’den önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde e kaldırılarak ing eklenir.

The singer is coming to sing her song.
Şarkıcı, şarkısını söylemek için geliyor.    

Ahmet is giving a flower to his mother. 
Ahmet annesine bir çiçek veriyor. 

We are moving to Ankara. 
Biz Ankara’ya taşınıyoruz. 
  
The mother is taking a photo of her baby. 
Anne bebeğinin bir fotoğrafını çekiyor.
   
Bazı fiillerde sondaki harf iki kez yazılır.
   
I am getting hungry 
Ben acıkıyorum.  

Gamze is sitting next to me. 
Gamze benim yanımda oturuyor.  

You are shutting down the computer. 
Sen bilgisayarı kapatıyorsun. 

Bazı durumlarda Present Continuous Tense, (İngilizce Şimdiki Zaman) Türkçede olduğu gibi, Gelecek Zaman anlamı taşıyabilir. Bu çeşit cümlelere iki tane örneği aşağıda görebilirsiniz.

I am going to start working in Microsoft Company. 
Ben Microsoft şirketinde çalışmaya başlıyorum. (başlayacağım) 

 

He is not going to enter in the Guiness Record Book.
Guiness Rekorlar Kitabı’na girmiyor. (girmeyecek)

Not: Bu çeşit cümleleri ayrıca  Simple Future Tense  konumuzun içinde to be going to kalıbı olarak inceleyebilirsiniz.
 

Şimdi Present Continuous Tense ile ilgili Çeşitli Örnek Cümleler yapalım.


Ayşe is going to school.
Ayşe okula gidiyor.

We are studying English.
Biz İngilizce çalışıyoruz.

Fatma is sweeping the room now.
Şimdi Fatma odayı süpürüyor.

Your mother is drinking a cup of tea.
Anneniz bir fincan çay içiyor.

A student is cleaning the blackboard.
Bir öğrenci karatahtayı temizliyor.
 

The kids are watching TV.
Çocuklar TV seyrediyorlar.
 
I am playing football tonight.
Ben bu akşam futbol oynuyorum. 
 
I can’t play with you now. I am finishing my homework.
Ben şimdi seninle oynayamam. Ben ödevimi bitiriyorum. 
 
Sally is taking a bath.
Sally banyo yapıyor. 
 
We are discussing the project at the moment.
Biz şu anda projeyi tartışıyoruz.

 

Present Continuous Tense İle İlgili Çeşitli Örnek Cümleler

Present Continuous Tense test

 

 

Kıymetli Öğrencimiz,

Eminiz ki incelemekte olduğunuz sitemizden yararlanmaktasınızdır. Sayfamızın bu bölümünde sitemizin tümünden daha fazla nasıl yararlanabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

 

Sitemizden nasıl yararlanabilirsiniz?

 

1- Ücretsiz örnek eğitim sayfalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Bir yabancı dil portalı şeklindeki sitemizde,  İngilizce Almanca Rusça  ve İspanyolca   setlerimizin eğitim bilgilerinden oluşturulmuş görmekte olduğunuz örnek ders sayfalarımızın daha pek çoğuna kolayca ulaşarak yararlanabilirsiniz.
 

2- İngilizce ve diğer yabancı dil setlerimize kolayca sipariş yapabilirsiniz.

Eğitim setlerimiz Türkiye'nin her köşesine ve tüm dünyaya, peşin fiyatına 9 aya kadar taksitle, kolay ödeme imkanları ile aynı gün kargoya verilmektedir.
İngilizce Eğitim Setleri ,  Almanca Eğitim Setleri ,   Rusça Eğitim Seti ,   İspanyolca Eğitim Seti
 

3- Ücretsiz İngilizce-Türkçe sözlük hizmetimizden yararlanabilir ve kelime öğrenme çalışması yapabilirsiniz.

Türkiye'nin en kapsamlı ve kolay anlaşılır  İngilizce-Türkçe sözlük  hizmetimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Ayrıca alfabetik dijital sözlüğümüzde kelime öğrenme çalışmaları yapabilirsiniz.
 

4- Ücretsiz İngilizce-Türkçe çeviri hizmetimizden ve çeviri eğitimi çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Sitemizde ücretsiz  İngilizce-Türkçe çeviri   hizmeti mevcuttur. Buna ilaveten çok değişik, ilginç ve güncel konularda yapılmış çeviri çalışmalarımızı inceleyebilir ve böylece kendi çeviri becerinizi geliştirebilirsiniz.
 

5- İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca seviye tespit sınavı hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz  İngilizce Almanca Rusça  ve İspanyolca   seviye tespit sınavımızı cevaplandırabilir ve hemen seviyenizi öğrenebilirsiniz. Arzu ederseniz, sınav sonunda seviyenizi belirten bir belge çıktısı alabilirsiniz.

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

ayla gökçe / samsun

Çok güzel harika bir site herkese öneririm.

Hayati söyler / Çanakkale

Çok teşekkür

Abdurrahman abay / Hatay

Çok yararlandım proje odevim vardı bu site sayesinde 100 aldım

HAMZA / ankara

Cok guzel elinize sağlık

Muhammed Ali Dilek / mardin

Elinize sağlik isime yaradi

Yılmaz cenk bay / GAZİANTEP

İyiki böyle bir site yapmışsınız çok işime yaradı.

rümeysa / İstanbul

çok teşekkürler harika bi konu anlatımı olmuş !

Selma Uğan / Aydın

Yıllardır isminizi duyardım.. İlk defa Google da gördüm.. Harikasınız.. Çok güzel anlatmışsınız..teşekkürler.. Ben emekli öğretmenim..internetten ing öğreniyorum..

Derner / Ağrı

Çok güzel teşekkürler çok işime yaradı.

Hamza Duman / Van

Elinize sağlık...

Hakan / Ankara

Thank you very much

Semanur alici / Van

Sadece örneklere baktım güzelmiş

fikret öznalçın / kahramanmaraş

Teşekkürler... Öğrencilik yıllarımızda sürekli İngilizce dersi gördük. Ama bir türlü öğrenemedik. Yurt dışında bunu daha iyi anlıyorsunuz. Uzun yıllar dersi gör ama konuşamama... Bize nasıl bir İngilizce eğitim verilmiş yıllarca ...

Umurzakova / Taşkent

çok güzel, teşekkür ederım

Fatoş RÜZGARESEN / Siverek

Çok faydalı oldu teşekkürler

Süheyla Turgut / Manisa

Örnek cümleleriniz çok hoşuma gidiyor.

 

Salih Kaplan / Istanbul

Degerli katkılarınız için sonsuz tesekkurler...

Osman / Istanbul

Çok faydalı bilgiler teşekkürler edrim

Bayram dost / İstanbul

Tek kelimeyle harika. 5 Yıldız

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL