• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı  Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman konusunu anlatan tensdir. Bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır.  Bu tens şöyle bir tanımla da izah edilir. Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle Şimdiki Zamandır. Yani Present Continuous Tensedir.
   
  Present Continuous Tense cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.

  Present Continuous Tense’in kullanıldığı alanları 3 grupta toplayabiliriz.


  1. Present Continuous Tense şu anda yapılmakta olan bir işi anlatır.

  We are learning the present continuous tense in English now.
  Biz şu anda şimdiki zamanı İngilizce olarak öğreniyoruz.

  Mary is ironing her clothes right now.
  Mary şu anda elbiselerini ütülüyor.

  John is waiting for Marry.
  John, Marry’i bekliyor.


  2. Present Continuous Tense şu anda yapılmakta olan işleri anlatır, o iş başlamış ve henüz bitmemiştir.

  The child is sleeping, so please be quiet.
  Çocuk uyuyor, bu yüzden lütfen sessiz olun.

  It is raining at the moment.
  Şu anda yağmur yağıyor.


  3. Bu şekilde ise, iş konuşulan zaman sıralarında yapılmaktadır. Ama mutlaka şu anda yapılıyor olması gerekmez.

  We are planning a trip to Canaria Islands.
  Biz Kanarya Adaları’na bir gezi planlıyoruz.

  Mary is studying a lot for her exam.
  Mary sınavı için çok çalışıyor.

  I’m reading a science fiction book.
  Ben bir bilim kurgu kitabı okuyorum.


  Present Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

  Özne Yardımcı fiil Asıl fiilin "ing" eki almış hali
  I am walking.
   Ben yürüyorum.
  Present Continuous Tense ile cümle kurarken önce özne alınır, ardından yardımcı fiil eklenir ve asıl fiilin "ing" eki almış hali ile cümle tamamlanır.

  Present ContinuousTense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu
  Olumlu cümle
  Olumsuz cümle Soru cümlesi
  I am walking. (Ben yürüyorum.) I am not walking. (Ben yürümüyorum.) Am I walking? (Ben yürüyor muyum?)
  You are walking. (Sen yürüyorsun.) You are not walking. (Sen yürümüyorsun.) Are you walking? (Sen  yürüyor musun?)
  He/She/It is walking. (O yürüyor.) He/She/It is not walking. (O yürümüyor.) Is he/she/it walking? (O yürüyor mu?)
  We are walking. (Biz yürüyoruz.) We are not walking. (Biz yürümüyoruz.) Are we walking? (Biz yürüyor muyuz?)
  You are walking. (Siz yürüyorsunuz.) You are not walking. (Siz yürümüyorsunuz.) Are you walking? (Siz yürüyor musunuz?)
  They are walking. (Onlar yürüyorlar.) They are not walking. (Onlar yürümüyorlar.) Are they walking? (Onlar yürüyorlar mı?)

  Present Continuous Tense Örnek Cümle

  Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.

  I am cooking a cake now.
  Ben şu anda kek pişiriyorum.
   
  He is sleeping.         
  O, uyuyor.  
   
  I am writing my emails.
  Ben e-postalarımı yazıyorum.
   
  You are listening music.
  Siz müzik dinliyorsunuz.
   
  They are playing basketball.
  Onlar basketbol oynuyorlar.

  Present Continuous  Tense ve Simple Present Tense’in Karşılaştırılması

  Present Continuous Tense ve Simple Present Tense’i anlam bakımından birbiri ile karşılaştırırsak, Present Continuous Tense ile anlatılanlar geçicidir ve değişebilecek şeylerdir. Simple Present Tense ile anlatılanlar ise daha genel ve kalıcı şeylerdir.


  Present Continuous Tense
  Simple Present Tense
  Geçici Devamlı
  Paul is living with his friends for now.
  Paul şu anda arkadaşlarıyla birlikte yaşıyor.
  Paul lives in Leicester.
  Paul Leicester’de yaşar.
  John is running in the park.
  John şu anda parkta koşuyor.
  John runs.
  John koşar.
  I am walking to work.
  Ben işe yürüyorum.
  I walk to work.
  Ben işe yürürüm
  .
  I am speaking English right now.
  Ben şu anda İngilizce konuşuyorum
  I speak English.
  Ben İngilizce konuşurum
  NOT :
  Bazı fiiller, Present Continuous Tense ile anlam bakımından kullanılmaya uygun değildir. Yani böyle bir cümlenin İngilizce’de anlam bakımından yeri gelmez.
  Bu fiilleri listeliyoruz:
  to belong (ait olmak) - to cost (mal olmak) - to hate (nefret etmek) - to have (sahip olmak) - to hear (duymak) - to know(bilmek) - to like (beğenmek) - to love (sevmek) - to need (ihtiyacı olmak) - to own (sahip olmak) - to remember (hatırlamak) - to seem (görünmek) - to smell (koklamak) - to understand (anlamak) - to want (istemek)

  Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

  Olumlu cümleler, önce özne sonra yardımcı fiil ardından asıl fiil’in ing almış hali eklenerek kurulur.

  Present Continuous Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

  Özne Yardımcı fiil Fiil + ing takısı   Türkçesi
  I am going to Bristol. Ben Bristol’a gidiyorum.
  You are going to Bristol. Sen Bristol’a gidiyorsun.
  He is going to Bristol. O, Bristol’a gidiyor.
  She is going to Bristol. O, Bristol’a gidiyor.
  It is going to Bristol. O, Bristol’a gidiyor.
  We are going to Bristol. Biz Bristol’a gidiyoruz.
  You are going to Bristol. Siz Bristol’a gidiyorsunuz.
  They are going to Bristol. Onlar Bristol’a gidiyorlar.

  Present Continuous Tense Olumlu Örnek Cümleler

  I am learning English. 
  Ben İngilizce öğreniyorum.

  You are listening to the music.         
  Sen müzik dinliyorsun.

  He is answering his teacher’s question.         
  O öğretmeninin sorusunu cevaplıyor.

  We are missing our grand father.         
  Biz büyükbabamızı özlüyoruz.

  They are laughing to my joke.         
  Onlar benim şakama gülüyorlar.

  Kate Winslet is coming back to the screen.   
  Kate Winslet ekrana geri dönüyor.

  Global warming is becoming to a big danger.    
  Küresel ısınma büyük bir tehlike haline geliyor
  .
  The prime minister of Greece is giving a press conference.    
  Yunanistan başbakanı basın toplantısı yapıyor.

  Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

  Olumsuz cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiilin olumsuz şekli ve fiilin ing takısı almış şekli kullanılarak kurulur.

  Present Continuous Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

  Özne Yardımcı fiil (olumsuz şekli) Fiil + ing takısı Türkçesi
  I am not singing. Ben şarkı söylemiyorum.
  You are not (aren’t) singing. Sen şarkı söylemiyorsun.
  He is not (isn’t) singing. O, şarkı söylemiyor.
  She is not (isn’t) singing. O, şarkı söylemiyor.
  It is not (isn’t) singing. O, şarkı söylemiyor.
  We are not (aren’t) singing. Biz şarkı söylemiyoruz.
  You are not (aren’t) singing. Siz şarkı söylemiyorsunuz.
  They are not (aren’t) singing. Onlar şarkı söylemiyorlar.
  Sitemizde incelemekte olduğunuz Present Continuous Tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

  Present Continuous Tense İle Olumsuz Örnek Cümleler

  My aunt isn’t sleeping in the room.
  Halam odada uyumuyor.

  Her friends aren’t giving flowers to Burcu.    
  Arkadaşları Burcu’ya çiçek vermiyorlar.

  I am not sharing my room with my sister.   
  Odamı kızkardeşimle paylaşmıyorum.

  You aren’t playing chess.         
  Sen satranç oynamıyorsun.

  My mother isn’t cooking now.
   Benim annem şimdi yemek pişirmiyor.

  The birds are not singing now.
  Kuşlar şimdi ötmüyor.

  He isn’t coming home.    
  O, eve gelmiyor.


  Present Continuous Tense Soru Cümleleri

  Present Continuous Tense soru cümleleri to be yardımcı fiili kullanılarak kurulur.  Yardımcı fiil, özneden önce gelir. 

  Present Continuous Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

  Yardımcı fiil Özne Fiil + ing takısı   Türkçesi
  Am I eating pizza? Ben pizza yiyor muyum?
  Are you eating pizza? Sen pizza yiyor musun?
  Is he eating pizza? O, pizza yiyor mu?
  Is she eating pizza? O, pizza yiyor mu?
  Is it eating pizza? O, pizza yiyor mu?
  Are we eating pizza? Biz pizza yiyor muyuz?
  Are you eating pizza? Siz pizza yiyor musunuz?
  Are they eating pizza? Onlar pizza yiyorlar mı?

  Present Continuous Tense Soru Cümleleri ile Örnekler

  Is he working in a bank?
  O bir bankada mı çalışıyor? 

  Yes, he is working in a bank. 
  Evet, o bir bankada çalışıyor. 
   
  Are you wearing your raincoat? 
  Sen yağmurluğunu giyiyor musun? 
    
  No, I am not wearing my raincoat. 
  Hayır, ben yağmurluğumu giymiyorum.
     
  *Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir
   
  Are we preparing our annual reports? 
  Yıllık raporlarımızı hazırlıyor muyuz? 

  Yes, we are.
  Evet, hazırlıyoruz.  

  Are they going to Italy? 
  İtalya’ya gidiyorlar mı?   
     
  No, they aren’t. 
  Hayır, gitmiyorlar.


  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

  Present Continuous Tense İle İlgili Çeşitli Örnek Cümleler

  The kids are watching TV.
  Çocuklar TV seyrediyorlar.
   
  I am playing football tonight.
  Ben bu akşam futbol oynuyorum. 
   
  I can’t play with you now. I am finishing my homework.
  Ben şimdi seninle oynayamam. Ben ödevimi bitiriyorum. 
   
  Sally is taking a bath.
  Sally banyo yapıyor. 
   
  We are discussing the project at the moment.
  Biz şu anda projeyi tartışıyoruz.

  Present Continuous Tense ile daha fazla örnek cümle görebilmek için  Present Continuous Tense örnek cümleler  linkimizi tıklayabilirsiniz.

  İngilizce Şimdiki Zaman, soru zarflı cümleleri diğer sayfamızda göreceğiz.  İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  Size yardımcı olabilmemiz için bize yardımcı olun
  Yorumlarınızı ve diğer isteklerinizi bize yazın. Sitemizde isteklerinize daha uygun içerikler hazırlayalım.
  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works