• sepet
 • (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.

  Present Perfect Tense (Belirsiz Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı


  Present Perfect Tense, ingilizce belirsiz geçmiş zamanı anlatan tensdir. 

  Bu tense, kullanıldığı yer çok önemli olan bir tensdir. Nerede kullanılacağı, yine geçmiş zamanı anlatan simple past tense ile karıştırılmamalıdır.


  Present Perfect Tense, bir işin geçmişte herhangi bir belirsiz zamanda yapıldığını ifade eder.  Yani, geçmişte yapılmış işleri Present Perfect Tense ile açıklamak uygundur diyebiliriz.

  Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
  I have seen. (Ben gördüm.) I have not seen. (Ben görmedim.) Have I seen? (Ben gördüm mü?)
  You have seen. (Sen gördün.) You have not seen. (Sen görmedin.) Have you seen? (Sen  gördün mü?)
  He/She/It has seen. (O gördü.) He/She/It has not seen. (O görmedi.) Has he/she/it seen? (O gördü mü?)
  We have seen. (Biz gördük.) We have not seen. (Biz görmedik.) Have we seen? (Biz gördük mü?)
  You have seen. (Siz gördünüz.) You have not seen. (Siz görmediniz.) Have you seen? (Siz gördünüz mü?)
  They have seen. (Onlar gördüler.) They have not seen. (Onlar görmediler.) Have they seen? (Onlar gördüler mi?)

  Present Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

  Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli  
  I have done my homework.
  Ben ev ödevimi yaptım.
  Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak, Present Perfect Tense bir cümle kurarken, önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin 3.şekli eklenir. Cümle istenildiği şekilde tamamlanır.

  Geçmişte belirli zamanları ifade eden "dün, Salı günü, geçen sene" gibi zarflar, Present Perfect Tense ile sadece since ve before (-den beri) ile kullanılır. 

  Eğer işin yapılma tarihi belirtiliyorsa Present Perfect Tense kullanılmaz, yerine Simple past tense kullanılır. 

  Bu iki tens, türkçeye geçmiş zaman olarak çevrilir. Aslında aralarında fark vardır. Bu farkı tam olarak anlayabilmek için, Simple past tense ve Present Perfect Tense karşılaştırması linkimizi tıklayabilirsiniz.

  Önemli Not:

  Present Perfect Tense türkçede en doğru şekilde, belirsiz geçmiş zaman olarak ifade edilebilir. Çünkü bu tense ile yapılan cümlelerde geçmişte yapılan işin ne zaman yapıldığı değil, özellikle yapılmış olup olmadığı önemlidir.

  Present Perfect Tense örnek cümleler


  Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.
   
  I have cooked a cake, it’s not the first time.
  Ben kek pişirdim, bu ilk değil. 

  I have cooked cake before.
  Ben daha önce kek pişirdim.  

  Present Perfect Tense Olumlu Cümleler

  Present Perfect Tense olumlu cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin 3.Şekli ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.
   
  Present Perfect Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

  Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli   Türkçesi
  I have studied English. Ben İngilizce çalıştım.
  You have studied English. Sen İngilizce çalıştın.
  He has studied English. O, İngilizce çalıştı.
  She has studied English. O, İngilizce çalıştı.
  We have studied English. Biz ingilizce çalıştık.
  You have studied English. Siz İngilizce çalıştınız.
  They have studied English. Onlar İngilizce çalıştılar.

  Present Perfect Tense Olumlu Örnek Cümleler

  I have been in New York.
  New York’ta bulundum. (New York’u ziyaret ettim.)  

  You have listened to Britney Spears in the concert. 
  Sen Konserde Britney Spears’i dinledin.  

  I have seen that movie.
  Ben o filmi gördüm. 

  He has paid his income tax.
  O gelir vergisini ödedi.

  They have explained the Big Bang Theory. 
  Onlar Büyük Patlama teorisini açıkladılar.

  Present Perfect Tense İle Zaman Zarfı 

  Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.  

  I have done that joke before.
  Ben o şakayı önceden yaptım. 

  We have already learnt the news. 
  Haberleri çoktan öğrendik. 

  I have never seen a ghost. 
  Ben asla bir hayalet görmedim.
   İngilizce eğitim setleri 4 kur bir arada tanıtımı
  The director hasn’t come yet. 
  Müdür henüz gelmedi.

  We have just met the Japanese businessman.
  Japon işadamıyla daha şimdi buluştuk. 

  The dog hasn’t eaten his meal since yesterday. 
  Köpek dünden beri yemeğini yemedi.  

  I have been on holiday for 2 days. 
  Ben İki günden beri tatildeydim.

  Present Perfect Tense Olumsuz Cümleler

  Present Perfect Tense olumsuz cümleler, önce özne kullanılır, sonra "to have" yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir ve asıl fiilin 3.Şekli ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.

  Present Perfect Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

  Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli   Türkçesi
  I have not (haven’t) seen a kangaroo. Ben hiç kanguru görmedim.
  You have not (haven’t) seen a kangaroo. Sen hiç kanguru görmedin.
  He has not (hasn’t) seen a kangaroo. O, hiç kanguru görmedi.
  She has not (hasn’t) seen a kangaroo. O, hiç kanguru görmedi.
  We have not (haven’t) seen a kangaroo. Biz hiç kanguru görmedik.
  You have not (haven’t) seen a kangaroo. Siz hiç kanguru görmediniz.
  They have not (haven’t) seen a kangaroo. Onlar hiç kanguru görmediler.

  Present Perfect Tense Ile İlgili Olumsuz Çeşitli Örnek Cümleler

  My friend hasn’t sing a karaoke song. 
  Arkadaşım karaoke şarkısı söylemedi.  

  The movie "Saw" haven’t gotton the Oscar Prize. 
  "Testere" filmi Oskar ödülü almadı. 

  You haven’t played tennis. 
  Sen tenis oynamadın.  


  Görüntülü İngilizce DVD seti
   
  Present Perfect Tense çoğunlukla bazı zarflarla (adverb) birlikte kullanılır. Şimdi bu durumları örnekleriyle birlikte görelim.

  Already - Yet

  “Already” şu anda, bu durumda, konuştuğumuz anda anlamına gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil “have” ile asıl fiil arasındadır.

  “Yet” henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani “yet” kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek istiyorsak “already”, olumsuz cevap vermek istiyorsak “yet” kullanarak cevap vereceğiz. “Yet”in cümledeki yeri sondadır. Örneğin,ingilizce seviye testi tanıtımı

  Has the director come yet?
  Henüz (Şu ana kadar) müdür geldi mi?

  Yes, he has already come.
  Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.)

  No, he has not come yet.
  Hayır, o henüz gelmedi.
   
  İngilizce  already  veya  yet   zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz. 

  Ever - Never

  Her ikisi de “hiç” anlamına gelir. “Ever” soru cümlelerinde, “never” ise olumsuz cümlelerde kullanılır. 

  Have you ever been to Japan?
  Siz hiç Japonya’da bulundunuz mu?

  Yes, I have been to Japan.İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 8 soru ve cevabı
  Evet, ben Japonya’da bulundum.

  No, I have never been to Japan.
  Hayır, ben Japonya’da hiç bulunmadım.
   
  İngilizce  ever  veya  never  zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.

   Just

  Henüz bitmiş bir işi ifade etmek için, cümleyi yardımcı fiil ile asıl fiil arasına “just” koyarak kurarız.

  I have just locked the door.
  Kapıyı tam şimdi kilitledim.

  Ali has just come home.
  Ali tam şimdi eve geldi.

  Have they just gone out?
  Onlar tam şimdi mi gittiler?
   
  İngilizce  just  zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.

  Since - For

  Bu edatların ikisi de Türkçe’de “den beri” anlamına gelir. Yani Türkçe’deki, “den beri” İngilizce’de iki türlü söylenir.

  “Since”den sonra daima bir zaman adı gelir. “For”dan sonra ise daima bir zaman süresi gelir. (Bir zaman ölçüsü)
  since last week             geçen haftadan beriİngilizce öğrenimi hakkında en önemli 5 nokta
  since last summer        geçen yazdan beri
  since last year              geçen seneden beri
  since one o’clock         saat birden beri
  since two o’clock          saat ikiden beri
  since twelve o’clock     saat onikiden beri
  since Sunday               pazardan beri.

  Veya bir sene adı, yani belli bir tarih koyabiliriz.

  Since 1936    1936’dan beri
  Since 1950    1950’den beri

  “For” edatını kullanmak istersek “for”dan sonra bir zaman ölçüsü koymak gerekir.

  For one minute     bir dakikadan beri
  For two hours       iki saatten beri
  For three days      üç günden beri
  For five weeks     beş haftadan beri
  For ten years        on yıldan beri
  Türkiyede en çok satılan en iyi İngilizce eğitim seti
  I have lived in İstanbul for ten years.
  On yıldan beri İstanbul’da oturdum. (yaşadım.)
   
  I have studied at home since 6 o’clock.
  Saat altıdan beri evde çalıştım. (Veya bir saattir evde çalıştım.)
   
  I have studied at home for one hour.
  Bir saatten beri evde çalıştım. (Veya bir saattir evde çalıştım.)

  She has painted three pictures since last month.
  O, geçen aydan beri üç resim yaptı.

  How long have you been in this country?
  Ne kadar zamandan beri bu ülkede kaldınız?

  I have been in this country since last year.
  Geçen yıldan beri bu ülkede kaldım.
   
  Ali has known Ayşe since high school.
  Ali, Ayşe’yi liseden beri tanır.

  I haven’t seen Ayşe for more than a week.
  Bir haftadan fazladır Ayşe’yi görmedim.

  I haven’t seen her for ages.
  Onu, yüzyıllardır görmedim. (Onu çok uzun zamandır görmedim.)

  Ayşe has lived in Finike for five years.
  Ayşe beş yıldan beri Finike’de oturdu.

  Poor cat hasn’t eaten anything for two days.
  Zavallı kedi iki gündür hiçbir şey yemedi.

  I have been away from home for six years.
  Altı yıldır vatanımdan uzaktayım. (Halen de uzaktayım.)
   
  İngilizce  since  veya  for  zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.


  Present Perfect Tense Ile İlgili Örnek Cümleler

  Have you given her that parcel?
  O paketi, ona verdiniz mi?

  Yes, I have given her that parcel.
  Evet, o paketi, ona verdim.

  I have read that book twice.
  Ben, o kitabı iki defa okudum.

  She has worked in our office for a year.
  O, bizim büromuzda bir yıl çalıştı.
  (Şu anda da çalışıyor anlamı çıkıyor.)


  They have visited all the museums in the city.
  Onlar, şehirdeki bütün müzeleri ziyaret ettiler.

  Have you been to the Zoo?
  Hayvanat bahçzesine gittiniz mi?

  Yes, I have been to the Zoo.
  Evet, hayvanat bahçesine gittim.

  What have you seen there?
  Orada ne gördünüz?

  I have seen wild animals there.
  Orada vahşi hayvanlar gördüm.

  Have you learnt anything in this lesson?
  Bu derste birşey öğrendiniz mi?

  Yes, I have learnt.
  Evet, öğrendim.

  What have you learnt?
  Ne öğrendiniz?

  I have learnt Present Perfect Tense.
  Present Perfect Tense’i öğrendim.
   
  Sitemizde incelemekte olduğunuz Present Perfect Tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.


  I have opened the window.
  Pencereyi açtım.
   
  He has eaten the cake.
  O, keki yedi.
   
  I haven’t washed the dishes.
  Bulaşıkları yıkamadım.
   
  The baby has slept.
  Bebek uyudu.

  I have had my lunch.
  Öğle yemeğimi yedim.

  She hasn’t painted the walls.
  O duvarları boyamadı. 

   
  Belirsiz geçmiş zaman soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 

  Belirsiz geçmiş zaman
  konusunun devamı için tıklayınız

   
  Present Perfect Tense diğer konuları

  Since
  For
  just
  Yet
  Already
  Never
  Ever
  Present Perfect Tense test
  Simple past tense ve Present Perfect Tense karşılaştırması
   

  İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına sol baştaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.


  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

   

   

  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works