NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Present Perfect Tense (Belirsiz Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

Video süresi: 6:42

Present Perfect Tense Nedir?

Present Perfect Tense, İngilizce Belirsiz Geçmiş Zamanı anlatan tensdir. Present Perfect Tense kullanıldığı yer çok önemli olan bir tensdir. Nerede kullanılacağı, yine geçmiş zamanı anlatan Simple Past Tense ile karıştırılmamalıdır. Present Perfect Tense, bir işin geçmişte herhangi bir belirsiz zamanda yapıldığını ifade eder. Yani geçmişte yapılmış işleri bu tense ile açıklamak uygundur diyebiliriz.

 

Present Perfect Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I have seen. (Ben gördüm.) I have not seen. (Ben görmedim.) Have I seen? (Ben gördüm mü?)
You have seen. (Sen gördün.) You have not seen. (Sen görmedin.) Have you seen? (Sen  gördün mü?)
He/She/It has seen. (O gördü.) He/She/It has not seen. (O görmedi.) Has he/she/it seen? (O gördü mü?)
We have seen. (Biz gördük.) We have not seen. (Biz görmedik.) Have we seen? (Biz gördük mü?)
You have seen. (Siz gördünüz.) You have not seen. (Siz görmediniz.) Have you seen? (Siz gördünüz mü?)
They have seen. (Onlar gördüler.) They have not seen. (Onlar görmediler.) Have they seen? (Onlar gördüler mi?)

Present Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli  
I have done my homework.
Ben ev ödevimi yaptım.

Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak Present Perfect Tense bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin 3.şekli eklenir. Cümle istenildiği şekilde tamamlanır.

Cümlede eğer işin yapılma tarihi belirtiliyorsa Present Perfect Tense kullanılmaz, yerine Simple Past Tense kullanılır. Bu iki tens, Türkçeye Geçmiş Zaman olarak çevrilir. Aslında aralarında fark vardır. Bu farkı tam olarak anlayabilmek için, Simple past tense ve Present Perfect Tense karşılaştırması linkine tıklayabilirsiniz.

Önemli Not:
Present Perfect Tense Türkçede en doğru şekilde, belirsiz geçmiş zaman olarak ifade edilebilir. Çünkü bu tense ile yapılan cümlelerde geçmişte yapılan işin ne zaman yapıldığı değil, özellikle yapılmış olup olmadığı önemlidir.


Present Perfect Tense (İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman) örnek cümle


Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.

I have baked a cake, it’s not the first time.
Ben kek pişirdim, bu ilk değil. 

I have baked cake before.
Ben daha önce kek pişirdim.  
 
My sister has eaten the cake.
Benim kız kardeşim, keki yedi.
 

I have washed the dishes.
Ben bulaşıkları yıkadım.

Present Perfect Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

Present Perfect Tense cümlelerde önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin 3. şekli kullanılır ve cümle istenildiği şekilde tamamlanır.
 
Present Perfect Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli   Türkçesi
I have studied English. Ben İngilizce çalıştım.
You have studied English. Sen İngilizce çalıştın.
He has studied English. O, İngilizce çalıştı.
She has studied English. O, İngilizce çalıştı.
We have studied English. Biz İngilizce çalıştık.
You have studied English. Siz İngilizce çalıştınız.
They have studied English. Onlar İngilizce çalıştılar.

Present Perfect Tense Olumlu Örnek Cümleler

I have been in New York. 
New York’ta bulundum. (New York’u ziyaret ettim.)  

 You have listened to Britney Spears at the concert.  
Sen Konserde Britney Spears’i dinledin.  

 I have seen that movie. 
Ben o filmi gördüm. 

 He has paid his income tax. 
O gelir vergisini ödedi.

 They have explained the Big Bang Theory.  
Onlar Büyük Patlama teorisini açıkladılar.

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Present Perfect Tense Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Present Perfect Tense olumsuz cümlelerde önce özne kullanılır sonra to have yardımcı fiilinin olumsuzu ve asıl fiilin 3.şekli eklenir. Cümle istenildiği şekilde tamamlanır.

Present Perfect Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil 3.Şekli   Türkçesi
I have not (haven’t) seen a kangaroo. Ben hiç kanguru görmedim.
You have not (haven’t) seen a kangaroo. Sen hiç kanguru görmedin.
He has not (hasn’t) seen a kangaroo. O, hiç kanguru görmedi.
She has not (hasn’t) seen a kangaroo. O, hiç kanguru görmedi.
We have not (haven’t) seen a kangaroo. Biz hiç kanguru görmedik.
You have not (haven’t) seen a kangaroo. Siz hiç kanguru görmediniz.
They have not (haven’t) seen a kangaroo. Onlar hiç kanguru görmediler.

Present Perfect Tense Olumsuz Örnekler

My friend hasn’t sung a karaoke song. 
Arkadaşım karaoke şarkısı söylemedi.  

The movie Saw haven’t gotten the Oscar Prize. 
Testere filmi Oskar ödülü almadı. 

You haven’t played tennis. 
Sen tenis oynamadın. 

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)

 

 

Present Perfect Tense İle Zaman Zarfı Nasıldır?

Present Perfect Tense çoğunlukla bazı zarflarla (adverb) birlikte kullanılır. Şimdi bu durumları örnekleriyle birlikte görelim.

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.  


 I have done that joke before. 
Ben o şakayı önceden yaptım. 

 We have already learnt the news.  
Biz haberleri çoktan öğrendik. 

 I have never seen a ghost. 
Ben asla bir hayalet görmedim.
 
 The director hasn’t come yet.  
Müdür henüz gelmedi.

 We have just met a Japanese businessman. 
Japon iş adamıyla daha şimdi buluştuk. 

The dog hasn’t eaten his meal since yesterday. 
Köpek dünden beri yemeğini yemedi.  

I have been on holiday for 2 days. 
Ben iki günden beri tatildeydim.
 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce zamanlar (tense) konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

 

Şimdi Present Perfect Tense ile birlikte en çok kullanılan zaman zarflarını tek tek inceleyelim.

Present Perfect Tense ile Already - Yet Kullanımı

Already şu anda bu durumda konuştuğumuz anda anlamına gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil have ile asıl fiil arasındadır.

Yet genellikle tamamlanmamış işlerde uncompleted actions kullanılır. 
Yet henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani yet kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek istiyorsak already, olumsuz cevap vermek istiyorsak yet kullanarak cevap vereceğiz. Yet'in cümledeki yeri sondadır. Örneğin,

Has the director come yet?
Henüz (Şu ana kadar) müdür geldi mi?

Yes, he has already come.
Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.)

No, he has not come yet.
Hayır, o henüz gelmedi.

 

Şimdi present perfect tense ile tamamlanmamış işleri (uncompleted actions) inceleyen bir videomuzu izleyelim.
 

Video süresi: 5:03


İngilizce  already  veya  yet   edatı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz. 

Present Perfect Tense ile Ever - Never Kullanımı

Her ikisi de hiç anlamına gelir. Ever soru cümlelerinde, never ise olumsuz cümlelerde kullanılır. 

Have you ever been to Japan?
Siz hiç Japonya’da bulundunuz mu?

Yes, I have been to Japan.
Evet, ben Japonya’da bulundum.

No, I have never been to Japan.
Hayır, ben Japonya’da hiç bulunmadım.
 
 

Şimdi ever ve never edatının çok kullanıldığı present perfect tense cümleleri içeren bir videomuzu izleyelim.
 

Video süresi: 3:57


İngilizce  ever  veya  never  edatı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.

Present Perfect Tense ile Just Kullanımı

Henüz bitmiş bir işi ifade etmek için cümleyi yardımcı fiil ile asıl fiil arasına just ekleyerek kurarız.

I have just locked the door.
Kapıyı tam şimdi kilitledim.

Ali has just come home.
Ali tam şimdi eve geldi.

Have they just gone out?
Onlar tam şimdi mi gittiler?
 

Şimdi just edatının çok kullanıldığı present perfect tense yakın zamanda tamamlanmış (recent use) cümleleri gösteren bir videomuzu izleyelim.
 

Video süresi: 4:29


İngilizce  just  edatı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.
 

Present Perfect Tense ile Since - For Kullanımı

Bu edatların ikisi de Türkçede den beri anlamına gelir. Yani Türkçedeki, den beri İngilizce’de iki türlü söylenir.

Since den sonra daima bir zaman adı gelir. For'dan sonra ise daima bir zaman süresi gelir. (Bir zaman ölçüsü)

since last week             geçen haftadan beri
since last summer        geçen yazdan beri
since last year              geçen seneden beri
since one o’clock         saat birden beri
since two o’clock           saat ikiden beri 
since twelve o’clock      saat on ikiden beri 
since Sunday                pazardan beri. 

Veya bir sene adı, yani belli bir tarih ekleyebiliriz.

 Since 1936     1936’dan beri
 Since 1950     1950’den beri

For edatını kullanmak istersek for dan sonra bir zaman ölçüsü eklemek gerekir.

  For one minute        bir dakikadan beri 
  For two hours          iki saatten beri 
  For three days         üç  günden beri 
  For five w eeks       beş haftadan beri
 For  ten years         on yıldan beri

I have lived in İstanbul for ten years.
On yıldan beri İstanbul’da oturdum. (yaşadım.)
 
I have studied at home since 6 o’clock.
Saat altıdan beri evde çalıştım.
 
I have studied at home for one hour.
Bir saatten beri evde çalıştım. (veya bir saattir evde çalıştım.)

She has painted three pictures since last month.
O, geçen aydan beri üç resim yaptı.

How long have you been in this country?
Ne kadar zamandan beri bu ülkede kaldınız?

I have been in this country since last year.
Geçen yıldan beri bu ülkede kaldım.
 
Ali has known Ayşe since high school.
Ali, Ayşe’yi liseden beri tanır.

I haven’t seen Ayşe for more than a week.
Bir haftadan fazladır Ayşe’yi görmedim.

I haven’t seen her for ages.
Onu, yüzyıllardır görmedim. (Onu çok uzun zamandır görmedim.)

Ayşe has lived in Finike for five years.
Ayşe beş yıldan beri Finike’de oturdu.

Poor cat hasn’t eaten anything for two days.
Zavallı kedi iki gündür hiçbir şey yemedi.

I have been away from home for six years.
Altı yıldır vatanımdan uzaktayım. (Halen de uzaktayım.)


 
Şimdi since ve for edatlarının çok kullanıldığı present perfect tense cümleleri gösteren bir videomuzu izleyelim.
 

Video süresi: 5:48


İngilizce  since  veya  for  edatı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

İngilizce Seviyeleri

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

Present Perfect Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Present Perfect Tense soru cümlelerinde, to have yardımcı fiili cümlenin başına getirilir, sonra özne, ardından fiilin 3.şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.
 
Present Perfect Tense 
soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil 3.Şekli   Türkçesi
Have I taken the medicament? Ben ilacı içtim mi?
Have you taken the medicament? Sen ilacı içtin mi?
Has he taken the medicament? O, ilacı içti mi?
Has she taken the medicament? O, ilacı içti mi?
Have we taken the medicament? Biz ilacı içtik mi?
Have you taken the medicament? Siz ilacı içtiniz mi?
Have they taken the medicament? Onlar ilacı içtiler mi?

Present Perfect Tense (İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman)  örnek soru cümlesi

Present Perfect Tense Örnek Soru Cümleleri

Has he ever seen a circus before?
O daha önce hiç bir sirk gördü mü?

Yes, he has seen a circus before. 
Evet, o daha önce bir sirk gördü.

Have you ever lost your key? 
Sen anahtarını hiç kaybettin mi?
 
No, I have never lost my key. 
Hayır, ben anahtarımı hiç kaybetmedim.
  
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:  
 
Have they ped? 
Onlar dalış yaptılar mı?

Yes, they have. 
Evet, onlar yaptılar.

Have they been to Italy? 
Onlar İtalya’da bulundular mı?

No, they haven’t. 
Hayır, onlar bulunmadılar.
 
Have you ever been to London?
Sen hiç Londra’da bulundun mu?
 
Yes, I have.
Evet, ben bulundum.


Dikkat edilecekler:
  
Ever, never, before, already, yet gibi geçmişte belirsiz bir zamanı ifade eden kelimelerle Present Perfect Tense kullanılır.
Yesterday, last year, 2 hours ago, last week gibi geçmişte belli bir zamanı ifade eden kelimelerle Simple Past Tense kullanılır.
  
Did you call me yesterday?  (Simple Past Tense)
Beni dün aradın mı?  
  
They have already rent a house.    (Present Perfect Tense)
Onlar çoktan bir ev kiraladılar. 
  
They rented a house 2 weeks ago.  (Simple Past Tense)
Onlar 2 hafta önce bir ev kiraladılar.
  
Has she married before?    (Present Perfect Tense)
O daha önce evlendi mi?  

Did she married last Sunday?   (Simple Past Tense)
O geçen Pazar evlendi mi?
 
Have you washed my shirt? 
   (Present Perfect Tense)
Sen gömleğimi yıkadın mı?
 
Yes, I have washed your shirt.    (Present Perfect Tense)
Evet, ben gömleğini yıkadım.
 
When did you wash it?    (Simple Past Tense)
Sen onu ne zaman yıkadın?
 
I washed it two hours ago. 
   (Simple Past Tense)
Ben iki saat önce yıkadım. 


*ever olumlu cümlelerle, never olumsuz cümlelerle kullanılır. İkisi de hiç anlamına gelir.
  
Haven’t you never been to Antalya?
Sen Antalya’ya hiç gitmedin mi? (bulunmadın mı?)
 
Have you ever called me? 
Sen beni hiç aradın mı? 
  
Since bir tarihten beri, for bir süreden beri anlamı taşır. İkisi de -den beri anlamına gelir.
Since ile bir tarih, for ile bir süre kullanılır.   
  
I haven’t gone to the hairdresser since last Monday. 
Geçen pazartesiden beri kuaföre gitmedim.

I haven’t gone to the hairdresser for four days. 
Dört günden beri kuaföre gitmedim. 

 

 


Kıymetli Öğrencimiz,  Önümüzde yeni hedeflere ve başarılara açık yeni bir yıl var. 2024 yılının atılım ve başarı yılınız olması için, kuruluşumuzun İngilizce Eğitim Setlerini mutlaka incelemenizi size içtenlikle tavsiye ediyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız
 

 

 

Şimdi Present Perfect Tense ile biraz daha çeşitli örnek cümleler görelim.
 

Have you given her that parcel?
O paketi, ona verdiniz mi?

Yes, I have given her that parcel.
Evet, o paketi ona verdim.

I have read that book twice.
Ben, o kitabı iki defa okudum.

She has worked in our office for a year.
O, bizim büromuzda bir yıl çalıştı.
(Şu anda da çalışıyor anlamı çıkıyor.)


They have visited all the museums in the city.
Onlar, şehirdeki bütün müzeleri ziyaret ettiler.

Have you been to the Zoo?
Hayvanat bahçesine gittiniz mi?

Yes, I have been to the Zoo.
Evet, hayvanat bahçesine gittim.

What have you seen there?
Siz orada ne gördünüz?

I have seen wild animals there.
Orada vahşi hayvanlar gördüm.


I have opened the window.
Ben pencereyi açtım.


The baby has slept.
Bebek uyudu.

I have had my lunch.
Ben öğle yemeğimi yedim.

She hasn’t painted the walls.
O duvarları boyamadı. 
 

Have you learnt anything in this lesson?
Bu derste bir şey öğrendiniz mi?

Yes, I have learnt.
Evet, öğrendim.

What have you learnt?
Siz ne öğrendiniz?

I have learnt Present Perfect Tense.
Present Perfect Tense’i öğrendim.

 

Present perfect tense diğer konuları

Present Perfect Tense örnekler
Since Kullanımı
For Kullanımı
just Kullanımı
Yet Kullanımı
Already Kullanımı
Never Kullanımı
Ever Kullanımı
Present perfect tense test
Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması

 

 

İngilizce zamanlar (tensler)

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Future Tense

Future Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması

İngilizce gramer konu anlatımları

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi   sayfamızda bulabilirsiniz.
 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Burak Nazlı / Ankara

Teşekkürler bu site sayesinde sınavımdan çok iyi not aldım

Baran Kireççi / Amsterdam

Gerçekten basit ve etkili bir anlatım teşekkürler

MUHAMMAD / Istanbul

It is really awesome! I liked so much.

Betül / İstanbul

Gerçekten çok başarılı olmuş,teşekkürler.

Nihal Kaya / Bursa

Çok teşekkürler. Konuyu çok iyi anladım.

Zehra / Ramsgate

Tesekkurler harika anlatim

Cesur Hesenli / Bakü

Mükemmel bir site çok faydalandım.

Halil Yıldız / İstanbul

Sade anlatımla, kafayı çok karıştırmadan, konunun püf noktalarını anlatan her kimse çok teşekkür ederim. Sayenizde bu konuyu artık daha iyi kavradım.

Yusuf Berat Ateş / Adıyaman

Aklımda kalan ufak yerler var onu da bir bilene soracağım ama konu hakkında bilgim sıfırken şu anda daha iyi anladım.

Zekiye gül dığış / Kayseri

Teşekkürler.Emeğinize sağlık.çok iyi anlattınız.

Nail Demir / İstanbul

daha ne kadar iyi anlatılabilir ki

talha büyüktemiz / konya

mükemmel hocayla birlikte işliyoruz

Tülay Karaca / Sinop

Mükemmel bir anlatım teşekkürler

Gözde Eren / Berlin

O kadar güzel anlatılmış ki! İngilizce, almanca ve bulgarcasını okudum ve halen tam anlamamıştım bu zamanın hangi durumlarda kullanıldığını. Şimdi artık biliyorum. Çok teşekkür ederim!

SudeNaz / Erzurum

Çok güzel sağolun

MUHAMMET MİRAÇ YILMAZ / Gaziantep

MÜKEMMEL TEŞEKKÜRLER

Helin / Tekirdağ

HARİKA

Gülseren aydın / Bulancak

Çok teşekkür ederim

AHMET / Aydın

Tam anlamıyla harika, çok iyi ve anlaşılır bir anlatım.

Mehmet ali ekinci / Adıyaman

Çok iyi anladım

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL