NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Active Passive Voice (İngilizce Etken Edilgen Cümleler)

Video süresi: 4:36


Öncelikle Active voice ve Passive voice, (Etken ve Edilgen cümleler) konu anlatımı videomuzu izleyebilirsiniz.

Active voice ve Passive voice (Etken ve Edilgen cümleler) konu anlatımı

Bu dersimizde Active voice ve Passive voice, yani (Etken ve Edilgen cümle) yapılarını öğreneceğiz. İngilizce günlük konuşmalarda en çok kullandığımız cümle yapısı Active voice yani Etken yapı cümleleridir. Active voice cümlelerde bir hareketi veya işi yapan özne bellidir. Yani Etken yapı cümleleri bir işin bir kişi tarafından yapıldığını net olarak ifade eder. Cümlede eylemi gerçekleştiren özne ise, bu cümle Etken yapılı bir cümledir.


Örneğin: Ben her gün kitap okurum. 
I read the book every day.

Active voice
bir cümledir. Burada ben (şahıs zamiri) eylemi yapan öznedir.


Passive voice yani Edilgen cümleler ise eylemi yapan özne bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda kullanılır. Başka bir anlatım ile, Edilgen yapı cümleleri eylemi yapan tarafından değil, eyleme maruz kalan yani eylemden etkilenen tarafından söylenir. 


Örneğin: Bu seminer okul tarafından organize edildi. 
This seminar was organized by the school.


Passive voice cümlelerinde genellikle by edatı kullanılır. By edatı eylemin kimin tarafından yapıldığı belirtilmek istendiğinde şahıs zamiri veya isim ile birlikte kullanılır. Örneğin, by me, by Ali, by the school gibi.

Bir Passive voice cümle kurulurken, her zaman to be fiilinin çekimi ve fiilin üçüncü hali kullanılır.


Passive voice olumlu cümle kurulumu:
Özne + to be + fiilin 3. hali + by


Passive voice olumsuz cümle kurulumu:
Özne + to be + not + fiilin 3. hali + by


Passive voice soru cümlesi kurulumu:
To be + özne + fiilin 3. hali + by
 


Şimdi Active voice ve Passive voice, (Etken ve Edilgen cümleleri), İngilizce’deki önemli Tens’lere (Zamanlara) uyarlayarak bir tablo halinde görelim.

 

Active voice Passive voice

Simple Present Tense
(Geniş Zaman)

Özne + yüklem + nesne

I make a cake.

Ben bir kek yaparım.

Özne + am/is/are + fiilin 3.hali + by

A cake is made by me.

Kek benim tarafımdan yapılır. (Keki ben yaparım.)

Present Continuous Tense 
(Şimdiki Zaman)

Özne + to be (am/is/are) + fiil-ing + nesne

I am making a cake.

Ben bir kek yapıyorum.

Özne + am/is/are + being + fiilin 3.hali + by

A cake is being made by me.

Kek benim tarafımdan yapılıyor.

(Keki ben yapıyorum.)

Simple Past Tense
(Geçmiş Zaman)

Özne + fiilin 2.hali + nesne

I made a cake yesterday.

Ben dün bir kek yaptım.

Özne + was/were + fiilin 3.hali + by

A cake was made by me yesterday.

Kek dün benim tarafımdan yapıldı.

(Keki dün ben yaptım.)

Past Continous Tense

(Geçmişte devamlılık)

Özne + was/were + fiil-ing

I was making a cake.

Ben bir kek yapmaktaydım.

Özne + was/were + being + fiilin 3.hali + by

A cake was being made by me.

Kek benim tarafımdan yapılmaktaydı.

(Keki ben yapmaktayım.)

Future Tense
(Gelecek Zaman)

Özne + will + fiilin 1.hali

I will make a cake.

Ben bir kek yapacağım.

Özne + will + be + fiilin 3.hali + by

A cake will be made by me.

Kek benim tarafımdan yapılacak.

(Keki ben yapacağım.)

The Present Perfect Tense

(Sonsuz geçmişten şimdiye kadar olan Zaman)

Özne + have/has + fiilin 3.hali

I have made a cake.

Ben bir kek yaptım.

Özne + have/has + been + fiilin 3.hali + by

A cake has been made by me.

Kek benim tarafımdan yapıldı.

(Keki ben yaptım.)

Past Perfect Tense
(Geçmişte belirli bir Zamandan önceki Zaman)

Özne + had + fiilin 3.hali

I had made a cake.

Ben bir kek yapmıştım.

Özne + had + been + fiilin 3.hali + by

A cake had been made by me.

Kek benim tarafımdan yapılmıştı.

(Keki ben yapmıştım.)

Şimdi dersimizin bu bölümünde Active voice ve Passive voice cümleleri, daha iyi öğrenmek için İngilizce grameri açısından biraz detaylı inceleyelim.

Active (Etken) cümle nedir?

İngilizce'de Active cümlelere, Türkçe'de Etken cümleler diyoruz. Active (Etken) cümle, yapılan bir işin, fiili gerçekleştiren ağırlıklı anlatımıdır.

 

Ali has broken the window.
Ali camı kırdı.

Passive (Edilgen) cümle nedir?

İngilizce'de Passive cümlelere, Türkçede Edilgen cümleler diyoruz. Passive (Edilgen) cümleler, yapılan bir işin, o fiilden etkilenen ağırlıklı anlatımıdır.

 

The window has been broken by Ali.
Cam, Ali tarafından kırıldı.
 

Active cümleler Passive cümlelere nasıl çevirilir?

İngilizce’de Active-Passive  konusunu kolayca öğrenebilmek ve Active cümleleri Passive cümlelere çevirebilmek için önce  şu terimleri bilmek gerekir.

Subject (Özne)
Cümlede işi yapan isimdir. Bazen isim yerine geçmiş olan zamir de olabilir. Örneğin, Ahmet yerine he, Ayşe yerine she gibi.

Direct object (Nesne)

Bir cümlede kimi, neyi sorusuna cevap veren kelimedir. Genellikle isim olur. Bazen isim yerine geçen zamir veya isim gibi kullanılan gerund da olabilir. Writing (yazma), sleeping (uyuma), understanding (anlama) gibi.


Active-Passive voice konusunu anlayabilmek ve cümleler kurabilmek için, öncelikle aşağıda tablolar halinde verdiğimiz zamirlerin değişik hallerini bilmek gereklidir. Bu zamirler Active veya Passive cümlelerde doğru kullanılmalıdırlar.

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce gramer konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

Zamirlerin nominative hali

Zamirlerin özne gibi kullanılan halidir. Cümle içinde bir iş yapar haldedirler.

I Ben
You Sen
He O
She O
It O
We Biz
You Siz
They Onlar

Zamirlerin objective hali

Me Beni
You Seni
Him Onu
Her Onu
It Onu
Us Bizi
You Sizi
Them Onları

To be fiilinin Zaman değişmeleri

to be Infinitive (Mastar)
am / are / is Simple Present Tense (Geniş Zaman)
am being
are being
is being
Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
was / were Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
was being 
were being
Past Continous Tense (Geçmişte devamlılık)
shall be
will be
Future Tense (Gelecek Zaman)
have been
has been
The Present Perfect Tense (Sonsuz geçmişten şimdiye kadar olan Zaman)
had been Past Perfect Tense (Geçmişte belirli bir Zamandan önceki Zaman)

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 


Active bir cümleyi yazıp cümledeki her kelimeyi teker teker tanıyalım.

I eat an apple every day. 
Ben hergün bir elma yerim.

Özne: l

Fiil: eat (Geniş Zaman)

Nesne: an apple

 

Active bir cümleyi Passive  cümleye kolayca çevirebilmek için sıra ile beş kuralı uygulamanız gereklidir.

1- Active cümledeki nesne Passive  cümleye özne gibi yazılır. 

2- Active cümledeki fiilin Zamanı ne ise to be fiilinin aynı Zamanı yazılır. 

3- Active cümledeki fiilin Zamanı ne olursa olsun Passive  ’de fiilin 3. şekli yazılır. 

4- Active cümledeki özne nominative'likten objective'liğe çevrilir ve by edatı ile birlikte yazılır. Aşağıda bunları tablo halinde gömektesiniz. 

I by me
You by you
He by him
She by her
It by it
We by us
You by you
They by them

5- Cümlenin sonunda bulunan Zaman zarfı aynen alınır.
 

Şimdi yukarıdaki kuralları sırası ile uygulayarak Active cümleleri Passive  hale çevirelim. 

İlk örneğimiz Simple Present Tense Geniş Zaman olsun. 

I eat an apple every day.
Ben hergün bir elma yerim.

1- Bu cümledeki nesne olan an apple kelimesi Passive   cümlenin başına yazılır.

A apple______________________

2-Active cümledeki Zamana uygun to be fiil alınır. Burada fiilimiz Geniş Zaman olduğu için am, are, is'den an apple’a uygun olanı is’dir.

An apple is______________________
 
3- Active cümlede fiil eatdır. Bunun 3. şekli alınır.

An apple is eaten______________________

4- Active cümledeki özne olduğundan by me olarak alınır. 

An apple is eaten by me ______________________

5- Cümlenin sonundaki Zaman zarfı aynen alınır. 

An apple is eaten by me every day.
Benim tarafımdan hergün bir elma yenir.

Simple Present Tense ile bir örnek daha yapalım.

They paint their houses every year. 
Onlar evlerini her yıl boyarlar.

1- Active cümledeki nesne their housesdır. Bu Passive  cümleye özne gibi yazılır.

Their houses ______________________

2-Active cümledeki Zaman The Simple Present Tense olduğu için to be fiilinin The Simple Present Tense’i olan am, are, is'den their houses’a uygun olan are’dır.

Their houses are______________________

3- Active cümledeki fiilin 3. şeki alınır.

Their houses are painted ______________________

4- Active cümledeki öznenin objective şekli by edatı ile birlikte alınır.

Their houses are painted by them ______________________

5-Active cümlenin sonundaki Zaman zarfı aynen alınır.

Their houses are painted by them every year. 
Onların evleri onlar tarafından her yıl boyanır.

Diğer örneğimiz Present Continuous Tense şimdiki Zaman olsun.

I am eating an apple.
Ben şimdi bir elma yiyorum.

1-An apple ______________________ 

2- An apple is being _______________

3- An apple is being eaten___________
 
4- An apple is being eatenby me _____

5- An apple is being eaten by me now. 
Şimdi benim tarafımdan bir bir elma yeniyor.

Future Tense bir cümlenin Passive  cümleye dönüşümü:

I will eat an apple tomorrow.
Ben yarın bir elma yiyeceğim.

1- An apple ________________________

2- An apple will be ___________________

3- An apple will be eaten_____________

4- An apple will be eaten by me
________

5- An apple will be eaten by me tomorrow. 
Yarın benim tarafımdan bir elma yenecek.

Simple Past Tense bir cümlenin Passive  cümleye dönüşümü:

I ate an apple yesterday. 
Ben dün bir elma yedim.

1- An apple _______________________

2- An apple was ___________________

3- An apple was eaten_____________

4-An apple was eaten by me ________

5- An apple was eaten by me yesterday. 

Dün benim tarafımdan bir elma yendi.

Present Perfect Tense bir cümlenin Passive  cümleye dönüşümü:.

I have eaten an apple. 
Ben bir elma yedim. (Elma yemiş bulunmuyorum.)

1-An apple ___________________

2-An apple has been ___________

3-An apple has been eaten _____

4- An apple has been eaten by me. 
Benim tarafımdan bir elma yendi. (Yenmiş bulunuyor.)

Past Perfect Tense bir cümlenin Passive  cümleye dönüşümü:

I had eaten the apple before I went to London.
Londra’ya gitmeden önce elmayı yemiştim.

1- The apple ____________

2- The apple had been ___________

3- The apple had been eaten_______

4- The apple had been eaten by me __

5- The apple had been eaten by me before I went to London. 
Londra’ya gitmeden önce elma benim tarafımdan yenmişti.

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce kelimeler (English Words) A’dan Z’ye Alfabetik
İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta
Simple Present Tense (Geniş Zaman)
Dünyanın 7 (Yedi) Harikası İngilizce Tanıtımı ve Özeti 
Reported Speech - Direct Indirect (İngilizce Dolaysız Dolaylı Cümleler)
İngilizce Zamanlar
İngilizce Deyimler

Active Passive konusu ile ilgili çeşitli örnek cümleler

He carries the heavy box. 
O, ağır kutuyu taşır.

The heavy box is carried by him.
Ağır kutu onun tarafından taşınır.

They will bring a glass of water.
Onlar bir bardak su getirecekler.

A glass of water will be brought by them.
Bir bardak su onlar tarafından getirilecek.

Bazı cümlelerde nesneden sonra bir sıfat veya onun yerine kullanılan bir Present Participle bulunur. Bu durumda sıfat veya participle, Passive  şekle çevrilen cümlede aynen kalır.

Ali painted the door white.
Ali kapıyı beyaza boyadı.

The door was painted white by Ali.
Kapı Ali tarafından beyaza boyandı.

My father found the thief sleeping.
Babam hırsızı uyurken buldu.

The thief was found sleeping by my father. 
Hırsız babam tarafından uyurken bulundu.

They saw the train coming. 
Onlar trenin geldiğini gördüler.

The train was seen coming by them.
Trenin gelişi onlar tarafından görüldü.
 

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 


Active Passive, Etken Edilgen cümlelerde bazı ayrıntılar

Active cümlede özne bazen önemli olmadığı için kesin olarak belirtilmez. Bu durumda Passive  cümlede de belirtilmez.
 
Everybody can learn English in our school.
Bizim okulumuzda herkes İngilizce öğrenebilir.

English can be learned in our school.
Bizim okulumuzda İngilizce öğrenilebilir.

Somebody found the cat under the bed. 
Birisi kediyi yatağın altında buldu.

The cat was found under the bed.
Kedi yatağın altında bulundu.

NOT: Bir cümleyi Passive  şekle çevirirken özne bazen belirtilmeyebilir.

They appointed him governor.
Onu vali olarak tayin ettiler.

He was appointed governor.
O, vali olarak tayin edildi.

My mother wants me to go to bed early. 
Annem benim erken yatmamı ister.

I am wanted to go to bed early by my mother. 
Benim erken yatmam annem tarafından istenir.

My mother has cooked the potatoes.
Annem patatesleri pişirdi.

The celery has been cooked by my mother. 
Kereviz annem tarafından pişirildi.

They are building a new road. 
Onlar yeni bir yol yapıyorlar.

A new road is being built by them. 
Yeni bir yol onlar tarafından yapılıyor.


Eğer Active cümle yardımcı fiillerle yapılmış ise, yardımcı fiillerle to be fiili birlikte kullanılır.

Active Passive 
can can be
may may be
must must be

The child must drink the milk.
Çocuk sütü içmeli.

The milk must be drunk by the child.
Süt, çocuk tarafından içilmeli.

The cat may eat the meat. 
Kedi, eti yiyebilir.

The meat may be eaten by the cat.
Et, kedi tarafından yenebilir. (olasılık)

Ali can open the door.
Ali kapıyı açabilir.

The door can be opened by Ali. 
Kapı, Ali tarafından açılabilir.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

 


Active Passive ile  ilgili bazı ayrıntılar

Tell, give, pay, send fiilleri ile yapılan cümlelerde genellikle hem direct object hem de indirect object olduğundan, yani hem nesne hem de dolaylı tümleç bulunduğundan bunların Passive  şekli iki şekilde yapılır.  

Ali told me the story yesterday.
 
me: indirect object (dolaylı tümleç)

the story: direct object (nesne)

Ali told me the story yesterday. 
Ali bana hikayeyi dün anlattı.

A- I was told the story by Ali yesterday. 
Hikaye bana dün Ali tarafından anlatıldı.

B- The story was told to me by Ali yesterday. 
Hikaye bana dün Ali tarafından anlatıldı.

My teacher gave me that book. 
Öğretmenim şu kitabı bana verdi.

A) That book was given to me by my teacher. 
Şu kitap bana öğretmenim tarafından verildi.

B) I was given that book by my teacher. 
Şu kitap bana öğretmenim tarafından verildi.

Passive  cümleleri negative yapmak istenirse to be fiilinden sonra not ilave edilir.
The thief was caught by the police. 
Hırsız, polis tarafından yakalandı. (olumlu cümle)

The thief was not caught by the police. 
Hırsız, polis tarafından yakalanmadı. (olumsuz cümle)

The book was not published. 
Kitap yayınlanmadı.

The garden was not watered. 
Bahçe sulanmadı.

Your parcel has not been sent. 
Paketiniz gönderilmedi.

The window hasn’t been broken by Kaan. 
Cam, Kaan tarafından kırılmadı.  

NOT: Eğer isim cümlelerinden sonra fiilin üçüncüsü Past participle olarak kullanılıyorsa, bu Passive  gibi tercüme edilmemelidir.

This book is written by my teacher.
Bu cümle Passive  zannedilerek Türkçe’ye çevrilmemelidir. Bu bir sıfat cümlesi şeklinde düşünülmelidir, ve anlamı
Bu kitap benim öğretmenim tarafından yazılmıştır. Olur.

Passive  cümleleri soru yapmak istenirse, yardımcı fiili başa alınır.

The thief was caught by the police. (Düz cümle) 
Hırsız, polis tarafından yakalandı

Was the thief caught by the police? (Soru cümlesi) 
Hırsız, polis tarafından yakalandı mı?

 Is the mail delivered on Sunday?  
Pazar günü posta dağıtılır mı?

 Has my parcel been sent?  
Benim paketim gönderildi mi?
 
 Have the new books been brought here?  
Yeni kitaplar buraya getirildi mi?

Passive  cümleleri olumsuz soru yapacak olunursa,

Wasn’t the thief caught by the police? 
Hırsız, polis tarafından yakalanmadı mı?

Wasn’t the window broken by Kaan? 
Cam , Kaan tarafından kırılmadı mı?
 
Active ve Passive  cümleler öğrenim alanında daima birlikte anlatılıp, Active bir cümlenin, Passive  bir cümleye çevrilmesi istendiğinden, genellikle öğrenciler üzerinde uygulamada da (yani konuşma hayatında) böyle olacağı veya bunların hiç kullanılmayacağı kanısı uyanmaktadır. Halbuki durum böyle değildir. Günlük konuşmalarda Passive  cümleler tek başlarına çok sık şekilde kullanılırlar. Örneğin, Cam kırıldı, Çamaşırlar yıkandı, Bahçe sulandı mı?, Kapı kapandı, Ön kapıdan binilir gibi.

Passive  cümleleri kolayca kurabildiğimiz Zaman İngilizce konuşmamız çok daha kolaylaşır. Öğrenim alanında Passive  cümlelerin Active cümleler ile birlikte anlatılmasının nedeni bunların gramer yapısının daha iyi anlaşılabilmesi içindir.

 

Tüm gramer konularımızı  İngilizce Gramer  sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

​​​​​​İngilizce Alfabe

İngilizce Sayılar

Present Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması 

İngilizce Hikayeler ve Türkçeleri 

İngilizce Türkçe çeviri çalışmaları 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Ferhat Eren Durusoy / İstanbul

very good I like site çok güzel emeğinize sağlık

betül rana / izmir

çok iyi anlatmişsiniz, emeğinize sağlik

Kerem Hantal / İstanbul

Ellerinize Sağlık Teşekkürler:)

Yağmur AKDAĞ / İstanbul

Merhaba,çok yararlı bilgiler vermişsiniz.Emeğinize sağlık.Sizin siteniz sayesinde çok detaylı öğrenebiliyorum konuları.Ben şahsen çok beğendim,tavsiye ederim.

Nurdan Sarıbaş / Zonguldak

çok iyi anlatılmış gerçekten elinize sağlık

semanur altuntop / istanbul

i think it is good for the children , and it is very good

Dilek özdemir / İstanbul

Güzel bir anlatım, elinize sağlık

Rüya Alataş♥ / VAN

Sayenizde daha iyi kavradım. Güzel anlatım elinize sağlık? Teşekkürler?

Gülnur / Kahramanmaraş

Tek tek, tane tane anlatılmış. Çok başarılı

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL