NE ARAMIŞTINIZ?

 

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce sıfatlar adjectives  konusunu göreceğiz.

İngilizce sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini işaret ederler. İngilizce sıfatlar, isimlerden önce gelirler. İngilizce sıfatlar, Türkçe’deki gibi belirttikleri durumlara göre, farklı isimlerle anılırlar.

Niteleme Sıfatları

1) Niteleme Sıfatları varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler.  
 Little  Küçük
 Red   Kırmızı
 Large   Geniş
a little bird        küçük bir kuş
a red apple      kırmızı bir elma
a large room    geniş bir oda

Belirtme Sıfatlar

2) Belirtme Sıfatları Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler.

İşaret Sıfatları

 This  Bu
 That   Şu
 These  Bunlar
 Those  Şunlar
This man            Bu adam
That duck          Şu ördek
These ducks      Bu ördekler
Those pencils    Şu kalemler

Sayı Sıfatları

one two three ten twenty first second third
 
bir iki üç on yirmi birinci ikinci üçüncü 

 
Two books             İki kitap
 
Second class         İkinci sınıf
 
First examination   Birinci sınav

Belgisiz Sıfatlar (belirsiz sıfatlar)

 Every  Her
 Any Hiç 
Some Bazı 
Every body        Herkes
Every where      Her yer
Any body           Herhangi bir kimse
Some one         Herhangi biri
Some books     Bazı kitaplar

Soru Sıfatları

Which   Hangi 
 What Ne
 How many Kaç tane
 How much  Ne kadar
Which book?           Hangi kitap?
How many books?   Kaç tane kitap?
How much money?  Ne kadar para?
At what time?          Ne zaman?

İyelik Sıfatları

Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.
 
My book 
Benim kitabım

Its tail  
Onun kuyruğu
 
Your father 

Senin baban
 
Our mother 

Bizim annemiz
 
His money 

Onun parası

Your house 
Sizin eviniz
 
Her cat 

Onun kedisi 
 
Their car 

Onların otomobili

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Sıfatların dereceleri

İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. Düzenli olanları daha ileri derecelendirebilmek için normal sıfatların sonuna er getirilir. En ileri dereceler içinse normal sıfatların sonuna est, ve başına da mutlaka the article getirilir.
 
Normal  Daha ileri derecede  En ileri derecede
 long uzun  longer daha uzun  the longest en uzun
rich zengin  richer daha zengin  the richest en zengin
 hot sıcak  hotter daha sıcak  the hottest en sıcak
 great büyük  greater daha büyük  the greatest en büyük
 big büyük  bigger daha büyük  the biggest en büyük
 large geniş  larger daha geniş  the largest en geniş
 wet ıslak  wetter daha ıslak  the wettest en ıslak
 wide geniş  wider daha geniş  the widest en geniş
 tall uzun  taller  daha uzun  the tallest en uzun
 high yüksek  higher daha yüksek  the highest  en yüksek
hard katı  harder daha katı  the hardest en katı
 light hafif  lighter daha hafif  the lightest en hafif
 bright parlak  brighter daha parlak  the brightest en parlak
 cheap ucuz  cheaper daha ucuz  the cheapest en ucuz
 ripe olgun  riper daha olgun  the ripest en olgun
 narrow dar  narrower daha dar  the narrowest en dar
 strong kuvvetli  stronger daha kuvvetli  the strongest en kuvvetli

NOT: great değer bakımından büyük, big hacim bakımından büyüktür. Large iri anlamında geniş, wide ise en olarak geniştir.

İki heceden daha uzun olan sıfatları daha ileri dereceye çevirmek için başına more edatı getirilir. En ileri dereceye çevirmek için ise sıfatın başına the most edatı getirilir. 
 
beautiful                güzel   
 

important              önemli 
 

necessary              lüzumlu 
 

more beautiful       daha güzel            the most beautiful           en güzel
 
more important 
    daha önemli           the most important         en önemli
 

more necessary    daha lüzumlu          the most necessary        en lüzumlu
 
İleri ve en ileri dereceye çevrilirken belirli bir kurala bağlı olmayan yani düzensiz şekilde değişen sıfatları:
    
good       iyi                better          daha iyi               the best        en iyi     
 
bad      
   kötü             worse       daha kötü              the worst       en  kötü 
 
much    
  fazla            more         daha fazla            the most        en fazla 
 
many      
 fazla            more        daha fazla           the most         en fazla
 
little          
az               less          daha az               the least         en az

NOT: Much sayılamayan varlıklar, many ise sayılabilenler için kullanılır.  
 
Sıfatların cümle içindeki yeri 
 
Sıfatlar cümle içinde tek başlarına özne (subject) yani işi yapan olamaz. Özne daima isim olur. Sıfatlar isim olan bir öznenin baş tarafında bulunurlar ve o ismi süslerler. 
 
A boy is sleeping in the room.
Bir çocuk odada uyuyor. 
 
A young boy is sleeping in the room.      Young bu cümlede sıfattır.
Genç bir çocuk odada uyuyor. 

A book is on the table.
Bir kitap masanın üzerindedir. 
 
A green book is on the table.      Green bu cümlede sıfattır.
Yeşil bir kitap masanın üzerindedir.

NOT: 
Bir veya herhangi bir anlamına kullanılan a veya an hiçbir zaman sıfatlarla ismin arasına giremez. Yani Türkçedeki gibi, iyi bir adam good a man olamaz, iyi bir adam demek istenirse, mutlaka,
 
a good man                     iyi bir adam
 
a beautiful girl                güzel bir kız
 
an historical building      tarihi bir bina,  denmesi gerekir.
 
Sıfatlar isim cümlelerinde direct object (nesne) olarak tek başına da bulunabilirler. Bu durumda bir isimle birleşip, sıfat tamlaması olarak kullanılmaları gerekmez. 
 
Ali is clever.       The coat is wet
Ali akıllıdır.         Palto ıslaktır. 
 

She is old.          Apples are ripe.
O yaşlıdır.           Elmalar olgundur. 
 

They are happy.            This river is deep.
Onlar mutludur.             Bu nehir derindir. 
 

We are young.        Elephants are heavy.
Biz genciz.             Filler ağırdırlar. 
 

I am thirsty.          The tea is hot.
Ben susadım.        Çay sıcaktır. 
 

My father is fat.          These roses are red.
Babam şIşmandır.       Bu güller kırmızıdırlar. 
 

The book is white.        These flowers are beautiful.
Kitap beyazdır.             Bu çiçekler güzeldirler. 

Sıfatların cümle içindeki kullanışları:

Last night the stars were very bright.
Dün gece yıldızlar çok parlaktı. 

 A large car can not pass through a narrow road.
Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez. 
 
We like hot tea.
Biz sıcak çay severiz. 
 
I don’t like cold water.
Soğuk su sevmem. 
 
I am fat.
Ben şişmanım. 
 
I am a fat boy.
Ben şişman bir çocuğum. 

Şimdi birbirine eş değerde sıfatlara sahip iki ismin karşılaştırmasını gösteren karşılaştırma cümlelerini görelim. 
 is  as sıfat  as  B
Ahmet is as fat as Mehmet.
Ahmet, Mehmet kadar şişmandır. 
 
Ayşe is as beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzeldir. 
 
Olumsuzlarda, 
Ayşe is not as beautiful as Fatma.

Veya as yerine so da kullanılabilir ve,
 
Ayşe is not so beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzel değildir. Olabilir. 
 
Soruda da aynı iki şekil uygulanabilir. 
Is Ayşe as beautiful as Fatma? 

Veya
Is Ayşe so beautiful as Fatma?
Ayşe, Fatma kadar güzel midir? 

Birbirinden daha ileri derecede sıfatlara sahip olan iki ismin karşılaştırmalı çatısı:
A  is  ileri derecede sıfat  than  B   A 
Ayşe is more beautiful than Fatma.
Ayşe, Fatma’dan daha güzeldir. 
 
My father is fatter than your father.
Benim babam, senin babandan daha şişmandır. 
 
İstanbul is larger than Ankara.
İstanbul, Ankara’dan daha geniştir (büyük). 

John is taller than Henry.
John, Henry’den daha uzundur. 
 
My pencil is longer than your pencil.
Benim kalemim, senin kaleminden daha uzundur. 
 
Ali is not younger than Ahmet.
Ali, Ahmet’den daha genç değildir.
 
Are they more beautiful than these?
Onlar, bunlardan daha güzel midirler? 
 
Birkaç ismin içinden en ileri derecede sıfata sahip karşılaştırma cümleleri:
 is  en ileri derecede sıfat  B           in     C 
Antalya is the hottest city in Turkey.
Antalya Türkiye’de en sıcak şehirdir. 
 

Istanbul is the largest city in Turkey.
İstanbul Türkiye’de en büyük şehirdir. 
 

My father is the tallest man in our village.
Babam bizim köyde en uzun adamdır.
 

Is he the fattest man in this office?
O, bu büroda en şişman adam mıdır?

Who is the most beautiful girl in this class?
Bu sınıfta en güzel kız kimdir?
 

Where is the most expensive cheese?
En pahalı peynir nerededir?
 

Who is the tallest girl in this town?
Bu kasabada en uzun kız kimdir?

 
 

Yorumlar

Aydin Tomak / Norvec- Alesund

Sitenize tesadufen girdim ve merak saikasiyla devam ettim. Ingilizceyi kolejde 60 yil once ogrenmeye baslamistim. Gramer o kadar guzel izah edilmis ve turkce ile karsilastirilmasi yapilmis ki 60 yil once boyle bir calismanin yapilmamis olmasi dolayisi ile ingilizceyi ogrenirken yasadigim sikintilara uzuldum. Tebrik ederim simdikiler icin buyuk kolaylik saglamissiniz. Saygilar, Aydin

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL