NE ARAMIŞTINIZ?


İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce isimler nouns  konusunu göreceğiz.

İngilizce isimler, countable sayılabilen isimler ve uncountable sayılamayan isimler olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 
Sayılabilenler masa, sandalye, kalem, elma, çocuk gibi tek tek sayılabilen isimlerdir.
 
Sayılamayanlar ise bütün su, çay, süt, gaz gibi sıvı madde isimleri ve un, tuz, şeker, pirinç gibi madde isimleri, ayrıca tereyağ, peynir, et, kibrit, reçel gibi isimlerdir. Bunlara bir de sadece değer adı olarak kullanıldığında para moneykelimesi de dahildir.
 
Bu sayılamayan İngilizce isimler ancak bir ölçü birimi ile birlikte kullanıldıkları zaman sayılabilen isim olurlar. Örneğin, su yalnız başına sayılamayan isimdir. Fakat bir bardak su, bir şişe su veya bir litre su dediğimiz zaman sayılabilen isim gibi kullanılır.
 
Et ve ekmek kelimeleri de yalnız olarak sayılamayan isimlerdir. Fakat, bir kilo et, dört parça et, bir somun ekmek, iki dilim ekmek dediğimiz zaman sayılabilen isim olarak kabul edilebilir.
 
Para da bir değer adı olarak kullanıldığı zaman sayılamayan bir isimdir. Fakat ölçü birimi ile söylendiğI zaman, örneğin, 10.000 TL. denildiği zaman sayılabilen isim gibi kullanılır.
 
Sayılabilen countable ingilizce isimler daha önce gördüğümüz şekilde çoğul yapılabilirler.
 
apple (elma) apples (elmalar)
 
book (kitap) books (kitaplar) gibi.
 
Sayılamayan (uncountable) ingilizce isimler ise çoğul yapılamazlar. 

Sayılabilen ingilizce isimler başlarına belirsizlik takısı olan indefinite article a veya an alırlar. Örneğin,
 
a book (bir kitap), an apple (bir elma) gibi.
 
Sayılamayan ingilizce isimler ise almazlar. 
 
Some (bazı) kelimesi sıfat olarak kullanıldığı zaman sayılabilen isimlerin tekillerinin başına gelmez. Fakat tüm olumlu cümlelerde bunların çoğullarının başına gelir.
I have some books.
Benim birkaç kitabım var. 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

You have some apples.
Sizin birkaç elmanız var. 
 
Some kelimesi olumlu cümlelerde bütün sayılamayan isimlerin başında kullanılır.  

I have some money.
Benim biraz param var. 
 
Olumsuz ve soru cümlelerinde some kullanılmaz. Bunun yerine any kullanılır. 
I don’t have any apples.
Benim hiç elmam yok. veya 
 
Do you have any?
Sizin hiç elmanız var mı? olur. 
 
Many (bir çok) kelimesi yalnızca sayılabilen çoğul isimlerin başına gelir.  
I ate many apples.
Ben çok elma yedim. 
 
Much (bir çok) kelimesi yalnızca sayılamayan çoğul isimlerin başına gelir. 
I ate much bread.
Ben çok ekmek yedim. denir. 
 
Olumlu cümlelerde bunların yerine, a lot of (çok) hem sayılabilen hem de sayılamayan isimler için kullanılır.  
I have a lot of time.
Benim çok zamanım var. 
 
I have a lot of books.
Benim çok kitabım var. 
 
How many apples do you eat in a day?
Günde ne kadar elma yersiniz? 
 
I eat three apples in a day.
Ben günde üç elma yerim. 
 
How much sugar do you want?
Ne kadar şeker istersiniz? 
 
I want only one kilo please.
Sadece bir kilo isterim, lütfen. 
 
What do the villagers sell in the market place?
Köylüler pazar yerinde ne satarlar? 
 
The villagers sell some fruits, and a lot of milk.
Köylüler biraz meyva ve çok süt satarlar. 
 
How much money did you pay for the flowers?
Siz çiçekler için kaç para ödediniz? 
 
I didn’t pay any money.
Ben hiç para ödemedim. 
 
We grow fruits and vegetables in the field and garden.
Biz bahçede ve tarlada meyva ve sebze yetiştiririz. 
 
The people grow oranges in Kalkan.
Kalkan’da halk portakal yetiştirir. 
 
I like apricots best.
Ben en çok kayısıyı severim. 
 
Pineapples are juicier than bananas.
Ananas, muzdan daha suludur. 
 
Dates are the sweetest fruits.
Hurma en tatlı meyvadır. 
 
Lemons are the sourest fruits.
Limon en ekşi meyvadır. 
 
Flowers grow in the gardens and fields.
Çiçekler bahçelerde ve tarlalarda büyürler. (yetişirler) 
 
Do we grow pineapples in Turkey?
Biz Türkiye’de ananas yetiştirir miyiz? 
 
No, we don’t grow pineapples in Turkey.
Hayır, biz Türkiye’de ananas yetiştirmeyiz. 
 
I grow grapes in my country.
Ben memleketimde üzüm yetiştiririm. 
 
These flowers are growing very well here.
Bu çiçekler burada çok iyi büyüyorlar. (yetişiyorlar.) 
 
Walnuts are bigger than hazelnuts.
Ceviz fındıktan daha büyüktür.
 
İngilizce’de meyva isimleri genel anlamda kullanıldıkları zaman hep çoğul olarak kullanılırlar. Onun için örneklerimizde Türkçe anlamları tekil olduğu halde İngilizcelerenin çoğul olarak yazıldığını görüyoruz.
 
Why do we prefer country life to city life?
Biz niçin köy hayatını şehir hayatına tercih ederiz? 
 

Because the country is quieter than a city.
Çünkü, köy şehirden daha sessizdir. 
 

I perefer tea to coffee.
Ben çayı kahveye tercih ederim. 
 

Ayşe prefers apples to pears.
Ayşe elmayı armuta tercih eder. 
 

Do you prefer cherries to bananas?
Siz kirazı, muza tercih eder misiniz? 
 

Yes, l prefer cherries to bananas.
Evet, ben kirazı, muza tercih ederim. 
 

Do you prefer pears to peaches?
Siz armudu şeftaliye tercih eder misiniz? 
 

No, l don’t prefer pears to peaches.
Hayır, ben armutu, şeftaliye tercih etmem. 
 

I prefer peaches to pears.
Ben, şeftaliyi armuta tercih ederim.
 
Not:  To prefer (tercih etmek) fiili çoğu zaman to edatını alır.  

 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL