NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce İyelik Sıfatları ve İyelik Zamirleri

Video süresi: 2:57

İngilizce zamirler (pronouns) tablosu

Subject pronouns
(Özne zamirleri)

Object pronouns
(Nesne zamirleri) 

Possessive adjectives (Possesive determiners)
 (İyelik sıfatları - İyelik belirteçleri)

Possessive pronouns
 (İyelik zamirleri)

I (ben)

me (beni)

 my (benim)

mine (benimki)

you (sen)

you (seni)

your (senin)

yours (seninki)

he (o) (erkek için)

him (onu) (erkek için)

 his (onun) (erkek için)

his (onunki) (erkek için)

she (o) (kadın için)

her (onu) (kadın için)

 her (onun) (kadın için)

hers (onunki) (kadın için)

it (o) (hayvan veya eşya için)

it (onu) (hayvan veya eşya için)

its (onun) (hayvan veya eşya için)

its (onunki) (hayvan veya eşya için)

we (biz)

us (bizi)

 our (bizim)

ours (bizimki)

you (siz)

you (sizi)

 your (sizin)

yours (sizinki)

they (onlar)

them (onları)

 their (onların)

theirs (onlarınki)

Possesive adjectives (Possesive determiners) - İyelik Sıfatları

İngilizce’de possesive adjectives iyelik sıfatları isimlerin önüne gelirler ve birşeyin, birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.
 

İyelik sıfatlarına, bazı gramer kitaplarında, Possesive determiners (iyelik belirteçi) ismi de verilmektedir. Her iki tanımlama da doğrudur.

My Benim
Your Senin
His Onun (erkek için)
Her Onun (kadın için)
Its Onun (hayvan veya eşya için)
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce gramer konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

İyelik sıfatları ile ilgili örnek cümleler

This is a book.
Bu bir kitaptır.

This is my book.
Bu benim kitabımdır.

İkinci cümledeki my iyelik sıfatıdır.

My father is a doctor.
Benim babam doktordur.  
 

Your teacher is in İstanbul.
Senin öğretmenin İstanbul’dadır.

His mother is at home. 
Onun annesi evdedir.
 

Her book is on the table.
Onun kitabı masanın üzerindedir.

Its tail is long.     
Onun kuyruğu uzundur.

Our teacher is at school. 
Bizim öğretmenimiz okuldadır.
 

Your friends are in Konya.
Sizin arkadaşlarınız Konya ’dadır.

Their car is in the garage.
Onların arabası garajdadır.
 

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta


Şu noktayı unutmayınız:
 
İngilizce iyelik sıfatları ister tekil olsunlar, ister çoğul olsunlar önemli olan iyelik sıfatından sonra kullanılan isimdir. Bu isim tekilse sıfat tamlaması tekil işlemi görür. İsim çoğulsa bu sıfat tamlaması çoğul işlemi görür.
 
My book is blue.
Benim kitabım mavidir.
 

Her father is a teacher.
Onun babası öğretmendir.
 
My books are blue.
Benim kitaplarım mavidirler. 
 

Our teacher is good.
Bizim öğretmenimiz iyidir.

Our teachers are good.  
Bizim öğretmenlerimiz iyidir. 
 

This is her wallet.
Bu onun cüzdanıdır.

He is my boyfriend.
O, benim erkek arkadaşımdır.
 

Your mother is a housewife.
Senin annen bir ev hanımıdır.
 

Her hair is black.
Onun saçı siyahtır.
 

Our son is very clever.
Bizim çocuğumuz çok akıllıdır.
 

Ahmet is doing her homework.
Ahmet ödevini yapıyor. 

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Possessive Pronouns - İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri bir şeyin kime ait olduğunu belirtirler. 
 

İyelik zamirlerinden sonra bir isim kullanılmaz. Çünkü iyelik zamirleri zaten bahsedilen nesnenin kime ait olduğunu kendileri belirtmiş olurlar.
 

Örneğin: This book is mine.
Bu kitap benimkidir.

mine benimki
yours seninki
his onunki (erkek için)
her onunki (kadın için)
its onunki (hayvan veya eşya için)
ours bizimki
yours sizinki
theirs onlarınki

İyelik zamirleri ile ilgili çeşitli örnekler yapalım.


Is this book yours or mine?
Bu kitap senin mi benimki mi?
 

The notebooks behind him are his.
Onun arkasındaki defterler onundur.


My eyes are black, but yours is blue.
Gözlerim siyah ama seninki mavidir.


Our car is smaller than theirs.
Bizim arabamız onlarınkinden daha küçüktür.


Emre found his passport but Berna couldn't find hers.
Emre pasaportunu buldu ama Berna onunkini bulamadı.


My house is bigger than his.
Benim evim onunkinden daha büyüktür.
 

It was yours.
O seninkiydi.

 

These flowers must be theirs.
Bu çiçekler onlarınki olmalı.

 

Is this key yours?
Bu anahtar seninki mi?
 

I found a key. It must be hers.
Bir anahtar  buldum. Onunki olmalı.

 

Tüm gramer konuları  İngilizce Gramer  sayfasındaki listede görebilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Alfabe 

İngilizce Sayılar 

İngilizce Cümleler


 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL