NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce İlgi Zamirleri - Who (Relative Pronouns)

Video süresi: 5:49

 

Bu dersimizde İngilizce ilgi zamirleri (relative pronouns) konusunu göreceğiz. Relative Pronouns yani ilgi zamirleri de diğer zamirler gibi nominative (özne durumunda), objective (nesne durumunda) ve possessive (iyelik bildiren) olmak üzere üç durumda bulunurlar.

 

  • Nominative’ ler who ve which ki o, anlamını taşırlar.
  • Objective’ ler who ve which ki onu, anlamını taşırlar.
  • Possessive’ ler whose ve of which ki onun, anlamını taşırlar.  

Ayrıca that modern İngilizce'de yukarıdaki bütün ilgi zamirlerinin yerine kullanılabilmektedir. 

 

Relative pronouns tablosu

  kişiler için eşya ve hayvan için
nominative who (ki o) which (ki o)
objective who (ki onu, ki ona) which (ki onu, ki ona)
possessive whose (ki onun) of which 
whose (ki onun)

 

Türkçe bir cümle düşünün ve onu İngilizce’ye çevirin.  
 
Kız okula gitti. 
The girl went to school.  
 
Bu cümlede özne olan kız kelimesini nitelemek için, bu isimden önce birçok sıfat getirilebilir. Bunlar yalın, sade sıfatlardır.  

The tall girl went to school. 
Uzun boylu kız okula gitti.
Bu yeterli olmayabilir. Bir yalın sıfat daha eklenirse;  

The tall and beautiful girl went to school. 
Uzun boylu ve güzel kız okula gitti.  
 
Bu da yeterli olmayabilir. Böylece anlışılıyor ki, bu kızı tanıtabilmek için yalın sıfatları sıralamak yeterli olmayacak. Çünkü cümledeki kız, asıl cümlede anlatılan okula gitme işinden başka bir iş yapmıştır. İşte bu iş ancak bir sıfat cümleciği (adjective clause) tipinde bir yan cümlecikle anlatılabilir. Adjective clause’ lar bir relative pronoun ile kurulur.

Cümle,
 
Köprüde yürüyen kız okula gitti.  

burada main clause yani ana cümle,

Kız okula gitti. 
The girl went to school.

Hangi kız?
 
Köprüde yürüyen kız. 
The girl who was walking on the bridge.  

The girl who was walking on the bridge went to school. 
Köprüde yürüyen kız okula gitti. 

The girl went to school.                  (main clause) 

Who was walking on the bridge.   (adjective clause)  

En önemli kural: Her adjective clause kesinlikle nitelenecek isimden sonra gelecektir. Adjective clause'larla nitelenmiş isimler bir çeşit sıfat tamlamaları gibidir. Ancak sıfat tamlamalarında sıfat isimden önce geliyordu. Bunda ise sıfat cümleciği isimden sonra geliyor.  

 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

 
Sıfat tamlaması   

Sıfat İsim
The beautiful girl
güzel kız

Sıfat cümleciği   (adjective clause)   ise isimden sonra geliyordu. 

İsim Sıfat cümleciği
The girl who was walking on the bridge.
Kız ki o, köprüde yürüyordu.

Doğru bir Türkçe ile Köprüde yürüyen kız.  

The girl who lives in Konya. 
Konya’da yaşayan kız.  

The girl who loves me. 
Beni seven kız.

The boy who works in this shop. 
Bu dükkanda çalışan çocuk.  

The man who sent the parcel. 
Paketi gönderen adam.  

The woman who washed the dishes. 
Tabakları yıkayan kadın.  

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce gramer konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

İşte bu sıfat cümlecikleri ve nitelenmiş isimler, birlikte sıfat tamlamaları olarak kabul edilmelidirler. Nasıl ki bir sıfat tamlaması cümlede her yerde kullanılırsa, bunları da cümle içinde istediğimiz yerde kullanılabilir.

The beautiful girl is in Konya. 
Güzel kız Konya’dadır.  

The girl who gave us a book is in Konya. 
Bize bir kitap veren kız Konya’dadır.  

The beautiful girl will come here tomorrow. 
Güzel kız yarın buraya gelecek.

The girl who lives in Konya will come here tomorrow. 
Konya’da yaşayan kız yarın buraya gelecek.
 
Did you see the girl? 

Kızı gördün mü?  
 
Which girl? 

Hangi kız?  

The girl who broke the window. 
Camı kıran kız.

Did you see the girl who broke the window? 
Camı kıran kızı gördün mü?

Bu nitelenen isim asıl cümlede subject (özne) de olabilir, direct object (nesne) de olabilir. indirect object (dolaylı tümleç) de olabilir. Bir isim cümlenin neresinde olursa olsun bir adjective clause ile nitelenebilir. Yeter ki adjective clause nitelemek istenilen ismin hemen arkasından gelsin.  

I saw the girl who walking on the bridge. 
Köprüde yürüyen kızı gördüm.
Bu cümlede nitelenen isim cümlede (subject) öznedir.

I sent money to the girl who gave us a book. 
Bize bir kitap veren kıza para gönderdim.
 
Bu cümlede nitelenen isim ise bir dolaylı (indirect object) tümleçtir.


They saw the doctor who visited us yesterday. 
Onlar, bizi dün ziyaret eden doktoru gördüler.

The man who wrote this poem is coming to tea. 
Bu şiiri yazan adam, çaya geliyor.
 
The lady who was here yesterday has gone to London. 

Dün burada olan bayan Londra’ya gitti.
 
Where is the man who took your photograph? 

Sizin resminizi çeken adam nerededir?
 
Can you remember the man who visited us last Sunday? 

Geçen pazar bizi ziyaret eden adamı hatırlayabilir misiniz?

Who is the boy who sits next to you? 
Sizin yanınızda oturan çocuk kimdir?

The man who wrote this book came to the school. 
Bu kitabı yazan adam okula geldi. 

The gardener who digs our garden is a very good man. 
Bizim bahçeyi kazan bahçıvan çok iyi bir adamdır.
 
The man who visited us last Sunday is our friend. 

Geçen pazar bizi ziyaret eden adam bizim arkadaşımızdır.

The man who lives next door has just come. 
Yandaki evde oturan adam tam şimdi geldi.
 

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

 

The nurse has come.
Hemşire geldi.

Gibi bir cümle kurulduğu zaman, akla Hangi hemşire? Gibi bir soru geliyor. Bu durumda hemşire sözcüğünü bir sıfat cümleciği ile nitelenmesi gerekiyor.

The nurse who looks after my mother has come. 
Anneme bakan hemşire geldi.

Burada altı çizilen sıfat cümleciği (adjective clause) zorunlu ve gereklidir. Bu cümlede sıfat cümleciğinin başına ve sonuna virgül konmaz ve bir nefeste okunur. Çünkü burada nitelenen isim, sıfat cümleciği olmadığı zaman bilinen bir kişi değildir. Halbuki örnek şöyle bir cümle olsaydı,

Shakespeare died in 1616. 
Shakespeare 1616’da öldü.
 
Bu cümlede Shakespeare isminin bir adjective clause ile nitelenmesi zorunlu değildir. Fakat daha fazla bilgi vermek için bir adjective clause getirilirse, bu adjective clause zorunlu değil, isteğe bağlıdır.

Shakespeare, who wrote Hamlet, died in 1616. 
Hamlet’i yazan Shakespeare 1616’da öldü.

Bu durumdaki sıfat cümlecikleri zorunlu değildirler ve daima virgül ile kullanılırlar. Eğer iki virgül arasındaki bu sıfat cümleciğini kaldırılırsa, ana cümlenin anlamında bir eksiklik olmaz.
 
Paul Gauguin, whose paintings are world-famous, was a Frenchman. 

Tabloları dünyaca ünlü olan Paul Gauguin bir Fransız’dı.

Eğer iki virgül arasında bulunan sıfat cümleciği çıkarılırsa, ana cümle,

Paul Gauguin was a Frenchman.
Paul Gauguin bir Fransız’dı.

Şeklini alır ve böylece anlatılmak istenen asıl anlamda bir eksiklik olmaz.

 

Diğer ilgi zamirleri (relative pronouns)

İlgi Zamiri - Which

İlgi Zamiri - Whose

İlgi Zamiri - That 

 

Tüm gramer konularımızı  İngilizce Gramer  sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL