NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Şartlı Cümleler (Conditional Sentences)

Video süresi: 7:07
 

İngilizce şartlı cümleler (conditional sentences)  iki kısımdan meydana gelirler. İlk kısım şartı öne süren cümle, ikincisi ise şarta cevap veren cümledir.

 

Şartı öne süren cümle - If clauses

İngilizce gramerinde şartı öne süren cümlelere If clauses denir.

Şartı öne süren cümle: 

If you give me money 
Eğer bana parar verirsen

Şarta cevap veren cümle:

I will give you an apple 
Sana elma vereceğim
 

If kelimesi bir Subordinate Conjuction (yan bağlar) dır. Bir cümlenin başına geldiği zaman o cümleyi tam cümlelikten yan cümleciğe çevirir. 
 
You give me money. 
Sen bana para verirsin. 
 
Cümlesinin öznesi var, fiili var, anlamı da tamdır. 

Halbuki,

If you give me money. 
Eğer bana para verirsen, 

Cümlesinde özne var, fiil var, fakat anlam tam değildir. İşte if ile bağlı tüm cümleler tek başlarına bir anlam taşımazlar. Onun için bu şartı öne süren cümlenin arkasından, bu şarta karşılık veren bir ana cümle gelmelidir. Bu cümlenin tensi (zamanı) sequence of tenses (tenslerin uyumu) kuralına uygun olmalıdır. 

 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve CümleTens’lerin uyumu:  

If li cümle Tam cümle
1- Simple Present Tense Future Tense
2- Simple Past Tense Conditional
3- Past Perfect Tense Past Conditional

İngilizce’de üç çeşit şartlı cümle bulunur.

1- Olanak dahilindeki işler için kullanılan posibble cümleler.

2- Gerçekleşmemiş işler için kullanılan unreal cümleler

3- Gerçekleşmediği gibi, gerçekleşmesi de olanaksız bulunan impossible cümleler. 

 

1- Possible cümleler:
 

Bu cins cümlelerin ilk kısmı, yani şartı öne süren kısmı geniş zaman (Simple Present Tense) olacak. Fakat ikinci kısmı kesinlikle gelecek zaman (Future Tense) olacaktır. Türkçe’de bazen ikinci kısım da geniş zaman olur.   
 
Eğer bana para verirsen, sana elma veririm. Denir
 
Halbuki, İngilizce’de ikinci kısım daima gelecek zaman olmalıdır. 
 
If you give me money, I will give you an apple. 
Eğer bana para verirsen, sana bir elma vereceğim. 
 
If I have money, I will go to Paris. 

Eğer param olursa, Paris’e gideceğim.

If you go away, I will miss you. 
Eğer uzağa gidersen, seni özliyeceğim.  

 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce gramer konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

If you study hard, you will learn English. 
Eğer çok çalışırsanız, İngilizce öğreneceksiniz. 
 
If Ahmet gets up very early, he will catch the bus. 

Eğer Ahmet çok erken kalkarsa, otobüse yetişecek. 
 
If my father gives me money, I will be very glad. 

Eğer babam bana para verirse, çok memnun olacağım.
 
Tüm bu örneklerde if li cümle Simple Present Tense, ikinci taraf ise Future Tense dir. Bu konuşma İngilizce’de hep böyledir. Ancak pozitif bilimlerde kesin bir yargı veya kuralı belirtirken iki taraf da Simple Present Tense olur.

If you boil water, it becomes steam. 
Eğer suyu kaynatırsanız, buhar olur. 
 
If li cümlelerde tüm yardımcı fiilleri Simple Present Tense olmak şartıyla kullanabiliriz. 
 
If I get a ticket, I can go to the theatre. 
Eğer bir bilet alırsam, tiyatroya gidebilirim.
 
If you can find enough money, you can buy a car. 

Eğer yeterli para bulabilirsen, bir araba alabilirsin. 
 
If you have got a stamp, you can post that letter. 

Eğer pulunuz varsa, şu mektubu postalayabilirsiniz.

 

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta


2- Unreal cümleler:


Şimdi şart cümlelerinin ikinci çeşidini göreceğiz. Bu cümleler unreal adını alırlar ve gerçekleşmemiş işler için kullanılırlar. Bu çeşit cümlelerin şartı öne süren ilk kısmı geçmiş zaman Simple Past Tense olmalıdır. İkinci kısım ise conditional yani Future Tense in bir derece pastı olmalıdır. 
 
If you gave me money, I would give you an apple. 
Eğer bana para verseydin, sana bir elma verecektim. 
 
Yani, 
 
You didn’t give me money and I didn’t give you an apple. 

Sen bana para vermedin ve ben sana bir elma vermedim. 
 
If he went to school he would see his friend. 

Eğer o, okula gitseydi, arkadaşını görecekti. 
 
If I had money, I would go to Paris. 

Eğer param olsaydı, Paris’e gidecektim. 
 
If you worked hard, you would learn English. 

Eğer çok çalışsaydınız, İngilizce öğrenecektiniz. 
 
If I went to Paris, I would send you a postcard. 

Eğer Paris’e gitseydim, sana bir posta kartı gönderecektim.
 
If I were you, I would go to school. 

Eğer senin yerinde olsaydım, okula gidecektim.
 
Dikkat edilirse burada I was yerine I were deniyor. Bu şekil unreal cümlelerin bir özelliğidir. 
If I were a rich man, I would have a big house. 
Eğer zengin bir adam olsaydım, büyük bir evim olacaktı.
 
Ayrıca zaman uyumuna bağlı kalmak şartı ile tüm yardımcı fiilleri de bu cümlelerde kullanılabilir. 
 
If I were a bird, I could fly. 
Eğer bir kuş olsaydım, uçabilecektim. 
 
If you were a fish, you could live underwater. 

Eğer bir balık olsaydın, su altında yaşayabilirdin. 
 
If I were you, I should go to the cinema. 

Eğer senin yerinde olsaydım, sinemaya gidecektim. 
 
If you lost your jumper, you would buy another one. 

Eğer kazağını kaybetseydin, başka bir tane alacaktın. 
 
If I were happy, I would sing. 

Eğer mutlu olsaydım, şarkı söyleyecektim. (söylerdim.) 

 

İngilizce Alfabe

 
3- Impossible cümleler:


Gerçekleşmemiş ve gerçekleşme olanağı ortadan kalkmış işler için kullanılırlar. Bu cümlelerde şartı öne süren birinci cümlecik Past Perfect Tense şarta cevap veren ikinci bölüm ise Past Conditional olmalıdır.
 
If you had given me money, I would have given you an apple. 
Eğer bana para vermiş olsaydın, ben sana bir elma vermiş olacaktım. 
 
If you had known the truth, you wouldn’t have been angry. 

Eğer gerçeğI bilmiş olsaydın, kızmış olmayacaktın. 
 
If she had seen the house, she wouldn’t have bought it.

Eğer evi görmüş olsaydı, onu satın almış olmayacaktı. 

If he had gone by car, he wouldn’t have been late.
Eğer araba ile gitmiş olsaydı, geç kalmamış olacaktı.

 

Tüm gramer konuları  İngilizce Gramer  sayfasındaki listede görebilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Türkçe Çeviri

Present Perfect Tense

İngilizce Sayılar

 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Duygu yilmaz / İstanbul

Thanks

Recep kus / Ankara

Thank you

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL