NE ARAMIŞTINIZ?

Plurals of the nouns

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce isimlerin çoğullaşması konusunu göreceğiz.

İngilizce isimlerin çoğullaşma konusunu, aşağıda 5 madde halinde inceleyelim. 

Beşinci maddede belirtilen bazı istisna durumdaki isimler dışında, İngilizce’de tüm isimler şu dört kurala göre çoğullaşırlar.

1. Genel olarak tekil ismi çoğul yapmak için, tekil ismin sonuna s getirilir.
 
book kitap  books  kitaplar
 father  baba  fathers  babalar
2. Son harfleri  x, sh, o, ch olan isimlerin sonuna es getirilir.
 
box kutu boxes kutular
 brush fırça brushes fırçalar
potato patates potatoes patatesler
coach otobüs (şehirlerarası) coaches otobüsler
 3. Son harfi y olup da, ondan önce sessiz harf varsa, o zaman y harfi i harfine dönüşür ve ondan sonra es getirilir.
 
lady bayan ladies bayanlar
 fly sinek  
flies

 
sinekler
4. Ancak son harfi y olup da, ondan önce sesli harf varsa genel kurala göre s getirilerek çoğul yapılır.
 
boy çocuk  boys çocuklar
 play oyun plays oyunlar
 5. Bazı isimler istisna olarak bu kurallara uymazlar. Bu isimlerin çoğul şekilleri tekillerinden tamamen ayrı yazılışa ve okunuşa sahiptirler. Bunları tek tek öğrenmek gerekir.
  
 man adam  men adamlar
foot ayak feet ayaklar
goose kaz geese kazlar
woman kadın women kadınlar
mouse fare mice fareler
child çocuk children çocuklar
this bu these bunlar
 that şu those şunlar
 knife bıçak  knives bıçaklar
 6. Çoğul isimlerle kuracağımız basit isim cümlelerini kolay anlayabilmek için çatılarla kalıplaştıralım.

Çoğul Olumlu İsim Cümleleri

"is" fiilinin çoğul hali "are" dir. Böylece kuracağımız ilk çoğul çatımız A are B olacaktır
 
A  are B
These are books.
 Bunlar kitaplardır. 
 
These are apples.
Bunlar elmalardır. 
 

These are tables.
Bunlar masalardır. 
 

These are dogs.
Bunlar köpeklerdir. 
 

These are houses.
Bunlar evlerdir. 
 

These are pencils.
Bunlar kurşun kalemlerdir.

Çoğul Olumsuz İsim Cümleleri

Olumsuz yaparken A are not B? çatısı kullanılır.
 
A are not B
These are not books.
Bunlar kitaplar değildirler.
 

These are not spoons.
Bunlar kaşıklar değildirler. 
 

Those are not small cups.
Şunlar küçük fincanlar değildirler. 
 

They are not black horses.
Onlar siyah atlar değildirler. 
 

They are not forks.
Onlar çatallar değildirler. 
 

These are not cats.
Bunlar kediler değildirler.

Soru Çoğul İsim Cümleleri

Soru yaparken de, Are  A B? çatısı kullanılır. 
 
Are A B?
Are  these books?
Bunlar kitaplar mıdır?
 
Are those geese?
Şunlar kazlar mıdır?
 

Are those elephants?
Şunlar filler midir?
 

Are they children?
Onlar çocuklar mıdır?
 

Are those horses?
Şunlar atlar mıdır?
  

Are these knives?
Bunlar bıçaklar mıdır? 

Olumsuz Çoğul Soru İsim Cümleleri

Olumsuz soru yaparken Are A not B çatısı kullanılır.
 
Are A not B?
Are these not books?
Bunlar kitaplar değil midir?

Are these not boxes?
Bunlar kutular değil midir?

Are those not tables?
Şunlar masalar değil midir?
 

Are they not men?
Onlar adamlar değil midir?
  

Are they not mice?
Onlar fareler değil midir? 
 

Kısaltma yapmak istendiği zaman are ile not birleştirilerek aren’t şeklinde cümlenin başına getirilir.
 
Aren’t they red apples?
Onlar kırmızı elmalar değil midir?
 

Aren’t those white cats?
Şunlar beyaz kediler değil midir?

Aren’t they big cars?
Onlar büyük arabalar değil midir?

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız


Gramer konusunun ilk sayfasına
dönmek için tıklayabilirsiniz

 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL