NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Yönler

Directions
 İngilizce yönler | directions

Sayfamızda İngilizce yönler konusu, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte gösterilmektedir.

İngilizce Yönler Tablosu | Yazılışı | Okunuşu | Türkçe Anlamı

North nort Kuzey
South saut Güney
East i:st Doğu
West vest Batı
North east nort i:st Kuzeydoğu
North west nort vest Kuzeybatı
South east saut i:st Güneydoğu
South west saut vest Güneybatı

İngilizce Yönler İle Örnek Cümleler

Yönler konusunu cümleler içinde kullanarak, İngilizce pratiğimizi geliştirelim.
 
Tunisia is a country in North Africa. 
Tunus, Kuzey Afrika’da bir ülkedir.
 
China and South Korea are neighbors. 
Çin ve Güney Kore komşudurlar.
 

The sun rises in the east. 
Güneş doğudan doğar.
 
The sun sets in the west. 
Güneş batıdan batar.
 
Kars is in the North East of Turkey.   
Kars, Türkiye’nin kuzeydoğusundadır.
 
Kırklareli is in the north-west of Turkey.  
Kırklareli, Türkiyenin kuzey batısındadır.
 
Hakkari is in the south east of Turkey. 
Hakkari, Türkiye’nin güney doğusundadır.
 
Muğla is in the south west of Turkey. 
Muğla, Türkiye’nin güney batısındadır.

Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce yönler ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Yönler Konusunda Açıklamalar

Bu bölümümüzde, İngilizce’de yön isimlerinin nasıl oluştuğunu öğreneceğiz. Böylece yönler konusunda bir etimolojik bir bilgiye sahip olacağız.
 
Directions are divided into two as cardinal directions and ordinal directions. 
 
Cardinal Directions
Cardinal directions or cardinal points are the four main directions or points of the compass: north, south, east and west. These directions are also written in short form as N, S, E and W. 

North and south are directed towards the north and south poles of the Earth. The Earth’s rotation defines east and west. The sun rises in the morning in the east, and sets in the evening in the west. 

Why do we call them the cardinal directions? "Cardinal" comes from the early 14th century and was derived from the Latin “cardinalis” (principal, chief, essential).
Cardinal directions in world cultures
Through history, different cultures have given different values to each direction. For example, in old Asian culture, each direction is given a color, as follows: East: Green or Blue South: Red     West: White North: Black
 
North
North is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of south and is perpendicular to east and west. By convention, the top side of a map is north. 

The word “North” comes from the Indo-European languages meaning “left”, as north is to the left when you face the rising sun. North is specifically the direction that, in Western culture, is treated as the fundamental direction.  

“North American,” as a noun, was first used by Ben Franklin in 1766. 
South
South is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of north and is perpendicular to east and west. By convention, the bottom side of a map is south. 

The word “South” came from the Proto-Germanic sunthaz in reference to sunnier, warmer southern regions.

 
East
East is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of west and is perpendicular to north and south. By convention, the right hand side of a map is east. East is the direction toward which the Earth rotates about its axis, and therefore the general direction from which the Sun appears to rise. The word “east” comes from the Proto-Germanic “austra” (east, toward the sunrise) because of the fact that east is the direction from which dawn breaks. During the Cold War, "The East" was sometimes used to refer to the Warsaw Pact and Communist China, along with other Communist nations. Throughout history, the East has also been used by Europeans in reference to the Orient and Asian societies
 
West
West is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of east and is perpendicular to north and south. West is the direction opposite that of the Earth’s rotation on its axis, and is therefore the general direction towards which the Sun sets.  

The word “west” comes from Proto- Germanic “wes”  (to go down) as west is the direction in which the sun sets.  During the Cold War "the West" was often used to refer to the NATO camp as opposed to the Warsaw Pact and non-aligned nations. The expression survives in a geopolitical sense to separate western Europe and the U.S. from the Middle East/the Orient/the Soviet bloc originated in 1918.

 
Ordinal Directions
An ordinal, or inter-cardinal, or intermediate, direction is one of the four intermediate compass directions located halfway between the cardinal directions 

Northeast (NE), 45°, halfway between north and east, is the opposite of southwest.  

Southeast (SE), 135°, halfway between south and east, is the opposite of northwest.  

Southwest (SW), 225°, halfway between south and west, is the opposite of northeast. 

Northwest (NW), 315°, halfway between north and west, is the opposite of southeast.  

Some languages do not use these compound words to name the ordinal directions, instead assigning unique words, colors, and/or associations with phenomena of the natural world. 


https://en.wikipedia.org/wiki/North#Cultural_references 
https://simple.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction 
https://www.mentalfloss.com/article/27026/how-cardinal-directions-got-their-names 
https://routine-life-measurements.blogspot.com/2011/07/cardinal-and-ordinal-directions-north.html 
Yönler ana yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 
Ana Yönler
Ana yönler ya da ana noktalar pusulanın üzerindeki dört ana yön ya da noktadır: kuzey, güney, doğu ve batı. Bu yönler kısaltmalarıyla N, S, E ve W olarak da yazılırlar. 

Kuzey ve Güney Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına doğrudur. Dünyanın rotası da Doğu ve Batıyı tanımlar. Güneş sabahları doğudan doğar ve batıdan batar. 

Neden onları an yönler diye adlandırıyoruz? “Cardinal” kelimesi 14. yüzyıldan gelir ve Latince “cardinalis” (ana, esas, temel) kelimesinden kaynaklanır.
Dünya kültürlerinde ana yönler
Tarih boyunca, değişik kültürler her yöne değişik değerler vermişlerdir. Örneğin, eski Asya kültüründe, her yöne aşağıdaki gibi bir renk verilmiştir: 

Doğu: Yeşil ya da Mavi Güney: Kırmızı      Batı: Beyaz Kuzey: Siyah

 
Kuzey
Kuzey dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Güneyin karşısıdır ve doğu ve batıya dik doğrultudadır. Geleneksel olarak haritanın üst kısmı kuzeydir. 

“North” kelimesi Hint-Avrupa dillerinde “sol” kelimesinden gelir çünkü güneşe doğru döndüğünüzde kuzey solunuzdadır. Kuzey Batı kültüründe özellikle temel yön olarak kabul edilen yöndür.  

“Kuzey Amerikan” isim olarak, ilk defa 1766da Ben Franklin tarafından kullanılmıştır. 

 
Güney 
Güney dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Kuzeyin karşısıdır ve doğuyla batıya dik doğrultudadır. Geleneksel olarak, haritanın alt tarafı güneydir. 

“South” kelimesi daha güneşli, ılık güney bölgelerine ithafen Proto-Alman kökenli “sunthaz” kelimesinden gelir.

 
Doğu
Doğu dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Batının karşısıdır ve kuzeyle güneye dik doğrultudadır. Geleneksel olarak, haritanın sağ tarafı doğudur. 

Doğu, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü yöndür ve bu nedenle, Güneşin yükselmeye başladığı genel yöndür. “East” kelimesi, doğunun şafağın söktüğü yön olması gerçeğinden dolayı (doğu, gün doğuşuna doğru)anlamına gelen Proto-Alman kökenli “austra” kelimesinden kaynaklanır. 

Soğuk Savaş sırasında, “Doğu” bazen diğer komünist ülkelerin yanı sıra Varşova Paktı’ndan ve Komünist Çin’den bahsetmek için kullanıldı. Tarih boyunca, doğu, Avrupalılarca Doğu ülkeleri ve Asya halklarından bahsetmek için kullanıldı.

 
Batı
Batı dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Doğunun karşısıdır ve kuzeyle güneye dik doğrultudadır. Batı, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü yönün aksidir ve bu nedenle Güneşin battığı genel yöndür. 


“West” kelimesi batı güneşin battığı yön olduğu için Proto-Alman “wes” (aşağı doğru gitmek) kelimesinden gelir.  

Soğuk Savaş sırasında, “Batı” Varşova Paktı ve müttefik olmayan uluslara karşı olan NATO kampı  
anlamında kullanıldı. Bu ifade jeopolitik anlamda Batı Avrupa ve Amerika’yı, Orta Doğu/Doğu Ülkeleri / Sovyet Bloğundan ayırmak için 1918den beri kullanılmaktadır.

 
Ara Yönler
Ara ya da orta yön, pusulanın dört orta yönünden biridir ve ana yönlerin ortasında yer almaktadır. 

Kuzeydoğu (NE),45°de, kuzey ve doğunun ortasında, güneybatının çaprazındadır. 

Güneydoğu (SE), 135°de, güney ve doğunun ortasında kuzeybatının da çaprazındadır. 

Güneybatı (SW), 225°de, güney ve batının ortasında kuzeydoğunun çaprazındadır. 

Kuzeybatı (NW), 315°de, kuzey ve batının ortasında ve güneydoğunun çaprazındadır. 

Bazı diller, ara yönleri belirtmek için bu birleşik kelimeleri kullanmamakta, bunların yerine benzersiz kelimeler, renkler ve/veya doğal dünyayla ilintili olayları çağrıştıran kelimeler kullanmaktadırlar. 
 
Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL