NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Yönler

Directions - Yönler

 

İngilizce yönlerin başlıcaları, north (kuzey), south (güney), east (doğu), west (batı)'dir.

 

İngilizce tüm yönler, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte tabloda yer almaktadır. Ayrıca İngilizce yönler konusunda kurulmuş örnek cümleleri görebilirsiniz.

 

İngilizce yönler yazılışı ve okunuşu nasıldır? 

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
North nort Kuzey
South saut Güney
East i:st Doğu
West vest Batı
North east nort i:st Kuzeydoğu
North west nort vest Kuzeybatı
South east saut i:st Güneydoğu
South west saut vest Güneybatı


İngilizce yönler örnek cümleler içinde nasıl kullanılır?

Yönler konusunu cümleler içinde kullanarak, İngilizce pratiğimizi geliştirelim.
 

North - Kuzey

Tunisia is a country in North Africa. 
Tunus, kuzey Afrika’da bir ülkedir.


South - Güney
China and South Korea are neighbours. 
Çin ve Güney Kore komşudurlar.


East - Doğu
The sun rises in the east. 
Güneş doğudan doğar.
 

West - Batı
The sunsets in the west. 
Güneş batıdan batar.


North east - Kuzey doğu
Kars is in the North East of Turkey.   
Kars, Türkiye’nin kuzey doğusundadır.
 
North west - Kuzey batı
Kırklareli is in the northwest of Turkey.  
Kırklareli, Türkiyenin kuzey batısındadır.
 
South east - Güney doğu
Hakkari is in the southeast of Turkey. 
Hakkari, Türkiye’nin güney doğusundadır.
 
South west - Güney batı
Muğla is in the southwest of Turkey. 
Muğla, Türkiye’nin güney batısındadır.
 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce konular Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 


Bu bölümümüzde, İngilizce’de yön isimlerinin nasıl oluştuğunu öğreneceğiz. Böylece yönler konusunda bir etimolojik bir bilgiye sahip olacağız.

 

English Directions are pided into two as cardinal directions and ordinal directions. 
 

Cardinal Directions

Cardinal directions or cardinal points are the four main directions or points of the compass: north, south, east and west. These directions are also written in short form as N, S, E and W. 

North and south are directed towards the north and south poles of the Earth. The Earth’s rotation defines east and west. The sun rises in the morning in the east, and sets in the evening in the west. 

Why do we call them the cardinal directions? Cardinal comes from the early 14th century and was derived from the Latin cardinals (principal, chief, essential).

Cardinal directions in world cultures

Throughout history, different cultures have given different values to each direction. For example, in old Asian culture, each direction has given a colour, as follows: East: Green or Blue South: Red     West: White North: Black

 

İngilizce Yönler ana yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 

Ana Yönler

Ana yönler ya da ana noktalar pusulanın üzerindeki dört ana yön ya da noktadır: kuzey, güney, doğu ve batı. Bu yönler kısaltmalarıyla N, S, E ve W olarak da yazılırlar. 

Kuzey ve Güney Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına doğrudur. Dünyanın rotası da Doğu ve Batıyı tanımlar. Güneş sabahları doğudan doğar ve batıdan batar. 

Neden onları an yönler diye adlandırıyoruz? Cardinal kelimesi 14. yüzyıldan gelir ve Latince cardinalis (ana, esas, temel) kelimesinden kaynaklanır.

Dünya kültürlerinde ana yönler

Tarih boyunca, değişik kültürler her yöne değişik değerler vermişlerdir. Örneğin, eski Asya kültüründe, her yöne aşağıdaki gibi bir renk verilmiştir: 

Doğu: Yeşil ya da Mavi Güney: Kırmızı      Batı: Beyaz Kuzey: Siyah

 

North

North is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of the south and is perpendicular to the east and west. By convention, the top side of a map is north. 

The word North comes from the Indo-European languages meaning left, as north is to the left when you face the rising sun. North is specifically the direction that, in Western culture, is treated as the fundamental direction.  

North American, as a noun, was first used by Ben Franklin in 1766. 

Kuzey

Kuzey dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Güneyin karşısıdır ve doğu ve batıya dik doğrultudadır. Geleneksel olarak haritanın üst kısmı kuzeydir. 

North kelimesi Hint-Avrupa dillerinde sol kelimesinden gelir çünkü güneşe doğru döndüğünüzde kuzey solunuzdadır. Kuzey Batı kültüründe özellikle temel yön olarak kabul edilen yöndür.  

Kuzey Amerikan isim olarak, ilk defa 1766da Ben Franklin tarafından kullanılmıştır. 

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

South

South is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of the north and is perpendicular to the east and west. By convention, the bottom side of a map is south. 

The word South came from the Proto-Germanic sun that in reference to sunnier, warmer southern regions.

 

Güney 

Güney dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Kuzeyin karşısıdır ve doğuyla batıya dik doğrultudadır. Geleneksel olarak, haritanın alt tarafı güneydir. 

South kelimesi daha güneşli, ılık güney bölgelerine ithafen Proto-Alman kökenli sunthaz kelimesinden gelir.

 

 

East

East is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of the west and is perpendicular to the north and south. By convention, the right-hand side of a map is east. East is the direction toward which the Earth rotates about its axis, and therefore the general direction from which the Sun appears to rise. The word east comes from the Proto-Germanic Austra (east, toward the sunrise) because of the fact that east is the direction from which dawn breaks. During the Cold War, The East was sometimes used to refer to the Warsaw Pact and Communist China, along with other Communist nations. Throughout history, the East has also been used by Europeans in reference to the Orient and Asian societies

 

Doğu

Doğu dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Batının karşısıdır ve kuzeyle güneye dik doğrultudadır. Geleneksel olarak, haritanın sağ tarafı doğudur. 

Doğu, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü yöndür ve bu nedenle, Güneşin yükselmeye başladığı genel yöndür. East kelimesi, doğunun şafağın söktüğü yön olması gerçeğinden dolayı (doğu, gün doğuşuna doğru)anlamına gelen Proto-Alman kökenli austra kelimesinden kaynaklanır. 

Soğuk Savaş sırasında, Doğu bazen diğer komünist ülkelerin yanı sıra Varşova Paktı’ndan ve Komünist Çin’den bahsetmek için kullanıldı. Tarih boyunca, doğu, Avrupalılarca Doğu ülkeleri ve Asya halklarından bahsetmek için kullanıldı.

 

West

West is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of the east and is perpendicular to the north and south. West is the direction opposite that of the Earth’s rotation on its axis and is, therefore, the general direction towards which the Sunsets.  

The word west comes from Proto-Germanic was  (to go down) as the west is the direction in which the sunsets.  During the Cold War, the West was often used to refer to the NATO camp as opposed to the Warsaw Pact and non-aligned nations. The expression survives in a geopolitical sense to separate western Europe and the U.S. from the Middle East/the Orient/the Soviet bloc originated in 1918.

 

Batı

Batı dört ana yönden ya da pusula ucundan biridir. Doğunun karşısıdır ve kuzeyle güneye dik doğrultudadır. Batı, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü yönün aksidir ve bu nedenle Güneşin battığı genel yöndür. 


West kelimesi batı güneşin battığı yön olduğu için Proto-Alman wes (aşağı doğru gitmek) kelimesinden gelir.  

Soğuk Savaş sırasında, Batı Varşova Paktı ve müttefik olmayan uluslara karşı olan NATO kampı  
anlamında kullanıldı. Bu ifade jeopolitik anlamda Batı Avrupa ve Amerika’yı, Orta Doğu/Doğu Ülkeleri / Sovyet Bloğundan ayırmak için 1918den beri kullanılmaktadır.

 

Ordinal Directions

An ordinal, or inter-cardinal, or intermediate, direction is one of the four intermediate compass directions located halfway between the cardinal directions 

Northeast (NE), 45°, halfway between north and east, is the opposite of southwest.  

Southeast (SE), 135°, halfway between south and east, is the opposite of northwest.  

Southwest (SW), 225°, halfway between south and west, is the opposite of northeast. 

Northwest (NW), 315°, halfway between north and west, is the opposite of southeast.  

Some languages do not use these compound words to name the ordinal directions, instead of assigning unique words, colours, and/or associations with phenomena of the natural world. 

 

Ara Yönler

Ara ya da orta yön, pusulanın dört orta yönünden biridir ve ana yönlerin ortasında yer almaktadır. 

Kuzeydoğu (NE),45°de, kuzey ve doğunun ortasında, güneybatının çaprazındadır. 

Güneydoğu (SE), 135°de, güney ve doğunun ortasında kuzeybatının da çaprazındadır. 

Güneybatı (SW), 225°de, güney ve batının ortasında kuzeydoğunun çaprazındadır. 

Kuzeybatı (NW), 315°de, kuzey ve batının ortasında ve güneydoğunun çaprazındadır. 

Bazı diller, ara yönleri belirtmek için bu birleşik kelimeleri kullanmamakta, bunların yerine benzersiz kelimeler, renkler ve/veya doğal dünyayla ilintili olayları çağrıştıran kelimeler kullanmaktadırlar. 

 

Sources: 
https://en.wikipedia.org/wiki/North#Cultural_references 
https://simple.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction 
https://www.mentalfloss.com/article/27026/how-cardinal-directions-got-their-names 
https://routine-life-measurements.blogspot.com/2011/07/cardinal-and-ordinal-directions-north.html

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Zamanlar

İngilizce Diyaloglar

İngilizce Deyimler

İngilizce Türkçe Sözlük

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL