• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  İngilizce Burçlar

  Horoscopes

  Sayfamızda İngilizce burçlar konusu, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte gösterilmektedir.

  İngilizce Burçlar Ve Özellikleri

  Aşağıda İngilizce burçlar konusunda her burcun İngilizce ve Türkçe olarak karakter açıklamalarını ve özelliklerini görebilirsiniz.
   
  İngilizce burçlar sayfamızdaki bu bölüm karakter özellikleri konusunda tüm konularda çok önemli ve İngilizcede çok kullanılan kelimelerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla verilmektedir.
  ingilizce burçlar | horoscopes

  İngilizce Burçlar Tablosu | Yazılışı | Okunuşu | Türkçe Anlamı

  Aries eri:s Koç
  Taurus taurus Boğa
  Gemini cemini İkizler
  Cancer kensır Yengeç
  Aquarius  akuverus Kova
  Leo  leo Aslan
  Virgo virgo Başak
  Libra libra Terazi
  Scorpio skorpio Akrep
  Sagittarius sagitarus Yay
  Capricorn keprıkorn Oğlak
  Pisces picıs Balık
  Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce burçlar ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız


  Aries
   
  (21 March - 21 April) 
  Planet: Mars 
  Element: Fire 
  Character: Leader 
  Lucky Numbers: 1, 9 
  Lucky Day: Tuesday 
  Lucky Gemstones: Ruby 
  Lucky Color: Red 
  Tarot Card: Imperator 
  Animal: Sheep 
  Plant: Geranium, Lily, Lonicera 

  Positive Qualities: By Nature, Active, Straightforward And Energetic, Pioneer, Leader, Independent, Honest, Audacious, Repartee.

  Negative Qualities: Egoist, Indecisive, Egocentric, Scoffer Impetuous And Aggressive.
  Koç

  (21 Mart – 21 Nisan) 
  Yönetici Gezegeni:  Mars 
  Element:  Ateş 
  Nitelik:  Öncü 
  Uğurlu Sayıları:   1, 9 
  Şanslı Gün:  Salı 
  Uğurlu Taşı:  Yakut 
  Şanslı Renk:   Kırmızı 
  Tarot kartı:  İmparator 
  Hayvan:  Koyun 
  Bitki:  Sardunya, Zambak, Hanımeli  

  Olumlu Yanları: Doğal, Canlı, Doğru sözlü ve enerjik, Öncü, Lider, Bağımsız, Dürüst, Cesur, Hazır cevap.

  Olumsuz Yanları: Egoist, Kararsız, Benci, Sabırsız ve Hiddetli.  

   
  Taurus
   
  (20 April - 20 May) 
  Planet: Venus 
  Element: Earth  
  Character: Stable 
  Lucky Numbers: 6 ,4
  Lucky Day: Friday 
  Lucky Gemstones: Emerald 
  Lucky Color: Blue, Purple 
  Tarot Card: Empress 
  Animal: Bull 
  Plant: Apple, Cypress, Violet 
    
  Positive Qualities: Practical, Reliably, Loyal. Easy Going, Patient, Determined. Art Lover. Strong Willed, Possessive, Warm Blooded.  

  Negative Qualities: Lazy, Boring, Inflexible. Not Original, Conservative, Stubborn, Resentful. 
  Boğa

  (20 Nisan - 20 Mayıs) 
  Yönetici Gezegeni: Venüs 
  Element: Toprak 
  Nitelik: Sabit 
  Uğurlu Sayıları: 6, 4 
  Şanslı Gün: Cuma 
  Uğurlu Taşı: Zümrüt 
  Şanslı Renk: Mavi, Lila 
  Tarot kartı: İmparatoriçe 
  Hayvan: Boğa 
  Bitki: Elma, Selvi, Menekşe 

  Olumlu Özellikleri: Pratik, güvenilir. Sadık, Uysal, kararlı. Sanatsever. İradeli. Mülkiyetci. Sıcakkanlı.  

  Olumsuz Özellikleri: Tembel. Sıkıcı. İnatçı. Tutucu. Dikbaşlı. Kinci.  
  Gemini

  (22 May - 21 June) 
  Planet: Mercury 
  Element: Air 
  Character: Unstable 
  Lucky Numbers: 5, 9 
  Lucky Day: Wednesday 
  Lucky Gemstones:Onyx 
  Lucky Color: Yellow, Orange 
  Tarot Card: Lovers 
  Animal:Bird, Butterfly 
  Plant: Nut, Lavender, Lily Of The Valley  

  Positive Qualities: Compatible, Intellectual, Quick Learner, Rational, Talkative, Colourful, Likable, Innovative. 

  Negative Qualities: Unstable, Unreliable, Dissembler, Indecisive, Shallow, Gossiper, Uneasy.
  İkizler 

  (21 Mayıs - 21 Haziran) 
  Yönetici Gezegeni: Merkür 
  Element: Hava 
  Nitelik: İstikrarsız 
  Uğurlu Sayıları:  5, 9 
  Şanslı Gün:  Çarşamba 
  Uğurlu Taşı: Akik 
  Şanslı Renk:  Sarı, Turuncu
  Tarot kartı:  Aşıklar
  Hayvan:  Kuş, Kelebek
  Bitki:  Fındık, Lavanta, İnci çiçeği  

  Olumlu yanları: Uyumlu, Entelektüel, Çabuk Kavrayan, Mantıklı, Konuşkan, Şanslı Renkli, 
  Canlı, Sempatik, Yeniliklere açık.  

  Olumsuz yanları: İstikrarsız, Güvenilmez, İki yüzlü, Kararsız, Yüzeysel, Dedikoducu, Huzursuz.
  Cancer

  (22 June - 22 July) 
  Planet: Moon 
  Element: Water 
  Character: Pioneer 
  Lucky Numbers: 3, 7 
  Lucky Day: Monday 
  Lucky Gemstones: Pearl 
  Lucky Color: White, Sea Blue, Silver 
  Tarot Card: Moon 
  Animal: Sea Crustaceans 
  Plant: Delphinium, Water Lily  

  Positive Qualities: Kind, Sensitive, Likable, Merciful, Imaginative, Patriot, Persistent, Skillful, Provident. 

  Negative Qualities: Very Emotional, Snob, Skeptic, Jealous, Weak, Self-Pitying. 
  Yengeç

  (22 Haziran - 22 Temmuz)  
  Yönetici Gezegeni: Ay 
  Element: Su 
  Nitelik: Öncü 
  Uğurlu Sayıları:  3,7 
  Şanslı Gün: Pazartesi 
  Uğurlu Taşı: İnci 
  Şanslı Renk:  Beyaz, Deniz Mavisi, Gümüş
  Tarot kartı: Ay 
  Hayvan: Deniz kabukluları 
  Bitki:  Hezaren çiçeği, Nilüfer,  

  Olumlu Yanları: Nazik, Hassas, Sempatik, Merhametli, Hayal gücü kuvvetli, Vatansever, 
  Israrlı,  Becerikli, Tutumlu. 

  Olumsuz Yanları: Aşırı duygusal, Züppe, Kuşkucu, Kıskanç, Zayıf karakterli, Kendine acıyan.
  Leo

  (23 July - 22 August)  
  Planet: Sun 
  Element: Fire 
  Character: Stable 
  Lucky Number: 5 
  Lucky Day: Sunday 
  Lucky Gemston: Diamond 
  Lucky Color: Yellow, Orange 
  Tarot Card: Wheel Of Fortune 
  Animal: Lion, Cat 
  Plant: Sun Flower, Rose, Chrysanthemum, Orchid  

  Positive Qualities: Authoritative, Generous, Creative, Renunciant, Organizer, Open Minded.  

  Negative Qualities: Dictator, Tyrant, Querulous, Snob, Intolerant, Single Minded, Big Headed
  Aslan

  (23 Temmuz - 22 Ağustos) 
  Yönetici Gezegeni: Şanslı Güneş 
  Element: Ateş 
  Nitelik: Tutarlı, dengeli
  Uğurlu Sayı:  5 
  Şanslı Gün: Pazar 
  Uğurlu Taşı: Elmas 
  Şanslı Renk:   Sarı, Turuncu
  Tarot kartı:  Kader Çarkı
  Hayvan:  Aslan, Kedi 
  Bitki: Ayçiçeği, Gül, Krizantem, Orkide 

  Olumlu Yanları: Otoriter, Cömert, Yaratıcı, Özverili, Düzenleyici, Açık fikirli. 

  Olumsuz Yanları: Diktatör, Zorba, Yakınan, Züppe, Hoşgörüsüz, Sabit fikirli, Kendini beğenmiş.
  Virgo

  (23 August - 22 September) 
  Planet: Mercury 
  Element: Earth 
  Character: Unstable 
  Lucky Number: 6 
  Lucky Day: Wednesday 
  Lucky Gemstones: Sardonyx 
  Lucky Color: Green, Dark Brown 
  Tarot Card: Hermit 
  Animal: Domestic Animals  
  Plant: Narcissus 

  Positive Qualities: Analytical, Friendly, Careful, Very Skilful, Clean, Helpful, Precise, Modest, Funny,  Benefactor  

  Negative Qualities: Health Freak, Sceptical, Pragmatist, Impatient, Fussy, Inflexible, Cold, Conservative. 
  Başak 

  (23 Ağustos - 22 Eylül) 
  Yönetici Gezegeni: Merkür 
  Element: Toprak 
  Nitelik: Değişken 
  Uğurlu Sayısı:  6 
  Şanslı Gün: Çarşamba 
  Uğurlu Taşı: Sarı Akik 
  Şanslı Renk:  Yeşil, Koyu Kahverengi
  Tarot kartı: Ermiş 
  Hayvan:  Tüm Evciller
  Bitki: Nergis  

  Olumlu Özellikleri: Analizci, Dost,  Dikkatli,  Usta,  Temiz,  Yardımsever,  Dakik,  Alçak gönüllü, Eğlenceli, İyiliksever. 

  Olumsuz Özellikleri: Hastalık hastası, Kuşkucu, Bilgiç, Sabırsız, Telaşsız, İnatçı, Soğuk, Tutucu.  
  Libra

  (23 September - 22 October) 
  Planet: Venus 
  Element: Air 
  Character: Leader 
  Lucky Numbers: 6, 9 
  Lucky Day: Wednesday  
  Lucky Gemstones: Opal, Emerald 
  Lucky Color: Blue, Purple 
  Tarot Card: Lovers 
  Animal: Snake, Lizard  
  Plant: Almond, Cypress, Rose  

  Positive Qualities: Cute, Compliant, Elegant, Romantic, Diplomatic, Kind, Attractive, Idealistic, Impartial, Well-Intentioned, Politician, Creative, Catchy, Smart. 

  Negative Qualities: Indecisive, Irritable, Unstable, Flirtatious, Imbalanced, Unreliable, Lazy.
  Terazi 

  (23 Eylül - 22 Ekim) 
  Yönetici Gezegeni: Venüs 
  Element: Hava 
  Nitelik: Öncü 
  Uğurlu Sayıları:  6, 9 
  Şanslı Gün: Çarşamba 
  Uğurlu Taşı: Opal, Zümrüt 
  Şanslı Renk: Mavi, Lila   
  Tarot kartı: Aşıklar 
  Hayvan: Yılan, Kertenkele 
  Bitki: Badem, Selvi, Gül 

  Olumlu Özellikleri: Sevimli, Uysal, Zarif, Romantik, Diplomatik, İnce, Çekici, İdealist, 
  Tarafsız, İyi niyetli, Siyasetçi, Yaratıcı, Çekici, Akıllı. 

  Olumsuz Özellikleri: Kararsız, Alıngan, Değişken, Çapkın, Dengesizlik, Güvenilmez, 
  Tembel. 
  Scorpio

  (23 October - 21 November) 
  Planet: Pluto-Mars 
  Element: Water 
  Character: Stable 
  Lucky Numbers: 2,4 
  Lucky Day: Wednesday  
  Lucky Gemstones: Topaz 
  Lucky Color: Dark Red, Wine, Violet 
  Tarot Card: Death 
  Animal: Scorpion 
  Plant: Acacia, Chrysanthemum, Azalea  

  Positive Qualities: Confidant,  Cool, Friendly,  Charming, Strong, Hardworking, Determined,  Thoughtful, Careful, Analytical. 

  Negative Qualities: Spiteful, Skeptical, Jealous, Irritable, Obstinate, Silent, Sarcastic, Egocentric, Passionate
  Akrep

  (23 Ekim - 21 Kasım) 
  Yönetici Gezegeni: Pluto-Mars 
  Element: Su 
  Nitelik: İstikrarlı 
  Uğurlu Sayıları:  2,4 
  Şanslı Gün: Çarşamba 
  Uğurlu Taşı: Topaz 
  Şanslı Renk:  Koyu kırmızı, Şarap rengi, Mor
  Tarot kartı: Ölüm 
  Hayvan: Akrep  
  Bitki: Akasya, Krizantem, Açelya 

  Olumlu Yanları: Sırdaş, Soğukkanlı, Dost, Cazibeli, Güçlü, Çalışkan, Kararlı, Düşünceli, 
  Dikkatli, Çözümleyici.  

  Olumsuz Yanları: Kinci, Kuşkucu, Kıskanç, Alıngan, Dik kafalı, Suskun, Alaycı, İhtiraslı. 
  Sagittarius

  (22 November - 21 December)  
  Planet: Jupiter 
  Element: Fire 
  Character: Unstable 
  Lucky Numbers: 5,7 
  Lucky Day: Thursday 
  Lucky Gemston: Turquois 
  Lucky Color: Violet 
  Tarot Card: Balance 
  Animal: Horse 
  Plant: Narcissus, Mulberry, Oak, Birch  

  Positive Qualities: Joyful, Cheerful, Efficient, Open Minded, Adaptable, Philosophical, Free Spirit, Outgoing, Educated, Mature, Well-Intentioned, Sportsmen, Imaginative, Lucky. 

  Negative Qualities: Overly Optimistic, Boisterous, Irresponsible, Capricious, Temperamental, Impatience
  Yay

  (22 Kasım - 21 Aralık) 
  Yönetici Gezegeni: Jüpiter 
  Element: Ateş 
  Nitelik: Değişken 
  Uğurlu Sayıları:  5, 7
  Şanslı Gün: Perşembe 
  Uğurlu Taşı: Turkuaz 
  Şanslı Renk:  Mor 
  Tarot kartı: Denge 
  Hayvan: At 
  Bitki: Nergis, Dut, Meşe, Huş  

  Olumlu Özellikleri: Keyifli, Neşeli, Becerikli, Açık fikirli, Uyabilen, Felsefi, Özgür ruhlu, 
  Dışa dönük, Eğitimli, Olgun, İyi niyetli, Sporcu, Hayal gücü kuvvetli, Şanslı. 

  Olumsuz Özellikleri: Aşırı iyimser, Gürültücü, Sorumsuz, Kaprisli, Maymun İştahlı, 
  Sabırsızlık  
  Capricorn

  (22 December - 20 January)
  Planet: Saturn
  Element: Earth
  Character: Kind, Detached
  Lucky Numbers: 8, 17
  Lucky Day: Saturday
  Lucky Gemstones: Blue Sapphire, Amethyst
  Lucky Color:  Black, Indigo
  Tarot Card: The Devil
  Animal: Goat
  Plant: Evergreen, Sturdy Plants, Bamboo
  Positive Qualities: Wise, Dignified, Cautious, Practical, Thoughtful, Diplomatic, Profound, Positive, Ambitious.
  Negative Qualities: Nervous, Jealous, Selfish, Suspicious, Authoritative, Gloomy, Prone to depression and Discontent.
  Oğlak

  (22 Aralık-20 Ocak)
  Yönetici Gezegeni: Satürn
  Element: Toprak
  Nitelik: Nazik, Tarafsız
  Uğurlu Sayıları: 8, 17
  Şanslı Gün: Cumartesi
  Uğurlu Taşı: Mavi Safir, Ametist
  Şanslı Renk: Siyah, Indigo
  Tarot Kartı: Şeytan
  Hayvan: Keçi
  Bitki: Yaprak dökmeyen, Dayanıklı bitkiler, bambu
  Olumlu Yanları: Bilge, Onurlu, Dikkatli, Pratik, Düşünceli, Diplomatik, Derin, Olumlu, Hırslı.
  Olumsuz Yanları: Sinir, Kıskanç, Bencil, Şüpheli, Otoriter, Kasvetli, Depresif Ve Hoşnutsuzluk Eğilimli.
  Aquarius

  (January 21 – February 18)
  Planet: Saturn and Uranus
  Element: Air
  Character: Masculine, Humane, Scientific, Eloquent, Intuitive
  Lucky Numbers: 4, 8
  Lucky Day: Saturday
  Lucky Gemstones: Quartz and Blue sapphire
  Lucky Color:  Blue, grey
  Tarot Card: The Water-bearer
  Animal: Peacock
  Plant: Orchids, Fruit Trees

  Positive Qualities: Leadership Skills, Truthful, Scientific, Sincere, Earnest, Humane, Cooperative, Unbiased, Inventive, Philosophical, Intuitive, Pleasant, Considerate, Progressive.
  Negative Qualities: Inconsistent, Extremist, Detached, Cold, Stubborn, Unpredictable, Aloof.
  Kova

  (21 Ocak - 18 Şubat)
  Yönetici Gezegeni: Satürn ve Uranüs
  Element: Hava
  Nitelik: Eril, İnsancıl, Bilimsel, Dokunaklı, Sezgisel
  Uğurlu Sayıları: 4, 8
  Şanslı Gün: Cumartesi
  Uğurlu Taşı: Kuvars ve Mavi safir
  Şanslı Renk: Mavi, gri
  Tarot Kartı: Su taşıyıcısı
  Hayvan: tavuskuşu
  Bitki: Orkide, Meyve Ağaçları
  Olumlu Yanları: Liderlik Becerileri, Doğru, Bilimsel, Samimi, Ağırbaşlı, İnsancıl, İşbirlikçi, Tarafsız, Yaratıcı, Felsefi, Sezgisel, Hoş, Düşünceli, İlerici.
  Olumsuz Yanları: Tutarsız, Aşırılıkçı, Tarafsız, Soğuk, İnatçı, Tahmin Edilemez, İlgisiz.
  Pisces

  (19 February - 20 March)  
  Planet: Neptune 
  Element: Water 
  Character: Unstable 
  Lucky Numbers: 2,6 
  Lucky Day: Friday 
  Lucky Gemston: Aquamarine 
  Lucky Color: Turquoise, Green 
  Tarot Card: Moon 
  Animal: Fish 
  Plant: Fig, Willow, Lotus, Jonquil  

  Positive Qualities: Humble, Compassionate, Sympathetic, Sensitive, Adaptable, Effective, Insightful, Gentle, Intuitive, Well-Intentioned, Helpful

  Negative Qualities: Unforeseen Manners, Negligent,  Mystic, Unstable, Pessimistic,  Shy,  Squeamish
  Balık 

  (19 Şubat - 20 Mart) 
  Yönetici Gezegeni: Neptün 
  Element: Su 
  Nitelik: Değişken 
  Uğurlu Sayıları:  2, 6
  Şanslı Gün: Cuma 
  Uğurlu Taşı: Akuamarin 
  Şanslı Renk:  Turkuaz, Yeşil
  Tarot kartı: Ay
  Hayvan: Balık 
  Bitki:  İncir, Söğüt , Nilüfer, Fulya 

  Olumlu Özellikleri: Alçak gönüllü, Şefkatli, Sempatik, Hassas, Adapte olabilir, Etkili, Anlayışlı, Nazik, Sezgili, Merhametli, Sezgileri güçlü, İyi niyetli, Yardımsever

  Olumsuz Özellikleri: Öngörülmeyen davranışlar, Belirsiz, İhmalci, Gizemli, Kararsız, Kötümser, Çekingen, Alıngan

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

  Kelimeler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works