NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Burçlar

İçerik Listesi Menü Listesi İçerik Listesi

Horoscopes - Burçlar


Sayfamızda İngilizce burçlar konusu, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte gösterilmektedir.

İngilizce Burçlar Ve Özellikleri Nelerdir?

Aşağıda İngilizce burçlar konusunda her burcun İngilizce ve Türkçe olarak karakter açıklamalarını ve özelliklerini görebilirsiniz. İngilizce burçlar sayfamızdaki bu bölüm karakter özellikleri konusunda tüm konularda çok önemli ve İngilizcede çok kullanılan kelimelerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla verilmektedir.

 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

ingilizce burçlar | horoscopes

İngilizce Burçlar Yazılışı ve Okunuşu Nasıldır? 

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
Aries eri:s Koç
Taurus taurus Boğa
Gemini cemini İkizler
Cancer kensır Yengeç
Aquarius  akuverus Kova
Leo  leo Aslan
Virgo virgo Başak
Libra libra Terazi
Scorpio skorpio Akrep
Sagittarius sagitarus Yay
Capricorn keprıkorn Oğlak
Pisces picıs Balık


 

Aries
 

(21 March - 21 April) 
Planet: Mars 
Element: Fire 
Character: Leader 
Lucky Numbers: 1, 9 
Lucky Day: Tuesday 
Lucky Gemstones: Ruby 
Lucky Color: Red 
Tarot Card: Imperator 
Animal: Sheep 
Plant: Geranium, Lily, Lonicera 

Positive Qualities: By Nature, Active, Straightforward And Energetic, Pioneer, Leader, Independent, Honest, Audacious, Repartee.

Negative Qualities: Egoist, Indecisive, Egocentric, Scoffer Impetuous And Aggressive.

Koç

(21 Mart – 21 Nisan) 
Yönetici Gezegeni:  Mars 
Element:  Ateş 
Nitelik:  Öncü 
Uğurlu Sayıları:   1, 9 
Şanslı Gün:  Salı 
Uğurlu Taşı:  Yakut 
Şanslı Renk:   Kırmızı 
Tarot kartı:  İmparator 
Hayvan:  Koyun 
Bitki:  Sardunya, Zambak, Hanımeli  

Olumlu Yanları: Doğal, Canlı, Doğru sözlü ve enerjik, Öncü, Lider, Bağımsız, Dürüst, Cesur, Hazır cevap.

Olumsuz Yanları: Egoist, Kararsız, Benci, Sabırsız ve Hiddetli.  

Taurus


(20 April - 20 May) 
Planet: Venus 
Element: Earth  
Character: Stable 
Lucky Numbers: 6 ,4
Lucky Day: Friday 
Lucky Gemstones: Emerald 
Lucky Color: Blue, Purple 
Tarot Card: Empress 
Animal: Bull 
Plant: Apple, Cypress, Violet 
  
Positive Qualities: Practical, Reliably, Loyal. Easy Going, Patient, Determined. Art Lover. Strong Willed, Possessive, Warm Blooded.  

Negative Qualities: Lazy, Boring, Inflexible. Not Original, Conservative, Stubborn, Resentful. 

Boğa

(20 Nisan - 20 Mayıs) 
Yönetici Gezegeni: Venüs 
Element: Toprak 
Nitelik: Sabit 
Uğurlu Sayıları: 6, 4 
Şanslı Gün: Cuma 
Uğurlu Taşı: Zümrüt 
Şanslı Renk: Mavi, Lila 
Tarot kartı: İmparatoriçe 
Hayvan: Boğa 
Bitki: Elma, Selvi, Menekşe 

Olumlu Özellikleri: Pratik, güvenilir. Sadık, Uysal, kararlı. Sanatsever. İradeli. Mülkiyetci. Sıcakkanlı.  

Olumsuz Özellikleri: Tembel. Sıkıcı. İnatçı. Tutucu. Dikbaşlı. Kinci.  

Gemini

(22 May - 21 June) 
Planet: Mercury 
Element: Air 
Character: Unstable 
Lucky Numbers: 5, 9 
Lucky Day: Wednesday 
Lucky Gemstones:Onyx 
Lucky Color: Yellow, Orange 
Tarot Card: Lovers 
Animal:Bird, Butterfly 
Plant: Nut, Lavender, Lily Of The Valley  

Positive Qualities: Compatible, Intellectual, Quick Learner, Rational, Talkative, Colourful, Likable, Innovative. 

Negative Qualities: Unstable, Unreliable, Dissembler, Indecisive, Shallow, Gossiper, Uneasy.

İkizler 

(21 Mayıs - 21 Haziran) 
Yönetici Gezegeni: Merkür 
Element: Hava 
Nitelik: İstikrarsız 
Uğurlu Sayıları:  5, 9 
Şanslı Gün:  Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Akik 
Şanslı Renk:  Sarı, Turuncu
Tarot kartı:  Aşıklar
Hayvan:  Kuş, Kelebek
Bitki:  Fındık, Lavanta, İnci çiçeği  

Olumlu yanları: Uyumlu, Entelektüel, Çabuk Kavrayan, Mantıklı, Konuşkan, Şanslı Renkli, 
Canlı, Sempatik, Yeniliklere açık.  

Olumsuz yanları: İstikrarsız, Güvenilmez, İki yüzlü, Kararsız, Yüzeysel, Dedikoducu, Huzursuz.

Cancer

(22 June - 22 July) 
Planet: Moon 
Element: Water 
Character: Pioneer 
Lucky Numbers: 3, 7 
Lucky Day: Monday 
Lucky Gemstones: Pearl 
Lucky Color: White, Sea Blue, Silver 
Tarot Card: Moon 
Animal: Sea Crustaceans 
Plant: Delphinium, Water Lily  

Positive Qualities: Kind, Sensitive, Likable, Merciful, Imaginative, Patriot, Persistent, Skillful, Provident. 

Negative Qualities: Very Emotional, Snob, Skeptic, Jealous, Weak, Self-Pitying. 

 

 

Yengeç

(22 Haziran - 22 Temmuz)  
Yönetici Gezegeni: Ay 
Element: Su 
Nitelik: Öncü 
Uğurlu Sayıları:  3,7 
Şanslı Gün: Pazartesi 
Uğurlu Taşı: İnci 
Şanslı Renk:  Beyaz, Deniz Mavisi, Gümüş
Tarot kartı: Ay 
Hayvan: Deniz kabukluları 
Bitki:  Hezaren çiçeği, Nilüfer,  

Olumlu Yanları: Nazik, Hassas, Sempatik, Merhametli, Hayal gücü kuvvetli, Vatansever, 
Israrlı,  Becerikli, Tutumlu. 

Olumsuz Yanları: Aşırı duygusal, Züppe, Kuşkucu, Kıskanç, Zayıf karakterli, Kendine acıyan.

Leo

(23 July - 22 August)  
Planet: Sun 
Element: Fire 
Character: Stable 
Lucky Number: 5 
Lucky Day: Sunday 
Lucky Gemston: Diamond 
Lucky Color: Yellow, Orange 
Tarot Card: Wheel Of Fortune 
Animal: Lion, Cat 
Plant: Sun Flower, Rose, Chrysanthemum, Orchid  

Positive Qualities: Authoritative, Generous, Creative, Renunciant, Organizer, Open Minded.  

Negative Qualities: Dictator, Tyrant, Querulous, Snob, Intolerant, Single Minded, Big Headed

Aslan

(23 Temmuz - 22 Ağustos) 
Yönetici Gezegeni: Şanslı Güneş 
Element: Ateş 
Nitelik: Tutarlı, dengeli
Uğurlu Sayı:  5 
Şanslı Gün: Pazar 
Uğurlu Taşı: Elmas 
Şanslı Renk:   Sarı, Turuncu
Tarot kartı:  Kader Çarkı
Hayvan:  Aslan, Kedi 
Bitki: Ayçiçeği, Gül, Krizantem, Orkide 

Olumlu Yanları: Otoriter, Cömert, Yaratıcı, Özverili, Düzenleyici, Açık fikirli. 

Olumsuz Yanları: Diktatör, Zorba, Yakınan, Züppe, Hoşgörüsüz, Sabit fikirli, Kendini beğenmiş.

Virgo

(23 August - 22 September) 
Planet: Mercury 
Element: Earth 
Character: Unstable 
Lucky Number: 6 
Lucky Day: Wednesday 
Lucky Gemstones: Sardonyx 
Lucky Color: Green, Dark Brown 
Tarot Card: Hermit 
Animal: Domestic Animals  
Plant: Narcissus 

Positive Qualities: Analytical, Friendly, Careful, Very Skilful, Clean, Helpful, Precise, Modest, Funny,  Benefactor  

Negative Qualities: Health Freak, Sceptical, Pragmatist, Impatient, Fussy, Inflexible, Cold, Conservative. 

Başak 

(23 Ağustos - 22 Eylül) 
Yönetici Gezegeni: Merkür 
Element: Toprak 
Nitelik: Değişken 
Uğurlu Sayısı:  6 
Şanslı Gün: Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Sarı Akik 
Şanslı Renk:  Yeşil, Koyu Kahverengi
Tarot kartı: Ermiş 
Hayvan:  Tüm Evciller
Bitki: Nergis  

Olumlu Özellikleri: Analizci, Dost,  Dikkatli,  Usta,  Temiz,  Yardımsever,  Dakik,  Alçak gönüllü, Eğlenceli, İyiliksever. 

Olumsuz Özellikleri: Hastalık hastası, Kuşkucu, Bilgiç, Sabırsız, Telaşsız, İnatçı, Soğuk, Tutucu.

Libra

(23 September - 22 October) 
Planet: Venus 
Element: Air 
Character: Leader 
Lucky Numbers: 6, 9 
Lucky Day: Wednesday  
Lucky Gemstones: Opal, Emerald 
Lucky Color: Blue, Purple 
Tarot Card: Lovers 
Animal: Snake, Lizard  
Plant: Almond, Cypress, Rose  

Positive Qualities: Cute, Compliant, Elegant, Romantic, Diplomatic, Kind, Attractive, Idealistic, Impartial, Well-Intentioned, Politician, Creative, Catchy, Smart. 

Negative Qualities: Indecisive, Irritable, Unstable, Flirtatious, Imbalanced, Unreliable, Lazy.

Terazi 

(23 Eylül - 22 Ekim) 
Yönetici Gezegeni: Venüs 
Element: Hava 
Nitelik: Öncü 
Uğurlu Sayıları:  6, 9 
Şanslı Gün: Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Opal, Zümrüt 
Şanslı Renk: Mavi, Lila   
Tarot kartı: Aşıklar 
Hayvan: Yılan, Kertenkele 
Bitki: Badem, Selvi, Gül 

Olumlu Özellikleri: Sevimli, Uysal, Zarif, Romantik, Diplomatik, İnce, Çekici, İdealist, 
Tarafsız, İyi niyetli, Siyasetçi, Yaratıcı, Çekici, Akıllı. 

Olumsuz Özellikleri: Kararsız, Alıngan, Değişken, Çapkın, Dengesizlik, Güvenilmez, 
Tembel.

Scorpio

(23 October - 21 November) 
Planet: Pluto-Mars 
Element: Water 
Character: Stable 
Lucky Numbers: 2,4 
Lucky Day: Wednesday  
Lucky Gemstones: Topaz 
Lucky Color: Dark Red, Wine, Violet 
Tarot Card: Death 
Animal: Scorpion 
Plant: Acacia, Chrysanthemum, Azalea  

Positive Qualities: Confidant,  Cool, Friendly,  Charming, Strong, Hardworking, Determined,  Thoughtful, Careful, Analytical. 

Negative Qualities: Spiteful, Skeptical, Jealous, Irritable, Obstinate, Silent, Sarcastic, Egocentric, Passionate

Akrep

(23 Ekim - 21 Kasım) 
Yönetici Gezegeni: Pluto-Mars 
Element: Su 
Nitelik: İstikrarlı 
Uğurlu Sayıları:  2,4 
Şanslı Gün: Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Topaz 
Şanslı Renk:  Koyu kırmızı, Şarap rengi, Mor
Tarot kartı: Ölüm 
Hayvan: Akrep  
Bitki: Akasya, Krizantem, Açelya 

Olumlu Yanları: Sırdaş, Soğukkanlı, Dost, Cazibeli, Güçlü, Çalışkan, Kararlı, Düşünceli, 
Dikkatli, Çözümleyici.  

Olumsuz Yanları: Kinci, Kuşkucu, Kıskanç, Alıngan, Dik kafalı, Suskun, Alaycı, İhtiraslı. 


 

Sagittarius

(22 November - 21 December)  
Planet: Jupiter 
Element: Fire 
Character: Unstable 
Lucky Numbers: 5,7 
Lucky Day: Thursday 
Lucky Gemston: Turquois 
Lucky Color: Violet 
Tarot Card: Balance 
Animal: Horse 
Plant: Narcissus, Mulberry, Oak, Birch  

Positive Qualities: Joyful, Cheerful, Efficient, Open Minded, Adaptable, Philosophical, Free Spirit, Outgoing, Educated, Mature, Well-Intentioned, Sportsmen, Imaginative, Lucky. 

Negative Qualities: Overly Optimistic, Boisterous, Irresponsible, Capricious, Temperamental, Impatience

Yay

(22 Kasım - 21 Aralık) 
Yönetici Gezegeni: Jüpiter 
Element: Ateş 
Nitelik: Değişken 
Uğurlu Sayıları:  5, 7
Şanslı Gün: Perşembe 
Uğurlu Taşı: Turkuaz 
Şanslı Renk:  Mor 
Tarot kartı: Denge 
Hayvan: At 
Bitki: Nergis, Dut, Meşe, Huş  

Olumlu Özellikleri: Keyifli, Neşeli, Becerikli, Açık fikirli, Uyabilen, Felsefi, Özgür ruhlu, 
Dışa dönük, Eğitimli, Olgun, İyi niyetli, Sporcu, Hayal gücü kuvvetli, Şanslı. 

Olumsuz Özellikleri: Aşırı iyimser, Gürültücü, Sorumsuz, Kaprisli, Maymun İştahlı, 
Sabırsızlık  

Capricorn

(22 December - 20 January)
Planet: Saturn
Element: Earth
Character: Kind, Detached
Lucky Numbers: 8, 17
Lucky Day: Saturday
Lucky Gemstones: Blue Sapphire, Amethyst
Lucky Color:  Black, Indigo
Tarot Card: The Devil
Animal: Goat
Plant: Evergreen, Sturdy Plants, Bamboo
Positive Qualities: Wise, Dignified, Cautious, Practical, Thoughtful, Diplomatic, Profound, Positive, Ambitious.
Negative Qualities: Nervous, Jealous, Selfish, Suspicious, Authoritative, Gloomy, Prone to depression and Discontent.

Oğlak

(22 Aralık-20 Ocak)
Yönetici Gezegeni: Satürn
Element: Toprak
Nitelik: Nazik, Tarafsız
Uğurlu Sayıları: 8, 17
Şanslı Gün: Cumartesi
Uğurlu Taşı: Mavi Safir, Ametist
Şanslı Renk: Siyah, Indigo
Tarot Kartı: Şeytan
Hayvan: Keçi
Bitki: Yaprak dökmeyen, Dayanıklı bitkiler, bambu
Olumlu Yanları: Bilge, Onurlu, Dikkatli, Pratik, Düşünceli, Diplomatik, Derin, Olumlu, Hırslı.
Olumsuz Yanları: Sinir, Kıskanç, Bencil, Şüpheli, Otoriter, Kasvetli, Depresif Ve Hoşnutsuzluk Eğilimli.

 

Aquarius

(January 21 – February 18)
Planet: Saturn and Uranus
Element: Air
Character: Masculine, Humane, Scientific, Eloquent, Intuitive
Lucky Numbers: 4, 8
Lucky Day: Saturday
Lucky Gemstones: Quartz and Blue sapphire
Lucky Color:  Blue, grey
Tarot Card: The Water-bearer
Animal: Peacock
Plant: Orchids, Fruit Trees

Positive Qualities: Leadership Skills, Truthful, Scientific, Sincere, Earnest, Humane, Cooperative, Unbiased, Inventive, Philosophical, Intuitive, Pleasant, Considerate, Progressive.
Negative Qualities: Inconsistent, Extremist, Detached, Cold, Stubborn, Unpredictable, Aloof

Kova

(21 Ocak - 18 Şubat)
Yönetici Gezegeni: Satürn ve Uranüs
Element: Hava
Nitelik: Eril, İnsancıl, Bilimsel, Dokunaklı, Sezgisel
Uğurlu Sayıları: 4, 8
Şanslı Gün: Cumartesi
Uğurlu Taşı: Kuvars ve Mavi safir
Şanslı Renk: Mavi, gri
Tarot Kartı: Su taşıyıcısı
Hayvan: tavuskuşu
Bitki: Orkide, Meyve Ağaçları
Olumlu Yanları: Liderlik Becerileri, Doğru, Bilimsel, Samimi, Ağırbaşlı, İnsancıl, İşbirlikçi, Tarafsız, Yaratıcı, Felsefi, Sezgisel, Hoş, Düşünceli, İlerici.
Olumsuz Yanları: Tutarsız, Aşırılıkçı, Tarafsız, Soğuk, İnatçı, Tahmin Edilemez, İlgisiz.

Pisces

(19 February - 20 March)  
Planet: Neptune 
Element: Water 
Character: Unstable 
Lucky Numbers: 2,6 
Lucky Day: Friday 
Lucky Gemston: Aquamarine 
Lucky Color: Turquoise, Green 
Tarot Card: Moon 
Animal: Fish 
Plant: Fig, Willow, Lotus, Jonquil  

Positive Qualities: Humble, Compassionate, Sympathetic, Sensitive, Adaptable, Effective, Insightful, Gentle, Intuitive, Well-Intentioned, Helpful

Negative Qualities: Unforeseen Manners, Negligent,  Mystic, Unstable, Pessimistic,  Shy,  Squeamish

Balık 

(19 Şubat - 20 Mart) 
Yönetici Gezegeni: Neptün 
Element: Su 
Nitelik: Değişken 
Uğurlu Sayıları:  2, 6
Şanslı Gün: Cuma 
Uğurlu Taşı: Akuamarin 
Şanslı Renk:  Turkuaz, Yeşil
Tarot kartı: Ay
Hayvan: Balık 
Bitki:  İncir, Söğüt , Nilüfer, Fulya 

Olumlu Özellikleri: Alçak gönüllü, Şefkatli, Sempatik, Hassas, Adapte olabilir, Etkili, Anlayışlı, Nazik, Sezgili, Merhametli, Sezgileri güçlü, İyi niyetli, Yardımsever

Olumsuz Özellikleri: Öngörülmeyen davranışlar, Belirsiz, İhmalci, Gizemli, Kararsız, Kötümser, Çekingen, Alıngan

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Alfabe 

İngilizce Aylar

İngilizce Sayılar

İngilizce Kelimeler

 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu Tanıtım Videosu
 

 


Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Burcu Tükenmez / Bursa

Çok teşekkür ederim

İREMSU BULUCU / MUŞ

Çoooooooooooooooooooooook güzel

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL