NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Burçlar

Horoscopes - Burçlar


İngilizce burç isimleri, aries (koç), taurus (boğa), gemini (ikizler), cancer (yengeç),  aquarius (kova), leo (aslan), virgo (başak), libra (terazi), scorpio (akrep), sagittarius (yay), capricorn (oğlak), pisces (balık).

 

İngilizce Burçlar Ve Özellikleri Nelerdir?

İngilizce burçlar konusunda her burcun İngilizce ve Türkçe olarak karakter açıklamalarını ve özelliklerini görebilirsiniz. İngilizce burçların karakter özellikleri İngilizce'de çok kullanılan kelimelerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla verilmektedir.

İngilizce Burçların 2021 Öngörüleri (2021 Predictons) Nelerdir?

2021 Predictons (Öngörüler) bölümümüzde ise, önce İngilizce olarak verilmekte olan her burcun 2021 öngörülerinin yanında, Türkçe çevirisi de verilmekte ve böylece burçlarla ilgili eğlenceli uğraşınız aynı zamanda bir İngilizce çeviri çalışması haline getirilmekte, hatta bir çeşit İngilizce eğitimi durumuna dönüştürülmektedir.

 

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

ingilizce burçlar | horoscopes

İngilizce Burçlar Yazılışı ve Okunuşu Nasıldır? 

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
Aries eri:s Koç
Taurus taurus Boğa
Gemini cemini İkizler
Cancer kensır Yengeç
Aquarius  akuverus Kova
Leo  leo Aslan
Virgo virgo Başak
Libra libra Terazi
Scorpio skorpio Akrep
Sagittarius sagitarus Yay
Capricorn keprıkorn Oğlak
Pisces picıs Balık


 

Horoscope‌ ‌2021‌ Predictions


Horoscope 2021 reveals what’s special for you this year with the help of annual life predictions 2021. Everyone is often eager to know about the coming New Year since it brings new opportunities, challenges along expectations. Everyone wishes to remain well-prepared for what’s in the upcoming future to gain the best outcomes and has a set of queries they want to explore. In order to achieve this, new plans, goals, and strategies are crafted with the help of Horoscope 2021 based on Vedic Astrology.


This Yearly Horoscope 2021 reveals:
•    What is Horoscope 2021 indicating for your sign?
•    Career Horoscope 2021 reveals the results in your professional life.
•    Finance Horoscope 2021 reveals whether you will face financial challenges or emerge successful in accumulating wealth this year.
•    Love Horoscope 2021 reveals if your search for true love will come to an end.
•    Marriage Horoscope 2021 tells about the ups and downs with the life partner in married life.
•    Family Horoscope 2021 tells about the health of your parents along with relationships with family members.


Thus, you will attain astrology predictions 2021 according to your zodiac sign as well as your Love Horoscope 2021, Financial Horoscope 2021, Family Horoscope 2021, and Career Horoscope 2021. So let's know the future predictions for 2021 based on Astrology for all the 12 zodiac signs and know how the coming New Year 2021 turns out for all.

2021 Burç Öngörüleri


2021’de burçlar 2021 yılı için yapılmış yaşam öngörülerinin yardımıyla bu yıl sizin için neyin özel olduğunu ortaya çıkarıyor. Yeni fırsatlar, beklentiler ile birlikte zorluklar da getirdiği için herkes genellikle önümüzdeki Yeni Yıl hakkında bilgi sahibi olmaya isteklidir. Herkes, en iyi sonuçları elde etmek için yakın gelecekte olacaklara hazırlıklı olmayı ve keşfetmek istediği bir sürü sorguya sahip olmayı ister. Bunu başarmak için Hint Astrolojisine dayalı Burçlar 2021 yardımıyla yeni planlar, hedefler ve stratejiler oluşturulmuştur.

2021 Burç Öngörülerileri şunları ortaya çıkarıyor:
●    Sizin burcunuz için 2021 Burç Öngörüleri neyi gösteriyor?
●    2021 Kariyer Burç yorumu, profesyonel yaşamınızdaki sonuçları ortaya çıkarır.
●    2021 Finansal Burç yorumu, bu yıl finansal zorluklarla karşılaşıp karşılaşmayacağınızı veya servet biriktirme konusunda başarılı olup olmayacağınızı gösteriyor.
●    2021 Aşk Hayatı Burç yorumu, gerçek aşk arayışınızın sona erip ermeyeceğini ortaya koyuyor.
●    2021 Evlilik Burç yorumu, evli olduğunuz hayat arkadaşı ile yaşanan iniş çıkışları anlatıyor.
●    2021 Aile Burç yorumu, ebeveynlerinizin sağlığının yanı sıra aile üyeleriyle olan ilişkilerinden de bahsediyor.


Böylece, sizin burcunuza göre 2021 Astroloji Öngörülerinin yanı sıra 2021 Aşk Hayatı Burç yorumu, 2021 Finansal Burç yorumu, 2021 Aile Burç yorumu ve 2021 Kariyer Burç yorumu’na göre astroloji Öngörülerine ulaşacaksınız. Öyleyse, 12 burç için Astrolojiye dayalı 2021 için gelecek öngörülerini öğrenelim, ve önümüzdeki 2021 yılının nasıl sonuçlanacağını öğrenin.

Aries
 

(21 March - 21 April) 
Planet: Mars 
Element: Fire 
Character: Leader 
Lucky Numbers: 1, 9 
Lucky Day: Tuesday 
Lucky Gemstones: Ruby 
Lucky Color: Red 
Tarot Card: Imperator 
Animal: Sheep 
Plant: Geranium, Lily, Lonicera 

Positive Qualities: By Nature, Active, Straightforward And Energetic, Pioneer, Leader, Independent, Honest, Audacious, Repartee.

Negative Qualities: Egoist, Indecisive, Egocentric, Scoffer Impetuous And Aggressive.

 

Aries Horoscope 2021
According to Aries Horoscope 2021, Saturn or Shani Dev will be sitting in the tenth house of Aries natives. From mid-year to the end, the transit of Jupiter will also take place in the eleventh house of your zodiac sign. Also, the shadow planet Rahu is in your second house, while Ketu will affect the eighth house from your zodiac sign. The red planet Mars will enter your zodiac sign at the beginning of the year, which will activate your Lagna. Even the lord of material pleasures Venus will enter into a conjunction with Jupiter during the second month of the year 2021 and then get in your eleventh house.
As a result, where you will bear desirable fruits in your career on one side, you may have to face financial challenges on the other. You will get adverse results during the early days in your workspace. However, job seekers are required to remain alert between mid-January to mid-February since the ruling lord of your house of Karma, Saturn will remain in a combusted state. On the contrary, time will be better for people doing business. They will come across many opportunities to add to their income. Also, you will get immense success in accumulating money from abroad.
As per Future Predictions 2021 based on Vedic Astrology, your parents will face health-related troubles due to the impact of Saturn in the tenth house and Mars in the first house, which will also cost you a significant amount of money. Especially between September and November, you may have to face a financial crisis. The year will bring mixed results for the students, as the months of January, March, May, July, and November will prove to be very favorable for them, while February, April, June, August, September, and December will prove to be cautious.
Saturn and Mars can give rise to some challenges in family life, due to which you will face troubles in attaining family support. However, the period from September to November will be better for family life. If you are married, then the aspect of Saturn will be troublesome for you, thereby leading to disputes between you and your life partner.
Time will be good for children, and luck will be on their side from April to September, and they will succeed in making substantial progress. If you love someone, then the New Year 2021 is going to be very good for you as per annual yearly predictions for 2021. Chances of you tying the knot with your lover are high. Talking about your health life, your conditions will remain better. However, fatigue and minor problems will persist.

Koç

(21 Mart – 21 Nisan) 
Yönetici Gezegeni:  Mars 
Element:  Ateş 
Nitelik:  Öncü 
Uğurlu Sayıları:   1, 9 
Şanslı Gün:  Salı 
Uğurlu Taşı:  Yakut 
Şanslı Renk:   Kırmızı 
Tarot kartı:  İmparator 
Hayvan:  Koyun 
Bitki:  Sardunya, Zambak, Hanımeli  

Olumlu Yanları: Doğal, Canlı, Doğru sözlü ve enerjik, Öncü, Lider, Bağımsız, Dürüst, Cesur, Hazır cevap.

Olumsuz Yanları: Egoist, Kararsız, Benci, Sabırsız ve Hiddetli.  

 

2021 Koç Burcu Öngörüleri
Koç Burçları 2021'e göre, Satürn veya Shani Dev, koçların onuncu evinde oturacak. Yıl ortasından sonuna kadar Jüpiter'in geçişi de burcunuzun on birinci evinde gerçekleşecek.
Yıl ortasından sonuna kadar Jüpiter'in geçişi de burcunuzun on birinci evinde gerçekleşecek. Ayrıca, gölge gezegen Rahu ikinci evinizdedir, Ketu ise burcunuzdan sekizinci evi etkileyecektir. Kızıl gezegen Mars, Lagnanızı etkinleştirecek olan 2021 yılının başında burcunuza girecek.Hatta maddi zevklerin efendisi Venüs, 2021 yılının ikinci ayında Jüpiter ile birleşmeye girecek ve sonra on birinci evinize girecek.
Sonuç olarak, bir tarafta kariyerinizde arzu ettiğiniz meyveleri vereceğiniz yerde, diğer tarafta finansal zorluklarla karşılaşmanız gerekebilir. Çalışma alanınızın ilk günlerinde olumsuz sonuçlar alacaksınız. Ancak, Karma eviniz Satürn'ün yönetici efendisi yanmış durumda kalacağından, iş arayanların Ocak ortasından Şubat ortasına kadar gözlerini açık tutmaları gerekiyor.Aksine, iş yapan insanlar için zaman daha iyi olacaktır. Gelirlerini artırmak için birçok fırsatla karşılaşacaksınız. Ayrıca, yurt dışından para biriktirme konusunda da büyük başarı elde edeceksiniz.
Hint Astrolojisine dayalı 2021 gelecek tahminlerine göre, ebeveynleriniz Satürn'ün onuncu evde ve Mars'ın ilk evde etkisi nedeniyle sağlıkla ilgili sorunlarla karşılaşacak ve bu da size önemli miktarda paraya mal olacak. Özellikle Eylül ve Kasım arasında bir mali krizle karşılaşmanız gerekebilir.Bu yıl öğrenciler için karışık sonuçlar getirecek, Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz ve Kasım ayları kendileri için çok elverişli olurken, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarnda ise dikkatli olmalılar.
Satürn ve Mars, aile desteğine ulaşmada zorluklarla karşılaşacağınız için aile yaşamında bazı zorluklara yol açabilir. Ancak Eylül'den Kasım'a kadar olan dönem aile hayatı için daha iyi olacaktır. Eğer evliyseniz, Satürn'ün yönü sizin için sıkıntılı olacak ve bu nedenle sizinle hayat arkadaşınız arasında tartışmalara yol açacaktır. 
Çocuklar için zaman iyi olacak ve Nisan'dan Eylül'e kadar şans onların yanında olacak,önemli ilerleme kaydetmeyi başaracaklar. Birini seviyorsanız, 2021 için yıllık tahminlere göre Yeni Yıl sizin için çok iyi olacak. Sevgilinizle ilişkinizi kuvvetlendirme şansınız yüksek. Sağlık yaşamınız hakkında konuşursak, koşullar daha iyi kalacaktır. Ancak yorgunluk ve küçük sorunlar devam edecektir.

Taurus


(20 April - 20 May) 
Planet: Venus 
Element: Earth  
Character: Stable 
Lucky Numbers: 6,4
Lucky Day: Friday 
Lucky Gemstones: Emerald 
Lucky Color: Blue, Purple 
Tarot Card: Empress 
Animal: Bull 
Plant: Apple, Cypress, Violet 
  
Positive Qualities: Practical, Reliably, Loyal. Easy Going, Patient, Determined. Art Lover. Strong-Willed, Possessive, Warm-Blooded.  

Negative Qualities: Lazy, Boring, Inflexible. Not Original, Conservative, Stubborn, Resentful. 

 

Taurus Horoscope 2021
Taurus Horoscope 2021 as per Vedic Astrology reveals that throughout this year, Saturn will remain in your ninth house. With this, Rahu-Ketu will be in your first and seventh house respectively. At the same time, the red planet Mars will also be in your twelfth house in the beginning and affect your third and fourth house while transiting between June 2 and September 6.
Due to the transit of Jupiter between the first week of April and mid-September, Jupiter will aspect your fourth house. With this, the transit of Venus will be in your own sign from May 4 to May 28, which will affect your Ascendant or first house. Along with this, Sun and Mercury will also activate different houses of your zodiac sign this year while being in their transitional process. With this, you will incur the support of luck in your career. You will get a promotion in designation and progress in life.
Merchants and businessmen will also attain sweet fruits as per their hard work. However, the outcomes in financial life will be slightly less fortunate, because you may undergo a financial crisis during this period. However, multiple chances to accumulate money will arise in between, and utilizing these changes will help you overcome your financial crisis. Time will be a little hard for the students as indicated by planetary placements and movements.
At the beginning of the year, you will have to work harder to incur good results in academic life as per Yearly Horoscope 2021, but gradually conditions will change. With this, students will get the opportunity to study abroad. Happiness in familial life will decrease, but the atmosphere will become cheerful due to any auspicious event being organized in the family. Some problems with the life partner may arise in the marital life as per Astrology Predictions 2021, which will lead to an increase in your mental stress.
If you love someone, then the time is good for you. Due to the support of your beloved, you will be able to perform better at your workplace. Time is a bit worrying in terms of health because the presence of Rahu-Ketu can affect your health.

Boğa

(20 Nisan - 20 Mayıs) 
Yönetici Gezegeni: Venüs 
Element: Toprak 
Nitelik: Sabit 
Uğurlu Sayıları: 6, 4 
Şanslı Gün: Cuma 
Uğurlu Taşı: Zümrüt 
Şanslı Renk: Mavi, Lila 
Tarot kartı: İmparatoriçe 
Hayvan: Boğa 
Bitki: Elma, Selvi, Menekşe 

Olumlu Özellikleri: Pratik, güvenilir. Sadık, Uysal, kararlı. Sanatsever. İradeli. Mülkiyetci. Sıcakkanlı.  

Olumsuz Özellikleri: Tembel. Sıkıcı. İnatçı. Tutucu. Dikbaşlı. Kinci.  

 

2021 Boğa Burcu Öngörüleri
Hint Astrolojisine göre Boğa Burçları 2021, bu yıl boyunca Satürn'ün dokuzuncu evinizde kalacağını ortaya koyuyor. Bununla Rahu-Ketu sırasıyla birinci ve yedinci evinizde olacak. Aynı zamanda, kızıl gezegen Mars da başlangıçta on ikinci evinizde olacak ve 2 Haziran - 6 Eylül arasında geçiş yaparken üçüncü ve dördüncü evinizi etkileyecek.
Jüpiter'in Nisan ayının ilk haftası ile Eylül ortası arasındaki geçişi nedeniyle, Jüpiter dördüncü evinize açı yaratacak. Bununla, Venüs'ün geçişi 4 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar kendi burcunuzda olacak, bu da yükseleninizi veya ilk evinizi etkileyecektir. Bununla birlikte, Güneş ve Merkür, geçiş sürecinde bu yıl burcunuzun farklı evlerini de harekete geçirecek. Bununla kariyerinizde şansın desteğini alacaksınız. Hayatta atama ve ilerleme konusunda bir terfi alacaksınız.
Ticaret ile uğrşanlar ve işadamları da sıkı çalışmalarıyla tatlı meyvelere kavuşacaklar. Bununla birlikte, finansal yaşamlarındaki sonuçlar biraz daha az şanslı olacaktır, çünkü bu dönemde finansal krize girebilirsiniz. Bununla birlikte, arada para biriktirmek için birden fazla şans doğacak ve bu fırsatları kullanmak, mali krizinizin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Gezegen yerleşimleri ve hareketlerinin gösterdiği gibi, öğrenciler için zaman biraz zor olacak.
Yılın başında, 2021 Yıllık Burçlar'a göre akademik hayatta iyi sonuçlar elde etmek için daha çok çalışmanız gerekecek, ancak zamanla koşullar değişecek. Bununla öğrenciler yurtdışında eğitim alma fırsatı elde edecekler.Aile hayatındaki mutluluk azalacak, ancak ailede düzenlenen herhangi bir hayırlı olay nedeniyle atmosfer neşelenecektir. Astrolojij Tahminler 2021'e göre evlilik yaşamında hayat arkadaşınızla bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve bu da zihinsel stresinizin artmasına neden olacaktır.
Birini seviyorsanız, bu zaman sizin için iyidir. Sevdiklerinizin desteği sayesinde iş yerinizde daha iyi performans gösterebileceksiniz. Zaman sağlık açısından biraz endişe vericidir çünkü Rahu-Ketu'nun varlığı sağlığınızı etkileyebilir.

Gemini

(22 May - 21 June) 
Planet: Mercury 
Element: Air 
Character: Unstable 
Lucky Numbers: 5, 9 
Lucky Day: Wednesday 
Lucky Gemstones: Onyx 
Lucky Color: Yellow, Orange 
Tarot Card: Lovers 
Animal: Bird, Butterfly 
Plant: Nut, Lavender, Lily Of The Valley  

Positive Qualities: Compatible, Intellectual, Quick Learner, Rational, Talkative, Colourful, Likable, Innovative. 

Negative Qualities: Unstable, Unreliable, Dissembler, Indecisive, Shallow, Gossiper, Uneasy.

 

 

Gemini Horoscope 2021
According to Gemini Horoscope 2021, Jupiter, who is the lord of the tenth house of your zodiac sign, will remain in your eighth house in the first month of the year 2021. After this, it will affect your ninth house by transiting in the same in the month of April. Saturn is also going to remain in your eighth house this whole year. The shadow planets Ketu and Rahu will be present in your sixth and second house respectively throughout the year. The red planet Mars will also activate your fourth and fifth house between 6 September and 5 December. On the other hand, Sun and Mercury will activate different houses of your sign throughout the year while going through your seventh house in the year’s beginning.
Due to these planetary positions, you may have to face many ups and downs in your career. During this time, the job-seekers will face troubles due to the absence of any support from their co-workers. This will lead to a delay in their promotion. As per Yearly Horoscope 2021, the time will be good for businessmen and traders. But remain cautious when making any major transaction.
The beginning of this year will turn out to be favorable in financial life, however, you will face constant frustration since a possibility of monetary loss is there. Students will attain success only after hard work and efforts this year. Therefore, students must work hard and focus on their goals. As per life predictions 2021, you will get the support of all family members. If married, then there will be ego clashes between you and your spouse about your things.
Children will get mixed results, but this year will see many important changes in the lives of the lovers. Health-related troubles are on cards this year. In this case, take special care of your health and improve your eating habits.

İkizler 

(21 Mayıs - 21 Haziran) 
Yönetici Gezegeni: Merkür 
Element: Hava 
Nitelik: İstikrarsız 
Uğurlu Sayıları:  5, 9 
Şanslı Gün:  Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Akik 
Şanslı Renk:  Sarı, Turuncu
Tarot kartı:  Aşıklar
Hayvan:  Kuş, Kelebek
Bitki:  Fındık, Lavanta, İnci çiçeği  

Olumlu yanları: Uyumlu, Entelektüel, Çabuk Kavrayan, Mantıklı, Konuşkan, Şanslı Renkli, 
Canlı, Sempatik, Yeniliklere açık.  

Olumsuz yanları: İstikrarsız, Güvenilmez, İki yüzlü, Kararsız, Yüzeysel, Dedikoducu, Huzursuz.

 

2021 İkizler Burcu Öngörüleri
2021 İkizler Burç yorumun’a göre, burcunuzun onuncu evinin lordu olan Jüpiter, 2021 yılının ilk ayında sekizinci evinizde kalacaktır. Bundan sonra Nisan ayında da aynı şekilde geçiş yaparak dokuzuncu evinizi etkileyecektir. Satürn de bu yıl sekizinci evinizde kalacak. Gölge gezegenler Ketu ve Rahu yıl boyunca sırasıyla altıncı ve ikinci evinizde bulunacaktır. Kızıl gezegen Mars, 6 Eylül ve 5 Aralık arasında dördüncü ve beşinci evinizi de harekete geçirecek. Öte yandan, Güneş ve Merkür yıl başında yedinci evinizden geçerken burcunuzun farklı evlerini yıl boyunca aktif edecek.
Bu gezegensel pozisyonlar nedeniyle, kariyerinizde birçok iniş ve çıkışlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Bu süre zarfında iş arayanlar, iş arkadaşlarından herhangi bir destek almamaları nedeniyle sıkıntılarla karşılaşacaklar. Bu, terfilerde bir gecikmeye yol açacaktır. Yıllık Burçlar 2021'e göre, zaman işadamları ve ticaret ile uğraşanlar için iyi olacak. Ancak herhangi bir büyük işlem yaparken dikkatli olunuz.
Bu yılın başlangıcı finansal hayatta elverişli hale gelecektir, ancak parasal kayıp olasılığı olduğu için sürekli hayal kırıklığıyla karşılaşacaksınız. Öğrenciler bu yıl ancak sıkı çalışma ve çabaların ardından başarıya ulaşacaklar. Bu nedenle, öğrenciler çok çalışmalı ve hedeflerine odaklanmalıdır. 2021 yaşam tahminlerine göre, tüm aile üyelerinin desteğini alacaksınız. Eğer evliyseniz, eşinizle aranızda eşyalarınız hakkında ego çatışmaları olacaktır.
Çocuklar karışık sonuçlar alacak ancak bu yıl aşık olanlar hayatlarında birçok önemli değişiklik görecek. Sağlıkla ilgili sorunlar bu yıl kartlarda gündemde. Bu durumda, sağlığınıza özel özen gösterin ve yeme alışkanlıklarınızı iyileştirin.

Cancer

(22 June - 22 July) 
Planet: Moon 
Element: Water 
Character: Pioneer 
Lucky Numbers: 3, 7 
Lucky Day: Monday 
Lucky Gemstones: Pearl 
Lucky Color: White, Sea Blue, Silver 
Tarot Card: Moon 
Animal: Sea Crustaceans 
Plant: Delphinium, Water Lily  

Positive Qualities: Kind, Sensitive, Likable, Merciful, Imaginative, Patriot, Persistent, Skillful, Provident. 

Negative Qualities: Very Emotional, Snob, Skeptic, Jealous, Weak, Self-Pitying. 

 

Cancer Horoscope 2021
Predictions for Cancer Horoscope 2021 say that the red planet Mars will be in your tenth house at the beginning of the year. After this, it will be in your own zodiac sign while passing through your eleventh and twelfth house. With this, Saturn, the provider of justice, will remain in your seventh house all year round while aspecting your fourth house. On the other hand, Rahu and Ketu will also activate your fifth and eleventh house respectively during this year. In addition, Sun and Mercury transiting in your seventh house will affect different houses of your sign.
Meanwhile, the transitory state of Venus is also going to affect your zodiac sign this year. In such a situation, you will get an opportunity to gain momentum in your career, hereby leading to your progress and promotion. As per Horoscope Predictions for 2021, this year will bring immense success for natives in business when it comes to money investment. Some problems in financial life will rise, but you will easily resolve them with your hard work.
Time is good for students, and they will successfully understand every subject during this period without any doubt or delay. There will be mixed results in family life, according to which, on one hand, you will get the support of the family, whereas, on the other, your one decision will make your family go against you.
Married natives may get into a fight with their spouses for some reason. During this time, your life partner will be seen spending more time carrying out religious activities. On the other hand if you love someone, then this year is going to be very good for you. In matters of health, you are advised to take some precautions.

Yengeç

(22 Haziran - 22 Temmuz)  
Yönetici Gezegeni: Ay 
Element: Su 
Nitelik: Öncü 
Uğurlu Sayıları:  3,7 
Şanslı Gün: Pazartesi 
Uğurlu Taşı: İnci 
Şanslı Renk:  Beyaz, Deniz Mavisi, Gümüş
Tarot kartı: Ay 
Hayvan: Deniz kabukluları 
Bitki:  Hezaren çiçeği, Nilüfer,  

Olumlu Yanları: Nazik, Hassas, Sempatik, Merhametli, Hayal gücü kuvvetli, Vatansever, 
Israrlı,  Becerikli, Tutumlu. 

Olumsuz Yanları: Aşırı duygusal, Züppe, Kuşkucu, Kıskanç, Zayıf karakterli, Kendine acıyan.

 

2021 Yengeç Burcu Öngörüleri
Yengeç Burçları 2021 için tahminlerimiz, kırmızı gezegen Mars'ın yılın başında onuncu evinizde olacağını söylüyor. Bundan sonra, on birinci ve on ikinci evinizden geçerken kendi burcunuzda olacaktır. Bununla, adalet sağlayan Satürn, dördüncü evinize açı verirken tüm yıl boyunca yedinci evinizde kalacak. Öte yandan, Rahu ve Ketu da bu yıl sırasıyla beşinci ve on birinci evinizi aktive edecek. Ek olarak, yedinci evinizde Güneş ve Merkür geçişi burcunuzun farklı evlerini etkileyecektir.
Bu arada, Venüs'ün geçici durumu da bu yıl burcunuzu etkileyecek. Böyle bir durumda, kariyerinizde ivme kazanma fırsatı yakalayacaksınız, bu da ilerlemenize ve yükselmenize yol açacaktır. 2021 için  Burç Tahminlerimize göre, bu yıl para yatırımı söz konusu olduğunda iş dünyasında yengeçler için muazzam bir başarı getirecek. Finansal yaşamdaki bazı sorunlar yükselecek, ancak sıkı çalışmanızla bunları kolayca çözeceksiniz.
Zaman, öğrenciler için iyidir ve bu süre zarfında her konuyu hiçbir şüphe veya gecikme olmaksızın başarıyla anlayacaklardır. Aile hayatında karışık sonuçlar olacak, buna göre bir yandan ailenin desteğini alacaksınız, diğer yandan bir kararınız ailenizin aleyhine düşecek.
Evli burç sahipleri herhangi bir nedenle eşleriyle kavga edebilirler. Bu süre zarfında, hayat arkadaşınızın dini faaliyetler için daha fazla zaman harcadığı görülecektir. Öte yandan, birini seviyorsanız bu yıl sizin için çok iyi olacak. Sağlıkla ilgili konularda, bazı önlemler almanız tavsiye edilir.

Leo

(23 July - 22 August)  
Planet: Sun 
Element: Fire 
Character: Stable 
Lucky Number: 5 
Lucky Day: Sunday 
Lucky Gemston: Diamond 
Lucky Color: Yellow, Orange 
Tarot Card: Wheel Of Fortune 
Animal: Lion, Cat 
Plant: Sun Flower, Rose, Chrysanthemum, Orchid  

Positive Qualities: Authoritative, Generous, Creative, Renunciant, Organizer, Open Minded.  

Negative Qualities: Dictator, Tyrant, Querulous, Snob, Intolerant, Single-Minded, Big-Headed

 

Leo Horoscope 2021
According to Horoscope 2021 for Leo Natives, the shadow planet Rahu-Ketu will affect your tenth and fourth house respectively this year. Along with this, Shani Dev will also be in your sixth house throughout the year. In the beginning, Shani Dev will create a unique alliance with Jupiter in your sixth house. During this time, Mars will pass through your ninth house and support your luck, and then between April and July, will enter your eleventh and twelfth houses.
During this time, you will need to stay aware as well as alert from the enemies in your career. However, you will dominate them and succeed in completing all tasks on time. Expenses in financial life will increase, which will make a major impact. Leo Horoscope 2021 indicates that the students will have to work harder than ever to succeed in the examinations. Students desiring to go abroad will have to work harder to attain desirable outcomes this year.
Family life will remain unfavorable, leading to increased stress in your family. Married natives will be supported by their spouses and able to do better in their professional life. The weak health of children can cause problems for married natives. Lovers may have to face the rudeness of the beloved.
If you are still single, you may meet someone special. You will have to remain careful about your health this year, otherwise, any disease related to the kidneys can cause problems.

Aslan

(23 Temmuz - 22 Ağustos) 
Yönetici Gezegeni: Şanslı Güneş 
Element: Ateş 
Nitelik: Tutarlı, dengeli
Uğurlu Sayı:  5 
Şanslı Gün: Pazar 
Uğurlu Taşı: Elmas 
Şanslı Renk:   Sarı, Turuncu
Tarot kartı:  Kader Çarkı
Hayvan:  Aslan, Kedi 
Bitki: Ayçiçeği, Gül, Krizantem, Orkide 

Olumlu Yanları: Otoriter, Cömert, Yaratıcı, Özverili, Düzenleyici, Açık fikirli. 

Olumsuz Yanları: Diktatör, Zorba, Yakınan, Züppe, Hoşgörüsüz, Sabit fikirli, Kendini beğenmiş.

 

2021 Aslan Burcu Öngörüleri
Aslanlar Burçlar 2021'e göre, gölge gezegen Rahu-Ketu bu yıl sırasıyla onuncu ve dördüncü evinizi etkileyecek. Bununla birlikte, Shani Dev de yıl boyunca altıncı evinizde olacak Başlangıçta Shani Dev, altıncı evinizde Jüpiter ile benzersiz bir ittifak yaratacak. Bu süre zarfında Mars dokuzuncu evinizden geçecek ve şansınızı destekleyecek ve ardından Nisan ve Temmuz arasında on birinci ve on ikinci evlerinize girecek.
Bu süre zarfında, kariyerinizdeki düşmanlardan haberdar olmanız ve aynı zamanda uyanık olmanız gerekecektir. Ancak, onların üstünde olacaksınız ve tüm görevleri zamanında tamamlamayı başaracaksınız. Mali hayattaki harcamalar artacak ve bu da büyük bir etki yaratacaktır. 2021’de Aslan Burcu öğrencilerin sınavlarda başarılı olmak için her zamankinden daha çok çalışmaları gerekeceğini gösteriyor. Yurtdışına gitmek isteyen öğrenciler, bu yıl istenen sonuçları elde etmek için daha çok çalışmak zorunda kalacaklar.
Aile hayatı olumsuz olmaya devam edecek ve ailenizde artan strese neden olacaktır. Evli aslan burçları eşleri tarafından desteklenecek ve profesyonel yaşamlarında daha iyisini yapabilecekler. Zayıf çocuk sağlığı, evli aslanlar için sorunlara neden olabilir. Aşıklar, sevdiklerinin edepsizliğiyle yüzleşmek zorunda kalabilir.
Eğer hala bekarsanız, özel biriyle tanışabilirsiniz. Bu yıl sağlığınız konusunda dikkatli olmanız gerekecek, aksi takdirde böbreklerle ilgili herhangi bir hastalık sorunlara neden olabilir.

Virgo

(23 August - 22 September) 
Planet: Mercury 
Element: Earth 
Character: Unstable 
Lucky Number: 6 
Lucky Day: Wednesday 
Lucky Gemstones: Sardonyx 
Lucky Color: Green, Dark Brown 
Tarot Card: Hermit 
Animal: Domestic Animals  
Plant: Narcissus 

Positive Qualities: Analytical, Friendly, Careful, Very Skilful, Clean, Helpful, Precise, Modest, Funny,  Benefactor  

Negative Qualities: Health Freak, Sceptical, Pragmatist, Impatient, Fussy, Inflexible, Cold, Conservative. 

 

Virgo Horoscope 2021
According to Virgo Horoscope 2021, Saturn will remain posited in the fifth house of your zodiac sign throughout this year. With this, Mars will influence your ninth and tenth house while going through your eighth house in the year’s beginning. Also, Rahu and Ketu will be present in the ninth house and the third house respectively. Guru Jupiter will go through your fifth house and transit in the sixth house and mark a major impact on you.
In such a situation, you may have to go through many ups and downs in your career. During this period, job transfer for working natives is possible. The time will be good for those who do business as per yearly predictions 2021. However, those doing business in the partnership must remain careful when carrying out monetary transactions. There may be problems in financial life due to the conjunction of planets and nakshatras, but Rahu's benefic aspect will give rise to many opportunities to earn money while giving auspicious results.
Students will have to work harder in their academic life, as only then will they be able to attain success. Non-cooperation of family members will lead to familial stress and tensions. Married natives will attain benefits with the help of their spouse, while health problems are likely for children.
If you are still single, then this is a good time for you. However, those in love are likely to undergo several major changes in their lives. This year will be good in terms of health. You will not suffer health-related problems due to an increase in your courage and might.

Başak 

(23 Ağustos - 22 Eylül) 
Yönetici Gezegeni: Merkür 
Element: Toprak 
Nitelik: Değişken 
Uğurlu Sayısı:  6 
Şanslı Gün: Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Sarı Akik 
Şanslı Renk:  Yeşil, Koyu Kahverengi
Tarot kartı: Ermiş 
Hayvan:  Tüm Evciller
Bitki: Nergis  

Olumlu Özellikleri: Analizci, Dost,  Dikkatli,  Usta,  Temiz,  Yardımsever,  Dakik,  Alçak gönüllü, Eğlenceli, İyiliksever. 

Olumsuz Özellikleri: Hastalık hastası, Kuşkucu, Bilgiç, Sabırsız, Telaşsız, İnatçı, Soğuk, Tutucu.

 

2021 Başak Burcu Öngörüleri
Başak Burçları 2021'e göre, Satürn bu yıl boyunca burcunuzun beşinci evinde konumlanacak. Bununla Mars, yılın başında sekizinci evinizden geçerken dokuzuncu ve onuncu evinizi etkileyecek. Ayrıca Rahu ve Ketu sırasıyla dokuzuncu evde ve üçüncü evde olacak. Guru Jüpiter beşinci evinizden geçecek ve altıncı evde geçiş yapacak ve sizin üzerinizde büyük bir etki yaratacak.
Böyle bir durumda, kariyerinizde birçok iniş ve çıkışlardan geçmek zorunda kalabilirsiniz. Bu dönemde çalışan başaklar için iş transferi mümkündür. 2021 senesi yıllık tahminlerine göre iş yapanlar için zaman iyi olacak. Ancak, ortaklık içinde iş yapanların parasal işlemler gerçekleştirirken dikkatli olmaları gerekir. Gezegenlerin ve Nakşatraların birleşmesinden dolayı finansal hayatta sorunlar olabilir, ancak Rahu'nun hayırlı yönü, hayırlı sonuçlar verirken para kazanmak için birçok fırsat doğuracaktır.
Öğrenciler akademik hayatlarında daha çok çalışmak zorunda kalacaklar, ancak o zaman başarıya ulaşabilecekler. Aile üyelerinin işbirliği yapmaması ailevi stres ve gerginliklere yol açacaktır. Evli başaklar eşlerinin yardımı ile fayda sağlarken, çocuklar için sağlık sorunları muhtemel olacaktır.
Hala bekarsanız, bu sizin için iyi bir zaman. Bununla birlikte, aşık olanların hayatlarında birkaç büyük değişiklik geçirmesi muhtemeldir. Bu yıl sağlık açısından güzel geçecek. Cesaretinizin ve gücünüzün artması nedeniyle sağlıkla ilgili sorunlar yaşamayacaksınız.

Libra

(23 September - 22 October) 
Planet: Venus 
Element: Air 
Character: Leader 
Lucky Numbers: 6, 9 
Lucky Day: Wednesday  
Lucky Gemstones: Opal, Emerald 
Lucky Color: Blue, Purple 
Tarot Card: Lovers 
Animal: Snake, Lizard  
Plant: Almond, Cypress, Rose  

Positive Qualities: Cute, Compliant, Elegant, Romantic, Diplomatic, Kind, Attractive, Idealistic, Impartial, Well-Intentioned, Politician, Creative, Catchy, Smart. 

Negative Qualities: Indecisive, Irritable, Unstable, Flirtatious, Imbalanced, Unreliable, Lazy.


Libra Horoscope 2021
Libra Horoscope 2021 predictions reveal that the shadow planets Rahu and Ketu will be present in the eighth and second house this year. Along with this, Shani Dev will also be seen in your fourth house throughout the year while aspecting the tenth house. Mars will be in your seventh house in the beginning and affect your eighth, ninth and tenth house the most while in transition.
Along with this, the transit of Venus, Jupiter, Sun, and Mercury is also going to take place in different houses of your zodiac sign this year, due to which your career will churn out favorable results. You will make progress, and natives doing business will gain monetary benefits from a secret source. Wealth will be attained in financial life as indicated by Annual Yearly Predictions 2021, due to which you will be seen spending your money on religious work. The midyear will prove to be favorable for students. During this time, the students will emerge successful in giving their best performance. You may have to move away from home for some reason in family life.
In such a situation, you will miss your family members. If married, the lack of love between you and your life partner will continue to haunt you. Time will be good for children. You and your life partner will make a big decision for the betterment of your child.
If you truly love someone, then this year will be good for you. You are likely to tie the knot with your beloved. However, you have to take special care in terms of health, otherwise the aspect of the planets Rahu and Ketu can result in some major diseases.

Terazi 

(23 Eylül - 22 Ekim) 
Yönetici Gezegeni: Venüs 
Element: Hava 
Nitelik: Öncü 
Uğurlu Sayıları:  6, 9 
Şanslı Gün: Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Opal, Zümrüt 
Şanslı Renk: Mavi, Lila   
Tarot kartı: Aşıklar 
Hayvan: Yılan, Kertenkele 
Bitki: Badem, Selvi, Gül 

Olumlu Özellikleri: Sevimli, Uysal, Zarif, Romantik, Diplomatik, İnce, Çekici, İdealist, 
Tarafsız, İyi niyetli, Siyasetçi, Yaratıcı, Çekici, Akıllı. 

Olumsuz Özellikleri: Kararsız, Alıngan, Değişken, Çapkın, Dengesizlik, Güvenilmez, 
Tembel.

 

2021 Terazi Burcu Öngörüleri
2021 Terazi Burcu tahminlerimiz, gölge gezegenler Rahu ve Ketu'nun bu yıl sekizinci ve ikinci evde bulunacağını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Shani Dev, onuncu eve bakarken yıl boyunca dördüncü evinizde de görülecektir. Mars başlangıçta yedinci evinizde olacak ve geçiş sırasında en çok sekizinci, dokuzuncu ve onuncu evinizi etkileyecek.
Bununla birlikte, Venüs, Jüpiter, Güneş ve Merkür'ün geçişi de bu yıl burcunuzun farklı evlerinde gerçekleşecek ve kariyeriniz olumlu sonuçlar doğuracak. İlerleme kaydedeceksiniz ve iş yapan teraziler gizli bir kaynaktan parasal faydalar elde edecek. Yıllık Tahminler 2021'de belirtildiği gibi, paranızı dini işlere harcarken görüleceğinizden dolayı, bu mali hayatta size zenginlik kazanılacaktır. Yıl ortası öğrenciler için elverişli olacak. Bu süre zarfında öğrenciler en iyi performanslarını sergilemede başarılı olacaklar. Aile hayatında bir sebepten dolayı evden uzaklaşmanız gerekebilir.
Böyle bir durumda aile üyelerinizi özleyeceksiniz. Evliyseniz, hayat arkadaşınızla aranızdaki sevgi eksikliği sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Çocuklar için zaman iyi olacak. Siz ve hayat arkadaşınız çocuğunuzun iyileştirilmesi için büyük bir karar vereceksiniz.
Eğer birini gerçekten seviyorsanız, bu yıl sizin için iyi olacak. Sevgiliniz ile aranız kuvvetlenecek.Bununla birlikte, sağlık açısından özel dikkat göstermelisiniz, aksi takdirde Rahu ve Ketu gezegenlerinin görünümü bazı büyük hastalıklara neden olabilir.

Scorpio

(23 October - 21 November) 
Planet: Pluto-Mars 
Element: Water 
Character: Stable 
Lucky Numbers: 2,4 
Lucky Day: Wednesday  
Lucky Gemstones: Topaz 
Lucky Color: Dark Red, Wine, Violet 
Tarot Card: Death 
Animal: Scorpion 
Plant: Acacia, Chrysanthemum, Azalea  

Positive Qualities: Confidant,  Cool, Friendly,  Charming, Strong, Hardworking, Determined,  Thoughtful, Careful, Analytical. 

Negative Qualities: Spiteful, Skeptical, Jealous, Irritable, Obstinate, Silent, Sarcastic, Egocentric, Passionate

 

Scorpio Horoscope 2021
According to Scorpio Horoscope 2021, Saturn will be sitting in your third house throughout the year. Also, Rahu-Ketu will affect your seventh and first house respectively through the entire year. Along with this, Mars, Venus, Mercury, Jupiter and Sun will also be seen impacting various other aspects of your life in different ways in the year 2021.
Due to this, you may have to face a lot of challenges career-wise. During this time, you will have to work harder in your workplace. Also, the natives doing business will benefit from a trip. Your financial situation will remain good, but you may face troubles due to a sudden rise in your expenses. Students preparing for their exams will get good results. In this case, continue to work hard with dedication.
Horoscope 2021 based on Vedic Astrology reveals that you will attain happiness in family life this year. At the same time, married natives may have to face strong opposition from their spouses. Your children will remain happy and make progress, and your relationship with them will improve. Natives in love will need to trust each other more, otherwise, a break-up is likely on the cards. If you talk about your health this year, a sudden decline in your health levels can give rise to problems.

Akrep

(23 Ekim - 21 Kasım) 
Yönetici Gezegeni: Pluto-Mars 
Element: Su 
Nitelik: İstikrarlı 
Uğurlu Sayıları:  2,4 
Şanslı Gün: Çarşamba 
Uğurlu Taşı: Topaz 
Şanslı Renk:  Koyu kırmızı, Şarap rengi, Mor
Tarot kartı: Ölüm 
Hayvan: Akrep  
Bitki: Akasya, Krizantem, Açelya 

Olumlu Yanları: Sırdaş, Soğukkanlı, Dost, Cazibeli, Güçlü, Çalışkan, Kararlı, Düşünceli, 
Dikkatli, Çözümleyici.  

Olumsuz Yanları: Kinci, Kuşkucu, Kıskanç, Alıngan, Dik kafalı, Suskun, Alaycı, İhtiraslı. 

2021 Akrep Burcu Öngörüleri
Akrep Burç Tahmini 2021'e göre Satürn yıl boyunca üçüncü evinizde oturacak. Ayrıca Rahu-Ketu, sırasıyla yedinci ve birinci evinizi tüm yıl boyunca etkileyecektirBununla birlikte, 2021 yılında Mars, Venüs, Merkür, Jüpiter ve Güneş'in de hayatınızın çeşitli diğer yönlerini farklı şekillerde etkilediği görülecektir.
Bu nedenle, kariyer açısından birçok zorlukla yüzleşmeniz gerekebilir. Bu süre zarfında işyerinizde daha çok çalışmanız gerekecek. Ayrıca, iş yapan akrepler bir geziden yararlanacak. Mali durumunuz iyi kalacak, ancak harcamalarınızdaki ani artış nedeniyle sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sınavlara hazırlanan öğrenciler iyi sonuçlar alacak. Bu durumda, özveri ile sıkı çalışmaya devam edin.
2021 Hint Astrolojisi'nden yola çıkan burçlar, bu yıl aile hayatında mutluluğa kavuşacağınızı ortaya koyuyor. Aynı zamanda evli akrepler, eşlerinden güçlü bir muhalefetle karşılaşmak zorunda kalabilir. Çocuklarınız mutlu kalacak ve ilerleme kaydedecek ve onlarla olan ilişkiniz gelişecek. Aşık akreplerin birbirlerine daha fazla güvenmesi gerekecek, aksi takdirde kartlarda bir ayrılık olması muhtemeldir. Bu yıl sağlığınız hakkında konuşursanız, sağlık seviyelerinizde ani bir düşüş sorunlara yol açabilir.

Sagittarius

(22 November - 21 December)  
Planet: Jupiter 
Element: Fire 
Character: Unstable 
Lucky Numbers: 5,7 
Lucky Day: Thursday 
Lucky Gemston: Turquois 
Lucky Color: Violet 
Tarot Card: Balance 
Animal: Horse 
Plant: Narcissus, Mulberry, Oak, Birch  

Positive Qualities: Joyful, Cheerful, Efficient, Open Minded, Adaptable, Philosophical, Free Spirit, Outgoing, Educated, Mature, Well-Intentioned, Sportsmen, Imaginative, Lucky. 

Negative Qualities: Overly Optimistic, Boisterous, Irresponsible, Capricious, Temperamental, Impatience

 

Sagittarius Horoscope 2021
Sagittarius Horoscope 2021 as per Vedic Astrology predicts that this year, Saturn will remain seated in your second house and aspect your fourth house. Along with this, the shadow planet Ketu will affect your twelfth house and Rahu, your sixth house. In the beginning, Jupiter will also form an alliance with Saturn while being in the second house of your zodiac sign. Mars will move through the fifth and sixth house and transit in the seventh house during the month of April.
In such a situation, due to the position of all these main planets, you will attain favorable results in your career with the help of colleagues. This year proves to be beneficial for natives doing business, as they will attain immense success in business, which will strengthen their financial position. Students will get success in education this year.
2021 Astrology Forecasts indicate that you will get the opportunity to study abroad. Happiness in the family will increase, and younger siblings will be seen supporting you. Due to the poor health of spouses, married natives will face immense stress in their lives. But this year, you will be seen to be more vigilant towards your children.
The year will prove to be very emotional for the lovers as per Yearly Horoscope 2021, but you will come across an opportunity to go on a romantic trip with your sweetheart. However, the results regarding your health won’t be as expected, which is why it becomes important for you to protect yourself from minor health issues such as fever.

Yay

(22 Kasım - 21 Aralık) 
Yönetici Gezegeni: Jüpiter 
Element: Ateş 
Nitelik: Değişken 
Uğurlu Sayıları:  5, 7
Şanslı Gün: Perşembe 
Uğurlu Taşı: Turkuaz 
Şanslı Renk:  Mor 
Tarot kartı: Denge 
Hayvan: At 
Bitki: Nergis, Dut, Meşe, Huş  

Olumlu Özellikleri: Keyifli, Neşeli, Becerikli, Açık fikirli, Uyabilen, Felsefi, Özgür ruhlu, 
Dışa dönük, Eğitimli, Olgun, İyi niyetli, Sporcu, Hayal gücü kuvvetli, Şanslı. 

Olumsuz Özellikleri: Aşırı iyimser, Gürültücü, Sorumsuz, Kaprisli, Maymun İştahlı, 
Sabırsızlık  

 

2021 Yay Burcu Öngörüleri
Hint Astrolojisi'ne göre Yay Burçları, bu yıl Satürn'ün ikinci evinizde oturup dördüncü evinize açı yaratacığını öngörüyor. Bununla birlikte, gölge gezegen Ketu on ikinci evinizi ve altıncı eviniz Rahu'yu etkileyecek. Başlangıçta Jüpiter, burcunuzun ikinci evindeyken Satürn ile de bir ittifak oluşturacak. Mars, Nisan ayı boyunca beşinci ve altıncı evde ve yedinci evde geçiş yapacak.
Böyle bir durumda tüm bu ana gezegenlerin konumu gereği meslektaşlarınızın yardımıyla kariyerinizde olumlu sonuçlar elde edersiniz. Bu yıl iş yapan yaylar için faydalı olacak, çünkü iş dünyasında büyük başarılar elde edecekler ve bu da finansal konumlarını güçlendirecek. Öğrenciler bu yıl eğitimde başarı elde edecekler.
2021 Astroloji Tahminleri, yurtdışında eğitim görme fırsatı yakalayacağınızı gösteriyor. Ailede mutluluk artacak ve küçük kardeşlerin sizi desteklediği görülecektir. Eşlerin sağlık durumunun kötü olması nedeniyle, evli yaylar hayatlarında büyük stresle karşılaşacaklar. Ama bu yıl çocuklarınıza karşı daha tetikte görüneceksiniz.
Senelik Burç Tahminleri 2021'e göre bu yıl sevenler için çok duygusal geçecek, ancak sevgilinizle romantik bir yolculuğa çıkma fırsatı bulacaksınız. Bununla birlikte, sağlığınızla ilgili sonuçlar beklendiği gibi olmayacaktır, bu nedenle kendinizi ateş gibi küçük sağlık sorunlarından korumanız sizin için önemli hale gelir.

Capricorn

(22 December - 20 January)
Planet: Saturn
Element: Earth
Character: Kind, Detached
Lucky Numbers: 8, 17
Lucky Day: Saturday
Lucky Gemstones: Blue Sapphire, Amethyst
Lucky Color:  Black, Indigo
Tarot Card: The Devil
Animal: Goat
Plant: Evergreen, Sturdy Plants, Bamboo
Positive Qualities: Wise, Dignified, Cautious, Practical, Thoughtful, Diplomatic, Profound, Positive, Ambitious.
Negative Qualities: Nervous, Jealous, Selfish, Suspicious, Authoritative, Gloomy, Prone to depression and Discontent.


Capricorn Horoscope 2021
According to the Capricorn Horoscope 2021 as per Vedic Astrology, your zodiac sign lord Saturn will be sitting in your zodiac sign throughout this year. Also, Jupiter will remain seated in your sign at the beginning of the year and then get into a conjunction with Saturn and then move on to your second house. Rahu will transit in your fifth house and Ketu in your eleventh house. This year, Mars will influence your different houses while going through your fourth house. At the end of January, Venus will also get posited in your own zodiac sign.
Due to this planetary placement, you will get good results in your career according to the efforts and hard work you have put in this year. This year will also be auspicious for traders and businessmen. There will be problems cropping up in the initial few months in your financial life, but later the smooth flow of income will put an end to your financial crisis. Students will attain good results, and they will be able to understand their subjects well.
Horoscope 2021 indicates that your mother will suffer from health problems. During this time, a lack of happiness will be seen within the family. If you talk about natives who are married, they will feel a sense of dullness and monotony in their marital life. However, you will get an opportunity to go out on a trip or date with your life partner later. Lovers are likely to get unexpected gifts this year. Also, in terms of health too, this year is going to be good for you.

 

Oğlak

(22 Aralık-20 Ocak)
Yönetici Gezegeni: Satürn
Element: Toprak
Nitelik: Nazik, Tarafsız
Uğurlu Sayıları: 8, 17
Şanslı Gün: Cumartesi
Uğurlu Taşı: Mavi Safir, Ametist
Şanslı Renk: Siyah, Indigo
Tarot Kartı: Şeytan
Hayvan: Keçi
Bitki: Yaprak dökmeyen, Dayanıklı bitkiler, bambu
Olumlu Yanları: Bilge, Onurlu, Dikkatli, Pratik, Düşünceli, Diplomatik, Derin, Olumlu, Hırslı.
Olumsuz Yanları: Sinir, Kıskanç, Bencil, Şüpheli, Otoriter, Kasvetli, Depresif Ve Hoşnutsuzluk Eğilimli.

 

2021 Oğlak Burcu Öngörüleri
Hint Astrolojisi’ne göre Oğlak Burçları 2021’de, burç lordu Satürn bu yıl boyunca burcunuzda oturacak. Ayrıca, Jüpiter yılın başında burcunuzda oturacak ve ardından Satürn ile kavuşacak ve sonra ikinci evinize geçecek. Rahu beşinci evinizde ve Ketu on birinci evinizde geçiş yapacak. Bu yıl Mars, dördüncü evinizden geçerken farklı evlerinize etki edecek. Ocak ayının sonunda, Venüs kendi burcunuzda da yer alacak.
Bu gezegensel yerleştirme sayesinde, kariyerinizde bu yıl sarf ettiğiniz çaba ve sıkı çalışmaya göre iyi sonuçlar alacaksınız. Bu yıl ticaret ile uğraşanlar ve işadamları için de hayırlı olacak. Mali yaşamınızın ilk birkaç ayında ortaya çıkan sorunlar olacak, ancak daha sonra sorunsuz gelir akışı mali krizinize son verecektir. Öğrenciler iyi sonuçlar alacak ve konularını iyi anlayabilecekler.
2021 tahminleri, annenizin sağlık sorunları yaşayacağını gösteriyor. Bu süre zarfında aile içinde bir mutluluk eksikliği görülecektir. Evli olan oğlaklar hakkında konuşursanız, evlilik hayatlarında bir donukluk ve monotonluk hissedeceklerdir. Bununla birlikte, daha sonra hayat arkadaşınızla bir seyahate veya randevuya çıkma fırsatınız olacak. Aşıklar muhtemelen bu yıl beklenmedik hediyeler alacak. Ayrıca sağlık açısından da bu yıl iyi geçecek.

Aquarius

(January 21 – February 18)
Planet: Saturn and Uranus
Element: Air
Character: Masculine, Humane, Scientific, Eloquent, Intuitive
Lucky Numbers: 4, 8
Lucky Day: Saturday
Lucky Gemstones: Quartz and Blue sapphire
Lucky Color:  Blue, grey
Tarot Card: The Water-bearer
Animal: Peacock
Plant: Orchids, Fruit Trees
Positive Qualities: Leadership Skills, Truthful, Scientific, Sincere, Earnest, Humane, Cooperative, Unbiased, Inventive, Philosophical, Intuitive, Pleasant, Considerate, Progressive.
Negative Qualities: Inconsistent, Extremist, Detached, Cold, Stubborn, Unpredictable, Aloof

 

Aquarius Horoscope 2021
As per Aquarius Horoscope 2021, Saturn will remain posited in the twelfth house of your sign this year. Along with this, Guru Jupiter will also remain in your zodiac sign till April after which it will conjunct with Saturn while transiting in your twelfth house. Rahu will influence your fourth house and Ketu, your tenth house. The planet Venus will remain in the eleventh house of your zodiac sign at the beginning of this year 2021, due to which your wishes will get fulfilled.
In such a situation, you will get fruits according to the influence of these main planets throughout this year. This year will not be very good for your career. The time, especially after midyear, will prove to be severely hostile for you. Natives who do business will get an opportunity to go on a business-related journey as predicted by Yearly Horoscope 2021. In your financial life, there will be a sudden increase in your expenses, due to which financial crisis is likely to be seen for a specific period of time.
Time is favorable for the students, and they will get the fruits according to their hard work. Due to planetary transits and you being way too busy with your work, your family members may feel a lack of love and closeness. If you are married, you will be benefited from your spouse. This year seems positive for your kids as well. If you love someone, then you will find your sweetheart behaving romantically with you. However, health may remain somewhat weak this year. In such a case, you should protect yourself from troubles like gas, acidity, joint pain, cold, etc.

Kova

(21 Ocak - 18 Şubat)
Yönetici Gezegeni: Satürn ve Uranüs
Element: Hava
Nitelik: Eril, İnsancıl, Bilimsel, Dokunaklı, Sezgisel
Uğurlu Sayıları: 4, 8
Şanslı Gün: Cumartesi
Uğurlu Taşı: Kuvars ve Mavi safir
Şanslı Renk: Mavi, gri
Tarot Kartı: Su taşıyıcısı
Hayvan: tavuskuşu
Bitki: Orkide, Meyve Ağaçları
Olumlu Yanları: Liderlik Becerileri, Doğru, Bilimsel, Samimi, Ağırbaşlı, İnsancıl, İşbirlikçi, Tarafsız, Yaratıcı, Felsefi, Sezgisel, Hoş, Düşünceli, İlerici.
Olumsuz Yanları: Tutarsız, Aşırılıkçı, Tarafsız, Soğuk, İnatçı, Tahmin Edilemez, İlgisiz.

 

2021 Kova Burcu Öngörüleri
Kova Burçları 2021’de, Satürn bu yıl burcunuzun on ikinci evinde konumlanacak. Bununla birlikte Guru Jüpiter de Nisan ayına kadar burcunuzda kalacak ve on ikinci evinizde geçiş yaparken Satürn ile birleşecek. Rahu dördüncü evinizi ve onuncu eviniz Ketu'yu etkileyecek. Venüs gezegeni, 2021 yılının başında burcunuzun on birinci evinde kalacak, bu nedenle dilekleriniz yerine getirilecektir.
Böyle bir durumda bu yıl boyunca bu ana gezegenlerin etkisine göre meyve alacaksınız. Bu yıl kariyeriniz için pek iyi geçmeyecek. Özellikle yılın ortasından sonraki zaman, sizin için son derece düşmanca olacaktır. Yıllık Burçlar 2021'de öngörüldüğü gibi iş yapan yerliler iş ile ilgili bir yolculuğa çıkma fırsatı bulacaklar. Mali yaşamınızda, belirli bir süre için mali krizin görülmesi muhtemel olduğu için harcamalarınızda ani bir artış olacaktır.
Zaman, öğrenciler için elverişlidir ve meyvelerini zor çalışmalarına göre alacaklardır. Gezegensel geçişler ve işinizle çok meşgul olmanız nedeniyle, aile üyeleriniz sevgi ve yakınlık eksikliği hissedebilir. Evli iseniz, eşiniz aracılığıyla yararlanacaksınız. Bu yıl çocuklarınız için de olumlu görünüyor. Birini seviyorsanız, sevgilinizin sizinle romantik bir şekilde davrandığını göreceksiniz. Ancak, bu yıl sağlık biraz zayıf kalabilir. Böyle bir durumda gaz, asitlik, eklem ağrısı, soğuk algınlığı vb. Sıkıntılardan kendinizi korumalısınız.

Pisces

(19 February - 20 March)  
Planet: Neptune 
Element: Water 
Character: Unstable 
Lucky Numbers: 2,6 
Lucky Day: Friday 
Lucky Gemston: Aquamarine 
Lucky Color: Turquoise, Green 
Tarot Card: Moon 
Animal: Fish 
Plant: Fig, Willow, Lotus, Jonquil  

Positive Qualities: Humble, Compassionate, Sympathetic, Sensitive, Adaptable, Effective, Insightful, Gentle, Intuitive, Well-Intentioned, Helpful

Negative Qualities: Unforeseen Manners, Negligent,  Mystic, Unstable, Pessimistic,  Shy,  Squeamish

 

Pisces Horoscope 2021
According to Pisces Horoscope 2021 this year, Saturn will aspect your fifth house while sitting in your eleventh house. Along with this, Mars will also be in your second house at the beginning of the year and then transit in your third and fourth house. At the same time, Jupiter will be posited in the eleventh house of your zodiac sign and aspect the fifth house, just like Saturn. Shadow planet Rahu will activate your third house, whereas Ketu will activate your ninth house. In such a situation, you will get good fruits career-wise.
Your career graph will appear to be gaining momentum at this time. Also, businessmen will get a chance to expand their business. You will come across several opportunities to earn money in financial life, but along with that, your expenses will also increase. This year, students may face difficulties in understanding their subjects.
As per astrology predictions for 2021, your family life will be good. You will benefit from any of your ancestral property. Married natives will have a better relationship with their spouse, and a sense of love and closeness will increase. Your children will also get an opportunity to perform better in their studies. If you are in love with someone, then you can make a big decision this year with your lover. Chances of you getting married to your sweetheart are high. This year will be particularly good for your health.

Balık 

(19 Şubat - 20 Mart) 
Yönetici Gezegeni: Neptün 
Element: Su 
Nitelik: Değişken 
Uğurlu Sayıları:  2, 6
Şanslı Gün: Cuma 
Uğurlu Taşı: Akuamarin 
Şanslı Renk:  Turkuaz, Yeşil
Tarot kartı: Ay
Hayvan: Balık 
Bitki:  İncir, Söğüt , Nilüfer, Fulya 

Olumlu Özellikleri: Alçak gönüllü, Şefkatli, Sempatik, Hassas, Adapte olabilir, Etkili, Anlayışlı, Nazik, Sezgili, Merhametli, Sezgileri güçlü, İyi niyetli, Yardımsever

Olumsuz Özellikleri: Öngörülmeyen davranışlar, Belirsiz, İhmalci, Gizemli, Kararsız, Kötümser, Çekingen, Alıngan

 

2021 Balık Burcu Öngörüleri
Balık Burçları, bu yıl Satürn, on birinci evinizde otururken beşinci evinize açı verecek. Bununla birlikte, Mars yılın başında ikinci evinizde olacak ve ardından üçüncü ve dördüncü evinize geçecek. Aynı zamanda, Jüpiter, burcunuzun on birinci evinde konumlandırılacak ve tıpkı Satürn gibi beşinci eve açı yapacak. Gölge gezegen Rahu üçüncü evinizi, Ketu ise dokuzuncu evinizi etkinleştirecek. Böyle bir durumda, kariyer olarak iyi meyveler alacaksınız.
Kariyer grafiğiniz şu anda ivme kazanıyor gibi görünecek. Ayrıca, işadamları işlerini büyütme şansı elde edecekler. Finansal hayatta para kazanmak için birçok fırsatla karşılaşacaksınız, ancak bununla birlikte harcamalarınız da artacak. Bu yıl öğrenciler konularını anlamada zorluklarla karşılaşabilirler.
2021 astroloji tahminlerine göre, aile hayatınız güzel olacak. Aile büyüklerine ait herhangi bir mülkünüzden yararlanacaksınız. Evli balıklar eşleriyle daha iyi bir ilişki kuracak, sevgi ve yakınlık duygusu artacaktır. Çocuklarınız da çalışmalarında daha iyi performans gösterme fırsatı bulacaklar. Birine aşıksanız bu sene sevgiliniz ile büyük bir karar verebilirsiniz. Sevgiliniz ile evlenme şansınız yüksek. Bu yıl özellikle sağlığınız için iyi olacak.

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle
İngilizce Alfabe 

İngilizce Aylar

İngilizce Sayılar

 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu Tanıtım Videosu
 

 


Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Burcu Tükenmez / Bursa

Çok teşekkür ederim

İREMSU BULUCU / MUŞ

Çoooooooooooooooooooooook güzel

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL