NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Burçlar

Horoscopes - Burçlar

İngilizce burç isimleri, aries (koç), taurus (boğa), gemini (ikizler), cancer (yengeç),  aquarius (kova), leo (aslan), virgo (başak), libra (terazi), scorpio (akrep), sagittarius (yay), capricorn (oğlak), pisces (balık).

ingilizce burçlar | horoscopes

İngilizce Burçlar Yazılışı ve Okunuşu Nasıldır? 

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
Aries eri:s Koç
Taurus taurus Boğa
Gemini cemini İkizler
Cancer kensır Yengeç
Aquarius  akuverus Kova
Leo  leo Aslan
Virgo virgo Başak
Libra libra Terazi
Scorpio skorpio Akrep
Sagittarius sagitarus Yay
Capricorn keprıkorn Oğlak
Pisces picıs Balık

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

 

İngilizce Burçların 2023 Öngörüleri (2023 Predictons) Nelerdir?

2023 Predictons (Öngörüler) bölümümüzde ise, önce İngilizce olarak verilmekte olan her burcun 2023 öngörülerinin yanında, Türkçe çevirisi de verilmekte ve böylece burçlarla ilgili eğlenceli uğraşınız aynı zamanda bir İngilizce çeviri çalışması haline getirilmekte, hatta bir çeşit İngilizce eğitimi durumuna dönüştürülmektedir.

Patsy Bennett is an Australian British celebrity astrologer with over 25 years’ experience providing astrology consultations and readings. Here, she looks at what is in store for our love lives and careers in the first half of 2023.

Patsy Bennett, astroloji danışmanlığı ve okumaları sağlama konusunda 25 yılı aşkın deneyime sahip, Avustralyalı bir İngiliz ünlü astrologdur. Burada, 2023'ün ilk yarısında aşk hayatımız ve kariyerimiz için bizi neler beklediğine bakıyor.

Aries

A fresh chapter will unfold in your love life in 2023. If you’re single, this is a good year to initiate change, particularly in April. Couples will wish to find more purpose in life in general and you will enjoy exploring ways to do so with your partner. But if you have grown distant from them, this may be the year you finally part.
Career-wise it’s time to proactively start something new. April to mid-June will be particularly catalytic. Look out for opportunities to alter your career and status. You may even surprise yourself with the progress you make through new avenues. 

Koç Burcu 

2023'te aşk hayatınızda yeni bir sayfa açılacak. Bekarsanız, özellikle Nisan ayında değişimi başlatmak için iyi bir yıl. Çiftler genel olarak yaşamda daha fazla amaç bulmak isteyecek ve siz bunu partnerinizle yapmanın yollarını keşfetmekten keyif alacaksınız. Ama onlardan uzaklaştıysanız, bu, sonunda ayrılacağınız yıl olabilir. Kariyer açısından proaktif olarak yeni bir şeye başlamanın zamanı geldi. Nisan-Haziran ortası özellikle katalitik olacaktır. Kariyerinizi ve statünüzü değiştirmek için fırsatları kollayın. Hatta yeni yollarda kaydettiğiniz ilerlemeyle kendinizi şaşırtabilirsiniz.

Gemini

In the first quarter of the year you’ll enjoy letting your inner social butterfly out. If you’re single, you’re likely to meet someone upbeat and passionate. Mid-April until early May and mid-to-late June are ideal for meeting someone new. Couples will enjoy feeling more adventurous, but if your relationship has been on the skids, 2023 could be the year you finally go your separate ways.
In 2023, you risk seeing your career through rose-coloured glasses, especially at the end of April, so be sure to keep your feet on the ground as you could attain a fresh goal in 2023 when you do.

İkizler Burcu

Yılın ilk çeyreğinde, içinizdeki sosyal kelebeği dışarı çıkarmanın keyfine varacaksınız. Bekarsanız, iyimser ve tutkulu biriyle tanışmanız muhtemeldir. Nisan ortasından Mayıs başına kadar ve Haziran ortasından sonuna kadar yeni biriyle tanışmak için idealdir. Çiftler kendilerini daha maceraperest hissetmekten keyif alacaklar, ancak ilişkiniz kızışıyorsa, 2023 sonunda yollarınızı ayırdığınız yıl olabilir.
2023'te, özellikle Nisan sonunda, kariyerinizi pembe gözlüklerle görme riskiniz var, bu nedenle 2023'te yeni bir hedefe ulaşmak için ayaklarınızı yere sağlam bastığınızdan emin olun.

Cancer

January and the second quarter will provide excellent opportunities to zhoosh up your love life, so be sure to provide space to connect with your partner then and, if you’re single, to socialise.
You can step up the career ladder this year, with May and June being particularly productive. You will be collaborating with new groups and organisations, and you’re ready to let go aspects of your career that no longer resonate with you. Just avoid rash decisions, especially in May. 

Yengeç Burcu

Ocak ve ikinci çeyrek, aşk hayatınızı canlandırmak için mükemmel fırsatlar sağlayacak, bu nedenle eşinizle bağlantı kurmak ve bekarsanız sosyalleşmek için alan sağladığınızdan emin olun.
Mayıs ve Haziran'ın özellikle üretken olmasıyla bu yıl kariyer basamaklarını yükseltebilirsiniz. Yeni grup ve kuruluşlarla iş birliği yapacaksınız ve kariyerinizin artık size hitap etmeyen yönlerini bırakmaya hazırsınız. Özellikle mayıs ayında aceleci kararlardan kaçının.

Leo

You’ll be drawn to spice up your love life and singles may even be surprised by some of the people you’re drawn to. You may be tempted to experiment with new relationships and couples will be drawn to step into fresh terrain in your existing relationship. April is conducive to exciting change.
You’ll also gain the chance to alter the aspects of your career you’ve outgrown and the first quarter of the year is ideal to plan for change. Furthermore, the eclipse in April suggests the more you embrace change, the better for you!

Aslan Burcu

Aşk hayatınızı renklendirmek için çekileceksiniz ve bekarlar, çekildiğiniz bazı insanlar tarafından şaşırtılabilirler. Yeni ilişkiler denemeye istekli olabilirsiniz ve çiftler, mevcut ilişkinizde yeni bir alana adım atmaya çekilecek. Nisan heyecan verici bir değişim için elverişlidir.
Ayrıca kariyerinizin büyüdüğü yönlerini değiştirme şansı da elde edeceksiniz ve yılın ilk çeyreği değişim planı yapmak için ideal. Ayrıca, Nisan ayındaki tutulma, değişimi ne kadar benimserseniz, sizin için o kadar iyi olur!

Virgo

In 2023, you’ll value peace, harmony and stability in relationships. And so you’ll begin to change how you share responsibilities and communal space at home, with April being particularly productive. Singles looking for a new partner will be active then, and couples will appreciate the chance to feather your nest via your relationship.
The more you embrace diversity in your career, beginning already in January, the more you’ll enjoy 2023. Otherwise, the option to ‘go with the flow’ could prove unfulfilling. What’s more, being proactive, and actively seeking fresh projects, will be rewarding.

Başak Burcu

2023'te ilişkilerde barış, uyum ve istikrara değer vereceksiniz. Böylece, Nisan ayının özellikle üretken olmasıyla birlikte, evde sorumlulukları ve ortak alanı paylaşma şeklinizi değiştirmeye başlayacaksınız. Yeni bir eş arayan bekarlar o zaman aktif olacaklar ve çiftler, ilişkiniz aracılığıyla yuvanızı yumuşatma şansını takdir edecekler.
Ocak ayından başlayarak kariyerinizde çeşitliliği ne kadar çok benimserseniz, 2023'ün keyfini o kadar çok çıkaracaksınız. Aksi takdirde, 'akışa devam etme' seçeneği tatmin edici olmayabilir. Dahası, proaktif olmak ve aktif olarak yeni projeler aramak ödüllendirici olacaktır.

Libra

2023 will present key decisions regarding domestic and/or relationship matters, and these will be most notable in April. Couples will gain the chance to deepen existing ties and will negotiate stressful periods together, while singles will encounter opportunities to find someone compatible as a partner or companion.
Work-wise, already at the start of the year, there are likely to be considerable changes in your circumstances. For some, these will be due to developments in your domestic and/or health situation. April will again be a good month to make changes in your career, but you must avoid rash decisions. 

Terazi Burcu

2023, aile içi ve/veya ilişkilerle ilgili önemli kararları sunacak ve bunlar en çok Nisan ayında dikkat çekecek. Çiftler var olan bağları derinleştirme şansı elde edecek ve birlikte stresli dönemler geçirecek, bekarlar ise partner veya refakatçi olarak uyumlu birini bulma fırsatlarıyla karşılaşacaklar.
İş açısından, zaten yılın başında, koşullarınızda önemli değişiklikler olması muhtemeldir. Bazıları için bunlar ev ve/veya sağlık durumunuzdaki gelişmelerden kaynaklanacaktır. Nisan, kariyerinizde değişiklik yapmak için yine iyi bir ay olacak, ancak aceleci kararlardan kaçınmalısınız.

Scorpio

You’ll be drawn to invest in your love life in 2023, with May bringing a key turning point. An existing relationship will step into new territory. Singles may meet someone unexpectedly or will fall in love with someone you wouldn’t usually consider.
Serious work decisions will arise in 2023. New agreements and collaborations hold the key to success. You’ll gain the chance to improve your career in the second quarter. Changing work scenarios will impact your personal life, so decisions must be well-informed. 

Akrep Burcu

Mayıs ayının önemli bir dönüm noktası getireceği 2023'te aşk hayatınıza yatırım yapmak için çekileceksiniz. Mevcut bir ilişki yeni bir alana adım atacaktır. Bekarlar beklenmedik bir şekilde biriyle tanışabilir veya genellikle düşünmeyeceğiniz birine aşık olabilir.
2023'te ciddi iş kararları ortaya çıkacak. Başarının anahtarı yeni anlaşmalar ve işbirlikleri. İkinci çeyrekte kariyerinizi geliştirme şansı elde edeceksiniz. Değişen çalışma senaryoları kişisel yaşamınızı etkileyecektir, bu nedenle kararlar iyi bilgilendirilmiş olmalıdır.

Sagittarius

If your love life has been lacklustre, this is the year to spice things up as the stars will support your efforts, especially from the end of March and during April. This will be a good time to refresh both your love life and family circumstances, and to take the initiative in your relationships, as your efforts are likely to succeed.
Career-wise, expect life to get busy at the end of May. So consider setting your ideas in motion already in March and April, so that you’re ready to make the most of the opportunities to change things in your favour mid-year. 

Yay Burcu

Aşk hayatınız cansız geçtiyse, özellikle mart ayının sonundan itibaren ve Nisan ayı boyunca yıldızlar çabalarınızı destekleyeceğinden, bu, işleri renklendirmenin yılıdır. Bu, çabalarınız muhtemelen başarılı olacağından hem aşk hayatınızı hem de aile koşullarınızı yenilemek ve ilişkilerinizde inisiyatif almak için iyi bir zaman olacaktır.
Kariyer açısından, hayatın mayıs sonunda yoğunlaşmasını bekleyin. Bu nedenle, fikirlerinizi Mart ve Nisan aylarında harekete geçirmeyi düşünün, böylece yıl ortasında bir şeyleri lehinize değiştirmek için fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya hazır olursunuz.

Capricorn

You are ready to let go of an outmoded concept of love and to embrace new ways to love someone and to be loved yourself. You may even be surprised by developments and opportunities, especially at the end of March and during the months of April and May.
It will be difficult to avoid changes in your career in 2023. Consider this: you are in the process of metamorphosis and your career is a vital aspect of who you are, so spread your wings and embrace new options and opportunities.

Oğlak Burcu

Modası geçmiş bir aşk kavramını bırakmaya ve birini sevmenin ve kendinizi sevmenin yeni yollarını benimsemeye hazırsınız. Özellikle Mart ayı sonlarında ve Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan gelişmelere ve fırsatlara bile şaşırabilirsiniz.
2023'te kariyerinizde değişikliklerden kaçınmak zor olacak. Şunu düşünün: başkalaşım sürecindesiniz ve kariyeriniz kim olduğunuzun hayati bir yönüdür, bu yüzden kanatlarınızı açın ve yeni seçenekler ve fırsatları kucaklayın.

Aquarius

Developments in your love life will largely be driven by your personal circumstances and need for excitement and even something (or someone) different. And, if you’re planning a family, or an addition to your family, this is a year when the unexpected will happen.
Career-wise, the year offers an exciting opportunity to develop your skillsets and to embrace a fresh daily routine. Luckily, you’ll gain the opportunity to alter your usual schedule one step at a time. However, to make progress, you’ll first need to find the motivation to leave the past behind.

Kova Burcu

Aşk hayatınızdaki gelişmeler büyük ölçüde kişisel koşullarınız ve heyecan ihtiyacınız ve hatta farklı bir şey (veya birisi) tarafından yönlendirilecektir. Ve eğer bir aile kurmayı planlıyorsanız veya ailenize bir ekleme yapıyorsanız, bu yıl beklenmedik şeylerin olacağı bir yıl.
Kariyer açısından bu yıl, becerilerinizi geliştirmek ve yeni bir günlük rutini benimsemek için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Neyse ki, olağan programınızı adım adım değiştirme fırsatını elde edeceksiniz. Ancak ilerleme kaydetmek için önce geçmişi geride bırakma motivasyonunu bulmanız gerekir.

Pisces

This is a wonderful year to enjoy your love life. Peak times for romance include the end of January, mid to the end of February and mid-March. Just ensure you are not seeing life through rose-coloured glasses because you’ll appreciate the magic of romance so much more as a result.
You’re likely to consider changing the organisations you work with in 2023. Change will not feel as daunting as in previous years and so you may learn new aspects of your work, or even enter a new field. June is a key month for career opportunities so keep your eyes peeled.

Balık Burcu

Bu, aşk hayatınızın tadını çıkarmak için harika bir yıl. Romantizmin en yoğun olduğu zamanlar Ocak sonu, Şubat ortası ve Mart ortasıdır. Hayatı pembe gözlüklerle görmediğinizden emin olun çünkü bunun sonucunda romantizmin büyüsünü çok daha fazla takdir edeceksiniz.
2023'te birlikte çalıştığınız organizasyonları değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Değişim, önceki yıllardaki kadar göz korkutucu gelmeyecek ve bu nedenle işinizin yeni yönlerini öğrenebilir, hatta yeni bir alana girebilirsiniz. Haziran, kariyer fırsatları için kilit bir ay, bu yüzden gözlerinizi dört açın.

 

Kaynak:https://www.stylist.co.uk/astrology/2023-astrology-horoscopes-love-career/697431

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle
İngilizce Alfabe 

İngilizce Aylar

İngilizce Sayılar

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

 

 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Burcu Tükenmez / Bursa

Çok teşekkür ederim

İREMSU BULUCU / MUŞ

Çoooooooooooooooooooooook güzel

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL