NE ARAMIŞTINIZ?

English Words

 

İngilizce Kelimeler

There are thousands of English words in these books.
Bu kitaplarda binlerce İngilizce kelimeler vardır.

 

Sitemizin İngilizce kelimeler sayfasında ve ayrıca Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın  İngilizce eğitim seti  içeriğinde, çeşitli kelime öğrenme çalışmaları yapılmakta ve İngilizce kelimeler, okunuşları ve anlamları ile birlikte öğrenilmektedir.

Birçok kişi İngilizce öğrenme uğraşına başlarken, öncelikle kelime öğrenmek ve ezberlemek konusuna çok önem verir. İngilizce kelime öğrenmek tabii ki konuşabilme konusunda çok yararlıdır. Ancak işe  İngilizce gramer  ile başlamak temelinizi daha güçlü kurmanızı sağlar. Yeni bir İngilizce kelime, cümle içinde öğrenilirse, tek başına öğrenmeye çalışmaktan daha kolay akılda kalır. Dil uzmanları, bir yabancı dili kolay öğrenebilmek için, o dilde çok kullanılan kelimelerin öğrenilmesinin başlangıçta çok faydalı olduğuna inanmaktadırlar. Ancak, o dili mükemmel konuşmak için gramer bilgisi esastır. Sadece kelime ezberlemek yeterli olmaz. Çok kullanılan kelimeleri öncelikli olarak öğrenmeye çalışırken, aynı zamanda da sistemli bir İngilizce gramer  çalışması yapmak gerekmektedir.


 
İngilizce kelimeler konusunda başlangıçta öğrenenleri zorlayan bir diğer konuda İngilizce de yazım konusunda Türkçemizdeki gibi kesin kuralların olmamasıdır. Bu konuyu  ingilizce alfabe  sayfasımızda da görebilirsiniz. Ancak bu durum sizi korkutmasın. Yukarıda belirttiğimiz gibi İngilizceyi öğrenmeye başladıkça, kelimelerin yazımı ve okunuşu size başlangıçtaki gibi zor gelmeyecektir.

İngilizce Kelimeler Yazımı Niçin Zordur ?

Kelimelerin yazım biçimi ile kelimelerin okunuş biçiminin incelenmesinde mantıksal bir kalıbın bulunmadığı görülmektedir. Bunun nedeni, birçok başka dillerin karışımından meydana gelmiş olmasıdır. Bir dilin nasıl oluştuğunu ve nerelerden geldiğini araştıran bilim dalına Etimoloji denir.

İngilizce Kelimeler Nasıl Oluşmuştur ?

Tarihte Britanya adalarında çok çeşitli toplumlar yaşadılar. Bu toplumların her biri İngilizce diline kendi sözcüklerini kattılar. Daha sonra, Britanya adalarının, İskandinavya ile olan ilişkileri nedeniyle İngilizce diline İskandinav sözcüklerinin girmesi ve Normanlarla olan bağlantılarla da Fransızca sözcüklerin kullanılması başladı.

 

English Words

Stonehenge is a prehistoric monument in the English county of Wiltshire.
Stonehenge, İngiltere’de Wiltshire bölgesinde bulunan tarih öncesi bir anıttır.

 

Eski Bretonlar Celtic denen bir dil konuşuyorlardı. Ardından Britanya, Romalılar tarafından istila edildi ve bunlar, bugün kullanılan Roma alfabesini de beraberlerlerinde getirdiler. Roma’lıların gücü çöktüğünde, Britanya, Jütlerin, Saksonlar’ın ve İngilizlerin egemenliğine geçti. Sonuçta tüm bu dilleri karışarak İngilizce dilin gerçek temeli olan Anglo Sakson dilini oluşturdu. Ayrıca İngilizler ikiyüzyıl Hindistan ile çok yakın ilişkiler içinde oldular, böylece birçok Hintçe sözcük de İngilizce dili içine girdi. Bütün bu karışımların sonucu olarak, 20.Yüzyılda dünyada en çok kullanılan dil olan, bugünkü İngilizce dili oluştu. Gördüğümüz gibi İngilizce dilinin belli bir imla kuralının olmamasının nedeni, böyle birçok farklı kurala bağlı dilin bir araya gelerek bugünkü İngilizce dilinin oluşturmasındandır.

Kelimeler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İngilizce’de en çok kullanılan 1000 kelime

General speaking    Genel Konuşma
 

1. Hello Merhaba
2. Welcome Hoş geldiniz
3. Good bye Hoşça kalın
4. Goodmorning Günaydın
5. Have a good day İyi günler
6. Good evening İyi akşamlar
7. Good nights İyi geceler
8. Good bye Güle güle
9. Good bye Allahaısmarladık
10. Today Bugün
11. This morning Bu sabah
12. This evening Bu akşam
13. Tonight Bu gece
14. Yesterday Dün
15. One day before Önceki gün
16. Yesterday night Dün gece
17. Morning Sabah
18. At noon Öğlen
19. Afternoon Öğleden sonra
20. Evening Akşam
21. Night Gece
22. Mr Bay
23. Miss/ Mrs Bayan
24. Baby Bebek
25. Child Çocuk
26. Young Genç
27. Old Yaşlı
28. Married Evli
29. Single Bekar
30. Divorced Boşanmış
31. My name is Ayse Benim adım Ayşe
32. What is your name? Sizin adınız nedir?
33. Nice to meet you Memnun oldum
34. How do you do? / How are you? Nasılsınız?
35. Fine , thanks and you ? İyiyim, teşekkür ederim, ya siz?
36. Are you single? Bekar mısınız?
37. What is your job? Ne iş yapıyorsunuz?
38. How have been doing this job? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
39. Wheredo you live? Nerede yaşıyorsunuz?
40. How many brothers or sisters have you got? Kaç kardeşsiniz?
41. How old are you? Yaşınız?
42. What sport do you do? Hangi sporu yapıyorsunuz?
43. You are very beautiful Çok güzelsiniz
44. Your eyes are very nice Gözleriniz çok güzel
45. I like you very much Sizden hoşlandım
46. I like you ,too Ben de sizden hoşlandım
47. Would you liketo have a meal with me? Benimle yemeğe çıkar mısınız?
48. Yes Evet
49. No Hayır
50. Okey /all right Tamam
51. Sure Tabii ki
52. Of course Elbette
53. You are right Haklısınız
54. Thank you Teşekkür ederim
55. Pardon / Excuse me Affedersiniz
56. Excuse me Özür dilerim
57. You are welcome Rica ederim
58. Help me Yardım edin
59. Pull Çekiniz
60. Push İtiniz
61. Automatic door Otomatik kapı
62. Escalator Yürüyen merpen
63. Stairs Merpen
64. Elavator Asansör
65. I am Turkish Ben Türk’üm
66. Where are you from? Nerelisiniz?
67. I am Swedish İsveçliyim
68. German Alman
69. English İngiliz
70. French Fransız
71. American Amerikalı
72. Spanish İspanyol
73. Belgian Belçikalı
74. Brazilian Brezilyalı
75. Norwagien Norveçli
76. Dennish Danimarkalı
77. Russian Rus
78. Argentinian Arjantinli
79. Japanese Japon
80. Chinese Çinli
81. Egyptian Mısırlı
82. Canadian Kanadalı
83. Dutch Hollandalı
84. Bulgarian Bulgar
85. Greek Yunanlı
86. Here Burada
87. There Orada
88. Over there Şurada
89. In front Önünde
90. Behind Arkasında
91. On the right Sağında
92. On the left Solunda
93. Far Uzağında
94. Near Yakınında
95. Down Aşağıda
96. Up Yukarıda
97. Small Küçük
98. Büyük Büyük
99. Medium Orta
100. Long Uzun
101. Short Kısa
102. Large Geniş
103. Narrow Dar
104. Thin İnce
105. What Ne?
106. Why? Neden?
107. How? Nasıl?
108. Which Hangi?
109. Who? Kim?
110. When? Ne zaman?
111. Where? Nerede?
112. How much? Ne kadar?
113. How many? Kaç tane?
114. For whom? Kimin için?
115. What time is it? Saat kaç?
116. It is three o’clock Saat 3
117. It is a quarter past three Saat 3’ü çeyrek geçiyor
118. It is half past three Saat 3 buçuk
119. It is a quarter to three Saat 3’e çeyrek var
120. After two o’clock Saat 2’den sonra
121. Before five o’clock Saat 5’ten önce
122.  What is the day today? Bugün günlerden hangi gün?
123. Today is twentieth of April 2007 Bugün 20 Nisan 2007
124. Happy years Mutlu yıllar
125. Have nice religious festival İyi bayramlar
126. Have a happy birthday Doğum gününüz kutlu olsun
127. Have happy marriage anniversary Evlilik yıl dönümüz kutlu olsun

 
Numbers  Sayılar

128. One Bir
129. Two İki
130. Three Üç
131. Four Dört
132. Five Beş
133. Six Altı
134. Seven Yedi
135. Eight Sekiz
136. Nine Dokuz
137. Ten On
138. Eleven Onbir
139. Twelve Oniki
140. Thirteen Onüç
141. Fourteen Ondört
142. Fifteen Onbeş
143. Sixteen Onatlı
144. Seventeen Onyedi
145. Eighteen Onsekiz
146. Nineteen Ondokuz
147. Twenty Yirmi
148. Thirty Otuz
149. Forty Kırk
150. Fifty Elli
151. Sixty Altmış
152. Seventy Yetmiş
153. Eighty Seksen
154. Ninety Doksan
155. One hundred Yüz
156. One thousand Bin
157. Ten thousan Onbin
158. One hundred thousand Yüzbin
159. One million Milyon
160. The first Birinci
161. The second İkinci
162. The third Üçüncü
163. The forth Dördüncü
164. The fifth Beşinci
165. The sixth Altıncı
166. The seventh Yedinci
167. The eighth Sekizinci
168. The nineth Dokuzuncu
169. The tenth Onuncu
170. The eleventh Onbirinci
171. The twelfth Onikinci
172. The thirteenth Onüçüncü
173. The fourteenth Ondördüncü
174. The fifteenth Onbeşinci
175. The sixteenth Onaltıncı
176. The seventeenth Onyedinci
177. The eighteenth Onsekizinci
178. The nineteenth Ondokuzuncu
179. The twentieth Yirminci
180. The thirtieth Otuzuncu
181. The fortieth Kırkıncı
182. The fiftieth Ellinci
183. The sixtieth Altmışıncı
184. The seventieth Yetmişinci
185. The eightieth Sekseninci
186. The ninetieth Doksanıncı
187. A / One hundreth Yüzüncü
188. A / One  thousandth Bininci
189. Once Bir kez/defa
190. Twice İki kez/defa
191. Three times Üç kez/defa
192. Four times Dört kez/defa
193. Five times Beş kez/defa
194. Six times Altı kez/defa
195. Seven times Yedi kez/defa
196. Eight  times Sekiz kez/defa
197. Nine times Dokuz kez/defa
198. Ten times On kez/defa


Days- Months    Günler- Aylar   

199. Monday Pazartesi
200. Tuesday Salı
201. Wednesday Çarşamba
202. Thursday Perşembe
203. Friday Cuma
204. Saturday Cumartesi
205. Sunday Pazar
206. January Ocak
207. February Şubat
208. March Mart
209. April Nisan
210. May Mayıs
211. June Haziran
212. July Temmuz
213. August Ağustos
214. September Eylül
215. October Ekim
216. November Kasım
217. December Aralık
218. This week Bu hafta
219. Next week Gelecek hafta
220. After two weeks İki hafta sonra
221. Before three weeks Üç hafta önce
222. This month Bu ay
223. Last month Geçen ay
224. Nexth month Gelecek ay
225. After five months 5 ay sonra
226. This year Bu yıl
227. Last year Geçen yıl
228.  Next year Gelecek yıl
229.  After four years Dört yıl sonra


Seasons-Colours     Mevsimler-Renkler

230. Spring İlkbahar
231. Summer Yaz
232. Autumn Sonbahar
233. Winter Kış
234. White Beyaz
235. Red Kırmızı
236. Black Siyah
237. Blue Mavi
238. Orange Turuncu
239. Dark blue Lacivert
240. Pink Pembe
241. Purple Mor
242. Yellow Sarı

 

Sonraki bölüm

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL