• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  İngilizce Kelimeler Hakkında Genel Bilgiler

  English Words

  İngilizce Kelimeler

  There are thousands of English words in these books.
  Bu kitaplarda binlerce İngilizce kelimeler vardır.
  Sitemizin İngilizce kelimeler sayfasında ve ayrıca Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın  İngilizce eğitim seti  içeriğinde, çeşitli kelime öğrenme çalışmaları yapılmakta ve İngilizce kelimeler, okunuşları ve anlamları ile birlikte öğrenilmektedir.

  Birçok kişi İngilizce öğrenme uğraşına başlarken,öncelikle kelime öğrenmek ve ezberlemek konusuna çok önem verir.
   
  Kelime öğrenmek tabii ki İngilizce konuşabilme konusunda çok yararlıdır. Ancak işe  İngilizce gramer  ile başlamak temelinizi daha güçlü kurmanızı sağlar.
   
  Yeni bir kelime, cümle içinde öğrenilirse, tek başına öğrenmeye çalışmaktan daha kolay akılda kalır.
   
  İngilizce kelimeler konusunda başlangıçta öğrenenleri zorlayan bir diğer konuda İngilizce de yazım konusunda Türkçemizdeki gibi kesin kuralların olmamasıdır. Bu konuyu  ingilizce alfabe  sayfasımızda da görebilirsiniz.
   
  Ancak bu durum sizi korkutmasın. Yukarıda belirttiğimiz gibi İngilizceyi öğrenmeye başladıkça, kelimelerin yazımı ve okunuşu size başlangıçtaki gibi zor gelmeyecektir.

  İngilizce Kelimeler Yazımı Niçin Zordur ?

  Kelimelerin yazım biçimi ile kelimelerin okunuş biçiminin incelenmesinde mantıksal bir kalıbın bulunmadığı görülmektedir. Bunun nedeni, birçok başka dillerin karışımından meydana gelmiş olmasıdır.
   
  Bir dilin nasıl oluştuğunu ve nerelerden geldiğini araştıran bilim dalına Etimoloji denir.

  İngilizce Kelimeler Nasıl Oluşmuştur ?

  Tarihte Britanya adalarında çok çeşitli toplumlar yaşadılar. Bu toplumların her biri İngilizce diline kendi sözcüklerini kattılar.
   
  Daha sonra, Britanya adalarının, İskandinavya ile olan ilişkileri nedeniyle İngilizce diline İskandinav sözcüklerinin girmesi ve Normanlarla olan bağlantılarla da Fransızca sözcüklerin kullanılması başladı.


  English Words

  Stonehenge is a prehistoric monument in the English county of Wiltshire.
  Stonehenge, İngiltere’de Wiltshire bölgesinde bulunan tarih öncesi bir anıttır.
  Eski Bretonlar Celtic denen bir dil konuşuyorlardı. Ardından Britanya, Romalılar tarafından istila edildi ve bunlar, bugün kullanılan Roma alfabesini de beraberlerlerinde getirdiler.
   
  Roma’lıların gücü çöktüğünde, Britanya, Jütlerin, Saksonlar’ın ve İngilizlerin egemenliğine geçti. Sonuçta tüm bu dilleri karışarak İngilizce dilin gerçek temeli olan Anglo Sakson dilini oluşturdu.
   
  Ayrıca İngilizler ikiyüzyıl Hindistan ile çok yakın ilişkiler içinde oldular, böylece birçok Hintçe sözcük de İngilizce dili içine girdi. Bütün bu karışımların sonucu olarak, 20.Yüzyılda dünyada en çok kullanılan dil olan, bugünkü İngilizce dili oluştu.
   
  Gördüğümüz gibi İngilizce dilinin belli bir imla kuralının olmamasının nedeni, böyle birçok farklı kurala bağlı dilin bir araya gelerek bugünkü İngilizce dilinin oluşturmasındandır.

  Kelime Öğrenmek, İngilizce Öğrenmek İçin Faydalı Mıdır?

  Dil uzmanları, bir yabancı dili kolay öğrenebilmek için, o dilde çok kullanılan kelimelerin öğrenilmesinin başlangıçta çok faydalı olduğuna inanmaktadırlar. Ancak, o dili mükemmel konuşmak için gramer bilgisi esastır. Sadece kelime ezberlemek yeterli olmaz. Çok kullanılan kelimeleri öncelikli olarak öğrenmeye çalışırken, aynı zamanda da sistemli bir İngilizce gramer çalışması yapmak gerekmektedir.

  Kelimeler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  İngilizce’de en çok kullanılan 1000 kelime

  General speaking    Genel Konuşma

  1. Hello Merhaba
  2. Welcome Hoş geldiniz
  3. Good bye Hoşça kalın
  4. Goodmorning Günaydın
  5. Have a good day İyi günler
  6. Good evening İyi akşamlar
  7. Good nights İyi geceler
  8. Good bye Güle güle
  9. Good bye Allahaısmarladık
  10. Today Bugün
  11. This morning Bu sabah
  12. This evening Bu akşam
  13. Tonight Bu gece
  14. Yesterday Dün
  15. One day before Önceki gün
  16. Yesterday night Dün gece
  17. Morning Sabah
  18. At noon Öğlen
  19. Afternoon Öğleden sonra
  20. Evening Akşam
  21. Night Gece
  22. Mr Bay
  23. Miss/ Mrs Bayan
  24. Baby Bebek
  25. Child Çocuk
  26. Young Genç
  27. Old Yaşlı
  28. Married Evli
  29. Single Bekar
  30. Divorced Boşanmış
  31. My name is Ayse Benim adım Ayşe
  32. What is your name? Sizin adınız nedir?
  33. Nice to meet you Memnun oldum
  34. How do you do? / How are you? Nasılsınız?
  35. Fine , thanks and you ? İyiyim, teşekkür ederim, ya siz?
  36. Are you single? Bekar mısınız?
  37. What is your job? Ne iş yapıyorsunuz?
  38. How have been doing this job? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
  39. Wheredo you live? Nerede yaşıyorsunuz?
  40. How many brothers or sisters have you got? Kaç kardeşsiniz?
  41. How old are you? Yaşınız?
  42. What sport do you do? Hangi sporu yapıyorsunuz?
  43. You are very beautiful Çok güzelsiniz
  44. Your eyes are very nice Gözleriniz çok güzel
  45. I like you very much Sizden hoşlandım
  46. I like you ,too Ben de sizden hoşlandım
  47. Would you liketo have a meal with me? Benimle yemeğe çıkar mısınız?
  48. Yes Evet
  49. No Hayır
  50. Okey /all right Tamam
  51. Sure Tabii ki
  52. Of course Elbette
  53. You are right Haklısınız
  54. Thank you Teşekkür ederim
  55. Pardon / Excuse me Affedersiniz
  56. Excuse me Özür dilerim
  57. You are welcome Rica ederim
  58. Help me Yardım edin
  59. Pull Çekiniz
  60. Push İtiniz
  61. Automatic door Otomatik kapı
  62. Escalator Yürüyen merdiven
  63. Stairs Merdiven
  64. Elavator Asansör
  65. I am Turkish Ben Türk’üm
  66. Where are you from? Nerelisiniz?
  67. I am Swedish İsveçliyim
  68. German Alman
  69. English İngiliz
  70. French Fransız
  71. American Amerikalı
  72. Spanish İspanyol
  73. Belgian Belçikalı
  74. Brazilian Brezilyalı
  75. Norwagien Norveçli
  76. Dennish Danimarkalı
  77. Russian Rus
  78. Argentinian Arjantinli
  79. Japanese Japon
  80. Chinese Çinli
  81. Egyptian Mısırlı
  82. Canadian Kanadalı
  83. Dutch Hollandalı
  84. Bulgarian Bulgar
  85. Greek Yunanlı
  86. Here Burada
  87. There Orada
  88. Over there Şurada
  89. In front Önünde
  90. Behind Arkasında
  91. On the right Sağında
  92. On the left Solunda
  93. Far Uzağında
  94. Near Yakınında
  95. Down Aşağıda
  96. Up Yukarıda
  97. Small Küçük
  98. Büyük Büyük
  99. Medium Orta
  100. Long Uzun
  101. Short Kısa
  102. Large Geniş
  103. Narrow Dar
  104. Thin İnce
  105. What Ne?
  106. Why? Neden?
  107. How? Nasıl?
  108. Which Hangi?
  109. Who? Kim?
  110. When? Ne zaman?
  111. Where? Nerede?
  112. How much? Ne kadar?
  113. How many? Kaç tane?
  114. For whom? Kimin için?
  115. What time is it? Saat kaç?
  116. It is three o’clock Saat 3
  117. It is a quarter past three Saat 3’ü çeyrek geçiyor
  118. It is half past three Saat 3 buçuk
  119. It is a quarter to three Saat 3’e çeyrek var
  120. After two o’clock Saat 2’den sonra
  121. Before five o’clock Saat 5’ten önce
  122.  What is the day today? Bugün günlerden hangi gün?
  123. Today is twentieth of April 2007 Bugün 20 Nisan 2007
  124. Happy years Mutlu yıllar
  125. Have nice religious festival İyi bayramlar
  126. Have a happy birthday Doğum gününüz kutlu olsun
  127. Have happy marriage anniversary Evlilik yıl dönümüz kutlu olsun
   
  Numbers  Sayılar
  128. One Bir
  129. Two İki
  130. Three Üç
  131. Four Dört
  132. Five Beş
  133. Six Altı
  134. Seven Yedi
  135. Eight Sekiz
  136. Nine Dokuz
  137. Ten On
  138. Eleven Onbir
  139. Twelve Oniki
  140. Thirteen Onüç
  141. Fourteen Ondört
  142. Fifteen Onbeş
  143. Sixteen Onatlı
  144. Seventeen Onyedi
  145. Eighteen Onsekiz
  146. Nineteen Ondokuz
  147. Twenty Yirmi
  148. Thirty Otuz
  149. Forty Kırk
  150. Fifty Elli
  151. Sixty Altmış
  152. Seventy Yetmiş
  153. Eighty Seksen
  154. Ninety Doksan
  155. One hundred Yüz
  156. One thousand Bin
  157. Ten thousan Onbin
  158. One hundred thousand Yüzbin
  159. One million Milyon
  160. The first Birinci
  161. The second İkinci
  162. The third Üçüncü
  163. The forth Dördüncü
  164. The fifth Beşinci
  165. The sixth Altıncı
  166. The seventh Yedinci
  167. The eighth Sekizinci
  168. The nineth Dokuzuncu
  169. The tenth Onuncu
  170. The eleventh Onbirinci
  171. The twelfth Onikinci
  172. The thirteenth Onüçüncü
  173. The fourteenth Ondördüncü
  174. The fifteenth Onbeşinci
  175. The sixteenth Onaltıncı
  176. The seventeenth Onyedinci
  177. The eighteenth Onsekizinci
  178. The nineteenth Ondokuzuncu
  179. The twentieth Yirminci
  180. The thirtieth Otuzuncu
  181. The fortieth Kırkıncı
  182. The fiftieth Ellinci
  183. The sixtieth Altmışıncı
  184. The seventieth Yetmişinci
  185. The eightieth Sekseninci
  186. The ninetieth Doksanıncı
  187. A / One hundreth Yüzüncü
  188. A / One  thousandth Bininci
  189. Once Bir kez/defa
  190. Twice İki kez/defa
  191. Three times Üç kez/defa
  192. Four times Dört kez/defa
  193. Five times Beş kez/defa
  194. Six times Altı kez/defa
  195. Seven times Yedi kez/defa
  196. Eight  times Sekiz kez/defa
  197. Nine times Dokuz kez/defa
  198. Ten times On kez/defa

  Days- Months    Günler- Aylar   
  199. Monday Pazartesi
  200. Tuesday Salı
  201. Wednesday Çarşamba
  202. Thursday Perşembe
  203. Friday Cuma
  204. Saturday Cumartesi
  205. Sunday Pazar
  206. January Ocak
  207. February Şubat
  208. March Mart
  209. April Nisan
  210. May Mayıs
  211. June Haziran
  212. July Temmuz
  213. August Ağustos
  214. September Eylül
  215. October Ekim
  216. November Kasım
  217. December Aralık
  218. This week Bu hafta
  219. Next week Gelecek hafta
  220. After two weeks İki hafta sonra
  221. Before three weeks Üç hafta önce
  222. This month Bu ay
  223. Last month Geçen ay
  224. Nexth month Gelecek ay
  225. After five months 5 ay sonra
  226. This year Bu yıl
  227. Last year Geçen yıl
  228.  Next year Gelecek yıl
  229.  After four years Dört yıl sonra

  Seasons-Colours     Mevsimler-Renkler
  230. Spring İlkbahar
  231. Summer Yaz
  232. Autumn Sonbahar
  233. Winter Kış
  234. White Beyaz
  235. Red Kırmızı
  236. Black Siyah
  237. Blue Mavi
  238. Orange Turuncu
  239. Dark blue Lacivert
  240. Pink Pembe
  241. Purple Mor
  242. Yellow Sarı

  Sonraki bölüm


   

  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works