NE ARAMIŞTINIZ?

İspanyolca Gramer

İçerikler

İspanyolca gramer bölümümüzde, temel İspanyolca gramer bilgilerine yer vermiş bulunuyoruz.
 
İspanyolca öğrenirken basit konulardan başlayarak İspanyolca gramer çalışması yapmak, hem konuları iyi anlamak hem İspanyolca gramer kurallarını hem de temel yapıları öğrenmek faydalıdır. Bu bölümde size verilen İspanyolca gramer konuları ve konu anlatımları bu program doğrultusunda sıralanmıştır.


La Gramática

İ
spanyolca gramer konularına kısaca bakalım. Her dilde cümleler kısaca iki grupta toplanırlar. Bu İspanyolcada da böyledir.

 
1) İsim cümleleri
2) İş cümleleri
 
1) İsim cümleleri bir kişi, eşya veya hayvan hakkında bir hüküm bildirirler. Yani bir kişinin veya birşeyin varolduğunu bildirmek ya da bunlar hakkında bilgi vermek için kullanılırlar.
 
Örneğin:
Bu bir çiçektir. Bu çiçek güzeldir.
Öğrenciler okuldadır ....gibi
 
Ali es un niño.         Ali bir çocuktur.
Éste es un libro.     Bu bir kitaptır.
Éste es un gato.     Bu bir kedidir.
 
2) İş cümleleri yapılan, yapılmış olan, yapılacak olan hatta yapılması planlanan işi anlatırlar.
 
Örneğin: Ben yazıyorum. Ahmet yazdı. Ali yazacak. Atlar koşuyorlar.....gibi.  

Tanım Edatı

El Artículo 

Türkçede olmamasına rağmen tanım edatları İspanyolcada sürekli kullanılmaktadır. İsimlerin önlerine getirilen belgisiz (indefinido) ve belirli (definido)olarak ikiye ayrılan tanım edatları eril (masculino) ve dişil (femenino) hallerde bulunurlar. Çoğul olduklarında ise sonlarına çoğul eki alırlar. Bunu aşağıdaki şemaya bakarak daha iyi anlayabiliriz.
 
Singular (tekil)         Plural (çoğul)           
Masculino                Femenino
 
Artículo
definido        el/la                los/las
 
Artículo
indefinido     un/una          unos/unas
el libro (kitap)                       los libros (kitaplar)
la niña (kız)                           las niñas (kızlar
 
un libro (bir kitap)               unos libros (birkaç kitap, bazı kitaplar)
una niña (bir kız)                 unas niñas (birkaç kız, bazı kızlar)

İsimlerin cinsleri


El Género 

İspanyolca gramer konularının belki de en önemlisi olan isimlerin cinsleri konusudur. Bu konuyu çok iyi bilmek, İspanyolca’yı kolay ve akıcı konuşabilmek için çok önemlidir.

İspanyolca’da iki cins isim bulunur. Kadınlar ve dişi hayvanlar için el femenino (dişil), erkekler ve erkek hayvanlar için el masculino (eril) cins kullanılır. Bunların haricinde kalan soyut kavramlar ve eşya isimleri de bu iki cinsiyetten birinin artículo’su (tanım edatı) ile adlandırılırlar.  Masculino isimler için el,femenino isimler içinse İspanyolcada la tanım edatları kullanılmaktadır. İsimleri birbirinden ayırt etmek ve cinslerini belirlemek için tanım edatlarına dikkat etmek ve kelimeleri ezberlerken tanım edatlarıyla birlikte öğrenmek gerekmektedir. 
             
Eril: el vaso (bardak) /  el café (kahve)      
Dişil: la mesa (masa)  /   la tarde  (akşam

Çoğul İsimler

Plural De Los Nombres


İsimlerin Çoğul Olma Kuralları


1- -s ekleyerek: Vurgulu olmayan sesli harf veya vurgulu e harfiyle biten isimlere ekleyerek:
 
vaso               vasos             
libro               libros 
té                    tés     
tomate           tomates

 
2- -ES takısı ekleyerek: Sessiz harfle veya vurgulu sesli harfle biten kelimelere ekleyerek: (bazı istisnaları vardır)
 
árbol              árboles
marroquí      marroquíes
condición     condiciones

 
3- Değişmeyenler: S harfi ile biten “grave” “esdrújula” isimler çoğul olunca değişmezler. Kelimelerin tekil mi çoğul mu olduğu başındaki tanım edatlarından anlaşılır.
 
el lunes                     los lunes
(pazartesi günü,        pazartesi günleri gibi)

 

İspanyolca gramer konusunun diğer konu başlıklarını listede görebilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İspanyolca Sayılar

İspanyolca Alfabe

İspanyolca Geniş ve Şimdiki Zaman

 

LN İspanyolca Eğitim Seti Tanıtım Videosu

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL