NE ARAMIŞTINIZ?

İspanyolca Sıfatlar - El Adjectivo

İçerik Listesi

Sıfatlar isimlerle birlikte kullanılarak onları nitelerler. Türkçeden farklı olarak İspanyolcada niteleme sıfatlarıisimden sonra gelir ve bağlı olduğu ismin (femenino, masculino) dişil, eril olmasından ve (singular, plural) tekil, çoğul olmasından etkilenirler.

el coche nuevo yeni araba
los coches nuevos yeni arabalar
la mujer guapa güzel kadın
las mujeres guapas güzel kadınlar

Sıfatlarda Karşılaştırma Dereceleri

Birbiriyle karşılaştırılan iki varlığın niteliklerinin aynı, daha üstün veya daha aşağı olduğunu gösteren karşılaştırma dereceleri İspanyolcada şöyledir:

Igualdad (eşitlik) :

tan .... como(kadar ...)

Él es tan joven como Juan.
O, Juan kadar gençtir.

Superioridad (üstünlük):
más ... que (-den daha fazla ...)

Él es más joven que Juan.
O, Juan’dan daha gençtir.

Inferioridad (aşağılık):
menos .... que (-den daha az ....)

Él es menos joven que Juan.
O, Juan’dan daha az gençtir.

Superlativo (en üstünlük):
Él es el más joven.
O, en gençtir.

İyelik sıfatları

Adjetivos posesivos

İyelik sıfatları birşeyin birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.

mi/s mi/s benim
tu/s tu/s senin
su/s su/s onun

(erkek, kadın, hayvan ve eşya için)
nuestro/a/os/as nuestro/a/os/as bizim
vuestro/a/os/as buestro/a/os/as sizin
su/s su/s onların

Örnekler:

Éste es mi libro.
Bu benim kitabımdır.

Mi padre es un profesor.
Benim babam öğretmendir.

Tu hermano es un estudiante.
Senin kardeşin öğrencidir.

İsimlerin yerine kullanılan kelimelere zamir denir.

 

 

Bu konunun diğer linklerini listede görebilirsiniz. 

İspanyolca Gramer konusunun ilk sayfasına dönmek için tıklayabilirsiniz

İspanyolca Gramer

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Di’li Geçmiş Zaman - Preterito Indefinido

Geçmiş Zaman - Preterito Perfecto

Preterito Indefinido ve Preterito Perfecto Karşılaştırılması

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL