NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İspanyolca Eğitim Seti

İspanyolca Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman - Presente De Indicativo

İspanyolcada bulunan tüm fiiller aşağıda gördüğünüz üç çekimle sona ererler.

Bunlar "- ar", " -er", "-ir" ekleridir.

 

Türkçe'de satın almak istiyorum derken İspanyolca'da quiero comprar denir.
Llegar ‘varmak’ anlamındadır. Öyleyse varmak istiyorum quiero llegar olur. 

Buradan da fark edeceğimiz üzere İspanyolca'da mastar halindeki fiiller r harfi ile sona erer. Bu sebeple ‘yer ayırtmak’ reservar fiilidir. Yer ayırtmak istiyorum quiero reservar olur.
 

Siz biletleri alıyorsunuz İspanyolca'da Vd. compra los billetes olarak söylenir. Yarın varırsınız Vd. llega mañana.

comprar  satın almak 

llegar varmak

Vd. compra Siz satın alıyorsunuz.

Vd. llega Siz varıyorsunuz

Vd. reserva Siz yer ayırtıyorsunuz

Vd. compra mucho Siz çok şey satın alıyorsunuz

 

Birden fazla kişiye hitap etmek istiyorsanız usted (Vd.) demek yerine ustedes (Vds.) demeniz gerekir. Bu hitap şekli de fiili değiştirmenizi gerektirir: Vd. compra - Vds. compran
Vd. paga - Vds. pagan (ödemek)

Böylece siz alıyorsunuz (tek kişiye hitap ederken) Vd. compra olur. Türkçe'de birden fazla kişiye hitap ederken aynı şekilde siz alıyorsunuz denmesine rağmen İspanyolca'da farklılık gösterir.
 Vds. compran şeklinde söylenir. Hitap ettiğiniz kişi sayısına bağlıdır.

 

Türkçe'de olduğu gibi İspanyolca'da da kişi zamirleri fiil çekimi ile belirtilir. Es ve ésta fiilleri doğrudan vardır ya da –dır anlamındadır. Dolayısıyla ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerini cümlede tekrarlamamıza gerek yoktur. Compra, paga vs. söylendiğinde o (3.şahıs) olduğu fiil çekiminden bellidir. Böylece bir oda ayırtıyor şu şekilde söylenir : reserva una habitación

 

Vd. reserva siz yer ayırtıyorsunuz, eğer birden fazla kişiye hitap ediyorsanız Türkçe'de siz yer ayırtıyorsunuz denmekle beraber İspanyolca'da Vds. reservan şeklinde söylenir.

 

Vd. paga: siz ödüyorsunuz 
paga: o ödüyor
Vds. pagan: siz ödüyorsunuz 
pagan: onlar ödüyor

Böylece pagar, reservar, llegar, comprar fiilleri o (3.tekil şahıs) çekiminde o ………a harfi ile biterken onlar (3.çoğul şahıs) çekiminde onlar ……...an harfi ile sona erer.

 

Aşağıda birkaç örnek görelim
Pagar: Vd. paga Siz ödüyorsunuz
Pagar:  pagan Onlar ödüyorlar
Comprar: Vds. compran siz (iki kişi) satın alıyorsunuz
Böylece compran onlar alıyorlar anlamına gelir fakat Vds. compran siz alıyorsunuz (birden fazla kişi) anlamındadır. Compra o alıyor (3. tekil şahıs) anlamındadır, fakat Vd. compra siz alıyorsunuz (bir kişi)

compro alıyorum
pago ödüyorum
reservo yer ayırtıyorum


Eğer alquilar kiralamak anlamındaysa siz kiralıyorsunuz ve ben kiralıyorum : Vd. alquila (veya Vds. alquilan) ve alquilo
Necesitar -
 necesito  ihtiyacım var 
llegar - llego varıyorum
Vd. habla español: Siz İspanyolca konuşuyorsunuz.
Hablar español: İspanyolca konuşmak 

Quiero hablar Español İspanyolca konuşmak istiyorum 
hablo Español İspanyolca konuşuyorum 
¿Habla Vd. inglés? İngilizce konuşuyor musunuz (biliyor musunuz)?

 Eğer No, no hablo inglés cevabını alırsanız bu sorduğunuz kişinin İngilizce bildiğini mi gösterir?
Hayır, Hayır, İngilizce bilmiyorum anlamına gelir


Ödüyoruz pagamos, satın alıyoruz compramos, kiralıyoruz alquilamos ve yer ayırtıyoruz reservamos şeklinde söylenir.

 

Mastar halindeki fiil –ar ile bitiyorsa pagar, comprar, llegar, reservar, alquilar gibi şahıslara göre fiil çekimi aşağıdaki gibidir.
Yo pago öderim
Tu pagas ödersin
El/Ella/Vd paga öder
Nosotros pagamos öderiz
Vosotros pagais ödersiniz
Ellos/Ellas/Vds pagan öderler

 

Aşağıdaki örnek tablolarda fiil çekimlerini inceleyebilirsiniz.

  ben sen o/Vd biz siz onlar/Vds

pagar

(ödemek)

pago

pagas

paga

pagamos

pagais

pagan

comprar

(satın almak)

compro

compras

compra

compramos

comprais

compran

llegar

(varmak)

llego

ilegas

llega

llegamos

llegais

llegan

alquilar

(kiralamak)

alquilo

alquilas

alquila

alquilamos

alquilais

alquilan

reservar

(rezervasyon yapmak)

reservo

reservas

reserva

reservamos

reservais

reservan

hablar

(konuşmak)

hablo

hablas

habla

hablamos

hablais

hablan

 

  ödemek yemek yaşamak
  pagar comer vivir

ben

pago

como

vivo

biz

pagamos

comemos

vivimos

o, sen (tekil)

paga

come

vive

onlar, siz (çoğul)

pagan

comen

viven

Düzensiz Fiiller

gitmek

ir

voy

vamos

Vd. va

Vds. van

olmak (1)

(2)

ser

soy

somos

Vd. es

Vds. son

Estar                                  

estoy

estamos

Vd. está

Vds.están

sahip olmak

tener

tengo

tenemos

Vd. tiene

Vds.tienen

gelmek

venir

vengo

venimos

Vd. viene

Vds. vienen

istemek

querer

quiero

queremos

Vd. quiere

Vds. quieren

yapabilmek

poder

puedo

podemos

Vd. puede

Vds. pueden

söylemek

decir

digo

decimos

Vd. dice

Vds. dicen

bilmek

saber

sabemos

Vd. sabe

Vds. saben

Tüm gramer konularımızı  İspanyolca Gramer  sayfamızın en altındaki listemizde görebilirsiniz.

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İspanyolca Günler

İspanyolca Mevsimler

İspanyolca Renkler

 

 

Tüm diğer konularımızı  İspanyolca Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL