NE ARAMIŞTINIZ?

Past Continuous Tense
Önceki Bölüm için tıklayınız <<

Bu sayfamızda öncelikle İngilizce Geçmiş Zamanda Devamlılık, (Past Continuous Tense) cümlerinin soru şeklini inceleyeceğiz. 

Past Continuous Tense, (İngilizce Geçmiş Zamanda Devamlılık) cümlelerinin olumlu düz cümle halini incelemek için ise önceki bölüm linkimizi tıklayabilirsiniz.

Past Continuous Tense, İngilizce Geçmiş Zamanda Devamlılık Soru Cümleleri

Past Continuous Tense soru cümleleri, to be yardımcı fiilinin geçmiş zaman şekli cümlenin başına getirilir, sonra özne, ardından fiilin ing takısı almış hali eklenerek istenildiği şekilde tamamlanır.  

Past Continuous Tense soru cümlelerini tablo halinde görelim.

 
Yardımcı fiil Özne Fiil+ing takısı   Türkçesi
Was I carrying a bag? Ben çanta taşıyor muydum?
Were you carrying a bag? Sen çanta taşıyor muydun?
Was he carrying a bag? O, çanta taşıyor muydu?
Was she carrying a bag? O, çanta taşıyor muydu?
Were we carrying a bag? Biz çanta taşıyor muyduk?
Were you carrying a bag? Siz çanta taşıyor muydunuz?
Were they carrying a bag? Onlar çanta taşıyorlar mıydı?

Sitemizde incelemekte olduğunuz Past Continuous Tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

Past Continuous Tense, İngilizce Geçmiş Zamanda Devamlılık Soru Zarflı Cümleler (Ne, Nerede, Ne Zaman, Niye, Nasıl, Kim)

Past Continuous Tense soru zarflı cümleler, önce soru kelimesi, ardından yardımcı fiil, sonra özne, aslı fiiling ing almış şekli  ile istenildiği şekilde tamamlanır.
 
Past Continuous Tense belirten soru zarflı cümleleri tablo halinde görelim.
Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil+ing takısı Türkçesi
What were you expecting? Ne bekliyordunuz?
Where were they living? Onlar nerede yaşıyorlardı?
When was it beginning? Ne zaman başlıyordu?
Why were you going? Neden gidiyordun?
How were you doing? Nasıl yapıyordunuz?

What were you saying?
Sen ne söylüyordun? 
 
I was saying that you were right.
Ben senin haklı olduğunu söylüyordum.
 
Where were you living before? 
Önceden nerede yaşıyordun?

I was living in Canada before.
Ben önceden Kanada’da yaşıyordum.

Why were you wearing sunglasses?
Neden güneş gözlüğü takıyordun?

Because it was sunny. 
Çünkü hava güneşliydi.

How were you cleaning the house?
Sen evi nasıl temizliyordun?

I was using a vacuum cleaner.
Ben elektrik süpürgesi kullanıyordum.

Who was washing the dishes? 
Bulaşıklıkları kim yıkıyordu?

My sister was washing the dishes. 
Bulaşıkları kız kardeşim yıkıyordu.
 
!!! Dikkat edilecekler:  

Fiilde kullanınan "ing" takısı, sonu "e" ile biten fiillerde "e"den önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde e kaldırılır, "ing" eklenir.
  
The singer was coming to sing her song.
Şarkıcı şarkısını söylemek için geliyordu.

Ahmet was giving a flower to his mother.
Ahmet annesine bir çiçek veriyordu.

We were moving to Ankara.
Biz Ankara’ya taşınıyorduk.

The mother was taking a photo of her baby.
Anne bebeğinin bir fotoğrafını çekiyordu.

Bazı fiillerde sondaki harf iki kez yazılır. 
 
I was getting hungry 
Ben acıkıyordum. 
 
Gamze was sitting next to me.
Gamze benim yanımda oturuyordu.
 
You were shutting down the computer.
Bilgisayarı kapatıyordun.


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Past Continuous Tense, İngilizce Geçmiş Zamanda Devamlılık İle İlgili Cümleler

İngilizce Geçmiş Zamanda Devamlılık - Past Continuous Tense Örnek Cümle

Past Continuous Tense Örnek Cümle
I was playing guitar ten years ago.
Ben on sene önce gitar çalıyordum.
Me and my collegue were sharing the office.
Ben ve iş arkadaşım ofis odasını paylaşıyorduk. 
 
The prime minister of Turkey was giving an interview. 
Türkiye Başbakanı bir röportaj veriyordu.

Kaya met Ayla while he was going to school.
Kaya okula giderken Ayla’ya rastlamıştı.


Was he working at UNICEF?
O UNICEF’te mi çalışıyordu? 

Yes, he was working at UNICEF. 
Evet, o UNICEF’te çalışıyordu.
 
Were you listening to the minister’s last interview? 
Bakanın son röportajını dinliyor muydun? 

No, I wasn’t listening to the minister’s last interview.  
Hayır, bakanın son röportajını dinlemiyordum.

Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir: 
  
Were the scientists making a chemical experiment? 
Bilimadamları kimyasal bir deney yapıyorlar mıydı? 

Yes, they were. 
Evet, yapıyorlardı. 

Were the Mexican people migrating to USA?
Meksikalı insanlar Amerika’ya göç ediyorlar mıydı?
  
No, they weren’t.
Hayır, etmiyorlardı.
 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL