NE ARAMIŞTINIZ?

Phonetics of English

İngilizce alfabe ve fonetik kuralları üzerinde çalışırken görülmektedir ki İngilizce’de harflerin okunuşu, Türkçemizdeki gibi kesin kurallara bağlı değildir. 
Aynı harf bazı yerlerde değişik ses çıkardığı gibi,aynı ses değişik yerlerde değişik harflerle yazılabilir. Bu nedenle İngilizce’de net kurallara bağlı bir imla kılavuzu yoktur. Kelimelerin yazılışlarını zaman içinde öğrenmek gerekmektedir.

 
Bu bölümümüzde İngilizce kelimelerin oluşumundaki bazı farklı özellikleri inceleyelim.
 
E harfi:     

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; because (biko:z) çünkü, become (bikam) olmak, liver (livır) karaciğer.
2) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; bed (bed) yatak, get (get) almak, ferry (feri) araba vapuru
3) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; perfume (pörfyum) parfüm, permit (pörmit) müsaade etmek.  
 
i harfi:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; hit (hit) vurmak, bit (bit) parça, fill (fil) doldurmak.
2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; bite (bayt) ısırmak, silence (saylıns) sessizlik, fine (fayn) güzel.
 
S harfi:

İstisna olarak “ş” olarak okunur. Örneğin; sugar (şugır) şeker, sure (şu:r) şüphesiz.
 
U harfi:

1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; full (ful) dolu, true (tru:) doğru, put (put) koymak.
2) “a” olarak okunur. Örneğin; truck (trak) kamyon, cut (kat) kesmek, puzzle (pazıl) bilmece.
3) Bazen “yu” olarak okunur. Örneğin; use (yu:s) kullanmak, useful (yu:sful) faydalı, cute (kyu:t) şirin.
4) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; fur (för) kürk, curl (körl) kıvrım, curve (körv) bükmek.
 
Y harfi:

1) Bazen “y” olarak okunur. Örneğin; yard (yard) avlu, Yellow (yelov) sarı, you (yu:) sen.
2) Bazen “ay” olarak okunur. Örneğin; goodbye (gudbay) hoşçakal, try (tray) denemek.
3) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; city (siti) şehir, nymph (nimf) peri.
 
AU harfleri:

1) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; august (o:gust) ağustos, author (o:tır) yazar.
2) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; aunt (a:nt) teyze. 
 
CH harfleri:

1) Bazen “ç” olarak okunur. Örneğin; check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef.
2) Bazen “k” olarak okunur. Örneğin; chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera (kolera) kolera.
 
EE harfleri:

“İ” olarak okunur. Örneğin; cheese (çi:z) peynir, sleep (sli:p) uyumak, bee (bi:) arı.
 
EA harfleri:

1) Bazen “i” olarak okunur. Örneğin; leaf (li:f) yaprak, peace (pi:s) barış, tea (ti:) çay.
2) Bazen “ö” olarak okunur. Örneğin; pearl (pörl) inci, learn (lörn) öğrenmek.
3) Bazen “e” olarak okunur. Örneğin; weapon (vepın) silah, Weather (vedır) hava.
 
OO harfleri:


1) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; book (buk) kitap,look  bakış, too (tu:) çok fazla, good (gud) iyi.
2) Bazen "o" olarak okunur. Örneğin; door (do:r) oda.
 
OU harfleri:

1) Bazen “au” olarak okunur. Örneğin; count (kaunt) saymak, hour (aur) saat, house (hauz) ev.
2) Bazen “o” olarak okunur. Örneğin; four (fo:r) dört, court (ko:rt) saha, pour (po:r) dökmek. 
3) Bazen “a” olarak okunur. Örneğin; couple (kapıl) çift, double (dabıl) çift, touch (taç) dokunmak. 
4) Bazen “u” olarak okunur. Örneğin; soup (su:p) çorba, tour (tu:r) tur, gezi.   
 
SH harfleri:

“Ş” olarak okunur. Örneğin; shirt (şört) gömlek, shoe (şu:) ayakkabı, shell (şel) istiridye kabuğu.
 
GHT harfleri:

“T” olarak okunur. Örneğin; eight (eyt) sekiz, weight (veyt) ağırlık.
 
TCH harfleri:

“Ç” olarak okunur. Match (meç) kibrit, bitch (biç) dişi köpek. 

Sitemizde incelemekte olduğunuz İngilizce alfabe ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 
NOT: Yukarıdaki İngilizce kelimelerin Türkçe okunuşlarında, bir harfin yanında iki nokta (:) işareti görürseniz, o harf uzun olarak okunacak demektir.

İngilizce Alfabe ile ilgili diğer konu başlıklarımız

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL