• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  İngilizce Aylar İle Örnek Cümleler

  İngilizce aylar ile örnek cümleleri sayfamızda bulabilirsiniz.

  January  I Ocak

  Ocak ayı ile ilgili cümleler
   
  The school will start in January.
  Okul, Ocak’ta başlayacak.
   
  I went to visit my grandmother last January.
  Geçen Ocak’ta büyükannemi ziyarete gittim.
   
  It is generally very cold here in January.
  Ocak’ta burası genellikle çok soğuk olur.
   
  I haven’t seen her since January.
  Onu Ocak’tan beri görmedim.
   
  January is one of the coldest months.
  Ocak en soğuk aylardan birisidir. 

   

  Feburary I Şubat

  Şubat ayı ile ilgili cümleler
   
  February is the shortest month.
  Şubat en kısa aydır.
   
  We celebrated Valentine’s Day last February.
  Geçen Şubat Sevgililer Günü’nü kutladık.
   
  I   have been working for this company since February.
  Şubat’tan beri bu şirket için çalışıyorum.
   
  I love February because the semester holiday is in February.
  Şubat’ı severim çünkü sömestre tatili Şubat’tadır.
   
  The seminar is going to be held in February.
  Seminer Şubat’ta yapılacak.


  March I Mart

  Mart ayı ile ilgili cümleler
   
  She had a baby in March.
  Onun, Mart’ta bir bebeği oldu.
   
  Every March, we have a scientific camp for two weeks at school.
  Her Mart’ta okulda iki haftalık bir bilimsel kampımız olur.
   
  After he had moved to London in March, he started school.
  O, Mart’ta, Londra’ya taşındıktan sonra, okula başladı.
   
  She will finish school in March.
  O, okulu Mart’ta bitirecek.
   
  We will be living in Japan next March.
  Önümüzdeki Mart’ta Japonya’da yaşıyor olacağız.

   

  April I Nisan

  Nisan ayı ile ilgili cümleler
   
  April is the first month of spring.
  Nisan baharın ilk ayıdır.
   
  I love to feel the breeze on my face on a warm April evening.
  Ilık bir Nisan akşamında meltemi yüzümde hissetmeyi severim.
   
  I stopped smoking in April last year.
  Geçen yıl Nisan’da sigara içmeyi bıraktım.
   
  We will have finished the project in April.
  Nisan’da projeyi bitirmiş olacağız.
   
  Until they came across with that text in April, they had never known about it.
  Onlar, Nisan’da o metine rastlayana kadar, bunun hakkında bilgileri yoktu. 
   

  May I Mayıs

  Mayıs ayı ile ilgili cümleler
   
  She was born in May with some health problems.
  O, Mayıs’ta bir takım sağlık problemleriyle doğmuştu.
   
  We paint the walls of our house every year in May.
  Her yıl Mayıs’ta evimizin duvarlarını boyarız.
   
   The film was released in May.
  Film Mayıs’ta vizyone girdi.
   
  After the film had been released in May, 10.000 people watched it.
  Film Mayıs’ta vizyona girdikten sonar, 10.000 kişi (onu) seyretti.
   
  I will send her some flowers on her birthday in May.
  Mayıs’ta doğum gününde, ona çiçekler göndereceğim. 
   

  June I Haziran

  Haziran ayı ile ilgili cümleler
   
  The school will be finished in June.
  Haziran’da okul bitmiş olacak.
   
  I am going to have a holiday at the end of June.
  Haziran sonunda tatil yapacağım.
   
  Last June, I saw her for the last time.
  Geçen Haziran’da onu, son kez gördüm.
   
  Since June we have been practising regularly.
  Haziran’dan beri düzenli olarak pratik yapıyoruz.
   
  People generally go to the seaside in June.
  İnsanlar Haziran’da genellikle deniz kenarına gider. 
   

  July I Temmuz

  Temmuz ayı ile ilgili cümleler
   
  She was still living in England in July.
  Temmuz’da hala İngiltere’de yaşıyordu.
   
  I think July is the best month to be on the mountains.
  Bence Temmuz dağlarda olmak için en iyi aydır.
   
  Every July, they meet and have a one-week holiday together.
  Her Temmuz’da, onlar buluşurlar ve birlikte bir haftalık bir tatile giderler.
   
  Don’t worry, I will send your money in July.
  Kaygılanma, paranı Temmuz’da göndereceğim.
   
  It becomes very hot in our country in July.
  Temmuz’da bizim ülkemizde hava çok sıcak olur. 

   

  August  I Ağustos

  Ağustos ayı ile ilgili cümleler
   
  There is a great rock concert in August.
  Ağustos’ta harika bir rock konseri var.
   
  She has lost her conscious since last August.
  O, geçen Ağustos’tan beri bilincini kaybetti.
   
  I remember meeting her in a cafe last year in August.
  Geçen yıl Ağustos’ta onunla bir kafede buluştuğumu hatırlıyorum.
   
  The company had their last general meeting last August.
  Şirket son genel toplantısını geçen Ağustos’ta yaptı.
   
  They are going to have the final exam in August.
  Final sınavına Ağustos’ta girecekler.

   

  September I Eylül

  Eylül ayı ile ilgili cümleler
   
  In September, schools start in many countries.
  Eylül’de pek çok ülkede okullar başlar.
   
  September is my favourite month to have walks in the park.
  Eylül parkta yürüyüşler yapmak için en secdiğim aydır.
   
  There will be a family meeting in September.
  Eylül’de bir aile toplantısı olacak.
   
  On September 1989, he lost his father.
  O, Eylül 1989’da babasını kaybetti.
   
  The results will have announced at the end of September.
  Sonuçlar Eylül sonunda açıklanmış olacak.  
   

  October I Ekim

  Ekim ayı ile ilgili cümleler
   
  I would love to be in my hometown in October.
  Ekim’de memleketimde olmayı çok isterim. 
   
  October was the saddest month for me because I had to leave my country in October.
  Ekim benim için en üzücü aydı çünkü ülkemi Ekim’de terketmek zorunda kalmıştım.
   
  Her mother will have an operation in October.
  Onun, annesi Ekim’de bir operasyon geçirecek.
   
  In October, it will have been a year since we moved here.
  Ekim’de biz, buraya taşınalı bir yıl olacak.
   
  I have been working on this same project since October.
  Ekim’den beri, bu aynı proje üzerinde çalışıyorum.

   

  November I Kasım

  Kasım ayı ile ilgili cümleler
   
  I bought a new car last November.
  Geçen Kasım’da yeni bir araba satın aldım. 
   
  They had been working for a big company before they established their own company in November, 1999.
  Onlar, Kasım 1999’da kendi şirketlerini kurana kadar , büyük bir şirket için çalışıyorlardı.
   
  It generally snows in the east part of the country in November.
  Ülkenin doğu kısmında, Kasım’da genellikle kar yağar.
   
  I would like to visit you in November.
  Kasım’da sizi ziyaret etmek isterim.
   
  We will have a skiing holiday at a touristic centre in November.
  Kasım’da turistik bir merkezde kayak tatili yapacağız.

   

  December I Aralık

  Aralık ayı ile ilgili cümleler
   
  On the last night of December, we have a party to celebrate the coming year.
  Aralığın son gecesinde, gelmekte olan yılı kutlamak için bir parti yaparız.
   
  She was born in December, so she started school one year late.
  Aralık’ta doğmuştu, bu nedenle okula bir yıl geç başladı.
   
  They are planning to complete the construction in December.
  İnşaatı Aralık’ta tamamlamayı planlıyorlar.
   
  My brother will be studying Economics in December.
  Aralık’ta kardeşim Ekonomi okuyor olacak.
   
  The company was in an economic crisis and trying to sell their properties to get out of it in December.
  Aralık’ta şirket ekonomik krizdeydi ve  ondan (krizden) çıkmak için taşınmazlarını satmaya çalışıyorlardı.
   

  Kelimeler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works