NE ARAMIŞTINIZ?

İçerikler

Future Tense Konu Anlatımı Nasıldır?

Sayfamızda Future Tense konu anlatımı ile olumlu, olumsuz ve soru şekli cümlelerini kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca Future Tense nedir ve cümle nasıl kurulur başlığı altında tüm detaylı açıklamaları inceleyebilirsiniz.

Future Tense Nedir?

Future Tense, Gelecek Zaman konusunu anlatan tensdir. Gelecekte yapmayı planladığımız tüm konuları, bu tense ile anlatırız. Yani, Future Tense, gelecekte gerçekleşecek bir iş veya eylem için kullanılır. Bu tens bazı İngilizce gramer kitaplarında Simple Future Tense ismi ile de belirtilir.

 

Future Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Düz cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will laugh. (Ben güleceğim.) I will not laugh. (Ben gülmeyeceğim.) Will I laugh? (Ben gülecek miyim?)
You will laugh. (Sen güleceksin.) You will not laugh. (Sen gülmeyeceksin.) Will you laugh? (Sen  gülecek misin?)
He/She/It will laugh. (O gülecek.) He/She/It will not laugh. (O gülmeyecek.) Will he/she/it laugh? (O gülecek mi?)
We will laugh. (Biz güleceğiz.) We will not laugh. (Biz gülmeyeceğiz.) Will we laugh? (Biz gülecek miyiz?)
You will laugh. (Siz güleceksiniz.) You will not laugh. (Siz gülmeyeceksiniz.) Will you laugh? (Siz gülecek misiniz?)
They will laugh. (Onlar gülecekler.) They will not laugh. (Onlar gülmeyecekler.) Will they laugh? (Onlar gülecekler mi?)

Future Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Özne Yardımcı fiil Asıl fiil
I will run.
Ben koşacağım.

Yukarıda gördüğünüz tablomuza uyarak, Future Tense bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve asıl fiilin birinci hali ile cümle tamamlanır.
 

Future Tense örnek cümle

Şimdi birkaç örnek cümle daha yapalım.


I will see you tomorrow.
Ben seni yarın göreceğim.

I will go to Marmaris next week.
Ben gelecek hafta Marmaris’e gideceğim.

You will miss me in future.
Sen gelecekte beni özleyeceksin.

They will come here tonight.
Onlar bu akşam buraya gelecekler.

I will stay at home tonight.
Ben bu gece evde kalacağım.

She will call me tomorrow.
O, beni yarın arayacak. 
 

Hatırlatma: Sitemizde incelemekte olduğunuz Future Tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmıştır.

Future Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

Future Tense olumlu cümleler, önce özne, sonra will yardımcı fiili ve fiil ile oluşturulur.
 

Future Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil Fiil   Türkçesi
I will stay in the hotel. Ben otelde kalacağım.
You will stay in the hotel. Sen otelde kalacaksın.
He will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
She will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
It will stay in the hotel. O, otelde kalacak.
We will stay in the hotel. Biz otelde kalacağız.
You will stay in the hotel. Siz otelde kalacaksınız.
They will stay in the hotel. Onlar otelde kalacaklar.

Future Tense Olumlu Örnek Cümleler 


You will have a birthday party on May the 5th.
Mayısın beşinde doğum günü partiniz olacak.


She will spend the weekend with her uncle.
O, hafta sonunu amcası ile geçirecek.

He will use my computer.
O benim bilgisayarımı kullanacak.

Future Tense İle Zaman Zarfı 

Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir. 

I will check my email in some minutes.
Ben bir kaç dakika içinde emailimi kontrol edeceğim.   
 

He will come after 8 o’clock.
O saat 8’den sonra gelecek.

They will get marry in the future.
Onlar gelecekte evlenecekler.

He will finish his homework in twenty minutes.
O, ödevini yirmi dakika içerisinde bitirecek. 

Future Tense Olumsuz Cümleler

Future Tense olumsuz cümleler önce yardımcı fiilin olumsuz şekli, sonra fiil eklenerek kurulur. 
 
Future Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

Özne Yardımcı fiil + olumsuzluk eki Fiil   Türkçesi
I will not (won’t) eat the lunch. Ben öğlen yemeği yemeyeceğim.
You will not (won’t) eat the lunch. Sen öğlen yemeği yemeyeceksin.
He will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
She will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
It will not (won’t) eat the lunch. O, öğlen yemeği yemeyecek.
We will not (won’t) eat the lunch. Biz öğlen yemeği yemeyeceğiz.
You will not (won’t) eat the lunch. Siz öğlen yemeği yemeyeceksiniz.
They will not (won’t) eat the lunch. Onlar öğlen yemeği yemeyecekler.

Future Tense Olumsuz Örnek Cümleler


I won’t wear my suit.
Ben takım elbisemi giymeyeceğim. 
 

They will not give you a gift.
Onlar sana hediye vermeyecekler.

My mother will not go shopping tomorrow.
Annem yarın alışverişe gitmeyecek. 

I hope you will not be disappointed.
Ben umarım, sen hayal kırıklığına uğramayacaksın.

You will not go to school on this Monday.
Siz bu pazartesi okula gitmeyeceksiniz

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Deyimler

William Shakespeare Özeti

İngilizce Türkçe Çeviri

İngilizce Kelimeler

Future Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Future Tense (Gelecek Zaman) soru cümleleri önce yardımcı fiil, sonra özne, ardından fiil eklenerek kurulur.
 
İngilizce Gelecek Zaman soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
Will I drink water? Ben su içecek miyim?
Will you drink water? Sen su içecek  misin?
Will he drink water? O, su içecek mi?
Will she drink water? O, su içecek mi?
Will it drink water? O, su içecek mi?
Will we drink water? Biz su içecek  miyiz?
Will you drink water? Siz su içecek  misiniz?
Will they drink water? Onlar su içecek  mi?


İngilizce Gelecek Zaman örnek soru cümlesi


Future Tense İngilizce  Gelecek Zaman Örnek Soru Cümleleri


Will you sign up in Facebook?
Sen Facebook’a kayıt olacak mısın? 

No, I won’t sign up in Facebook.
Hayır, ben Facebook’a kayıt olmayacağım.
 
*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Will your father quit smoking?
Baban sigarayı bırakacak mı? 

Yes, he will.
Evet, o bırakacak. 

Will they help to their mother?
Onlar annelerine yardım edecekler mi? 

No, they won’t. 
Hayır, onlar etmeyecekler.

 İngilizce Eğitim Setleri

Future Tense ile Soru Zarflı Cümleler 

Future Tense (Gelecek Zaman) soru zarflı cümleler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, önce soru kelimesi, yardımcı fiil, özne, asıl fiil eklenerek kurulur.

Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne Fiil   Türkçesi
What will you do at home? Evde ne yapacaksın?
Where will you go in Ankara? Ankara’da nereye gideceksin?
When will she go to Liverpool? Liverpool’a ne zaman gideceksin?
Why will you walk to the station? O, istasyona neden yürüyecek?
How will they come here? O, buraya nasıl gelecek?

Future Tense Soru Zarflı Örnek Cümleler

What will they research in CERN Laboratory?
Onlar CERN Laboratuvarında ne araştıracaklar?  

They will research the nuclear power.
Onlar nükleer gücü araştıracaklar.   

How will she do bungee jumping if she is pregnant? 
O hamileyse nasıl bungee jumping yapacak? 

She will do it without any health problem.
O hiçbir sağlık problemi olmadan yapacak. 

"To be going to" kalıbı

Önceden belirlenmiş bir işi belirten gelecek zaman cümleler "To be going to" yardımcı fiili kullanılarak kurulur. Örneğin ilerde hangi mesleği seçmek istediğimizi bu kalıp ile anlatırız. Bu çeşit cümleler kurulurken "to be" yardımcı fiili özneden önce, "going to" özneden sonra gelir. 


Future Tense "Going to" Kalıbı ile Örnek Cümeleler
 
I am going to be a doctor.
Ben doktor olacağım.

She is going to be an architect.
O mimar olacak.

What are you going to be?
Sen ne olacaksın?
 

Are you going to visit the patient?
Sen hastayı ziyaret edecek misin? 

Yes, I am going to visit the patient.
Evet, ben hastayı ziyaret edeceğim. 
 
*Düz soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:


Is your friend going to come with you?
Arkadaşın seninle gelecek mi? 

Yes, he is. 
Evet, o gelecek.   

 

"To be Going To" Kalıbı İle Soru Cümleleri


"To be going to" kalıbı ile soru cümleleri kurulurken, soru kelimesiyle cümleye başlanır, "to be" yardımcı fiili özneden önce, "going to" özneden sonra gelir. 
 

Kim sorusu özne içermediğinden bu cümlelere soru kelimesiyle başlanır, "to be" yardımcı fiilinden sonra "going to" kalıbı getirilir.
 

I am going to open a bank account in Akbank today.
Ben bugün Akbank’ta bir banka hesabı açtıracağım.  

What are they going to do with this old car?
Onlar bu eski arabayla ne yapacaklar? 

They are going to sell it.
Onlar onu satacaklar. 

Where is Tarkan going to give his last concert?
Tarkan son konserini nerede verecek? 

Tarkan is going to give his last concert at Ulker Stadium.
Tarkan son konserini Ülker Stadyum'unda verecek. 

When are you going to graduate?
Sen. ne zaman mezun olacaksın? 

I am going to graduate next summer.
Ben önümüzdeki yaz mezun olacağım. 

How are they going to build the skyscraper in Dubai?
Onlar Dubai’de gökdeleni nasıl inşa edecekler? 

They are going to deal with Turkish businessman.
Onlar Türk iş adamlarıyla anlaşacaklar. 

Who is going to send the letter?
Mektubu kim gönderecek? 

I am going to send the letter.
Mektubu ben göndereceğim. 

Why are you going to learn English?
Neden İngilizce öğreneceksin? 

Because I am going to apply to a good job.
Çünkü güzel bir işe başvuracağım.
 

 
Dikkat edilecekler:
"Will" kalıbı gelecekteki bir eylemi, "to be going to" kalıbı gelecekte gerçekleşmesi kesinleşmiş/belirlenmiş bir eylemi belirtir.  

 

Bu dersimizin başındaki videomuzda gelecek zaman cümlelerde  "to be going to" kalıbının kullanımıyla ilgili çok faydalı açıklamalar bulunmaktadır.

 

Future Tense İle İlgili Çeşitli Örnek Cümleler

To Be Going To Kalıbı ile Örnek Cümleler

Future Tense test

Limasollu Naci Eğitim Yayınları

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Rabia kıtnur / İzmir

Çok beğendim bunu kim yapmışsa ona helal olsun

Sıddık par / İstanbul

Çok güzel sağ olun harika teşekkürler ödev için teşekkür

deniz gül / VAN

Projem cok guzel oldu 100 aldim sağolun

yusuf emre karabay / ankara

çok özenle ve sevgiyle hazırlanmış teşekkürler

Ceyhan / Batman

Çok iyiymiş

Azad kolçelik / VAN

Çok teşekkür ederim

elif emlik / adana

harika açıklamışsınız elinize sağlık süper

AYLA / Washington

Çok iyiymiş elinize sağlık

Jale Bozarslan / Mansfield, Nottinghamshire

Sahiden harika olmuş, daha çok cümle istiyoruz :)

Meryem Baran / / DİYARBAKIR

Harika Olmuş Ellerinize Sağlık

Emre Akkirmanlı / İstanbul

Bence harika ödevlerimde çok yardımcı oldu

Kübra Gül / Ordu

TEŞEKKÜR EDERİM YAZILIYA ÇALIŞIYORDUM DAHA İYİ ANLAMIŞ OLDUM <3

Sena Keçeci / Konya

Bütün ingilizce sitelerine bakmaya çalıştım ama bu kadar iyi anlatan bi siteyle daha önce karşılaşmamıştım gerçekten mükemmel anlatmışlar sağolun

Melisa / Ankara

Harika bu siteyi herkese öneririm.Thank you

Melisa / Ankara

Harika bu siteyi herkese öneririm.Thank you

Meryem / Muş

Sağolun konuyu örneklerinizle daha da pekiştirdim.

Tan / Erzurum

Güzel olmuş

Şevval Demir / Usak

Çok güzel olmuş

Şevval Demir / Usak

Çok güzel olmuş

Ceren / İzmir

Çok güzel , herkese tavsiye ederim. Konuyu çok daha iyi anlamamı sağladınız. Teşekkürler.

Beyza Nur Gilo / İstanbul

Çok güzel bir site herkese tavsiye ederim. Ingilizceyi sevdiriyor bu site sayesinde sevdim sınavlarda çok yardımcı oldu. harika muhteşem fevkalade inşallah herkese yardımcı olmuştur. Thank you

Zehra Betül Atasoy / İstanbul

Çok beğendim teşekkür ederim.

Cihan Acar / Hakkari

Perfect

Metin Metkin / Konya

“MUHTEŞEMMMMMM”

Mahir genc / Diyarbakir

Çok güzel örnekler verdiginiz için teşekkür ederim

yudum / antalya

çok güzel anlatmışsınız

EBRU ŞEN / DÜZCE

çok güzel anlatmışsınız.... tebrikler

Gülşah / İstanbul

Süper anlatım, çok iyi sunum. Tebrikler!

Canan / Ankara

Şimdiye kadar gördüğüm en düzenli grammer notları

Sait murre / Trabzon

Cok guzel ornek olmus

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL