NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) bir cümle yaparken önce özne yazılır, sonra yardımcı fiil ve asıl fiilin ing eki almış hali ile cümle tamamlanır.

 

Özne + Yardımcı fiil + Asıl fiilin ing eki almış hali

I am attending a business meeting right now.   Ben şu anda bir iş toplantısına katılıyorum.

 

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) örnek cümleler 

I am sitting down because I am tired.
Ben oturuyorum, çünkü yorgunum. 
 
I am not learning German, because this is an English class.
Ben Almanca öğrenmiyorum, çünkü bu bir İngilizce sınıfı. 
 
Who are you writing to?
Sen kime yazıyorsun? 

My friend is studying really hard for her exams this week.
Benim arkadaşım bu hafta sınavları için çok çalışıyor. 
 
I am reading a really interesting book now.
Ben şimdi gerçekten ilginç bir kitap okuyorum. 
 
I am seeing my dentist on Wednesday.
Ben Çarşamba günü dişçimi görüyorum. 
 
Polly is coming for dinner tomorrow.
Polly yarın akşam yemeğine geliyor. 
 
Are you doing anything tonight?
Sen bu akşam her hangi bir şey yapıyor musun? 
 
We aren’t going on holiday next week.
Biz gelecek hafta tatile gitmiyoruz.

Where are you studying?
Sen nerede çalışıyorsun? 
 
What are you doing these days? Working? 
Sen bugünlerde ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?

What are you doing at the weekend?
Sen hafta sonu ne yapıyorsun? 
 

Peter and Mary are going out.
Peter ve Mary dışarı çıkıyorlar. 

 My brother isn’t eating with us tonight.
Benim kardeşim bu akşam bizimle yemiyor. 
 

My cousins aren’t going to France this year. They’re going to Thailand. 
Benim kuzenlerim bu yıl Fransa’ya gitmiyorlar. Tayland’a gidiyorlar. 
 

Am I talking too much?
Ben çok mu konuşuyorum? 
 

Is that your dog barking?
Bu havlayan senin köpeğin mi? 
 

Are you participating in the competition next week?
Sen gelecek hafta yarışmaya katılıyor musun? 
 

Which route are you taking to the conference this week?
Sen bu hafta konferansa hangi yoldan gideceksin? 
 

Who am I sending to the meeting?
Ben toplantıya kimi gönderiyorum? 
 

I’m just leaving work.
Ben şimdi işten çıkıyorum. 
 

Please be quiet. The children are sleeping.
Sen lütfen sessiz ol. Çocuklar uyuyor. 
 

Michael is at university. He’s studying history. 
Michael üniversitede. O, tarih okuyor.
 
These days most people are using email instead of writing letters. 
Bu günlerde insanlar mektup yazmak yerine e-posta kullanıyorlar. 
 

What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? 
Bugünlerde gençler ne tür giysiler giyiyorlar?

My uncle is telling me a story.
Amcam bana bir hikaye anlatıyor.

I am giving him money.
Ben ona para veriyorum.

The boys are eating apples.
Çocuklar elma yiyorlar.

Your dog is barking in the garden.
Sizin köpeğiniz bahçede havlıyor.

The cat is drinking milk.
Kedi süt içiyor.

The cat and the mouse are running.
Kedi ve fare koşuyorlar.

The white cat is sleeping near the stove.
Beyaz kedi sobanın yakınında uyuyor.

Your mother is cooking in the kitchen.
Annen mutfakta yemek pişiriyor.

You are writing a letter.
Sen bir mektup yazıyorsun.

Our horse is running in the field now.
Şimdi bizim atımız tarlada koşuyor.

Our horses are running in the field.
Bizim atlarımız tarlada koşuyorlar. 
 
They are swimming in the swimming pool.
Onlar yüzme havuzunda yüzüyorlar.

We are swimming in the sea.
Biz denizde yüzüyoruz.

The children are drinking milk now.
Çocuklar şimdi süt içiyorlar.

My sister is writing a story.
Benim kız kardeşim bir hikaye yazıyor.

Ali and Ayşe are sitting under the tree.
Ali ve Ayşe ağacın altında oturuyorlar.

Ali is brushing his shoes now.
Ali şimdi ayakkabılarını fırçalıyor.

The dog is running after the cat.
Köpek kedinin arkasından koşuyor.

I am drawing a picture of a bird.
Ben bir kuş resmi yapıyorum.

They are watching the television.
Onlar televizyon izliyorlar.

Ali is drawing a map of Turkey.
Ali bir Türkiye haritası çiziyor.

My sister is reading an English book.
Kız kardeşim İngilizce bir kitap okuyor.
 
The little girl is playing with her doll.
Küçük kız bebeği ile oynuyor.

Ayşe is speaking to her friends now.
Ayşe şimdi arkadaşları ile konuşuyor.

The birds are flying in the air.
Kuşlar havada uçuyor.

Some birds are singing on a tree.
Bazı kuşlar bir ağacın üzerinde ötüyorlar.

The leaves of the trees are falling.
Ağaçların yaprakları düşüyor. (dökülüyor)

I am thinking about you right now.        
Ben tam da şimdi seni düşünüyorum.

You are still reading that book.        
Sen hala o kitabı okuyorsun.

We are waiting for Selma at the moment.         
Biz şu anda Selma’yı bekliyoruz.

They are running to the bus station now.    
Onlar şu anda otobüs durağına koşuyorlar.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta
En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle
İngilizce Alfabe
Active Passive Voice (İngilizce Etken Edilgen Cümleler)
İngilizce Şahıs Zamirleri

 


Kıymetli Öğrencimiz,  Önümüzde yeni hedeflere ve başarılara açık yeni bir yıl var. 2024 yılının atılım ve başarı yılınız olması için, kuruluşumuzun İngilizce Eğitim Setlerini mutlaka incelemenizi size içtenlikle tavsiye ediyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız
 

 

Present Continuous Tense olumlu cümleler

Ayşe is talking on the phone at the moment.
Ayşe şu anda telefonla konuşuyor.
 

Dilek is making pizza now.
Dilek şu anda pizza yapıyor.
 

Elif is learning swimming these days.
Elif bu günlerde yüzmeyi öğreniyor.
 

Emre and his friends are playing ice hockey.
Emre ve arkadaşları buz hokeyi oynuyor.
 

He is playing computer games now.
O, şimdi bilgisayar oyunları oynuyor.
 

He is studying Russian at college.
O, üniversitede Rusça okuyor.
 

He is writing articles on different topics.
O, farklı konularda makaleler yazıyor.
 

He is eating a lot these days.
O, bu günlerde çok yiyor.
 

I am helping him to do the task.
Ben ona görevi yapmasına yardım ediyorum.
 

I am learning to play the guitar.
Ben gitar çalmayı öğreniyorum.
 

I am reading lots of books these days.
Ben bu günlerde çok kitap okuyorum.
 

I am working on a new project.
Ben yeni bir proje üzerinde çalışıyorum.
 

It is getting darker earlier each evening.
Hava her akşam daha erken kararıyor.
 

My mom is cooking beef with cabbage.
Annem lahana ile dana eti pişiriyor.
 

My mother is cooking dinner in the kitchen now.
Annem şu anda mutfakta yemek pişiriyor.
 

My mother is going to the dentist tomorrow.
Annem yarın dişçiye gidiyor.

She is all telling me different stories.
O, bana farklı hikayeler anlatıyor.
 

She is drinking coffee.
O, kahve içiyor.
 

She is having breakfast at the moment.
O, şu anda kahvaltı yapıyor.
 

She is listening to music now.
O, şimdi müzik dinliyor.
 

She is studying to become a science teacher.
O, fen bilgisi öğretmeni olmak için çalışıyor.
 

She is travelling around the world.
O, dünyayı dolaşıyor.
 

She is studying for masters.
O, master için çalışıyor.
 

She is playing with her dog outside.
O, dışarıda köpeğiyle oynuyor.
 

The gardener is working in the garden at this time.
Bahçıvan şu anda bahçede çalışıyor.
 

The lyricist is writing realistic songs.
Söz yazarı gerçekçi şarkılar yazıyor.
 

The poet is writing romantic poems.
Şair romantik şiirler yazıyor.
 

They are going to the library.
Onlar kütüphaneye gidiyorlar.
 

They are playing football now.
Onlar şimdi futbol oynuyorlar.
 

They are reading quietly before bedtime.
Onlar yatmadan önce sessizce okuyorlar.
 

They are spending this week in Paris.
Onlar bu haftayı Paris'te geçiriyorlar.
 

We are baking a cake.
Biz kek pişiriyoruz.
 

We are coming for shopping in this market.
Biz bu markete alışverişe geliyoruz.
 

We are currently looking for individuals who have experience in customer service.
Biz şu anda müşteri hizmetlerinde tecrübesi olan bireyler arıyoruz.
 

We are fighting over which tv show to watch.
Biz hangi diziyi izleyeceğimiz konusunda kavga ediyoruz.
 

We are going to a movie tonight.
Biz bu gece sinemaya gidiyoruz.
 

We are studying English and Spanish.
Biz İngilizce ve İspanyolca öğreniyoruz.
 

We are watching a movie on Netflix.
Biz Netflix'te bir film izliyoruz.
 

We are working on a new project.
Biz yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz.
 

We will rent a flat but for the time being, we are staying at our friend’s house.
Biz bir daire kiralayacağız ama şimdilik arkadaşımızın evinde kalıyoruz.
 

While you are studying, I will make a cake for you.
Sen çalışırken, ben senin için bir pasta yapacağım.
 

You are washing the dishes.
Sen bulaşıkları yıkıyorsun.

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Present Continuous Tense olumsuz cümleler 

 

I am not quarrelling with you.
Ben seninle tartışmıyorum

 

I am not staying at the hotel.
Ben otelde kalmıyorum.

 

Sue is not working very hard.
Sue çok fazla çalışmıyor.

 

It isn’t raining.
Yağmur yağmıyor.

 

He is not drinking coffee.
O, kahve içmiyor.

 

You aren’t listening to the teacher.
Sen öğretmeni dinlemiyorsun.

 

We are not talking to the people that live next door.
Biz yan tarafta yaşayan insanlarla konuşmuyoruz.

 

You are not driving your car carefully.
Sen arabanı dikkatli sürmüyorsun.

 

She is not drinking tea now.
O şimdi çay içmiyor.

 

He isn’t selling a newspaper at the weekend. 
O, hafta sonları gazete satmıyor.

 

I am not using the calculator.
Ben hesap makinesini kullanmıyorum.

 

I am not helping him to do his homework.
Ben, ona ödevini yapmasına yardım etmiyorum.

 

The children aren't playing in the garden. 
Çocuklar bahçede oynamıyorlar.

 

You are not running.
Sen koşmuyorsun.

 

My classmates are not studying in groups.
Benim sınıf arkadaşlarım gruplar halinde çalışmıyorlar.

 

I am not meeting my boyfriend tonight.
Ben bu gece erkek arkadaşımla buluşmayacağım.

 

Present Continuous Tense soru cümleleri

What are you studying now?
Sen şu anda ne çalışıyorsun?

 

What is she doing?
O, ne yapıyor ?

 

Is he not wearing new clothes?
O yeni kıyafetler giymiyor mu?

 

When is he working?
O, ne zaman çalışıyor?

 

Are you not buying tickets?
Sen bilet almıyor musunuz?

 

Who are we meeting?
Biz kiminle buluşuyoruz?

 

Are you watching football on television?
Sen televizyonda futbol mu izliyorsun?

 

Why is it raining?
Neden yağmur yağıyor?

 

Are you listening to romantic songs?
Sen romantik şarkılar mı dinliyorsun?

 

Why is she eating chocolate?
O neden çikolata yiyor?

 

Are they coming?
Onlar geliyorlar mı?

 

Are you coming to our home?
Sen evimize geliyormusun?

 

How are they travelling?
Onlar nasıl seyahat ediyorlar?

 

Are you eating ginger?
Sen zencefil yiyor musun?

 

Are you looking for a job?
Sen iş mi arıyorsun?

 

Are you reading that newspaper?
O, gazeteyi okuyor musun?

 

Is it raining?
Yağmur yağıyor mu?

 

Are they not taking the examination?
Onlar sınava girmiyorlar mı?

 

Are we meeting at six?
Biz altıda buluşuyor muyuz?

 

Is she doing her homework?
O, ödevini yapıyor mu?

 

Aren't they sleeping in the big room?
Onlar, büyük odada uyumuyorlar mı?

 

Why isn't he working today?
O neden bugün çalışmıyor?

 

İngilizce Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense test

 

 

İngilizce zamanlar (tensler)

Simple Present Tense

Simple Future Tense

Future Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Karşılaştırması

İngilizce gramer konu anlatımları

 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi   sayfasında bulabilirsiniz.
 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Berivan zerener / Ağrı

Süper olmuş. Teşekkür ederim :)

Erva Gül Güngör / Antalya/Manavgat

Çok iyi yardımcı oldu çok teşekkürler

Metin ÇİÇEK / Adıyaman

Çok güzel örnekler var konuyu hemen öğrendim tavsiye ederim

Resul bozkurt / Mardin

Bence efsane örnekler yapanların eline sağlık mükemmel ???

Namık hakkı / istanbul

Harika

elifasmin / mersin

cok güzel,

Esra hanoglu / Erzurum

Güzel örnekler var konuda yardımcı oldular bana tavsiye ederim

Defne Aydın / Ankara

since ve for u bir türlü birbirinden ayıramıyodum. şimdi anladım teşekkürler.

Muhammet Ali / Konya

Çok verimli oldu teşekkür ederim :)

beyan fırat / ankara

Çok güzel örnekler sağ olun

Ayşe Işıl / istanbul

Quiz zamani mukemmel oldu elinize saglik

hülya / gaziantep

süperrr çok işime yaradı teşekkürler

Rabia nur koyun / İstanbul

Harika örnekler

Mert Alplacin / Kocaeli

Mikemmel anlatmaya gerek yok

Mehmet akif utkan / İstanbul

Çok güzel ya daha ne istiyim

KAYRA ÖZVATAN / İzmir

Çok başarılı

Dağhan aslan / Amerika

Çok iyi helal olsun

Nejdet Alsancak / Adana

İlgili sunum gerçekten harika hazırlanmış, çok öğretici...

ceylan / adana

Çok iyi çok teşekkürler

Yusif Məmmədzadə / Bakü

Çok işime yaradı

Banu Akşehir / İstanbul

çok güzel

Ümmü / İstanbul

Helal valla süper bi sayfa

Kubra yildiz / İstanbul

bol örnekler için teşekkürler

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL