NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Cümleler

English Sentences - İngilizce Cümleler

İngilizce cümleler (English sentences) deyince, öncelikle gramer açısından cümleler akla gelir. Bu konunun tamamını  İngilizce gramer  bölümümüzde  Yapılarına göre İngilizce cümle çeşitlerine toplu bakış  linkimizde inceleyebilirsiniz. Bu sayfamızda sadece özet olarak kısaca görelim.
 
İngilizce cümleler yapılarına göre üç bölüme ayrılır.

  1. Basit cümle (Simple Sentence)  
  2. Bağlı cümle (Compound Sentence)  
  3. Birleşik cümle (Complex Sentence)  

1) Basit bir cümlede, en az bir özne bir fiil, genellikle de bir özne, bir fiil, bir nesne ve bazen dolaylı tümleç bulunur. Bu kelimeler bir arada bir anlam ifade ederler.

I will write a letter to Ayşe tomorrow. 
Ben yarın Ayşe’ye bir mektup yazacağım.

2) Bağlı cümlelerde iki, ya da daha fazla cümle, bir, ya da daha çok bağlaçla birbirine bağlanmıştır. Bu cümlelerden her birinde bir özne ve bir fiil vardır. Yani her biri tek başına bir anlam ifade eder. Fakat bu bağlaçların coordinate conjunctionlar olması gerekir.  

And, but, because, then, as well, so, or, eithter… or, neither… nor, not only… but gibi.

Subordinate conjunction lar gibi kendisinden sonra gelen cümleyi tam cümle halinden, yan cümle haline çevirmezler. İki basit cümleyi sadece birbirine bağlarlar. 

I went to London and I saw Ayşe. 
Londra’ya gittim ve Ayşe’yi gördüm. 

I ate ice-cream but Ayşe didn’t eat. 
Ben dondurma yedim fakat Ayşe yemedi.

I learned English perfectly because I studied very hard. 
İngilizce’yi mükemmel öğrendim çünkü çok çalıştım.  

My mother washed the vegatables then she cut them into little pieces. 
Annem sebzeleri yıkadı sonra küçük parçalara kesti.  

I was drinking tea and Ayşe was drinking coffee. 
Ben çay içiyordum ve Ayşe kahve içiyordu.

I saw Ali yesterday but he didn’t see me. 
Dün ben Ali’yi gördüm fakat o beni görmedi.

3) Birleşik cümlelerde ise bir ana cümle (main clause) bir, ya da daha çok yan cümle (subordinate clause) bulunur. Bir yan cümlede bir özne ve bir fiil bulunmasına rağmen tek başına bir anlam ifade etmez. Bu cümleler ancak bir bağlaç ya da bir ilgi zamiri (relative pronoun) ile bir ana cümleye bağlandıkları zaman bir anlam kazanırlar. 

That is the house which I want. 
Şu benim istediğim evdir.  

He was watching television when I came in. 
Ben içeri girdiğim zaman o, televizyon izliyordu.

Ali couldn’t go to England although he wanted very much. 
Ali çok istemesine rağmen İngiltere’ye gidemedi. 

 

Aşağıda İngilizce Mulakat - 1 öğrenim videosunu İngilizce Eğitim Setlerimizden bir örnek video olarak görmektesiniz.
 


Birleşik cümleler üç bölümde incelenir.

  • Noun clauses (İsim cümlecikleri)  
  • Adjective clauses (Sıfat cümlecikleri)  
  • Adverb clauses (Zarf cümlecikleri)  
     

Noun clauses (İsim cümlecikleri)  

İsim cümlecikleri ismin yerini tutan yan cümlelerdir. isim cümleciklerinde kullanılan bağlaçlar genellikle şunlardır. That, whether (or not), if, what, how, who, which, where, whom, howmany, howmuch, whatever.  
İsim cümlecikleri bir ana cümlede özne veya nesne görevi yaparlar.  

I bought a book. 
Ben bir kitap satın aldım.  

Cümlesinde a book nesnedir. şimdi onun yerine bir isim cümleciği konulduğunda; 
 
I bought what you wanted. 
Ne istedinse satın aldım.

What you wanted bir  isim cümleciğidir. Ne istedinse anlamına gelir. Burada what bağlacı you wanted tam cümlesini bir yan cümle haline getirmiştir. Bu yan cümleyi whatever bağlacı ile de kullanılabiliriz.

I bought whatever you wanted. 
Her ne istedinse satın aldım.

Ana cümlenin öznesi olarak kullanılan isim cümleciğine bir örnek;

Whoever visits our village doesn’t want to leave. 
Köyümüzü kim ziyaret etse ayrılmak istemez.           Whoever visits ana cümlenin öznesidir.  

I know what it is to be young. 
Ben genç olmak nedir bilirim.

But you don’t know what it is to be old. 
Fakat, sen yaşlı olmak nedir bilmezsin.

I couldn’t understand why she left me. 
Onun beni neden terkettiğini anlayamadım.

I don’t know who broke the window. 
Camı kimin kırdığını bilmiyorum.

Indirect cümlelerde that bağlacı ile bağlanmış olan, aktarılan sözler genellikle isim cümlecikleridir.
 
He said that he was a carpenter. 
O, marangoz olduğunu söyledi.

Adjective clauses (Sıfat cümlecikleri)  

Sıfat cümlecikleri, ana cümle içinde bir sıfatın yerini tutan cümleciklerdir. Sıfatlar isimleri nitelediklerine göre bunlar da isimleri nitelerler.
Sıfat cümlecikleri who, whom, which, that ve whose ile kuruluyorlardı.

Last night I saw the girl who loves my brother. 
Dün gece kardeşimi seven kızı gördüm.

The girl whom you met in our home is my cousin. 
Bizim evde tanıştığınız kız benim kuzenimdir.

The flowers which you brought me were very beautiful. 
Bana getirdiğin çiçekler çok güzeldi.

The book that I read was very interesting. 
Okuduğum kitap çok ilginçti.

The boy whose eyes are green is Ayşe’s brother. 
Yeşil gözlü çocuk Ayşe’nin kardeşidir.

Devamı>>
 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Mektup - E-mail yazmak

İngilizce Mektup Arkadaşı (Pen Friend)

İngilizce Gramer

İngilizce Cümle Kurmak

İngilizce cümle kurmak, yazı dilinin de gelişmesine yardımcı olur. İngilizce cümleler kurmak, kelimelerin yazılışlarını öğrenmek için yapılması gereken en zevkli uğraştır. İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için, özellikle çalışmaları arasında çok önemli bir yere sahip olması gereken, İngilizce cümleler kurmak, okumak ve Türkçe çevirisini yapmak, İngilizce öğrenmeyi ve anlamayı hızlandırır.
 
İngilizce cümleler yazmak için, çeşitli bahaneler bulunabilir. Örneğin bir arkadaşa mektup yazmak veya küçük hikaye yazmaya çalışmak. Ya da okuduğunuz İngilizce bir yazının özetini çıkarmak. Bu çalışmaları yaparken, başlangıçta kısa cümleler kurmak, daha sonra İngilizce bilgi seviyesi yükseldikçe, uzun ve bağlı cümleler şeklinde yazılarak geliştirilebilir.

Cümle Kurma İngilizcenizi Geliştirir

Okumak ve yazmak, İngilizce öğrenenleri motive eden, eğlenceli bir çalışmadır. Kişi uzun ve düzgün cümleler kurabildiğini gördükçe, hem gramer hem kelime hem de yazı dilinde kendini geliştirdiğini görür ve şevkle İngilizcesini geliştirmeye devam eder.
 
 İngilizce cümle kalıpları 

Sayfamızın bu bölümünde   İngilizce cümle kalıpları ve İngilizce cümle çeviri gibi konuları inceleyeceğiz.

İngilizce cümle kalıpları

Sitemizin İngilizce cümleler sayfasında, bir miktar İngilizce bilen bir kişinin, herhangi bir amaçla yaptığı seyahatte veya Türkiye’de karşılaştığı bir yabancı ile İngilizce konuşma imkanını sağlamak için, çeşitli yaşantılarda onun ihtiyacı olabilecek İngilizce cümle kalıpları, bir sözlük havasında verilmektedir. Bu nedenle cümleler, önce Türkçe düşünülmüş ve sonra İngilizce olarak verilmiştir. Karşılaşabileceğiniz tüm yaşantı dilimlerindeki olası kalıp İngilizce  cümleler kullanılmaya çalışılmıştır.
 
Kullanılma alışkanlığı fazla olan cümle kalıpları belleğinize yerleştirilirse, yeri geldiği zaman Türkçe düşünüp, çeviri yapmak yerine, doğruca bildiğiniz cümle kalıbı kullanılır. Böylece İngilizce konuşma beceriniz artar.

İngilizce Cümle Çeviri

Cümle çeviri çalışması, İngilizce öğrenme uğraşına çok yardımcı olan bir çalışmadır. Sayfamızda gördüğünüz, karşılıklı konuşmalarda geçen İngilizce cümleler gibi çok çeşitli konuları, İngilizce cümle çeviri çalışması şeklinde kendiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde cümle çeviri denemesi yapmak, İngilizce çalışmanın en faydalı yöntemlerinden biridir. 
 
İngilizce cümleler sayfamızdaki tüm içerikler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın İngilizce eğitim setlerinden alınmıştır. Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim setleri  cümle kurma konusunda ve genel olarak İngilizcenizi mükemmele ulaştırmak için en hızlı, en kolay ve en ekonomik yoldur.

Aşağıdaki kısa hikayelerde, önce türkçe cümle, altında İngilizce cümle ve son satırda cümlelerin okunuşu  yer almaktadır. Böylece konu ile ilgili kalıp İngilizce cümle okunuşları ve anlamları kolaylıkla belleğinize yerleşir.

 

İngilizce Selamlaşma, Tanışma - Greetings, Introductions

 

 ingilizce cümleler selamlaşma, tanışma | Greetings, introductions

İngilizce cümleler bölümümüzün ilk örneği olarak selamlaşma ve tanışma sırasında kullanabileceğiniz cümleler,  Türkçe karşılıkları ve Türkçe telaffuzları ile birlikte aşağıda verilmektedir.
 
Merhaba!
Hello!
helo:

Selam!
Hi!
hay

Hoşgeldiniz.
Welcome.
velkam

Günaydın.
Good morning.
gud morning

İyi akşamlar.
Good evening.
gud ivning

İyi geceler.
Good night.
gud nayt

Nasılsınız?
How are you?
hav ar yu

İyiyim, teşekkür ederim.
Fine, thanks.
fayn tenks

Nasıl gidiyor?
How’s it going?
havz it going

Şöyle, böyle.
So, so.
so so

Fena değil.
Not bad.
nat bed

Benim Adım Ahmet Yıldırım.
My name is Ahmet Yıldırım.
may neym iz ahmet yıldırım

Sizin adınız nedir? 
What is your name?
vat iz yor neym

Nerelisiniz?
Where are you from?
ver ar yu from

Türkiye’liyim.
I am from Turkey.
ay em from törkiy

Öğrenci misiniz?
Are you a student?
ar yu e studınt

Evet, ben Yıldız Ünversitesinde okuyorum.
Yes, I’m studying at Yıldız University.
yes aym stadiying et yıldız yuniversiti

Çalışıyor musunuz?
Do you work?
du yu vörk

Evet, bir şirkette bilgisayar programcılığı yapıyorum.
Yes, I am a computer programmer in a company.
yes ay em e kompyutır programır in e kampani

 

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta
 

İngilizce Rica, İstek - Requests

 

ingilizce cümleler rica, istek | requests
 
Rica ederken veya istek yaparken kulllanabileceğiniz cümleler,  Türkçe karşılıkları ve Türkçe telaffuzları aşağıda verilmektedir.
 
İmdat!
Help!
help

Lütfen, bana yardım edebilir misiniz?
Can you help me, please?
ken yu help mi pli:z

Bana Piccadilly meydanının nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?
Can you tell me where Piccadilly Circus is?
ken yu tel mi ver pikadilli sörkıs iz

Lütfen, daha yavaş konuşunuz.
Speak more slowly, please.
spi:k mor slovli pli:z

Lütfen onu benim için yazınız.
Write it down for me, please.
rayt it davn for mi pli:z

Bir telefon edebilir miyim?
Can I make a phone call?
ken ay meyk e fo:n ko:l

Kaleminizi ödünç alabilir miyim?
Can I borrow your pen?
ken ay borov yor pen

Bana bir iyilik yapabilir misiniz?
Can you do me a favour?
ken yu du mi e feyvır
 

 

İngilizce Teşekkür Etme - Thanking

 

 ingilizce cümleler | teşekkür etme - thanking
 
Teşekkür ederken kullanabileceğiniz cümleler,  Türkçe karşılıkları ve Türkçe telaffuzları aşağıda verilmektedir.
 
Çok teşekkür ederim.
Thank you very much.
tenk yu veri maç

Teşekkürler
Thanks
tenks

Her şey için teşekkürler.
Thanks for everything.
tenks for evriting

Bir şey değil.
Not at all.
nat et ol

Bir şey değil.
You are welcome.
yu ar velkam

Çok naziksiniz.
It’s very kind of you.
its veri kaynd ov yu
 

 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle
 

İngilizce Vedalaşma - Saying Good-Bye

 

 ingilizce cümleler | vedalaşma - good bye
 
Vedalaşırken kullanabileceğiniz cümleler,  Türkçe karşılıkları ve Türkçe telaffuzları aşağıda verilmektedir.
 
İyi eğlenceler.
Have a nice time.
hev e nays taym

İyi tatiller.
Have a nice journey.
hev e nays jorniy

Kendinize iyi bakın.
Take care.
teyk ker

Yakında görüşürüz.
See you soon.
si: yu su:n

Sonra görüşürüz.             
See you later.   
si: yu leytır         

Görüşürüz.                         
See you                               
si: yu     

Allaha ısmarladık.                           
Good bye.
gud bay

Güle güle.
Good bye.
gud bay
 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Günler

İngilizce Aylar

İngilizce Mevsimler

 

 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Nazife / Ankara

Güzel

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL