NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce metin çeviri, özellikle orta seviyede İngilizce bilen kişiler için çok keyifli bir uğraştır.
 
Öğrenim sürecinde, kişilerin kendi seviyelerine uygun İngilizce metinler üzerinde çeviri çalışması yapmaları, hatta bol bol okumaları çok faydalıdır. Örneğin, başlangıç seviyesindeki bir kişi, çocuk hikaye kitaplarıyla çalışmaya başlayabilir. Daha sonra, gençler için yazılan seriler okunabilir. Orta ve üstü seviyede olan kişiler ise, hem sanal ortamda, hem de yazılı formatta metin okuyabilir ve çeviri çalışmaları yapabilirler. Seviye biraz ilerledikten sonra ise, metin yazma denemeleri yapabilirsiniz.

İngilizce Türkçe Metin Çeviri

İngilizce - Türkçe metin çeviri, kişinin İngilizce’ye daha fazla hakim olmasına çok fayda sağlar. Metin çeviri denemesi yaparken, aranılan kelimeler ve anlatım dili, kişinin hem genel kültürünü geliştirir hem de yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olur.
 
Sitemizin bu bölümünde belli bir seviyeye ulaşmış kişilerin, konuşma becerilerine akıcılık getirme konusunda çok yararlı olan çeşitli çalışmalar yer almaktadır. 
 
Sitemizde yer alan konular çeşitli bilimsel çeviri veya aktüel konulardan seçilmiştir. Metin okuma ve çeviri yapma, hem konuşmanıza akıcılık kazandırır, hem de konuşma kalıplarının belleğinize yerleşmesini sağlar.
 
Sayfamızda incelemekte olduğunuz özet bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmıştır.Aşağıda ilk konumuz olan Serap nedir? adlı bir çalışmaya başlayalım.

What Is A Mirage? - Serap Nedir? 

Have you ever looked along a smooth road in hot weather and seen what appears to be a stretch of water where none exists? This is a mirage. It is caused by the air being heated in such a way that hot layers of air lie under cold layers. The cold air is thicker than the hot air and this causes light passing trough the layers to be bent. This bending gives the illusion of water, or even sends a picture of the scene many miles away.
Mirages often occur in the desert. Lakes are seen where there is really nothing but sand. And sometimes images of towns and palm trees appear and taunt the thirsty traveller. The same thing happens at sea, when ghostly ships are seen floating in the sky.
It is easy to tell a mirage from the real thing, however, because the objects in it are all upside down. This is caused by the way the rays of light are bent.

 

Hiç sıcak bir havada düz bir yol boyunca baktınız ve var olmayan bir su birikintisi gördünüz mü? Bu bir seraptır. Bu soğuk hava tabakasının altında bulunan, sıcak hava tabakası nedeniyle meydana gelir. Soğuk hava, sıcak havadan, daha kalındır. Bu hava tabakaları içinden geçen ışığın kırılmasına neden olur. Bu kırılma, su hayalini verir, ya da manzaranın bir görüntüsünü kilometrelerce uzağa gönderir.
Seraplar, çoğunlukla çöllerde meydana gelir. Aslında kumdan başka hiç birşey bulunmayan yerlerde göller görünür. Ve bazen palmiyelerin ve kasabaların hayali görünür ve susamış gezginle alay eder. Havada yüzen hayalet gemiler göründüğünde, aynı şey denizde olur.
Bir serabı, gerçek bir şeyden ayırmak kolaydır, çünkü içindeki cisimlerin, hepsi başaşağıdır. Bu, güneş ışınlarının kırılması nedeniyledir. 

 

How Can Ice Burn You? - Buz Sizi Nasıl Yakar? 

The burning sensation you get when you touch something hot, say a hot poker, is caused by the effect of the heat on the nerve-endings in your fingers. These nerve endings flash a message to the brain, in the form of a stab of pain, that says something dangerous is happening to the fingers. The brain flashes a message back to tell the fingers to drop the poker.
In the same way you can get a burning sensation by holding your hand against a block of ice. It is not so severe as the pain caused by something hot, but is very similar in feeling, and is caused by the body’s heat being suddenly taken away from the nerve-endings. The burning feeling lingers on in both cases because the sensitive nerve-endings have been damaged by the sudden change in temperature.

 

Sıcak bir şeye, örneğin bir maşaya, dokunduğunuz zaman duyduğunuz yanma duygusunun nedeni, ısının parmaklarınızdaki sinir uçlarına yapmış olduğu etkidir. Bu sinir uçları beyne, bir süngü dürtmesi biçiminde bir mesaj göndererek, parmaklara tehlikeli birşey olduğunu bildirir. Beyin parmaklara, maşayı bırakmasını söyleyen bir mesajı gönderir.
Aynı şekilde bir buz kalıbını tutarak, bir yanma hissi duyabilirsiniz. Sıcak bir şeyin verdiği kadar şiddetli değil, fakat çok benzer bir duygudur ve vücut ısısının ansızın sinir uçlarından çekilmesinden kaynaklanmaktadır. Yanma hissi kolay kolay gitmez, çünkü duyarlı sinir uçları ani ısı değişikliğinden zarar görmüşlerdir. 

 

İngilizce Metin ile ilgili diğer bazı konu başlıklarımız

Fosiller Nelerdir?   Tıklayınız

Güneş Besinlerimizi Nasıl Etkiler?   Tıklayınız

Üç Adam Ve Bir Tren   Tıklayınız

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL