NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Mektup Arkadaşı (Pen Friend Mektubu)

Mektup arkadaşı - Penfriend mektubu kalıbı

Mektup Arkadaşı - Pen Friend Mektubunu Nasıl Yazalım?

Sitemizin penfriend bölümünde ilk olarak size bir mektup arkadaşı - penfriend ile yazışabilmek için değişik kişilerce ve değişik durumlarda kullanılmak üzere isteğe göre değiştirilerek kullanılabilecek bir mektup çatısı veriyoruz.

Aşağıda bulacağınız bu kalıp mektubu her öğrencimiz kendi isteğine göre uygulayabilecektir. Önce numara sırası ile verilen mektubun boşluklarına, yine aynı numara sırası ile verilen seçeneklerden arzu ettiklerinizi alarak kullanınız.
 
Genellikle bir penfriend mektubunda yazılması gereği duyulan bölümler, kalıbımızda sıra ile ve bir düzen içinde açıklanarak, verilmiştir. Ayrıca, bu düzen içinde en çok kullanılma ihtimali olan meslek ve hobi gibi konuların çeşitleri de İngilizce ve Türkçeleri ile birlikte verilmektedir. Siz kendi durumunuza göre kullanmak istediğiniz kelimeleri tercihler listesinden seçip kalıbın uygun yerine yerleştireceksiniz.
 
Eğer kullanmak istediğiniz bir kelime listede yoksa sözlükten bakarak veya aklınızdan, yine kalıbın uygun yerine yerleştirerek kullanabilirsiniz.
Yani bu kalıbı her öğrencimiz kendi durumuna ve özelliklerine göre değiştirerek kullanabilir. Bu çalışma İngilizce öğrenim çalışmasının başlarında olan öğrencilerimize bir ilk adım çalışmasıdır.

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Mektup Arkadaşı - Penfriend Mektubu Kalıbı

My name is ( 1 )
I am a Turkish ( 2 ) I am ( 3 ) years old.
I am a student ( 4 ) it is a ( 5 ) school.
I have ( 6 ) brother(s) and ( 7 ) sister(s).
My father is a/an ( 8 )
I am learning English ( 9 )
I live in a ( 10 ) Its name is ( 11 )
It is famous because of it’s ( 12 )
 
How old are you? Do you go to school?
How many sisters and brothers have you?
 
My hobby is ( 13 ) what is your hobby?
hobbies are are hobbies?
 
Please write me about yourself and your family.
I hope to hear from you soon. 
Your sincerely. 
 
Penfriend mektubu kalıbımızın numaralarla belirtilmiş boşluklarına, aşağıdaki penfriend kalıbı seçenekleri listesinden, kişiselleştirerek ve isteğinize uygun olarak kendi penfriend mektubunuzu yazabilirsiniz.
 
Benim ismim ( 1 )’dir.
Ben bir Türk ( 2 ) yum. Ben ( 3 ) yaşındayım.
Ben bir ( 4 ) yim. O bir ( 5 ) okuludur.
Benim ( 6 ) erkek kardeşim ve ( 7 ) kız kardeşim var.
Benim babam ( 8 ) dir.
Ben İngilizceyi ( 9 ) öğreniyorum.
Ben bir ( 10 ) da oturuyorum.
O ( 11 ) i ile ünlüdür. Onun ismi ( 12 ) dir.
 
Kaç yaşındasınız? Okula gidiyor musunuz?
Kaç tane kız kardeşiniz ve erkek kardeşiniz var?
 
Benim merakım ( 13 ) dir. Sizin merakınız nedir?
meraklarım meraklarınız nelerdir?
 
Lütfen bana siz ve aileniz hakkında yazınız.
Sizden yakında haber almayı ümit ediyorum.
Sevgilerimle. 

Mektup Arkadaşı - Penfriend Kalıbı Seçenekleri

 Penfriend mektubunun seçeneklerini aşağıdan alarak, kendi penfriend mektubunuza ekleyebilirsiniz.
 
1- Adınız ve soyadınız
2- Erkek / Kız Boy / Girl
3- Yaşınız 13, 14,.......... 20, 26
4- İlk okulda / orta okulda / lisede / bir teknik okulda / üniversitede.
In elementary school / in secondary school / in Lycee / in a technical school / at the university.
5- Bir devlet / bir özel. a state / a private
6- Erkek kardeşlerinizin sayısı.
7- Kız kardeşlerinizin sayısı.
8- Bir öğretmen / bir doktor / bir işadamı / bir bilgisayar programcısı / bir teknisyen / bir web tasarımcısı / bir avukat / bir marangoz / bir dükkan sahibi / bir kasap / bir diş hekimi / bir mühendis / bir şoför / bir memur / bir ressam / bir çiftçi / bir postacı / bir aşçı / bir garson / bir berber / bir kuaför / bir muhasebeci / bir müdür / bir iktisatçı / bir tercüman / bir itfaiye / bir polis / bir subay.
A teacher / a doctor / a business man / a computer programmer / a technician / a web designer / a lawyer / a carpenter / a shopkeeper / a butcher / a dentist / an engineer / a driver / a clerk / a painter / a farmer / a postman / a cook / a waiter / a barber / a hair dresser / an accountant / a manager / an economist / an interpreter / a fireman / a policeman / an officer
9- Kendi kendime / okulda by myself / at school.
10- Kasaba / şehir / köy town / city / village
11- Bulunduğunuz şehir, kasaba veya köyün adı.
12- Turistik yerler / meyvalar / gül bahçeleri / peri bacaları / yazlık tatil yerleri / tarihi harabeler / tarihi yerler / kavunlar / halılar / çağlayanlar / elmalar / koyunlar / kediler / deri / zeytinler / peynir / kış sporları / çay ve fındık / kömür madeni.
Touristic places / fruits / rose gardens / fairy chimneys / summer resorts / historical ruins / historical places / melons / carpets / water falls / apples / sheep / cats / leather / olives / cheese / winter sports / tea and hazel nuts / coal mine.
13- Evde hayvan beslemek / yüzme / tırmanma / futbol / basketbol / kriket / hokey / pinpon / tenis / squash / kano / paten / kayak / kampçılık / balık tutma / fotoğraf çekme / pul biriktirme / kartpostal biriktirme / seyahat / pop müziği / halk müziği / klasik müzik / dans / şiir / avcılık.
Keeping pets / swimming / climbing / football / basketball / cricket / hokey / table tennis / tennis / squash / canoe / skating / skiing / camping / fishing / photography / stamp collecting / collecting of match boxes / collecting of postcard / travel / pop music / folk music / dancing / poetry / hunting.

Mektup Arkadaşı - Penfriend Mektubu Örnekleri

Şimdi, kalıbımızdan yararlanarak yazılmış bir penfriend mektubu örneği yapalım.

Dear Susan,
 
My name is Ahmet Öztürk. I am a Turkish boy. I am 16 years old. I am a student in lycee. It is a state school. I have two brothers and one sister. My father is an engineer. I am learning English at school. I live in a city. It’s name is Antalya. It is famous because of its summer resorts and historical ruins.

How old are you? How many sisters and brothers have you? My hobbies are football and stamp collecting. What are your hobbies?
Please write me about yourself and your family.
I hope to hear from you soon.
 
Yours sincerely
Ahmet Öztürk
 
Sevgili Susan,
 
Benim adım Ahmet Öztürk’tür. Ben bir Türk çocuğuyum. 16 yaşındayım. Lisede öğrenciyim. O bir devlet okuludur. İki erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var.
Babam mühendistir. Okulda İngilizce öğreniyorum. Bir şehirde yaşıyorum. Onun ismi Antalya’dır. Tatil yerleriyle ve tarihi harabeleri ile ünlüdür.
 
Sen kaç yaşındasın? Kaç tane kız ve erkek kardeşin var? Benim meraklarım futbol ve pul biriktirmekdir. Senin merakların nelerdir?
Lütfen bana kendin ve ailen hakkında yaz.
Yakında senden haber almak ümidiyle.
 
Sevgilerimle
Ahmet Öztürk
________________________________________________________________
 
Yine kalıbımızdan yararlanarak birkaç penfriend mektubu daha yapalım.
 
Dear Helen
Hello! I am John Harrison. I am 15 years old. I live in Ottowa, one of the biggest cities of Canada. The Canadians speak French and English. The names of the shops are written in French and English.
My parents, my brother and I live in a small flat. My father is a teacher in a private College. It is a big school. There are about two thousand students. I like it a lot. I play the piano. My favourite music is classical music. I like Beethoven, Bach and Mozart. I like hockey, that is my favourite sport.
I have got penfriends in Egypt and Italy.
How many penfriends do you have? What are your hobbies? Please write me about yourself, your family and about your country.
I hope to hear from you soon.
 
Yours sincerely.
John Harrison
 
Sevgili Helen,
Merhaba! Ben John Harrison. Ben 15 yaşındayım. Ottowa’da yaşamaktayım, Canada’nın en büyük şehirlerinden biri Ottowa’dır. Canada’lılar Fransızca ve İngilizce konuşmaktadırlar. Dükkanların isimleri Fransızca ve İngilizce yazılmış bulunmaktadır.
Ailem, ağabeyim ve ben küçük bir apartman dairesinde yaşamaktayız. Babam özel bir kolejde öğretmenlik yapmaktadır. O büyük bir okuldur. İki bin civarında öğrencisi bulunmaktadır. Ordan çok hoşlanıyorum. Piyano çalarım. En sevdiğim müzik klasik müziktir. Ben hokeyi severim, benim en çok sevdiğim spordur.
Mısır’da ve İtalya’da da kalem arkadaşlarım vardır.
Senin kaç tane kalem arkadaşın var? Hobilerin nelerdir? Lütfen bana kendinden, ailenden ve memleketinden bahset.
Yakında senden haber almayı ümid ediyorum.
 
Sevgilerimle.
John Harrison.
________________________________________________________________
 
Dear Sally,
Hello. My name is Tom. I am thirteen years old and I am a student here in Bridgetown, the capital of Barbados. My parents and I live in a large bungalow by the sea. My Dad is a pilot. He takes tourists from Barbados to other islands in the Caribbean. My mother works part-time. She is a secretary. I play the trumpet in the brass band and I’m on the cricket team at my school. One day I want to play cricket for the West Indies.
Outside school, my hobbies are water-skiing and stamp collecting. I’ve got pen-pals in Florida and Scotland. They send me British and American stamps for my collection. I have a pet turtle. I like it a lot.
I will be very glad if you write me and tell about you and your country.
Good-bye for now
 
Love
Tom
 
Sevgili Sally,
Merhaba. Benim adım Tom. On üç yaşındayım ve burada, Barbados’un başşehri olan Bridgetown’da öğrenciyim. Annem, babam ve ben deniz kıyısında büyükçe bir evde oturuyoruz. Babam pilottur. O Barbados’tan diğer Carribbean (Karaibler) adalarına turist taşır. Annem yarım gün çalışır. Sekreterdir. Okul bandosunda trompet çalıyorum ve okulun kriket takımındayım. Birgün Batı Hint Adaları için kriket oynamak istiyorum.
Okul dışında, hobilerim su kayağı yapmak ve pul biriktirmektir. Florida ve İskoçya’da kalem arkadaşlarım var. Onlar benim kolleksiyonum için Amerikan ve İngiliz pulları gönderiyorlar. Evde beslediğim bir kaplumbağam var. Onu çok seviyorum.
Eğer bana yazar memleketini ve kendini anlatırsan çok memnun olurum.
Şimdilik iyi günler
 
Sevgiler
Tom
________________________________________________________________

Dear Tom,
Hi! Thank you for your letter. I am fourteen years old and I live in Melbourne Australia. My Dad is an engineer, my Mum is a teacher and I have got an older brother, Jack. We all live in a bungalow just outside Melbourne. We have a swimming pool in our garden. You really need one here. It is so hot in the summer.
I have got several hobbies but my favorite is bird-watching. I have even got a pet bird. I like sport too, especially swimming. I am on the school team. I listen to a lot of pop music. I collect stamps as you do. I think we can send several stamps to each other.
Please write soon.
 
Love
Sally
 
Sevgili Tom,
Merhaba! Mektubun için teşekkür ederim. Ben ondört yaşındayım ve Avustralya Melbourne’da yaşıyorum. Babam mühendis, annem öğretmendir ve Jack adında bir ağabeyim var. Biz hepimiz Melburnun dışında bir evde oturuyoruz. Bahçemizde bir yüzme havuzu var. Burada gerçekten ona ihtiyacınız olur. Yazın o kadar sıcak olur ki.
Çeşitli hobilerim var, fakat en sevdiğim kuş gözlemektir. Hatta evde baktığım bir kuşum bile var. Sporu da severim. Özellikle yüzmeyi. Okul takımındayım. Çok pop müziği dinlerim. Senin gibi pul biriktiririm. Birbirimize çeşitli pullar gönderebileceğimizi zannediyorum.
Lütfen yakında yaz.
 
Sevgiler
Sally

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL