• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  İngilizce Edatlar (Preposition)


  İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce edatlar  prepositions  konusunu göreceğiz.

  İngilizce edatlar fiilerle, etkileri altında bıraktıkları kelime arasında ilgi kurarlar. 

  İngilizce’nin bir özelliği olarak edatlar, cümle içinde değişik konumlarda olabilirler. 

  İngilizce edatlar etkiledikleri isimler veya zamirlerden önce veya sonra gelebilirler.

  He walked around the field. 
  O, tarlanın etrafında yürüdü. (dolaştı)

  Around bir edattır. Çünkü etkisi altında olan 
  field (tarla) kelimesiyle walk (yürümek) fiilinin arasında ilgi kurmuştur.
   
  In  İçinde

  John is in the classroom. 
   John sınıfın içindedir. 

  He is in a bad temper. 
   Onun morali bozuktur. 

  Fish swim in water. 
   Balık (balıklar) suda yüzer.   

  He lives in London. 
   O, Londra’da oturur. 
   
  Into İçinde

  Mary fell into the sea. 
   Mary denize düştü. 
   
  My mother cuts the onion into thin slices. 

   Annem soğanı ince dilimlere keser. 
   
  I poured the water into the saucepan. 

   Suyu tencerenin içine döktüm. 
   
  He went into the army. 

   O, askere gitti. 
   
  Through Arasından

  Go through the door. 
  Kapının arasından git. (Kapıdan geç.)
   
  Beyond Ötesinde

  There is a green valley beyond the mountains. 
  Dağların ötesinde yeşil bir vadi vardır.
   
  On Üzerinde

  The book is on the table. 
  Kitap masanın üzerindedir.

  Don’t insist on his coming. 
  Onun gelmesinde ısrar etmeyin.

  It depends on his money. 
  O, onun parasına bağlı.

  It depends on my health.
  O, benim sağlık durumuma bağlı.

  Have you got any money on you? 
  Üzerinde hiç para var mı?

  I will go to Paris on Sunday. 
  Pazar günü Paris’e gideceğim.
   
  From -den, -dan

  He started from home at eight o’clock. 
  O, evden saat sekizde hareket etti.  

  He worked from morning till night. 
  O, sabahtan akşama kadar çalıştı.
   
  About Civarında, hakkında

  Walk about the square. 
  Meydanın civarında dolaş.  

  They read about the accident in the newspaper. 
  Onlar kaza hakkında gazetede okudular.

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız
   


  Near Yakında, yakınında

  He was sitting near the stove. 
  O, sobanın yakınında oturuyordu.
   
  Along Boyunca

  The boats are tied along the shore. 
  Sandallar sahil boyunca bağlıdırlar.
   
  Above Yukarıda

  The clouds are above the earth. 
  Bulutlar yeryüzünün yukarılarındadırlar.

  We were flying above the clouds. 
  Biz bulutların üzerinde uçuyorduk.
   
  The sun rose above the horizon. 

  Güneş ufkun üzerinde yükseldi.
   
  Under Altında

  The cat is under the table. 
  Kedi masanın altındadır.  

  We passed under several bridges. 
  Biz, birçok köprülerin altından geçtik.
   
  Below Aşağısında

  The mountains are below the clouds. 
  Dağlar bulutların aşağısındadır.

  His overcoat reaches just below the knees. 
  Onun paltosu tam dizlerinin altına gelir.
   
  Behind Arkasında

  The vegetable gardens are behind the houses. 
  Sebze bahçeleri evlerin arkasındadır.  

  The boy was hiding behind a tree. 
  Çocuk bir ağacın arkasında saklanıyordu.
   
  Before Önce, önünde

  Before Antalya there are high mountains. 
  Antalya’dan önce yüksek dağlar vardır.

  He came two days before Christmas. 
  O, Noel’den iki gün önce geldi.
   
  To -e, -a

  We went to Lüleburgaz last Sunday. 
  Biz geçen pazar Lüleburgaz’a gittik.

  Ali walks to school every day. 
  Ali hergün okula yürür.  

  He sent a letter to me last week. 
  O, geçen hafta bana bir mektup gönderdi.
   

  Among Arasında (ikiden fazla şey arasında)

  Let us walk among the trees. 
  Haydi, ağaçlar arasında yürüyelim.
   
  Between Arasında (iki şey arasında)

  Ali is sitting between Ayşe and Fatma. 
  Ali, Ayşe ile Fatma’nın arasında oturuyor.
   
  Up Yukarı

  Mary climbed up the rope 
  Mary ipe tırmandı.
   
  Across Çaprazlama, Karşıdan karşıya

  We swam across the river. 
  Biz nehri karşıdan karşıya yüzdük.
   
  Her house is just across the street. 

  Onun evi sokağın tam karşısındadır.  
   
  Beside Yanında, göre

  You are quite tall beside your brother. 
  Kardeşinize göre oldukça uzun boylusunuz.  
   
  Against Karşı
   
  They sailed against the wind. 

  Onlar rüzgara karşı yelken açtılar.

  He hit his head against the wall. 
  O, başını duvara vurdu.
   
  Without -siz, -sız, -süz, -suz

  We are learning English without teacher. 
  Biz İngilizce’yi öğretmensiz öğreniyoruz.
   
  Within İçinde

  They danced within the house. 
  Onlar evin içinde dansettiler.

  This is not within my power. 
  Bu benim gücüm dahilinde değildir.  
   
  Upon Üzerinde

  The tiger sprang upon the elephant. 
  Kaplan filin üzerine sıçradı.
   
  At -de, -da

  He is at home now. 
  O, şimdi evdedir.  
   
  My grandfather is still at the table. 

  Büyükbabam hâlâ masadadır.  
   
  By Yanında, vasıtası ile, tarafından

  Sit by me. 
  Yanıma otur.
   
  I went to Ankara by plane. 

  Ankara’ya uçakla gittim.

  They came one by one. 
  Onlar birer birer geldiler.  
   
  He took my pencil by mistake. 

  O, benim kalemimi yanlışlıkla aldı.
   
  This book is written by Bernard Shaw. 

  Bu kitap Bernard Shaw tarafından yazılmıştır.

  Olive oil is sold by the litre. 
  Zeytinyağı litre ile satılır.

  In the cinema we sit side by side.
  Biz sinemada yanyana otururuz.

  I know Esin Deniz by sight. 
  Esin Deniz’I şahsen tanırım. (görmekle)
   
  With İle, beraber

  I will go to the cinema with my father.
  Babamla sinemaya gideceğim.

  They saw me with my friend. 
  Onlar beni arkadaşımla gördüler.  

  What do they do with their ears?
  Onlar kulakları ile ne yaparlar?

  They hear with their ears. 
  Onlar kulakları ile İşitirler.

  What do you do with your nose?
  Burnunuzla ne yaparsınız?  

  I smell with my nose. 
  Burnumla koklarım.

  What does Mary do with her eyes?
  Mary gözleri ile ne yapar?  
   
  Like Gibi

  He is not like me. 
  O, benim gibi değildir.
   
  He is like his father. 

  O, babası gibidir.
   
  Till -e kadar

  I waited for you till 9 o’clock last night. 
  Geçen akşam seni saat 9’a kadar bekledim.

  We didn’t get home till 2 o’clock. 
  Biz saat ikiye kadar eve varmadık.
   
  For İçin

  He worked hard for a prize. 
  O, bir ödül için çok çalıştı.
   
  They went to Çamlıca for a picnic. 

  Onlar piknik için Çamlıca’ya gittiler.

  He lived here for five years. 
  O, burada beş yıl yaşadı. (oturdu)  
   
  Over Üzerinde

  My umbrella is over my head. 
  Şemsiyem başımın üzerindedir.

  Ahmet fell over on the ice. 
  Ahmet buzda düştü.
   
  You should think it over. 

  Onun üzerinde düşünseydin.
   
  Around Etrafında

  The Children run around the house. 
  Çocuklar evin etrafında koştular.

  From all around we heard the noise. 
  Gürültüyü her taraftan işittik.
   
  Besides -den, başka

  I have two sons in İstanbul Besides one in London. 
  Londra’daki bir taneden başka, İstanbul’da iki oğlum var.

  Gramer bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına sol baştaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.Tanıtım Videosu
  İngilizce Eğitim Seti 1.Kur tanıtım videosu
  İngilizce eğitim setleri 4 kur bir arada tanıtımı

  ingilizce seviye testi tanıtımı
  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 7 soru ve cevabı

  Fiyat listesi ve satın al

  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 5 nokta

  1.Kur İngilizce Eğitim Seti

  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works