NE ARAMIŞTINIZ?

Günlük konuşmalarda en sık kullanılan I harfi ile başlayan Phrasal Verbs sayfamızda verilmektedir.

 
Improve on something: Bir şeyi daha iyi hale koymak, daha iyi tanımak
 He improves on acquaintance. 
O, tanıdıkça daha iyidir.


Incur expence: Masrafa girmek
 If you by this old house you will incur a lot of expense. 
Bu eski evi alırsanız çok masrafa gireceksiniz.


Indulge in: Masrafa bakmamak
 You indulge in a holiday. 
Masrafa bakmayıp tatil yapıyorsunuz.


Inflate with: ....... den kabarmak
 Sometimes he is inflating with pride. 
O, bazen kibirden kabarıyor.


Infrige upon: Tecavüz etmek, ihlâl etmek
 He has infriged upon his brother’s rights. 
O, kardeşimin haklarına tecavüz etti.


Insist on: Israr etmek, ayak diremek
 The teacher is insisting on obedience. 
Öğretmen tam bir itaat üzerinde ısrar ediyor.


Instead of: ...... yerine, halbuki
 I told him to come, instead of he run away. 
Gelmesini söyledim, halbuki o kaçıp gitti.


Interest in: Meraklı olmak
 He is interested in collecting stamps. 
O, pul biriktirmeye meraklıdır.


Intrude on: Münasebetsizce sokulmak
 I hope I’m not intruding on this time.  
Umarım bu kez münasebetsiz za manda gelmedim.
 

 

Tüm diğer konularımızı  İngilizce Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Active-Passive

Mektup Arkadaşı

İngilizce Türkçe Çeviri

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL