NE ARAMIŞTINIZ?

yag İngilizcesi nedir yazılışı

İngilizce Türkçe sözlükte arama yapmak için ise tıklayabilirsiniz.


A B C-Ç D E F G H I-İ J K L M N O-Ö P Ğ R S T U-Ü V Y Z
Aranan Kelime: yag
Bulunan Sonuç: 89

yağ

adipose. fat. grease. oil. slush.

yağ

adipose. fat. grease. oil. slush. shortening.

yağ

fat. grease. oil. tallow. suet. butter. margarine. oleo. oil. shortening. lubricant.

yağcı

buttery. greasy. gushing. gushy. obsequious. oily. oleaginous. reptilian. silky. sleek. soapy. toady. apple polisher. crawler. deadhead. flatterer. greaser. lickspittle. loader. reptilian. slime. suck. sucker.

yağcı

creep. lackey. oily. smarmy. sycophant. apple polisher. back-scratcher. toady. flatterer. scyhophant.

yağcı

lubricator. oiler. seller of oil. butter etc. renderer of oil. lard etc. person who lubricate things. greaser. flatterer. crawler. flunkey. oilman. oily. soapy. sycophant. trimmer.

yağcılık

blandishment. blarney. butter. claptrap. greasiness. insinuation. obsequiousness. oiliness. soapiness. sycophancy. taffy. toadeating. toadyism.

yağcılık

being a dealer of oil. butter. being a renderer of oil. lard. being a lubricator. lubrication. flattery. buttering people up. blandishment. blarney. claptrap. fair words.

yağdanlık

grease cup. lubricator. nipple. oilcan. oilcup. stuffing box.

yağdanlık

oilcan. grease box. grease cup. lubricator. oil can. oil feeder. oiler.

yağdanlık

lubricator. oilcan. lubricating box. grease box. grease nipple / cup / fitting. oil can / box / cup / feeler. nipple. oiler. grease cup.

yağdırmak

hail down. flood. hail. heap up. hurl. pelt. pour. pour forth. pour out. rain. shower. volley. volley forth. volley out.

yağlama

anointment.

yağlama

lubrication. oiling. greasing. flattery.

yağlama

flattery. lubrication. greasing. oiling. oil / grease lubrication. back handed compliment. flattering.

yağlamak

anoint. baste. grease. incense. lubricate. oil.

yağlamak

crawl. flatter. grease. lubricate. oil. to oil. to butter. to grease. to flatter. to lubricate. to butter sb up.

yağlamak

to lubricate. to oil. to grease. to flatter. to butter up.

yağlanma

lubrication.

yağlı

adipose.

yağlı

greasy. oily.

yağlı

fat. fatty. greasy. oily. oleaginous. rich.

yağlılık

adiposeness.

yağma

booty. despoilment. despoliation. foray. loot. looting. pelf. pillage. plunder. pour. rapine. razzia. sack. sacking. spoil. spoliation. swag.

yağma

booty. foray. loot. pillage. plunder. sack. depredation. plundering. pillaging. raining. snowing. the sack. pillage çapul. talan.

yağma

raining. snowing. looting. plundering. sacking. pillaging. pilfering. depredation. despoliation. dissemination. latrocination. loot. pillage. plunder. raid. spoil. swag.

yağma etmek

to loot. to plunder. to sack. to pillage. to pilfer. despoil. harry. pluck. raid. ransack. ravage. rob. to put to sack.

yağmacı

grabby.

yağmacı

plunderer. looter. sacker. pillager.

yağmacılık

looting. plundering. sacking. pillaging.

yağmak

hail down. fall. hail. pour. rain. roll in. splash. splatter.

yağmak

fall. shower. to rain. to be poured out in great quantity. to rain. to snow. to rain down on. to be poured out in abundance.

yağmak

to rain. to fall abundantly.

yağmalamak

despoil. forage. foray. harry. loot. maraud. pillage. pirate. pluck. plunder. prey on. prey upon. raven. reave. sack. put to the sack. spoliate. sweep down on.

yağmalamak

loot. pillage. plunder. ransack. ravage. sack. to loot. to plunder. to sack. to pillage. to ravage. to ransack.

yağmalamak

to loot. to plunder. to sack. to pillage. to pilfer.

yağmur

pluvial. pluvious. barrage. waterworks. deluge. hail. rain. hailstorm.

yağmur

rain. stream. wet.

yağmur

rain. rainfall. waterworks. the wet.

yağmurlu

pluvial. pluvious. rainy. showery. soppy. wet.

yağmurlu

rainy. wet.

yağmurlu

rainy.

yağmurluk

anorak. macintosh. mackintosh. raincoat. rainproof. slicker. trench coat. waterproof.

yağmurluk

mac. mack. mackintosh. raincoat. trench coat.

yağmurluk

oilskin. raincoat. slinker. rainproof.

yağmursuz

rainless.

yağsız

fat free.

yağsız

lacking oil. fat. grease or butter. oilless. greaseless. butterless. lean. fatless.

yağsızlık

leanness.

yağsızlık

lack of oil / fat / grease / butter. leanness.

yağız

swarthy. black. very dark. black. dark.

yağız

swarthy. dark. swarty.

yağış

precipitation. rainfall.

yağış

precipitation. fall. falling. rain.

yağ hücresi

fat cell.

yağcılık etmek

to flatter. to butter up. to lay it on. scratch sb's back.

yağhane

place where oil is made. rendering plant.

yağlanmak

fatten.

yağlanmak

to be oiled / lubricated / greased. to get oily / greasy. to get fat.

yağlatmak

to have sth oiled / lubricated / greased.

yağlayıcı

grease monkey.

yağlayıcı

lubricant. lubricating. greasing. greaser.

yağlayıcı

lubricant. lubricator. lubricating device. grease gun. grease cup. lubricative. lubricatory. oiler.

yağlı boya

oil color.

yağlı güreş

greased wrestling. oil wrestling.

yağlı ip

gallows.

yağlı kapı

rich employer.

yağlı kağıt

a wrapping paper resistant to oil or grease.

yağlı kömür

gas coal.

yağlı müşteri

rich customer.

yağlık

large napkin or handkerchief.

yağmalama

plunderage.

yağmalama

direption. sacking.

yağmalanmak

to be looted. to be plundered. to be sacked. to be pillaged.

yağmur bulutu

rain cloud.

yağmur duası

prayer for rain. ritual prayer for rain.

yağmur kuşu

kildeer.

yağmur mevsimi

rainy season. the rains.

yağmurlama

watering by sprinkling them with water.

yağmurlamak

to turn into rain. to get rainy. to water by sprinkling them with water.

yağımsı

lipoid.

yağışlı

rainy. wet.

yağışlı

rainy. showery. snowy.

yağışlı

rainy. marked by rainfall or snowfall. showery.

yağışölçer

pluviometer. rain gauge.

yağışsız

deficient in rain.

yağışsızlık

deficiency of rain.

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL